Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан виконання рішень Верховної Ради України і Президента України з питань паспортизації громадян

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 грудня 1995 р. N 1001
                Київ
 
                     { Позначку "Не для друку"
                      знято Розпорядженням КМ
                      N 490-р ( 490-2008-р )
                      від 19.03.2008 }
 
     Про стан виконання рішень Верховної Ради України
    і Президента України з питань паспортизації громадян
 
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що на виконання Закону
України "Про громадянство України" ( 1636-12 )  відповідними
органами державної виконавчої влади здійснено комплекс заходів для
підготовки до паспортизації громадян. Створено Міжвідомчу комісію
з проведення паспортизації громадян та паспортну службу органів
внутрішніх справ, збільшено її штатну чисельність. В основному
затверджено усі нормативні акти з питань паспортної справи.
 
   За безпосередньою участю місцевих органів влади поліпшено
умови розміщення кожного третього підрозділу паспортної служби.
 
   Відповідно до розпорядження Президента України від 18 квітня
1992 р. N 60 ( 60/92-рп ) у понад 40 млн. паспортів громадян
внесено записи стосовно їхньої належності до громадянства України.
 
   Поліграфічним комбінатом "Україна" у 1995 році започатковано
серійне  виготовлення бланків паспорта громадянина України і
паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На місця вже їх
надіслано 2,5 мільйона. Завершено підготовку до випуску бланків
проїзного документа дитини.
 
   Відповідно до Закону України "Про порядок виїзду з України і
в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ) паспортною службою
започатковано видачу паспорта громадянина України для виїзду за
кордон.
 
   Станом на 1 листопада ц. р. 764,8 тис. осіб отримали паспорти
громадянина України і майже 30 тис. - паспорти громадянина України
для виїзду за кордон.
 
   Під час   видачі   національних   паспортів  стосовно
27 тис. чоловік проведено уточнення особи або належності до
громадянства України, виявлено 48 злочинців, понад 200 неплатників
аліментів та інших осіб, що розшукуються.
 
   Міжвідомчою комісією з проведення паспортизації  громадян
відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації щодо
машинозчитувальних документів обрано напрям запровадження повного
комп'ютерного оформлення паспортів та інших проїзних документів з
використанням для ідентифікатора особи відцифрованого  образу
замість фотокартки. Це дасть змогу створити досить захищену від
стороннього проникнення до бази даних автоматизовану паспортну
систему, а також запровадити виготовлення й видачу паспорта
громадянина України, виготовленого у вигляді паспортної картки
(паспорт-картка).
 
   Проте паспортизація  громадян  розпочата майже на два з
половиною роки пізніше, що ставить під реальну загрозу  її
завершення у визначений Верховною Радою України термін - до
1 січня 1999 року.
 
   Перевірки на місцях і аналіз роботи підрозділів паспортної
служби свідчать про уповільнений стан видачі населенню паспортів.
Передусім  це  стосується   Рівненської,   Тернопільської,
Iвано-Франківської, Кіровоградської та Львівської областей.
 
   Гострою проблемою є невиконання статті 5 Закону України "Про
громадянство України" ( 1636-12 ) в частині, що стосується видачі
усім  військовослужбовцям  Збройних  Сил та інших військових
формувань паспорта громадянина України. Протягом десяти місяців
дії зазначеного положення документовано лише 13 тис. осіб цієї
категорії громадян.
 
   Залишається невирішеним  питання  масового  фотографування
населення сільської місцевості.
 
   Не налагоджено  як  слід  роботу з оформлення і видачі
документів для виїзду за  кордон.  Передусім  це  зумовлено
відсутністю обладнання для їх технічного заповнення відповідно до
вимог міжнародних стандартів. В оформленні закордонних паспортів
широко задіяні посередницькі структури.
 
   Міністерство внутрішніх  справ  разом  з  Міністерством
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерством промисловості, іншими міністерствами і відомствами
зволікають з розробкою необхідних для проведення паспортизації
приладдя, матеріалів і технічних засобів. Потребують прискорення
підготовчі роботи щодо  розробки  автоматизованої  паспортної
системи, а також заміни прописки громадян реєстрацією їхнього
місця проживання, що визначено постановою Верховної Ради України
від 26 червня 1992 р. "Про затвердження положень про паспорт
громадянина України та свідоцтво про народження" ( 2503-12 ).
 
   З метою забезпечення своєчасного проведення паспортизації
громадян Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міжвідомчій комісії з проведення паспортизації громадян:
 
   визначити комплекс  заходів,  спрямованих на забезпечення
проведення паспортизації громадян у визначені Верховною Радою
України терміни, встановивши дієвий контроль за організацією
виготовлення бланків паспортів і діяльністю паспортної служби
органів  внутрішніх  справ.  Щоквартально інформувати Кабінет
Міністрів України про стан проведення паспортизації громадян;
 
   подати до 20 грудня 1995 р. Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо термінів запровадження паспорта-картки;
 
   забезпечити підготовку  і  подання до 1 лютого 1996 р.
Кабінетові Міністрів України проектів Законів  України  "Про
Державний  реєстр населення" і "Про Національну інформаційну
систему";
 
   продовжити роботу для вивчення та впровадження в Україні
передового досвіду іноземних держав з питань автоматизації обліку
населення і паспортно-візового контролю;
 
   організувати у першому півріччі 1996 р. за участю вітчизняних
наукових  установ  і  підприємств  та  провідних  іноземних
консультантів  розробку  машинозчитувальних  документів,  що
посвідчують особу і підтверджують громадянство, і зчитувальних
пристроїв з використанням таких носіїв даних, як символіка OCR,
2D-штрихового коду, матриць даних, голограм та інших носіїв
інформації для біометричної ідентифікації та електронної перевірки
автентичності документів; передбачити затвердження відповідних
державних стандартів.
 
   2. Міністерству внутрішніх справ:
 
   за участю заінтересованих міністерств і відомств, місцевих
органів державної виконавчої влади надати у найближчі три місяці
допомогу кожному підрозділу паспортної служби  у  проведенні
паспортизації громадян;
 
   розглянути стан  виконання  постанови  Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня 1994 р. N 700 ( 700-94-п ) "Про затвердження
Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ";
 
   до 1 лютого 1996 р. підготувати проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про єдину державну автоматизовану паспортну
систему".
 
   3. Міністерству фінансів забезпечити з 1 грудня 1995 р.
щомісячне виготовлення 500 тис. бланків паспорта громадянина
України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон і
проїзного документа дитини відповідно до поданих Міністерством
внутрішніх справ заявок.
 
   4. Міністерству  фінансів за погодженням з Міністерством
внутрішніх справ подати до 20 грудня 1995 р. Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо звільнення окремих категорій громадян від
сплати державного мита за видачу паспорта громадянина України.
 
   5. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   визначити комплекс  конкретних  заходів  щодо прискорення
паспортизації громадян, зокрема удосконалення роботи відповідних
підрозділів  житлово-експлуатаційних  організацій,  виконкомів
сільських та селищних Рад, поліпшення розміщення працівників
паспортних служб та створення умов для обслуговування населення;
 
   за поданням відповідних органів внутрішніх справ затвердити
плани-графіки проведення обміну чинних паспортів на паспорти
громадянина України.
 
   6. Міністерству оборони, Державному комітетові у справах
охорони державного кордону, Головному управлінню командуючого
Національною гвардією, Штабу Цивільної оборони створити умови для
проведення паспортизації військовослужбовців до 1 липня 1996 року.
 
   7. Міністерству внутрішніх справ разом із:
 
   Головною державною податковою інспекцією визначити у місячний
термін   порядок   присвоєння   громадянам   особистого
(ідентифікаційного) номера;
 
   Міністерством юстиції визначити у двомісячний термін порядок
внесення  особистого  (ідентифікаційного) номера до паспортів
громадянина України, виготовлених у вигляді паспортної книжечки, і
свідоцтв про народження та інших документів, що посвідчують особу.
 
   8. Прийняти пропозицію Міністерства фінансів, погоджену із
Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом у справах
охорони державного кордону і Службою безпеки, про створення в
структурі Головного управління по організації виготовлення цінних
паперів  і  документів суворого обліку Міністерства фінансів
державної поліграфічної лабораторії.
 
   Міністерству фінансів  за  погодженням  з  Міністерством
внутрішніх  справ,  Державним  комітетом  по  стандартизації,
метрології та сертифікації і Службою безпеки затвердити положення
про державну поліграфічну лабораторію.
 
   Установити, що державна поліграфічна лабораторія проводить
безплатно за запитом Міністерства внутрішніх справ, Державного
комітету  у справах охорони державного кордону, Міністерства
оборони і Служби безпеки перевірку автентичності та контрольні
перевірки бланків документів, що посвідчують особу і підтверджують
громадянство як громадян України, так і іноземців.
 
   9. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 1996 р.,
абзац четвертий пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від
31 грудня 1993 р. N 1086 ( 1086-93-п ) "Про першочергові заходи
щодо  забезпечення видачі паспортів громадянина України" (ЗП
України, 1994 р., N 5, ст. 114).
 
   Міністерству внутрішніх справ у тижневий термін поінформувати
про це заінтересованих суб'єктів підприємницької діяльності.
 
   10. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України В.В. Дурдинця.
 
 
   Прем'єр-міністр України               Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
  Iнд. 39
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.03665
EUR32.25616
RUB0.42658
PLN7.50335
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка