Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про торговельно-економічне співробітництво


               Угода
       між Урядом України і Урядом Турецької
   Республіки про торговельно-економічне співробітництво
 
 
   Дата підписання:    04.05.1992
   Дата набуття чинності: 07.03.1995
 
   Уряд України  і  Уряд  Турецької  Республіки, що надалі
іменуються Договірні Сторони,
   прагнучи  зміцнювати   та  розширювати  взаємовигідні
торговельно-економічні відносини між своїми країнами на стабільній
і збалансованій основі,
   підтверджуючи своє бажання зміцнювати історичні відносини
дружби та добросусідства, що базуються на принципах рівності та
взаємної поваги і вигоди,
   вирішили укласти   Угоду   про   торговельно-економічне
співробітництво між своїми країнами.
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони вживатимуть всі необхідні  заходи  для
розвитку  і  розширення  торговельно-економічних стосунків на
довгострокових, стабільних  і  збалансованих   засадах   і
зміцнюватимуть  економічне  співробітництво  в межах існуючих
можливостей  і  у  відповідності  до  діючого  національного
законодавства.
   З цією метою Договірні Сторони створюватимуть сприятливі
умови для стабільного співробітництва між відповідними установами
та організаціями двох країн.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони надаватимуть одна одній режим найбільшого
сприяння у відповідності до системи мита та митних зборів кожної
країни, пов'язаних з імпортом та експортом. 
   Ці положення не будуть поширюватись на:
   а) переваги, що надаються будь-якою з Договірних Сторін
сусіднім країнам з метою полегшення прикордонної торгівлі;
   б) переваги, що виникають при укладенні угод, які ведуть до
створення митного союзу або зони вільної торгівлі, членом яких є
або може стати кожна з Сторін;
   в) переваги, що припускаються при укладенні спеціальних угод
в сфері  торговельно-економічних  відносин  з  країнами,  що
розвиваються.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони, у відповідності до своїх законів, правил і
встановленого порядку сприятимуть через свої відповідні установи
полегшенню та прискоренню видачі експортних та імпортних ліцензій
для виконання контрактів, підписаних на основі положень цієї
Угоди.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони з метою сприяння доступу на ринки одна
одної та розвитку двосторонньої торгівлі, домовилися підтримувати
і прискорювати процес обміну інформацією, заохочувати контакти між
представниками ділових кіл, обмін делегаціями, сприяти їх участі в
міжнародних виставках та ярмарках, що проводяться в обох країнах.
   Вони  будуть   заохочувати   відкриття  представництв
зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків тощо на
територіях одна  одної у відповідності до своїх законів та
встановленого порядку.
 
               Стаття 5
 
   Iмпорт та експорт товарів і послуг буде здійснюватись на
основі контрактів, що укладатимуться між фізичними та юридичними
особами обох країн із застосуванням світових цін і у відповідності
до їх законів і правил та міжнародної торговельної практики. Жодна
з Договірних  Сторін  не  буде  нести  відповідальності  по
зобов'язаннях фізичних та юридичних осіб, які виникатимуть по
таких комерційних контрактах.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони робитимуть все необхідне для звільнення від
митних податків і платежів імпортованих зразків продукції, а також
товарів, що експонуються на ярмарках і виставках.
 
               Стаття 7
 
   Усі розрахунки і платежі, які стосуються імпорту та експорту
товарів і послуг між двома країнами, здійснюватимуться у вільно
конвертованих валютах у відповідності до чинного у кожній з країн
валютного законодавства.
 
               Стаття 8
 
   Договірні Сторони заохочуватимуть інвестиційне та технічне
співробітництво між двома країнами, зокрема, шляхом створення
спільних підприємств  на їх територіях для потреб як своїх
внутрішніх ринків, так і ринків третіх країн.
   Крім названих напрямків співробітництва, Договірні Сторони
визначили можливим взаємодіяти у таких сферах:
   - сільське господарство і харчова промисловість;
   - модернізація легкої промисловості;
   - суднобудівництво;
   - виробництво медичного устаткування;
   - засоби зв'язку;
   - транспорт;
   - будівництво;
   - туризм.
 
               Стаття 9
 
   Беручи до уваги важливість банківської сфери у розвитку
взаємної економічної і торгової діяльності, Договірні Сторони
домовилися підтримувати співробітництво між своїми банками.
 
              Стаття 10
 
   Договірні Сторони  вирішили  створити українсько-турецьку
міжурядову економічну комісію для сприяння виконанню цієї Угоди,
розгляду питань, які виникають у ході її реалізації і для
підготовки рекомендацій своїм Урядам щодо подальшого розширення
двосторонніх економічних і торговельних зв'язків.
   Комісія складатиметься з представників Урядів обох країн. Її
засідання відбуватимуться почергово в Україні і Туреччині у
взаємно погоджені строки.
   У разі необхідності Договірні Сторони можуть залучати до
роботи комісії експертів і радників.
 
              Стаття 11
 
   При закінченні строку дії цієї Угоди застосовування її
положень продовжуватиметься по відношенню до всіх невиконаних
зобов'язань по контрактах, укладених в період чинності цієї Угоди.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набирає чинності з того часу, коли Договірні Сторони
повідомлять одна одну по дипломатичних каналах про виконання
необхідних національних процедур для її затвердження.
   Ця Угода укладається строком на п'ять років і автоматично
продовжуватиметься на наступні однорічні періоди, якщо жодна з
Договірних Сторін  не  повідомить письмово іншу Сторону про
припинення дії  цієї  Угоди щонайменше за шість місяців до
закінчення строку її дії.
 
   Здійснено в м.Анкарі 4 травня 1992 р. у двох примірниках,
кожний українською та турецькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Турецької Республіки
 
  (підпис)                  (підпис)
 Володимир Лановий            Онур Кумбараджибаши
 Віце-прем'єр-міністр         Міністр суспільних робіт і
                   житла
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка