Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

          МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
           Міністра оборони України
 
            30.12.2007 N 707
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 січня 2008 р.
                   за N 9/14700
 
 
        Про встановлення посадових окладів
           осіб офіцерського складу
            Збройних Сил України
 
 
 
   Відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 року N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу" Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити:
   Схему посадових окладів осіб офіцерського складу центрального
апарату  Міністерства  оборони України за основними типовими
посадами в розмірах згідно з додатком 1 до наказу;
   Схему посадових окладів осіб офіцерського складу військової
ланки, територіальних органів (підрозділів) Збройних Сил України
за основними типовими посадами в розмірах згідно з додатком 2 до
наказу;
   Схему посадових окладів осіб офіцерського складу центрального
апарату Міністерства оборони України в розмірах згідно з додатком
3 до наказу;
   Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Генерального
штабу Збройних Сил України в розмірах згідно з додатком 4 до
наказу;
   Схему посадових окладів осіб офіцерського складу командувань
видів Збройних Сил України за основними посадами в розмірах згідно
з додатком 5 до наказу;
   Таблицю заміни розмірів посадових окладів осіб офіцерського
складу Збройних Сил України для внесення змін до штатів, на яких
утримуються командування видів Збройних Сил України, Об'єднане
оперативне командування, Командування сил підтримки Збройних Сил
України, управління оперативних командувань,  регіональні  та
територіальні  управління,  об'єднання,  з'єднання,  військові
частини, підприємства, установи та організації Збройних  Сил
України у розмірах згідно з додатком 6 до наказу, а також за
посадами, які не передбачені постановою Кабінету Міністрів України
від  7  листопада  2007 року N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про
упорядкування  структури  та  умов  грошового  забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" та не
визначені цим наказом.
 
   2. Заміну розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу
Збройних Сил України здійснити за розмірами посадових окладів,
визначеними у штатах за кожною штатною посадою (без урахування
підвищених або збережених розмірів посадових окладів).
 
   3. Надати  право  начальнику  Генерального  штабу  -
Головнокомандувачу Збройних Сил України затверджувати окремі схеми
розмірів посадових окладів за новими посадами офіцерського складу
органів військового управління, військових частин, установ та
організацій Збройних Сил України згідно з додатком 6 до наказу
(крім центрального апарату Міністерства оборони  України  та
Генерального штабу Збройних Сил України, які затверджує Міністр
оборони України), надані розробниками штатів  та  попередньо
погоджені з Департаментом фінансів Міністерства оборони України
(зразок проекту схеми наведено в додатку 7 до наказу).
 
   4. За новими посадами офіцерського  складу  центрального
апарату  Міністерства  оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України розробниками штатів відпрацьовуються нові
схеми розмірів посадових окладів, погоджуються з Департаментом
фінансів Міністерства оборони України та подаються на затвердження
Міністру оборони України (зразок проекту схеми наведено в додатку
8 до наказу).
 
   5. Унести зміни до штатів, на яких утримуються центральний
апарат Міністерства оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил
України, командування видів Збройних Сил України,  Об'єднане
оперативне командування, Командування сил підтримки Збройних Сил
України, управління оперативних командувань,  регіональні  та
територіальні  управління,  об'єднання,  з'єднання,  військові
частини, підприємства, установи та організації Збройних  Сил
України, відповідно до визначених розмірів посадових окладів,
передбачених схемами та Таблицею заміни розмірів посадових окладів
осіб офіцерського складу Збройних Сил України.
 
   6. У разі, якщо штатна посада керівника органу військового
управління, військової  частини,  установи,  організації  або
керівника структурного підрозділу невійськова, штатне військове
звання за цією посадою визначається за відповідним переліком
Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України або
Головним управлінням оборонного планування Генерального штабу
Збройних Сил України за підпорядкованістю органів військового
управління, військових частин, установ та організацій.
 
   7. Установлені розміри посадових окладів осіб офіцерського
складу Збройних Сил України за штатом не повинні перевищувати
розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил
України за основними типовими посадами (незалежно від видів, родів
військ, сил), визначених у додатках 1, 2, 5 до цього наказу.
 
   8. Посадові оклади заступників керівників органу військового
управління,  військової  частини,  установи,  організації  і
заступників керівників структурних підрозділів, які не визначені
Кабінетом Міністрів України та цим наказом, установлюються за
штатом на 3 відсотки нижчими від посадових окладів відповідних
військових керівників (приклади наведені в таблиці додатка 6 до
цього наказу).
 
   9. Установити посадові оклади особам офіцерського складу
Збройних Сил України з 1 січня 2008 року.
 
   10. Протягом місяця з дня набрання чинності цього наказу
начальнику Головного управління оборонного планування Генерального
штабу  Збройних Сил України спільно з начальником Головного
фінансово-економічного управління Збройних Сил України доповісти
начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил
України про внесення змін у штати стосовно посадових окладів осіб
офіцерського складу в нових розмірах.
 
   11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
 
   12. Цей наказ розіслати до окремої військової частини, а
додатки 1, 3, 4 - згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України               Ю.I.Єхануров
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністра оборони
                   України
                   30.12.2007 N 707
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів осіб офіцерського складу
    центрального апарату Міністерства оборони України
         за основними типовими посадами
 
 
-----------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Найменування офіцерської  ¦Розмір посадового окладу ¦
¦ з/п ¦      посади       ¦    (гривень)    ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 1 ¦Директор департаменту     ¦    2000 - 2140    ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 2 ¦Начальник самостійного     ¦    1800 - 1900    ¦
¦   ¦управління           ¦             ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 3 ¦Начальник самостійного відділу ¦    1700 - 1800    ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 4 ¦Начальник відділу у складі   ¦    1500 - 1600    ¦
¦   ¦департаменту, самостійного   ¦             ¦
¦   ¦управління           ¦             ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 5 ¦Завідувач самостійного сектору ¦    1350 - 1400    ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 6 ¦Завідувач сектору у складі   ¦    1250 - 1350    ¦
¦   ¦департаменту, самостійного   ¦             ¦
¦   ¦управління, самостійного    ¦             ¦
¦   ¦відділу            ¦             ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 7 ¦Старший офіцер         ¦    1150 - 1200    ¦
¦-----+-------------------------------+-------------------------¦
¦ 8 ¦Офіцер             ¦    1050 - 1150    ¦
-----------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту фінансів
 Міністерства оборони України              I.Ю.Марко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністра оборони
                   України
                   30.12.2007 N 707
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів осіб офіцерського складу
       військової ланки, територіальних органів
        (підрозділів) Збройних Сил України
         за основними типовими посадами
 
 
-----------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування офіцерської  ¦ Розмір посадового окладу ¦
¦з/п¦      посади      ¦     (гривень)     ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 1 ¦Перший заступник та      ¦     2000 - 2250    ¦
¦  ¦заступники командувачів видів ¦              ¦
¦  ¦Збройних Сил України,     ¦              ¦
¦  ¦Об'єднаного оперативного   ¦              ¦
¦  ¦командування та сил підтримки ¦              ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 2 ¦Командувач військами     ¦     2000 - 2140    ¦
¦  ¦оперативного командування,  ¦              ¦
¦  ¦командир корпусу, командир  ¦              ¦
¦  ¦повітряного командування   ¦              ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 3 ¦Начальник територіального   ¦     1800 - 1900    ¦
¦  ¦управління          ¦              ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 4 ¦Командир бригади       ¦     1150 - 1200    ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 5 ¦Командир полку        ¦     1050 - 1150    ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 6 ¦Командир батальйону      ¦     1000 - 1100    ¦
¦  ¦(дивізіону)          ¦              ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 7 ¦Командир роти, батареї    ¦     950 - 1050    ¦
¦---+------------------------------+----------------------------¦
¦ 8 ¦Командир взводу        ¦     750 - 850     ¦
-----------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту фінансів
 Міністерства оборони України              I.Ю.Марко
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністра оборони
                   України
                   30.12.2007 N 707
 
 
               СХЕМА
           посадових окладів осіб
       офіцерського складу центрального апарату
          Міністерства оборони України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування офіцерської  ¦ Розмір посадового окладу  ¦
¦з/п ¦      посади      ¦     (гривень)     ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 1 ¦Головний інспектор      ¦      2320       ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"генерал-полковник")     ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 2 ¦Перший заступник Головного  ¦      2250       ¦
¦  ¦інспектора - Головний    ¦               ¦
¦  ¦військовий інспектор Головної¦               ¦
¦  ¦інспекції          ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"генерал-лейтенант")     ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 3 ¦Директор департаменту    ¦      2140       ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"генерал-лейтенант")     ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 4 ¦Директор Адміністративного  ¦      2140       ¦
¦  ¦департаменту Міністерства  ¦               ¦
¦  ¦оборони України       ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 5 ¦Директор департаменту    ¦      2100       ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"генерал-майор")       ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 6 ¦Директор департаменту    ¦      2080       ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 7 ¦Заступник директора     ¦      2076       ¦
¦  ¦Адміністративного      ¦               ¦
¦  ¦департаменту Міністерства  ¦               ¦
¦  ¦оборони України       ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 8 ¦Заступник директора     ¦      2076       ¦
¦  ¦департаменту; заступник   ¦               ¦
¦  ¦директора департаменту -   ¦               ¦
¦  ¦начальник відділу,      ¦               ¦
¦  ¦якщо штатне військове звання ¦               ¦
¦  ¦директора          ¦               ¦
¦  ¦департаменту "генерал-    ¦               ¦
¦  ¦лейтенант"          ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 9 ¦Заступник директора     ¦      2037       ¦
¦  ¦департаменту; заступник   ¦               ¦
¦  ¦директора департаменту -   ¦               ¦
¦  ¦начальник відділу,      ¦               ¦
¦  ¦якщо штатне військове звання ¦               ¦
¦  ¦директора          ¦               ¦
¦  ¦департаменту "генерал-майор" ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 10 ¦Заступник директора     ¦      2018       ¦
¦  ¦департаменту; заступник   ¦               ¦
¦  ¦директора департаменту -   ¦               ¦
¦  ¦начальник відділу,      ¦               ¦
¦  ¦якщо штатне військове звання ¦               ¦
¦  ¦директора          ¦               ¦
¦  ¦департаменту "полковник"   ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 11 ¦Головний інспектор; Головний¦      2000       ¦
¦  ¦інспектор:          ¦               ¦
¦  ¦Сухопутних військ Збройних  ¦               ¦
¦  ¦Сил України,         ¦               ¦
¦  ¦Повітряних Сил Збройних Сил ¦               ¦
¦  ¦України,           ¦               ¦
¦  ¦Військово-Морських Сил    ¦               ¦
¦  ¦Збройних Сил України     ¦               ¦
¦  ¦(штатні військові звання   ¦               ¦
¦  ¦"генерал-майор",       ¦               ¦
¦  ¦"контр-адмірал")       ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 12 ¦Головний інспектор; Головний ¦      1980       ¦
¦  ¦інспектор безпеки польотів  ¦               ¦
¦  ¦авіації Збройних Сил України ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 13 ¦Старший інспектор - помічник ¦      1960       ¦
¦  ¦Головного          ¦               ¦
¦  ¦військового інспектора    ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 14 ¦Помічник Міністра оборони  ¦      1900       ¦
¦  ¦України           ¦               ¦
¦  ¦(штатні військові звання   ¦               ¦
¦  ¦"генерал-лейтенант",     ¦               ¦
¦  ¦"генерал-майор", "полковник")¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 15 ¦Начальник самостійного    ¦      1900       ¦
¦  ¦управління - прес-секретар  ¦               ¦
¦  ¦Міністра оборони України;  ¦               ¦
¦  ¦начальник самостійного    ¦               ¦
¦  ¦управління, який       ¦               ¦
¦  ¦безпосередньо підпорядкований¦               ¦
¦  ¦Міністру оборони України;  ¦               ¦
¦  ¦начальник самостійного    ¦               ¦
¦  ¦управління - помічник    ¦               ¦
¦  ¦заступника Міністра     ¦               ¦
¦  ¦оборони України; старший   ¦               ¦
¦  ¦інспектор          ¦               ¦
¦  ¦Головної інспекції      ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 16 ¦Старший інспектор - головний ¦      1900       ¦
¦  ¦терапевт,          ¦               ¦
¦  ¦Старший інспектор - головний ¦               ¦
¦  ¦хірург            ¦               ¦
¦  ¦Головної інспекції (штатне  ¦               ¦
¦  ¦військове звання "полковник ¦               ¦
¦  ¦медичної служби")      ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 17 ¦Iнспектор Головної інспекції ¦      1845       ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 18 ¦Заступник начальника     ¦      1843       ¦
¦  ¦самостійного управління -  ¦               ¦
¦  ¦начальник відділу, яке    ¦               ¦
¦  ¦безпосередньо        ¦               ¦
¦  ¦підпорядковане Міністру   ¦               ¦
¦  ¦оборони України       ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 19 ¦Помічник першого заступника ¦      1815       ¦
¦  ¦Міністра оборони України   ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 20 ¦Начальник самостійного    ¦      1800       ¦
¦  ¦відділу, який        ¦               ¦
¦  ¦безпосередньо підпорядкований¦               ¦
¦  ¦Міністру оборони України  ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 21 ¦Заступник начальника     ¦      1746       ¦
¦  ¦самостійного відділу,    ¦               ¦
¦  ¦який безпосередньо      ¦               ¦
¦  ¦підпорядкований       ¦               ¦
¦  ¦Міністру оборони України  ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 22 ¦Начальник відділу у складі  ¦      1600       ¦
¦  ¦департаменту; помічник    ¦               ¦
¦  ¦заступника Міністра оборони ¦               ¦
¦  ¦України; начальник відділу у ¦               ¦
¦  ¦складі самостійного     ¦               ¦
¦  ¦управління, яке безпосередньо¦               ¦
¦  ¦підпорядковане Міністру   ¦               ¦
¦  ¦оборони України (штатне   ¦               ¦
¦  ¦військове звання "полковник")¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 23 ¦Начальник відділу - головний ¦      1600       ¦
¦  ¦провізор Міністерства оборони¦               ¦
¦  ¦України (штатне військове  ¦               ¦
¦  ¦звання            ¦               ¦
¦  ¦"полковник медичної служби") ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 24 ¦Головний: хірург, терапевт  ¦      1580       ¦
¦  ¦Міністерства оборони України ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник медичної служби") ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 25 ¦Помічник директора      ¦      1580       ¦
¦  ¦департаменту         ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 26 ¦Заступник начальника відділу ¦      1552       ¦
¦  ¦у складі департаменту, який є¦               ¦
¦  ¦заступником директора    ¦               ¦
¦  ¦департаменту - начальником  ¦               ¦
¦  ¦відділу; заступник начальника¦               ¦
¦  ¦відділу     у складі  ¦               ¦
¦  ¦департаменту; заступник   ¦               ¦
¦  ¦начальника відділу      ¦               ¦
¦  ¦у складі самостійного    ¦               ¦
¦  ¦управління, який       ¦               ¦
¦  ¦безпосередньо підпорядкований¦               ¦
¦  ¦Міністру оборони України   ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 27 ¦Помічник начальника     ¦      1540       ¦
¦  ¦самостійного управління   ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦
¦----+-----------------------------+-----------------------------¦
¦ 28 ¦Завідувач самостійного    ¦      1400       ¦
¦  ¦сектору, який безпосередньо ¦               ¦
¦  ¦підпорядкований Міністру   ¦               ¦
¦  ¦оборони України       ¦               ¦
¦  ¦(штатне військове звання   ¦               ¦
¦  ¦"полковник")         ¦               ¦

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка