Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок компенсації витрат за інженерну підготовку території (в тому числі гідронамив), виконаний за рахунок коштів міського бюджету

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1528 від 27.11.2007
 
 
      Про порядок компенсації витрат за інженерну
     підготовку території (в тому числі гідронамив),
      виконаний за рахунок коштів міського бюджету
 
 
   З метою виконання рішення Київської міської ради N 530/587
( ra-530023-06  )  від  28.12.2006  р.  "Про  Програму
соціально-економічного та культурного розвитку  м.  Києва  на
2007 рік" та забезпечення виконання завдань по залученню до
цільового фонду міського бюджету коштів інвесторів (забудовників),
що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготовку
території (в тому числі гідронамив) та враховуючи розпорядження
Київської міської державної адміністрації N 345 ( ra0345017-03 )
від 03.03.2003 р. "Про списання з балансу Управління капітального
будівництва Київської міської державної адміністрації витрат по
об'єктах  комунального  призначення  (гідронамиви)  припинених
будівництвом":
 
   1. Затвердити  Порядок  компенсації  витрат за інженерну
підготовку території (в тому числі гідронамив), виконаний за
рахунок коштів міського бюджету, що додається.
 
   2. Головному управлінню економіки та інвестицій здійснити
заходи щодо залучення компенсації  за  інженерну  підготовку
території (в тому числі гідронамив) виконаний за рахунок коштів
міського бюджету в економіку міста Києва та підготовку розрахунків
розмірів компенсації інвесторів (забудовників).
 
   3. Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Бассу Д.Я. забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
відповідно до розподілу зв'язків.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 27.11.2007 N 1528
 
               ПОРЯДОК
      компенсації витрат за інженерну підготовку
        території (в тому числі гідронамив),
      виконаний за рахунок коштів міського бюджету
 
   Цей Порядок встановлює  правила  компенсації  витрат  за
інженерну підготовку території (в тому числі гідронамив), що
виконаний за рахунок коштів міського бюджету (далі - компенсація).
 
   Компенсація являє собою внесок, який інвестор (забудовник)
має сплатити до бюджету м. Києва (без нарахування ПДВ).
 
   Цей Порядок застосовується при компенсації витрат інвесторами
(забудовниками), що  здійснюють  на  території  міста  Києва
будівництво будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності,
відповідно до рішень Київської міської ради про надання земельних
ділянок юридичним та фізичним особам.
 
         1. Завдання та сфера дії Порядку
 
   Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини,
пов'язані з компенсацією за гідронамив території відповідно до
рішень Київради про відведення земельних ділянок під будівництво,
якщо така компенсація передбачена умовами надання  земельних
ділянок у зв'язку із будівництвом будь-яких об'єктів на території
міста Києва, крім тих, що споруджуються на замовлення виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або
органів місцевого самоврядування за кошти державного  та/або
міського та/або районних у м. Києві бюджетів.
 
    2. Сторона, яка виступає від імені територіальної
      громади м. Києва щодо договорів компенсації
           за гідронамив території
 
   У всіх питаннях щодо організації компенсації виконавчий орган
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
виступає в особі Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради Київської  міської
державної адміністрації (далі - Управління).
 
           3. Сплата компенсації
 
   Компенсація сплачується на підставі договору між Управлінням
та інвестором (забудовником).
 
   Компенсацію сплачує юридична, фізична особа, якій згідно з
рішенням Київської міської ради надано земельну ділянку для
будівництва будь-яких об'єктів.
 
   Витрати міського   бюджету   компенсуються   інвестором
(забудовником) одноразово та не підлягають відшкодуванню або
компенсації наступними землекористувачами.
 
             4. Форми сплати
 
   Компенсація сплачується у формі грошового внеску.
 
   Компенсація сплачується в повній сумі єдиним платежем.
 
   Умовами договору між Управлінням та інвестором (забудовником)
може бути передбачена сплата компенсації частинами за графіком,
який визначається в договорі.
 
   Кошти компенсації інвестор  (забудовник)  перераховує  на
бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського
бюджету.
 
      5. Укладання договору на сплату компенсації
 
   Договір на сплату компенсації оформляється після отримання
відповідного  рішення  Київської міської ради при оформленні
документів на землекористування (договір оренди або акт на право
приватної власності на землю).
 
   В умовах  договору  передбачаються  наслідки  порушення
інвестором (забудовником) умов договору, в тому числі: сплата пені
та інші штрафні санкції.
 
         6. Результат сплати компенсації
 
   У разі сплати інвестором (забудовником) в повному обсязі
компенсації Управління за зверненням інвестора (забудовника) видає
довідку про перерахування компенсаційних коштів на бюджетний
рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету за
гідронамив території.
 
        7. Звільнення від сплати компенсації
 
   Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від сплати
компенсації за гідронамив території приймає Київська міська рада
за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку на підставі розрахункової суми
компенсації, визначеної Управлінням.
 
      8. Методика розрахунку розмірів компенсації
    інвесторів (забудовників) за гідронамив території
      виконаний за рахунок коштів міського бюджету
 
   Розмір компенсації інвесторів (забудовників) за гідронамив
території  виконаний  за  рахунок  коштів  міського  бюджету
визначається таким чином:
   загальною площею земельної ділянки, виділеної під будівництво
(реконструкцію);
   за розрахунковою Таблицею N 1, якою  визначається  сума
компенсації гідронамиву 1 га території намиву житлових масивів
м. Києва, з враховуванням територіального розміщення  об'єкта
будівництва;
   сумою компенсації,  з  врахуванням  індексу  інфляції  з
01.01.2003 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок.
 
    Таблиця N 1. Розрахунок суми компенсації гідронамиву
     1 га території намиву житлових масивів м. Києва
 
------------------------------------------------------------------
| N | Житловий |  Середня  |  Індекс зміни  |Розрахункова|
|  |  масив  | вартість  |   вартості   |  сума,  |
|  |      | намиву 1 га |будівельно-монтажних|  тис.грн. |
|  |      | території |   робіт на   |  (***)  |
|  |      | (в цінах  | 01.01.2003 р. (**) |      |
|  |      | 1984 р.), |          |      |
|  |      |тис.крб. (*) |          |      |
|---+------------+-------------+--------------------+------------|
| 1 |"Позняки"  |  114,30  |    5,30    |  605,80 |
|---+------------+-------------|          |------------|
| 2 |"Осокорки  |  122,70  |          |  650,30 |
|  |Північні"  |       |          |      |
|---+------------+-------------|          |------------|
| 3 |"Троещина", |  90,30  |          |  478,60 |
|  |3 черга   |       |          |      |
|---+------------+-------------|          |------------|
| 4 |"Оболонь"  |  80,00  |          |  424,00 |
------------------------------------------------------------------
_______________
   (*) Середня вартість намиву 1 га території - довідка АТ
"Київпроект" від 03.04.2003 р. N 06-912/кіп.
   (**) Індекс зміни ринкової вартості робіт (без урахування
ПДВ) (Держбуд України. Ціноутворення в будівництві. Збірник N 1
січень 2003 р.).
   (***) Розрахункова сума коригується на індекс інфляції з
01.01.2003 р. на дату сплати коштів.
 
      9. Розрахунок розміру компенсації інвесторів
     (забудовників) за гідронамив території виконаний
        за рахунок коштів міського бюджету
 
   Формула розрахунку   розміру   компенсації   інвестора
(забудовника):
 
            К = Н х S х Іінфл., де
 
   К - розмір компенсації інвестора (забудовника) при реалізації
проекту будівництва;
   Н - середня вартість намиву 1 га території (таблиця 1);
   S - площа забудови території (при будівництві  житлових
будинків площа забудови);
   Іінфл.- індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку
місяця, в якому здійснюється розрахунок.
 
 Заступник голови Київської
 міської державної адміністрації -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка