Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товар...

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1994 р. N 882
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 445 ( 445-2002-п ) від 30.03.2002 )
 
     Про Порядок віднесення операцій резидентів при
     здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності
     до договорів виробничої кооперації, консигнації,
      комплексного будівництва, оперативного та
     фінансового лізингу, поставки складних технічних
      виробів і товарів спеціального призначення
 
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 430 ( 430-95-п ) від 16.06.95 
     N 1297 ( 1297-98-п ) від 17.08.98 
     N 1574 ( 1574-98-п ) від 02.10.98
     N 1753 ( 1753-98-п ) від 07.11.98
     N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99
     N 51 ( 51-2000-п ) від 17.01.2000
     N 255 ( 255-2000-п ) від 10.02.2000 ) 
 
 
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) та статті 21 Закону
України "Про лізинг" ( 723/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1297 ( 1297-98-п ) від 17.08.98 )
 
   1. Затвердити Порядок віднесення операцій резидентів при
здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності  до  договорів
виробничої кооперації, консигнації, комплексного  будівництва,
оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних
виробів і товарів спеціального призначення (додається). ( Пункт 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1297 ( 1297-98-п )
від 17.08.98 )
 
   2. Міністерствам  та іншим центральним органам виконавчої
влади, визначеним у пункті 7  Порядку,  затвердженого  цією
постановою, в межах своєї компетенції розробити і затвердити
порядок видачі висновків про обгрунтованість причин перевищення
термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення   розрахунків   в   іноземній   валюті",   за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та порядок видачі
висновків щодо обгрунтованості здійснення лізингових операцій у
разі виконання лізингодавцем-резидентом договорів оперативного і
фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), з визначенням,
зокрема, переліку документів, які необхідно подавати на розгляд,
максимального терміну розгляду матеріалів ( не більш як 10 днів),
а також переліку критеріїв, на підставі яких для певної галузі
може бути визнана обгрунтованість та необхідність продовження
терміну проведення розрахунків. ( Постанову доповнено пунктом 2
згідно з Постановою КМ N 1297 ( 1297-98-п ) від 17.08.98 )
 
   3. Державній  податковій адміністрації в місячний термін
привести нормативні акти щодо стягнення пені за порушення термінів
повернення валютної виручки резидентами України у разі виникнення
форс-мажорних обставин у відповідність з положеннями пункту 1
статті 79 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори
міжнародної купівлі-продажу ( 995_003 ) (м. Відень, 1980 рік).
( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1297
( 1297-98-п ) від 17.08.98 )
 
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 1993 р. N 609 ( 609-93-п ) "Про
деякі заходи щодо впорядкування зовнішньоекономічної діяльності" в
частині, що стосується продукції, яка експортується за договорами,
зазначеними в пункті 1 цієї постанови.
 
   5. Ця постанова набуває чинності з 1 лютого 1995 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.МАСОЛ
 
      Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     I.ДОЦЕНКО
 
   Iнд.32
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 1994 р. N 882
 
               ПОРЯДОК
     віднесення операцій резидентів при здійсненні
    ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів
     виробничої кооперації, консигнації, комплексного
    будівництва, оперативного та фінансового лізингу,
     поставки складних технічних виробів і товарів
          спеціального призначення
 
  ( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
   N 1297 ( 1297-98-п ) від 17.08.98 )
   
   1. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів виробничої  кооперації,  відносяться  операції  щодо
поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин,
заготовок напівфабрикатів,  комплектуючих  та  інших  виробів
галузевого  і  міжгалузевого  призначення,  що  технологічно
взаємозв'язані і необхідні для спільного виготовлення кінцевої
продукції, а також операції щодо виконання послуг з проектних і
ремонтних робіт,  технічного  обслуговування  та  здійснення
технологічних операцій.
 
   2. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів консигнації, відносяться операції з реалізації товарів,
відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за
дорученням другої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу
(терміну угоди консигнації) за обумовлену винагороду продати з
консигнаційного складу від свого імені товари, які  належать
консигнанту.
 
   3. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів комплексного  будівництва,  відносяться  операції  з
виконання проектних і проектно-пошукових робіт, передачі "ноу-хау"
в галузі будівництва та виробництва  будівельних  матеріалів,
конструкцій, виконання    будівельних,   спеціальних   та
будівельно-монтажних робіт у тому числі під  час  виконання
договорів   про   реалізацію   проектів   за   схемою
"будувати-експлуатувати-передавати   (Build-Operate-Transfer)",
здійснення шефмонтажу та авторського нагляду у  будівництві,
виконання пусконалагоджувальних та гарантійних робіт і послуг, а
також постачання машин і механізмів, матеріалів, обладнання,
будівельних конструкцій та матеріалів для виконання зазначених
робіт. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1297 ( 1297-98-п ) від 17.08.98 )
 
   4. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів поставки  складних  технічних  виробів,  відносяться
операції щодо поставки устаткування  частинами  або  поставки
складних технічних виробів, що потребують установки, монтажу,
наладки, гарантійного обслуговування і введення їх в дію на місці
експлуатації, а також поставки складних технічних виробів, термін
виготовлення та транспортування яких перевищує 90 днів. ( Пункт 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1297 ( 1297-98-п )
від 17.08.98 )
 
   5. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів поставки товарів спеціального призначення , відносяться
операції щодо поставки  продукції  згідно  з  переліком,  що
визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   6. До  операцій  резидентів,  які здійснюються під час
виконання договорів оперативного та фінансового лізингу (у формі
міжнародного лізингу), відносяться операції, визначені пунктом 1
статті 4 Закону України "Про лізинг". ( Порядок доповнено пунктом
6 згідно з Постановою КМ N 1297 ( 1297-98-п ) від 17.08.98 )
 
   7. Надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення
термінів, зазначених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті", покладається  за
договорами:
   консигнації - на МЗЕЗторг;
   оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного
лізингу) - на галузеві міністерства за погодженням з Мінекономіки;
   комплексного будівництва - на Держбуд із залученням галузевих
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
   поставки складних технічних виробів - на Мінпромполітики,
Міненерго,   Мінвуглепром,   Мінтранс,   Держнафтогазпром,
Держкомзв'язку, Держкоммедбіопром;
   продукції ядерного призначення - на Міненерго;
 
   виробничої кооперації в:
   паливно-енергетичному комплексі   -   на   Міненерго,
Держнафтогазпром, Мінвуглепром;
   машинобудуванні, виробництві військово-технічної продукції,
металургійній   промисловості,   хімічній   промисловості,
деревообробній та меблевій промисловості, целюлозно-паперовій та
легкій промисловості - на Мінпромполітики;
   галузі зв'язку - на Держкомзв'язку;
   галузі транспорту - на Мінтранс;
   будівництві та  житлово-комунальному  господарстві  -  на
Держбуд;
   медичній промисловості - на Держкоммедбіопром;
   сільському господарстві, харчовій і виноробній промисловості
- на Мінагропром;
   рибному господарстві - на Держкомрибгосп;
   не для друку.  ( Порядок доповнено абзацом шістнадцятим
згідно з Постановою КМ N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99 )
   Висновок надається у десятиденний термін з моменту подання
документів для розгляду. У разі надання позитивного висновку
міністерство або інший центральний орган виконавчої влади подає
зазначений висновок з обгрунтуванням періоду можливого перевищення
терміну розрахунків Державній податковій адміністрації, яка у
п'ятнадцятиденний термін подає Національному банку остаточний
висновок щодо можливого продовження цього терміну. Для отримання
висновку  за  договором міжнародного лізингу, згідно з яким
лізингодавцем є резидент України, документи подаються на розгляд
до початку передачі нерезиденту майна (об'єкта лізингу). ( Абзац
сімнадцятий пункту 7 в редакції Постанов КМ N 1753 ( 1753-98-п )
від   07.11.98, N  51 ( 51-2000-п ) від  17.01.2000;  N 255
( 255-2000-п ) від 10.02.2000 ) 
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 430
( 430-95-п ) від 16.06.95, в редакції  Постанови КМ N 1297
( 1297-98-п ) від 17.08.98 )
 
   8. Міністерства або інші центральні органи виконавчої влади,
зазначені у пункті 7 цього Порядку, не надають  позитивних
висновків щодо обгрунтованості перевищення термінів розрахунків у
разі неподання резидентом довідки МЗЕЗторгу про  відсутність
обмежень,  передбачених  статтею  37  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), у нього і у його
іноземного  контрагента  на  здійснення  зовнішньоекономічної
діяльності та про відповідність зовнішньоекономічного договору
(контракту) законодавству України, а також залишають звернення
резидентів без розгляду у разі експорту (в тому числі і за
бартерними (товарообмінними) операціями) товарів (робіт, послуг),
що входять до переліку товарів (продукції, робіт,  послуг),
експорт яких забороняється  за  бартерними  (товарообмінними)
операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1998 р. N 854 ( 854-98-п ), та переліку товарів
критичного імпорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 р. N 1145 ( 1145-98-п ). ( Порядок
доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 1297 ( 1297-98-п )
від 17.08.98, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1574
( 1574-98-п ) від 02.10.98 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка