Законы Украины

Новости Партнеров
 

Програма спортивного співробітництва між Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту і Верховною Радою у справах спорту Іспанії

               Програма
     спортивного співробітництва між Міністерством
      України у справах сім'ї, молоді та спорту і
       Верховною Радою у справах спорту Iспанії
 
 
   Дата підписання:    27.11.2006
   Дата набрання чинності: 27.11.2006
 
   Через цю Програму співробітництва Міністерство України у
справах сім'ї, молоді та спорту і Верховна Рада у справах спорту
Iспанії (далі - "Установи") розвиватимуть відносини у сфері спорту
та фізичного виховання, з огляду на те, що обидві зазначені сфери
є  надійною  основою  для  зміцнення  відносин  дружби  та
взаєморозуміння.
 
   Установи підкреслюють своє  зацікавлення  у  налагодженні
відносин  співробітництва у сфері спорту та взаємне бажання
дотримуватись основних  спортивних  принципів,  викладених  в
Олімпійській Хартії: сприяти побудові кращого і більш миролюбного
світу шляхом виховання молодого покоління за допомогою спорту без
будь-якої дискримінації, що потребує взаєморозуміння, духу дружби,
солідарності та чесної гри.
 
   Беручи до уваги викладене вище, Установи домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Установи підтверджують своє бажання продовжувати спортивне
співробітництво в рамках своїх відповідних повноважень, заохочуючи
насамперед обмін досвідом з таких напрямів:
 
   - співпраця з організаційних та юридичних питань у сфері
спорту та фізичного виховання;
 
   - спортивні наука та технології;
 
   - спортивна медицина;
 
   - боротьба проти застосування допінгу;
 
   - спонсорство та меценатство у сфері спорту;
 
   - організація спортивних змагань;
 
   - підготовка спортивних спеціалістів і менеджерів;
 
   - програми підтримки та розвитку спорту для інвалідів;
 
   - підтримка молодих спортсменів;
 
   - участь жінок у спорті.
 
               Стаття 2
 
   Установи в дусі співробітництва домовились про таке:
 
   1. Збирати  інформацію  та  обмінюватися  думками шляхом
консультацій з питань, що становлять взаємний інтерес.
 
   2. Надавати інформацію  про  набутий  досвід  з  питань
використання спортивного обладнання, проектування та будівництва
спортивних споруд.
 
   3. Обмінюватися інформацією, періодичними та іншими виданнями
зі спортивної тематики, що становлять взаємний інтерес.
 
   4. Надавати інформацію про проведення семінарів, конференцій
та інших можливих форумів.
 
   5. Обмінюватися інформацією у передбаченій для цього формі
щодо планування спортивних заходів, спортивного законодавства,
спортивної медицини, допінгового контролю тощо.
 
   6. Верховна Рада у справах спорту Iспанії підтримуватиме
заходи, пов'язані з рухом "Спорт для всіх", розвитком спорту на
місцевому рівні тощо, та забезпечуватиме їх реалізацію через
відповідні організації.
 
   7. Підтримувати обміни між різними національними спортивними
федераціями.
 
   8. Підтримувати та співпрацювати в  інших  заходах,  що
становлять взаємний інтерес.
 
               Стаття 3
 
   Установи передбачатимуть   такі   форми   спортивного
співробітництва:
 
   1) Обмін спеціалістами, технічним персоналом, експертами тощо
з метою взаємного навчання та обміну досвідом.
 
   2) Участь у курсах, семінарах, симпозіумах та конференціях,
які проводяться кожною з Установ і становлять взаємний інтерес.
 
   3) Співробітництво в підготовці технічного, тренерського та
адміністративного персоналу в спортивній галузі.
 
   4) Участь спортивних делегацій кожної з Установ у змаганнях
та/або навчально-тренерській діяльності,  організованій  іншою
Установою.
 
               Стаття 4
 
   Для здійснення співробітництва з обмінів, передбачених цією
Програмою, встановлюються  такі  фінансові  умови  загального
характеру:
 
   - Установа,  яка  направляє  делегацію,  несе міжнародні
транспортні витрати з переїзду до найближчого місця проведення
заходу міжнародного аеропорту та зворотно, а також витрати зі
страхування;
 
   - Установа, яка приймає делегацію, несе витрати з розміщення,
проживання, харчування та забезпечення транспортом на території
країни, з надання невідкладної медичної допомоги відповідно до
законодавства  країни  перебування,  а  також  інші витрати,
передбачені Програмою заходів;
 
   - у випадках, не передбачених  цією  Програмою,  можуть
застосовуватися  інші  двосторонні  фінансові  зобов'язання,
заздалегідь узгоджені Установами.
 
               Стаття 5
 
   Ця Програма укладається строком на один рік з дати її
підписання і автоматично подовжуватиметься, якщо жодна з Установ
не пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного періоду не
заявить про свій намір укласти нову Програму на інших умовах.
 
               Стаття 6
 
   На виконання цієї Програми розробляються щорічні Календарі,
які передбачають конкретні заходи на період з 1 січня по 31 грудня
кожного року.
 
   З цією метою в останньому кварталі кожного року Міністерство
України у справах сім'ї, молоді та спорту і Верховна Рада у
справах спорту Iспанії письмово обмінюються пропозиціями щодо
заходів зі співробітництва на наступний рік  та  узгоджують
процедуру укладання та підписання Календаря, який буде підписаний
від імені Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
Міністром чи його заступником та від імені Верховної Ради у
справах спорту Iспанії її Головою або Генеральним Директором у
справах спорту.
 
   Вчинено у  м.  Мадрид, 27 листопада 2006 року, у двох
примірниках, кожен українською, іспанською та англійською мовами,
причому  всі  тексти  є  автентичними. У випадку виникнення
розбіжностей у тлумаченні тексту даної Програми перевагу має текст
англійською мовою.
 
 За Міністерство України          За Верховну Раду
 у справах сім'ї, молоді          у справах спорту
 та спорту                 Iспанії
 
 (підпис)                  (підпис)
 
 Iлля Шевляк                Хайме Ліссавецькі Дієс
 
 Перший заступник Міністра         Президент
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка