Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про першочергові заходи щодо забезпечення видачі паспортів громадянина України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1993 р. N 1086
                Київ
 
      Про першочергові заходи щодо забезпечення
        видачі паспортів громадянина України
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
    N 1001 ( 1001-95-п  ) від 14.12.95 
    N 888 ( 888-96-п  ) від 02.08.96
    N 900 ( 900-97-п  ) від 21.08.97
    N 1111 ( 1111-99-п  ) від 22.06.99 
    N 1968 ( 1968-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
  { Щодо затвердження голови Міжвідомчої комісії з координації
   проведення паспортизації громадян додатково див. Постанову 
                   Кабінет Міністрів України 
   N 129 ( 129-2003-п ) від 29.01.2003 }
 
 
 
   Відповідно до постанови Верховної Ради України від 26 червня
1992 р. "Про затвердження положень про  паспорт  громадянина
України та свідоцтво про народження" ( 2503-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.545; 1993 р., N 40,
ст.385) та Указу Президента України від 28 жовтня 1993 р. "Про
паспорт громадянина України для виїзду за кордон" ( 491/93 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
 
   1. Видачу паспорта громадянина України нового зразка і видачу
паспорта громадянина України для виїзду за кордон (надалі -
паспортів) почати у січні 1994 року.
 
   Видані раніше громадянам України паспорти старого зразка, до
яких органами внутрішніх справ у встановленому порядку внесено
напис "Україна", чинні до їх обміну на паспорти громадян України.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 900 ( 900-97-п ) від 21.08.97 )
 
   ( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 900 ( 900-97-п ) від 21.08.97 ) 
 
   2. Утворити при Кабінеті Міністрів  України  Міжвідомчу
комісію з координації проведення паспортизації громадян у складі
Першого  віце-прем'єр-міністра  України  (голова  Комісії),
заступників  міністрів  внутрішніх  справ, закордонних справ,
економіки, промислової політики, фінансів, юстиції, заступників
голови Державного комітету у справах охорони державного кордону,
Служби  безпеки (за згодою), Державного комітету зв'язку та
інформатизації, Державного комітету статистики. ( Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1111
( 1111-99-п ) від 22.06.99 )
 
   Функції робочого апарату зазначеної Комісії покладаються на
групу забезпечення проведення паспортизації працівників апарату
Кабінету Міністрів України, керівник якої входить до складу
Комісії (з виконанням обов'язків виконавчого секретаря).
 
   Персональний склад  Міжвідомчої  комісії  з  координації
проведення паспортизації громадян затверджується її головою.
 
   На Комісію покладається здійснення контролю за проведенням
паспортизації громадян, керівництво  роботою,  пов'язаною  із
створенням Єдиної державної автоматизованої паспортної системи,
координація роботи щодо створення автоматизованих банків даних із
застосуванням  ідентифікації  особи  за  допомогою особистого
(ідентифікаційного) номера громадянина та відцифрованого образу
особи, а також вирішення поточних питань виготовлення бланків
паспортів та інших документів, що посвідчують особу, підготовка
відповідних пропозицій для розгляду Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 888 ( 888-96-п ) від
02.08.96 )
 
   3. З  метою  створення  належних  умов  для  проведення
паспортизації громадян, і зокрема створення Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи, вважати за доцільне доручити
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським,  районним  державним адміністраціям
створити відповідні комісії для забезпечення проведення обміну
паспортів колишнього Союзу РСР на паспорти нового зразка у
визначені Верховною Радою України терміни, поклавши персональну
відповідальність за організацію цієї роботи відповідно на одного
із заступників голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
державної адміністрації.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 888 ( 888-96-п ) від
02.08.96 )
 
   4. Міністерству внутрішніх справ відповідно до Положення про
паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної
Ради від 26 червня 1992 р. ( 2503-12 ) "Про затвердження положень
про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження" (в
редакції постанови Верховної Ради України від 2 вересня 1993 р.
( 3412-12 ), розробити і затвердити до початку  паспортизації
інструкцію щодо правил та порядку оформлення і видачі паспорта
громадянина України.
 
   До прийняття відповідних законодавчих актів оформлення і
видача  паспорта  громадянина  України для виїзду за кордон
здійснюється виходячи з вимог Положення про паспорт громадянина
України для виїзду за кордон, затвердженого Указом Президента від
28 жовтня 1993 р. N 491/93, постанови Кабінету Міністрів УРСР від
11 липня 1991 р. N 85 ( 85-91-п ) "Про порядок оплати послуг по
оформленню  документів на право виїзду за кордон і послуг,
пов'язаних  з в'їздом іноземних громадян в Українську РСР",
постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. N 738
( 738-92-п ) "Про першочергові заходи щодо вирішення питань виїзду
громадян України за кордон" і відповідно до чинних інструкцій щодо
оформлення загальногромадянських закордонних паспортів.
 
 
   ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1968
( 1968-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
   6. Міністерству фінансів забезпечити своєчасне виготовлення
бланків паспортів відповідно до замовлення Міністерства внутрішніх
справ.
 
   7. Доручити:
 
   Міністерству фінансів,  Міністерству  внутрішніх  справ і
Міністерству закордонних справ з метою накопичення необхідних для
проведення  паспортизації  громадян  коштів  підготувати  у
десятиденний термін законопроект щодо зміни розмірів  ставок
державного мита за оформлення паспортів та інших документів і
спрямування їх у 1994 - 1998 роках до державного бюджету з
наступним використанням на проведення паспортизації громадян;
 
   Міністерству внутрішніх  справ,  Міністерству  економіки,
Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії подати до 25 січня 1994 р. Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо запровадження автоматизованої паспортної системи й
технічного заповнення документів;
 
   Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Міністерству
промисловості,      Міністерству      машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії визначити у місячний
термін умови і порядок першочергового забезпечення матеріальними
ресурсами і технічними засобами робіт, пов'язаних з проведенням
паспортизації громадян;
 
   Державному комітетові по  стандартизації,  метрології  та
сертифікації  разом  з  Міністерством  внутрішніх  справ  і
Міністерством закордонних справ визначити у місячний  термін
технічні умови виготовлення фотокарток для паспортів і довести їх
до підприємств побутового обслуговування населення;
 
   Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям, центральним
органам державної виконавчої влади, які мають відомчі підприємства
по виготовленню фотокарток для населення, забезпечити виготовлення
у необхідній кількості фотокарток для паспортів за визначеними
умовами;
 
   Міністерству закордонних  справ  за поданням Міністерства
внутрішніх справ забезпечити  своєчасне  направлення  зразків
паспортів відповідним органам іноземних держав і міжнародних
організацій;
 
   Міністерству внутрішніх  справ,  Міністерству  економіки,
Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії за участю Міністерства юстиції, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України, Служби безпеки і
Міністерства фінансів подати до 1 квітня 1994 р. Кабінетові
Міністрів України  проект  концепції  запровадження  паспорта
громадянина України у вигляді паспортної картки.
 
   8. З метою створення громадянам  сприятливих  умов  для
оформлення паспортів:
 
   Раді Міністрів  Республіки  Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним  адміністраціям  розглянути
комплекс питань, пов'язаних з паспортизацією громадян, і вжити
заходів для забезпечення належного  її  проведення,  зокрема
поліпшення умов роботи працівників паспортної служби, сільських
Рад народних депутатів і відповідних служб житлово-комунальних
установ;
 
   Міністерству внутрішніх   справ  установити  щотижневий
30-годинний режим роботи рай(міськ)апаратів паспортної служби
безпосередньо з громадянами;
 
   ( Абзац четвертий пункту 8 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1001 ( 1001-95-п ) від 14.12.95 )
 
   9. Міністерству внутрішніх справ і Українському національному
інформаційному агентству поінформувати населення про визначені
цією постановою заходи щодо порядку оформлення паспортів.
 
 
   Виконуючий обов'язки            Ю.ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ
   Прем'єр-міністра України
 
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         I.ДОЦЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка