Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в переобладнанні літаків Ан-2 у літаки Ан-3

               Угода
    між Урядом України та Урядом Російської Федерації
    про співробітництво в переобладнанні літаків Ан-2 у
              літаки Ан-3
 
 
 
   Дата підписання:    29.12.1994
   Дата набуття чинності: 29.12.1994
 
  Уряд України та Уряд Російської Федерації, які іменуються в
подальшому Сторонами,
   виходячи з  необхідності  поглиблення  та  удосконалення
співробітництва  і розвитку інтеграції в галузі створення і
модернізації авіаційної техніки,
   керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств
оборонних   галузей промисловості ( 643_003 ) від 18 листопада
1993 р.,
   надаючи важливого значення подальшому розвитку економічного
співробітництва в інтересах обох Сторін,
   домовились про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони погодилися співробітничати:
   у завершенні в Авіаційному науково-технічному комплексі імені
О. К. Антонова (Україна) дослідно-конструкторських робіт   по
переобладнанню літаків Ан-2 в літаки Ан-3, включаючи проведення
капітального ремонту літаків Ан-3;
   в організації переобладнання літаків Ан-2 в літаки Ан-3 в
умовах серійного виробництва на Вінницькому авіаційному заводі
(Україна) та Омському виробничому об'єднанні "Політ" (Росія);
   у завершенні створення і випробування Омським моторобудівним
конструкторським бюро (Росія) двигуна ТВД-20 і серійному його
виробництві на Омському моторобудівному виробничому підприємстві
імені П.I. Баранова (Росія);
   у завершенні випробування та серійному виробництві повітряних
гвинтів АВ-17, регуляторів обертів Р-17;
   у виробництві комплектуючих виробів на підприємствах України
та Російської Федерації, вживаючи заходів по збереженню системи
сформованих  прямих договірних зв'язків між підприємствами -
постачальниками комплектуючих виробів і матеріалів.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво між підприємствами та організаціями України і
Російської  Федерації,  які  беруть  участь  у  роботах  по
переобладнанню літаків Ан-2 у літаки Ан-3, здійснюється  на
принципах рівноправності і взаємної вигоди шляхом укладення прямих
господарських договорів.
 
               Стаття 3
 
   Підприємства і  організації  України  забезпечать  для
підприємств і організацій Російської Федерації:
   розробку та передачу технічної документації на переобладнання
літаків  Ан-2  у  літаки  Ан-3  в сільськогосподарському та
транспортному варіантах, а також підготовку цих літаків  до
сертифікації;
   розробку за участю підприємств і організацій  Російської
Федерації технічної документації на переобладнання літаків Ан-2 у
інші варіанти літаків Ан-3;
   передачу технологічної документації на виконання капітального
ремонту літака Ан-2;
   проведення спільно  з  підприємствами  і  організаціями
Російської Федерації необхідних льотних випробувань для прийняття
рішення про введення літаків Ан-3 в експлуатацію з отриманням при
необхідності сертифікату польотної придатності;
   технічне сприяння і авторський супровід переобладнання та
капітального ремонту літаків на Омському виробничому об'єднанні
"Політ";
   постачання матеріалів, комплектуючих виробів, деталей  та
вузлів, що виготовляються в Україні, для виробництва авіаційної
техніки у відповідності з даною Угодою.
 
               Стаття 4
 
   Підприємства і організації Російської Федерації забезпечать
для організацій і підприємств України:
   розробку технічної  документації,  проведення  необхідних
випробувань і сертифікацію двигуна ТВД-20, повітряного гвинта
АВ-17 до встановлення їх на літак Ан-3;
   проведення спільно з Авіаційним науково-технічним комплексом
імені О.К.Антонова необхідних польотних випробувань;
   серійне виробництво двигунів ТВД-20,  повітряних  гвинтів
АВ-17, регуляторів обертів Р-17 та інших комплектуючих виробів, що
застосовуються на літаку Ан-3;
   постачання двигунів ТВД-20, повітряних гвинтів АВ-17 та інших
комплектуючих виробів, деталей та  вузлів,  матеріалів,  які
виробляються в Російській Федерації, для виконання переобладнання
літаків Ан-2 в літаки Ан-3 на Вінницькому авіаційному заводі;
   постачання матеріалів,  комплектуючих виробів, деталей та
вузлів, які виробляються в Російській Федерації, для виробництва
авіаційної техніки у відповідності з даною Угодою.
 
               Стаття 5
 
   Номенклатура, обсяг,  строки  виробництва  та  поставки
переобладнаних літаків Ан-3, двигунів ТВД-20, повітряних гвинтів
АВ-17,  регуляторів  обертів Р-17, а також запасних частин,
обладнання, контрольного та учбового майна для  забезпечення
експлуатації та ремонту зазначеної техніки уточнюватимуться та
погоджуватимуться компетентними органами Сторін при координації
планів взаємних поставок авіаційної техніки.
 
               Стаття 6
 
   Ремонт літаків  Ан-3 та двигунів ТВД-20 виконуватиметься
підприємствами обох Сторін, ремонт повітряних гвинтів АВ-17 та
регуляторів обертів Р-17 - підприємствами Російської Федерації.
Підприємства-виготовлювачі  розроблять  необхідну   ремонтну
документацію за окремими замовленнями в узгоджені строки.
 
               Стаття 7
 
   Підприємства та   організації  обох  Сторін  постійно
проводитимуть роботи з удосконалення, поліпшення  якості  та
підвищення надійності літаків Ан-3 і комплектуючих виробів за
узгодженими планами та програмами.
 
               Стаття 8
 
   Загальна координація робіт, пов'язаних  з  проектуванням,
виготовленням та модернізацією авіаційної техніки у відповідності
з даною Угодою, доручається:
   в Україні    -    Міністерству    машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії України;
   в Російській  Федерації - Державному комітету Російської
Федерації з оборонних галузей промисловості.
 
               Стаття 9
 
   Завершення дослідно-конструкторських робіт з переобладнання
літаків Ан-2 у літаки Ан-3 виконується за рахунок дольової участі
Сторін і/або підприємств та організацій.
   Розміри дольової участі визначаються згідно з узгодженням між
Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії України та Державним комітетом Російської Федерації з
оборонних галузей промисловості.
   Українською Стороною забезпечується підготовка виробництва
для серійного переобладнання літаків Ан-2 у літаки Ан-3 на
Вінницькому авіаційному заводі.
   Російською Стороною забезпечуються підготовка виробництва для
серійного переобладнання літаків Ан-2 в літаки Ан-3 на Омському
виробничому     об'єднанні     "Політ",     проведення
дослідно-конструкторських  робіт по створенню двигуна ТВД-20,
повітряного гвинта АВ-17 і регулятора обертів Р-17, а також
підготовка їх серійного виробництва в Російській Федерації.
 
              Стаття 10
 
   Омське виробниче  об'єднання  "Політ"  та  Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова   на  основі
ліцензійного  договору  розв'яжуть питання про передачу прав
розробника на літак Ан-3, в  тому  числі  на  застосування
комплектуючих виробів, Омському виробничому об'єднанню "Політ" в
обсязі, необхідному для забезпечення нормальної роботи літаків в
експлуатаційних підприємствах.
   Сторони будуть сприяти прийняттю необхідних заходів з охорони
прав на промислову та іншу інтелектуальну власність, що виникла в
результаті виконання даної Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Розрахунки і виплати між підприємствами та організаціями
України і Російської Федерації виконуватимуться за договірними
цінами в рублях, національній валюті України, вільно конвертованій
валюті або іншим способом на умовах господарських договорів.
   Сторони сприятимуть безперешкодному проходженню виплат між
банками Російської Федерації та України.
 
              Стаття 12
 
   Всі питання, які можуть постати між Сторонами при виконанні
цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діятиме
протягом 5 років.
   Вона автоматично продовжуватиметься на наступні  дворічні
періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить в письмовій формі іншу
Сторону про свій намір не продовжувати її дію не пізніше, як за 6
місяців  до  закінчення відповідного строку дії цієї Угоди.
Положення цієї Угоди продовжуватимуть застосовуватися до всіх
контрактів  (договорів), укладених в період її дії, але не
виконаних повністю, на момент закінчення строку дії цієї Угоди.
   Вчинено в м. Москві 29 грудня 1994 р. в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичні.
 
 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації
 
 (підпис)               (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка