Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 серпня 1995 р. N 654
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 508 ( 508-96-п ) від 13.05.96 )
 
      Про порядок видачі суб'єктам підприємницької
   діяльності сертифікатів на право здійснення експорту,
     імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом
    етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями
           та тютюновими виробами
 
 
   Відповідно до статті 10 Указу Президента України від 23
червня 1995 р. N 469 ( 469/95 ) "Про сертифікати на право
здійснення  суб'єктами  підприємницької  діяльності  експорту,
імпорту, оптової та роздрібної  торгівлі  спиртом  етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
(зі змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України
від 9 серпня 1995 р. N 721 ( 721/95 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення  про  порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької  діяльності  сертифікатів на право здійснення
експорту, імпорту, оптової та  роздрібної  торгівлі  спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами, що додається.
   2. Установити мінімальні обсяги експорту, імпорту, оптової та
роздрібної  торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами для визначення розміру
плати за відповідний сертифікат згідно з додатком.
   3. Установити,  що мінімальною чисельністю населення для
встановлення кількості сертифікатів, які можуть бути видані для
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами, є:
   для міст - 700 чоловік;
   для сіл і селищ - 300 чоловік.
   4. Розмір  плати  за сертифікат встановлюється на право
здійснення:
   експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом  етиловим,
коньячним і плодовим за мінімальний обсяг її - на рівні 500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   експорту, імпорту, оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами за встановлений мінімальний обсяг кожного виду
продукції - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на
право здійснення оптової торгівлі  алкогольними  напоями  та
тютюновими виробами у сільській місцевості - 60 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
   роздрібної торгівлі  алкогольними  напоями  та тютюновими
виробами за встановлений мінімальний обсяг кожного виду продукції
- 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на право
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами у сільській місцевості - 6 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
   Розмір плати за обсяги торгівлі, менші від установлених
мінімальних, становить залежно від виду діяльності відповідно
500, 300, 60, 30 і 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Розмір плати за обсяги торгівлі, які перевищують мінімальні,
встановлюється  пропорційно  до  збільшення обсягів експорту,
імпорту, оптової та роздрібної  торгівлі  спиртом  етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
   5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному
комітетові по харчовій промисловості в місячний термін подати на
затвердження  Кабінету  Міністрів  України  перелік суб'єктів
підприємницької діяльності, усіх форм власності, яким надається
право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим.
   6. Державному  митному  комітетові до 15 вересня ц. р.
розробити і затвердити  Порядок  контролю  за  використанням
сертифікатів на експорт і імпорт спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а Головній
державній податковій інспекції у той же термін - Порядок контролю
за використанням сертифікатів на оптову та роздрібну торгівлю
спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
   7. Міністерству фінансів профінансувати витрати Міністерства
зовнішніх  економічних  зв'язків  і  торгівлі,  пов'язані  з
виготовленням бланків сертифікатів,  за  рахунок  асигнувань,
передбачених на утримання його апарату, врахувавши можливість
збільшення зазначених витрат під  час  уточнення  показників
Державного бюджету на 1995 рік.
 
 
   Прем'єр-міністр України            Є.МАРЧУК
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України      М.СЕЛIВОН
 
   Iнд.40
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНЕ
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 17 серпня 1995 р. N 654
 
              ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок видачі суб'єктам підприємницької  діяльності
 сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту, оптової та
  роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
      алкогольними напоями та тютюновими виробами
 
 
   1. Це  Положення  визначає  порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької  діяльності  сертифікатів на право здійснення
експорту, імпорту, оптової та  роздрібної  торгівлі  спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами (далі - сертифікатів).
   2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення:
   спирт етиловий - спирт етиловий ректифікований, виготовлений
з крохмале- і цукровмісної сировини шляхом її зброджування,
відокремлення та очищення до визначеного стандартом вмісту інших
продуктів та речовин;
   спирт коньячний  -  спирт,  отриманий  шляхом  переробки
виноградних виноматеріалів за спеціальною технологією;
   спирт плодовий - спирт, отриманий шляхом переробки плодових
виноматеріалів за спеціальною технологією;
   алкогольні напої  -  спирт  етиловий  питний,  горілка,
лікеро-горілчані вироби, коньяк, бренді, віскі, лікери, міцні
напої, вина виноградні, ігристі та плодово-ягідні, наливки і
настойки, соки зброджені  та  спиртовані,  пунші,  коктейлі,
напівфабрикати та інші  напої  з вмістом спирту етилового;
   тютюнові вироби  -  сигарети, сигари, цигарки, махорочні
вироби, нюхальний, смоктальний та жувальний тютюн, інші тютюнові
вироби, які справляють фізіологічний вплив на організм людини під
час споживання;
   3. Сертифікат є документом суворої звітності, форма якого
затверджується МЗЕЗторгом. Бланки сертифікатів  виготовляються
друкарським способом.
   У сертифікаті зазначаються:
   найменування органу, що його видав;
   для юридичних осіб - назва та місцезнаходження, а  для
фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані
(серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання);
   вид діяльності, на яку видається сертифікат, та її обсяги;
   номер реєстрації сертифіката, дата його видачі.
   4. На кожний вид діяльності видається окремий сертифікат,
зокрема на експорт: спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів; імпорт: спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
оптову  торгівлю:  спиртом  етиловим,  коньячним і плодовим,
алкогольними напоями, тютюновими виробами; роздрібну торгівлю:
алкогольними напоями та тютюновими виробами.
   5. Сертифікати встановлених  зразків  для  кожного  виду
діяльності реалізуються на право здійснення:
   експорту спирту  етилового,  коньячного  і  плодового,
алкогольних  напоїв,  імпорту спирту етилового, коньячного і
плодового - МЗЕЗторгом;
   експорту, імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних
напоїв - управліннями зовнішніх економічних зв'язків обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
Міністерством торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної
Республіки Крим;
   оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами - управліннями з
питань торгівлі обласних, Київської та Севастопольської міських
державних  адміністрацій  та  Міністерством  торгівлі  і
зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки Крим;
   роздрібної торгівлі  алкогольними  напоями  та тютюновими
виробами - відділами з питань торгівлі районних, районних у містах
Києві  та Севастополі державних адміністрацій та виконавчими
комітетами міських Рад.
   6. При  визначенні  загальної кількості сертифікатів, що
підлягають реалізації, враховується наявність у межах певних
населених пунктів вокзалів, портів, аеровокзалів, оздоровчих
закладів, місць масового відпочинку, готелів тощо.
 
   7. Для  одержання  сертифіката  суб'єкт  підприємницької
діяльності подає до органів, визначених у пункті  5  цього
Положення, такі документи:
   а) заяву про видачу сертифіката із зазначенням:
   для юридичних  осіб  -  назви,  місцезнаходження, номера
карбованцевого і валютного розрахункових рахунків у відповідних
банках;
   для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, паспортних
даних (серія, номер, коли і ким виданий, місце проживання);
   виду діяльності;
   б) копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності;
   в) довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи  як підприємця, завірене печаткою державної податкової
інспекції;
   г) копію свідоцтва спецекспортера (імпортера).
   8. Рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката
приймається  не пізніше 15 днів від дати реєстрації заявки
уповноваженим органом.
   9. Рішення про відмову у видачі сертифіката приймаються і
надсилаються суб'єктам підприємницької діяльності з обгрунтуванням
причин відмови.
   Таке рішення може бути оскаржене у порядку, визначеному
чинним законодавством.
   10. Сертифікат підписується уповноваженою особою відповідного
органу, що видає сертифікат, та засвідчується печаткою цього
органу.
   11. Видача  сертифікатів  здійснюється  тільки  за умови
наявності документа, що підтверджує внесення плати за сертифікат у
встановленому  розмірі на заявлені обсяги експорту, імпорту,
торгівлі відповідною продукцією.
   12. Плата  за  сертифікат на право здійснення експорту,
імпорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами вноситься окремими частками: 70
відсотків - до Державного бюджету і 30 відсотків - до відповідних
місцевих бюджетів на розділ 12 параграфа 6 "Плата за видачу
ліцензій  і  сертифікатів"  Класифікації  доходів і видатків
Державного та місцевих бюджетів.
   13. Для організації контролю надходжень до бюджету плати за
сертифікати орган, що їх видає, складає реєстри  зазначених
сертифікатів і подає їх державним податковим інспекціям за місцем
діяльності суб'єкта підприємницької діяльності до 15 числа місяця,
наступного за звітним. Названі реєстри повинні містити дані,
зафіксовані в журналі обліку видачі сертифікатів (повна назва і
місце знаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання фізичної особи, вид діяльності, на яку видається
сертифікат, особливі умови, правила та місце провадження даного
виду діяльності, реєстраційний номер сертифіката, дата його видачі
і термін дії, сума плати за сертифікат та відмітка про сплату цієї
суми).
   14. У  разі  ліквідації  юридичної особи або скасування
державної реєстрації фізичної особи  як  підприємця  виданий
сертифікат втрачає чинність.
   У разі реорганізації або зміни назви юридичної особи, зміни
паспортних даних фізичної особи власник сертифіката повинен у
15-денний термін подати заяву про його переоформлення.
   Переоформлення сертифіката   проводиться   в   порядку,
встановленому для його придбання, без стягнення  плати.  До
переоформлення  сертифіката  діє  раніше  виданий, відмова у
переоформленні не допускається.
   15. У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності
умов і правил  провадження  відповідного  виду  торговельної
діяльності орган, що видав сертифікат, може зупинити його дію на
визначений термін до усунення порушень.
   У разі  повторного  або  грубого порушення умов, правил
провадження діяльності, на яку видано сертифікат, такий сертифікат
може бути анульовано, при цьому плата за видачу сертифіката не
повертається.
   16. Особи,  уповноважені  видавати  сертифікати,  у разі
порушення ними встановленого цим Положенням  порядку  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
 
                  Додаток
            до постанови Кабінету Міністрів України
              від 17 серпня 1995 р. N 654
 
            МIНIМАЛЬНI ОБСЯГИ 
     експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі 
     спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
     напоями та тютюновими виробами
 
  -------------------------------------------------------------
   Найменування ¦ Одиниця ¦     Мінімальні обсяги
   видів продук-¦ виміру ¦------------------------------------
   ції     ¦     ¦експорт ¦імпорт¦ оптова ¦роздрібна
         ¦     ¦    ¦   ¦ торгівля ¦торгівля
  -------------------------------------------------------------
   Спирт етиловий тис.дал  170   85   100     -
 
   Спирт коньячний -"-   135   70   -      -
 
   Спирт плодовий  -"-   170   85   -      -
 
   Алкогольні напої -"-    300   150  80,0     0,4
 
   Тютюнові вироби тис.штук 200000 100000 50000    500
           тис.пачок 10000  5000  2500     25
 
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     М.СЕЛIВОН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка