Законы Украины

Новости Партнеров
 

Характеристики окремих балансових рахунків

           НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   Департамент бухгалтерського обліку та платіжних систем
 
               Л И С Т
 
 N 17003/279 від 11.04.95
   м.Київ
 
                   Республіканський банк Криму
                   Обласні управління НБУ
                   Операційне управління НБУ
                   Комерційні банки
                   Асоціація українських банків
                   Керуючому установою
 
 
      Характеристики окремих балансових рахунків
 
 
 
   Аналіз балансів комерційних банків свідчить про наявність
значних залишків по балансовому рахунку N 941 "Витрати майбутніх
періодів", які не мають тенденції до зниження.
   Цей рахунок призначався для обліку витрат на утримання
підрозділів банку, проведених за рахунок кошторису майбутніх
періодів і тих, що підлягали списанню на витрати виробництва
протягом терміну, до якого вони належать. Такі витрати включати до
собівартості за той період, в якому вони проведені, тим більш, що
це передбачається Постановою Кабінету Міністрів  України від
10 листопада 1994 року N 759 ( 759-94-п ) "Основні положення про
склад  витрат  виробництва  (обігу)  на  підприємствах  і в
організаціях" п.3, яка введена в дію з 1 січня 1995 року.
 
   Доводимо до Вашого відома характеристики окремих балансових
рахунків.
 
Рахунок N 808 -  "Тимчасова  фінансова  допомога,  надана
           установам банків" - (активний).
Призначення рахунку: облік в балансі банку  (юридична  особа)
           наданої  підвідомчим  установам   банку
           фінансової допомоги.
По дебету рахунку  проводяться  суми перерахованої фінансової
           допомоги.
По кредиту рахунку  проводяться  суми  повернутої  фінансової
           допомоги.
 
   В аналітичному обліку відкриваються рахунки кожній установі
банку, якій надана тимчасова фінансова  допомога.  Тимчасова
фінансова допомога може надаватися при наявності коштів у фонді
накопичення (балансовий рахунок N 016) і тільки в межах цих
коштів. Надана допомога оформляється зобов'язаннями установ банку
про повернення фінансової допомоги у визначений строк. Строк
повернення установою банку фінансової допомоги може оформлюватися
іншим порядком. Документи по оформленню тимчасової  допомоги
знаходяться в даному банку.
   Порядок надання  тимчасової  фінансової  допомоги,  її
оформлення, використання та повернення установлюється головним
банком.
   В цілому, по системі одного банку, рахунок N 808 повинен
балансувати з рахунком N 809 "Тимчасова фінансова  допомога,
отримана установами банків".
 
Рахунок N 809  -  "Тимчасова  фінансова  допомога,  отримана
           установами банків" - (пасивний).
Призначення рахунку: облік в установах банків  отриманої  від
           вищестоящої  установи  банку  тимчасової
           фінансової допомоги.
По кредиту рахунку  проводяться  суми  отриманої  допомоги, а
по дебету рахунку  повернутої допомоги.
 
   Для обліку  строків  повернення  фінансової  допомоги
використовуються копії документів, якими оформлюються ці строки у
вищестоящих установах банків.
Рахунок N 825  - "Кошти, перераховані банками підприємствам,
           організаціям, установам, кооперативам  для
           участі  в  їх  господарській  діяльності"
           (активний).
Призначення рахунку: облік пайових  внесків, перерахованих  до
           статутних фондів підприємств, організацій,
           установ, кооперативів, з  метою  спільної
           господарської діяльності, згідно з чинним
           законодавством.
По дебету рахунку  проводяться суми перерахованих коштів.
По кредиту рахунку  відображаються повернуті суми підприємствами,
           організаціями, установами, кооперативами які
           були перераховані раніше для приймання участі
           в їх господарській діяльності.
 
   В аналітичному  обліку  відкриваються лицьові рахунки по
кожному підприємству, організації, установі, кооперативу.
   Пайові внески проводяться за рахунок вільних власних коштів
банку. Загальна сума внесків комерційного банку до статутних
фондів інших підприємств і організацій не може перевищувати
10 відсотків його власного статутного фонду. При цьому частка
комерційного  банку  в  статутному фонді одного підприємства
(організації) не може перевищувати 15 відсотків статутного фонду
цього підприємства (організації).
 
Рахунок N 925  -  "Нематеріальні активи" (активний).
Призначення рахунку: облік придбаних прав користування землею,
           водою, іншими   природними   ресурсами,
           промисловими зразками, товарними знаками,
           довгострокові вкладення в придбання об'єктів
           промислової та інтелектуальної власності, а
           також інших аналогічних майнових прав, що
           визначаються об'єктом права  власності і
           приносять доход.
 
   До інших аналогічних майнових прав відносяться придбані права
на місце на товарній, фондовій біржі, до вартості якого входять
всі витрати, пов'язані з практичним використанням переваг цього
місця.
   Бухгалтерський облік  нематеріальних  активів ведеться за
первісною оцінкою, яка складається з фактичних витрат на придбання
і приведення до стану, в якому вони придатні для використання.
 
     Дт 925
     Кт р/рахунок клієнта (через б/рахунки 904, 932)
 
   Суми амортизаційних відрахувань визначаються щомісячно за
нормами, розрахованими, виходячи із їх первинної вартості та
строку  корисного  використання, але не більше десяти років
безперервної експлуатації або строку діяльності банку. Норма зносу
затверджується розпорядчим документом керівника банку.
 
   Щомісячна сума нарахованого зносу відображається по кредиту
рахунку 012 "Спеціальні фонди" субрахунок "Знос нематеріальних
активів"
 
     Дт 970
     Кт 012
 
   Не нараховуються амортизаційні відрахування на нематеріальні
активи:
   "ноу-хау", гудвіли (гудвіл-комплекс заходів, спрямованих на
збільшення прибутку банку, без відповідного збільшення активних
операцій, включаючи використання кращих управлінських здібностей,
домінуючу  позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові
технології тощо. Вартість гудвілу визначається різницею між ціною
придбання і звичайною ціною відповідних активів), товарні знаки
тощо, вартість яких не зменшується в процесі їх використання.
 
   Списання нематеріальних  активів  з  балансу  установи
відображають записами по кредиту рахунку N 925 "Нематеріальні
активи" (на первісну вартість) і дебету рахунків:
   N 012 "Знос нематеріальних активів" - суму нарахованого
зносу;
   N 980 "Прибутки і збитки звітного року" у складі фінансових
результатів від позареалізаційних операцій - на суму різниці між
первісною вартістю і сумою нарахованого зносу.
 
   У випадку, коли амортизаційні відрахування не нараховуються,
 
     Дт 016
     Кт 925
 
аналітичний облік ведеться за видами (авторські права, права
використання  земельних  ділянок,  програмне  забезпечення
обчислювальної техніки тощо) та окремих об'єктах нематеріальних
активів.
 
   Підстава:
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.94 року
N 759 ( 759-94-п ) "Основні положення про склад витрат виробництва
(обігу) на підприємствах і в організаціях".
   2. Закон України "Про банки  і  банківську  діяльність"
( 872-12 ).
   3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
N 334/94-ВР 28 грудня 1994 року.
   4. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні
(затверджені  наказом  Міністерства  фінансів  України  N 25
( z0052-93 ) від 7 травня 1993 року).
 
   Свої пропозиції  та  зауваження  необхідно надіслати до
22 квітня 1995 року.
 
 Заступник Голови Правління           В.М.Кравець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка