Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 4 листопада 1997 р. N 1211
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 446 ( 446-2008-п ) від 14.05.2008 }
 
      Про затвердження Порядку митного оформлення
      імпортних товарів (продукції), що підлягають
        обов'язковій сертифікації в Україні
 
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1672 ( 1672-2000-п ) від 08.11.2000 
      N 1671 ( 1671-2001-п ) від 13.12.2001 
      N 191 ( 191-2003-п ) від 24.02.2003 
      N 1361 ( 1361-2003-п ) від 27.08.2003 
      N 1464 ( 1464-2004-п ) від 28.10.2004
      N 1277 ( 1277-2005-п ) від 24.12.2005 )
 
 
   Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію і сертифікацію" ( 46-93 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок митного оформлення імпортних товарів
(продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні
(додається).
 
   2. Державній  митній службі та Державному комітетові по
стандартизації, метрології та сертифікації в місячний термін
привести  відомчі  нормативні  акти  у відповідність з цією
постановою.
 
   3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з  дня
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".
 
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.52
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 листопада 1997 р. N 1211
 
               Порядок
    митного оформлення імпортних товарів (продукції), що
     підлягають обов'язковій сертифікації в Україні
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм митного оформлення імпортних
товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в
Україні,  і ввозяться на митну територію України суб'єктами
підприємницької діяльності. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1464 ( 1464-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   2. Дія Порядку не поширюється на товари (продукцію), що
ввозяться:
 
   у режимі тимчасового ввезення;
 
   у режимі реімпорту;
 
   у режимі магазину безмитної торгівлі;
 
   у режимі знищення або руйнування;
 
   у режимі переробки на митній території України;
 
   як гуманітарна та технічна допомога;
 
   як подарунки;
 
   як інвестиції до статутних фондів суб'єктів підприємницької
діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну
діяльність;
 
   на митні ліцензійні склади;
 
   на склади тимчасового зберігання;
 
   як дослідні зразки для проведення досліджень чи випробувань
на підставі документального підтвердження Держспоживстандарту та
як дослідні зразки сортів рослин для цілей державного випробування
на підставі документального підтвердження Держсортслужби, які
підпадають під визначення 1-24 груп УКТЗЕД ( 2371а-14 );
 
   як  зразки  посуду  столового  і кухонного фарфорового,
фаянсового, керамічного, скляного, класифікованого згідно з УКТЗЕД
( 2371в-14 ) за товарними позиціями 6911, 6912 і 7013, загальною
кількістю не більш як 50 штук (елементів набору), які передаються
на безоплатній основі одним учасником виставки, ярмарку. ( Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1277 ( 1277-2005-п )
від 24.12.2005 )
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 191
( 191-2003-п ) від 24.02.2003, N 1361 ( 1361-2003-п ) від
27.08.2003; в редакції Постанови КМ N 1464 ( 1464-2004-п ) від
28.10.2004 )
 
   3. Підставою митного оформлення товару  (продукції)  для
вільного використання на митній території України є:
 
   сертифікат  відповідності  або  його  копія,  видані
Держспоживстандартом або уповноваженим ним органом сертифікації;
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1464 ( 1464-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   свідоцтво про визнання відповідності або його копія, видані
Держспоживстандартом або уповноваженим ним органом сертифікації;
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1464 ( 1464-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   наявність товару  (продукції)  в  державному  реєстрі
сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності.
( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1464
( 1464-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   Дія зазначеного сертифіката відповідності (свідоцтва про
визнання відповідності) або його копії поширюється на: ( Абзац
п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1464 ( 1464-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   усі партії товару (продукції), що надходять (надсилаються)
на адресу одного одержувача  протягом  усього  терміну  дії
сертифіката,  якщо  у ньому зазначено, що товар (продукція)
випускається серійно і назва, тип, вид, марка та виробник цього
товару (продукції), зазначені у цьому сертифікаті, відповідають
назві, типу, виду, марці та виробнику, зазначеним у супровідних
документах (накладна, коносамент, CMR, інвойс тощо); ( Абзац
шостий пункту 3 в редакції Постанов КМ N 1672 ( 1672-2000-п ) від
08.11.2000, N 1671 ( 1671-2001-п ) від 13.12.2001 )
 
   певну  партію  товару  (продукції), якщо в сертифікаті,
виданому на ім'я одного одержувача, подано інформацію про цю
партію товару (продукції) із зазначенням виробника, назви, типу,
виду, марки, розміру та  супровідних  документів  (накладна,
коносамент, CMR, інвойс тощо); ( Пункт 3 доповнено абзацом сьомим
згідно з Постановою КМ N 1671 ( 1671-2001-п ) від 13.12.2001 )
 
   товари (продукцію),  що   постачається   трубопровідним
транспортом за одним актом приймання-передачі протягом терміну,
необхідного для переміщення товару (продукції) обсягом, зазначеним
в акті.
 
   Підставою відмови в митному оформленні є:
 
   подання митному  органу  сертифіката  відповідності  або
свідоцтва про визнання відповідності, строк дії якого закінчився
на момент здійснення митного оформлення;
 
   наявність у державному реєстрі сертифікатів відповідності та
свідоцтв про визнання відповідності інформації про те, що дію
сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності
скасовано чи анульовано.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1464
( 1464-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   4.  Номер  і дата видачі сертифіката відповідності або
свідоцтва про визнання відповідності зазначаються у вантажній
митній декларації. У справах митного органу, що здійснив митне
оформлення  товару  для  вільного  використання,  залишаються
ксерокопії зазначених документів. ( Пункт 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1464 ( 1464-2004-п ) від 28.10.2004 )
 
   5. Підставою  митного  оформлення товару (продукції), що
ввозиться незібраним (комплектний об'єкт), чи іншого  товару
(продукції), який для здійснення сертифікації потребує виконання
монтажних робіт, є:
 
   договір на  проведення  робіт  із  сертифікації  товару
(продукції) між власником (володільцем) та органом сертифікації;
 
   довідка органу сертифікації про укладення такого договору із
зазначенням номера договору та дати підписання.
 
   6. У разі коли для проведення сертифікації товару (продукції)
необхідно відібрати проби чи зразки товару (продукції), який
перебуває під митним контролем, власник (володілець) звертається
до митного органу з письмовою заявою про надання дозволу на видачу
зразків на підставі договору між власником (володільцем) товару
(продукції) та органом сертифікації про проведення робіт із
сертифікації або довідки органу сертифікації про укладення такого
договору із зазначенням номера договору, дати його підписання,
терміну виконання робіт і необхідної кількості проб чи зразків.
 
   Якщо сертифікація  передбачає  проведення   випробувань
руйнівними  методами,  власник  (володілець)  товару письмово
повідомляє про це митний орган і подає акт про знищення зразків
під час випробувань, складений органом сертифікації. При цьому
кількість товару (продукції) у вантажній  митній  декларації
зазначається з урахуванням виданих зразків.
 
   7. У разі коли власник (володілець) товару (продукції) не
одержав сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання
відповідності, товар (продукція) повинен бути ввезений до митного
ліцензійного  складу або вивезений за межі митної території
України. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1464 ( 1464-2004-п ) від 28.10.2004
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка