Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат, зміни і доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, зміни і доповнення N 5 до Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент бухгалтерського обліку
 
               Л И С Т
 
 N 12-211/1047 від 29.09.97
   м.Київ
 
 vd970929 vn12-211/1047
                 Кримському республіканському,
                 по м.Києву та Київській області,
                 ЦМР, ЦРП,
                 Самостійним підрозділам НБУ,
                 Комерційним банкам,
                 Асоціації українських банків
 
 
    Про Правила бухгалтерського обліку процентних та
    комісійних доходів і витрат, зміни і доповнення
    до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
    України, зміни і доповнення N 5 до Тимчасових
    вказівок  щодо  застосування  Плану  рахунків
    бухгалтерського обліку банків України, затверджені
    постановою Правління Національного банку України
         від 25 вересня 1997 року N 316
 
 
 
   Надсилаємо для використання в роботі Правила бухгалтерського
обліку процентних та комісійних доходів і витрат (далі - Правила)
( v0474500-97 ),  зміни  і  доповнення  до  Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( v0475500-97 ), зміни і
доповнення N 5 до Тимчасових вказівок щодо застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України ( v0476500-97 ),
затверджені постановою Правління Національного банку України від
25 вересня 1997 року N 316 ( v0316500-97 ).
   Одночасно роз'яснюємо,  що  залишки  за  рахунками,  які
виключаються з плану рахунків згідно з вищевказаними документами,
переносяться:
   - з рахунку N 961 суми нарахованих та прострочених менше ніж
на 30 днів доходів - на рахунок N 960; суми прострочених більше
ніж на 30 днів доходів списуються у кореспонденції з рахунками
простроченої заборгованості та оприбутковуються на рахунок N 9046;
   - з рахунку N 979 - на рахунок N 970.
   Звертаємо вашу увагу, що правила бухгалтерського  обліку
процентів та комісійних доходів і витрат визначають порядок
фінансового обліку за звітний період і не регламентують питання
податкового  обліку.  Податковий облік організовується банком
самостійно.
   Рахунки нарахованих доходів і витрат NN 481, 482, 483, 484,
626, 731, 752 на протязі місяця можуть бути активно-пасивні, а на
звітну дату (на 1-е число) - тільки активні або пасивні.
   Доводимо до вашого відома, що п.1.3 Правил вводиться в дію з
1 січня 1998 року. До кінця 1997 року облік здійснюється за діючим
порядком із застосуванням методу нарахування та використанням
відповідних рахунків в залежності від того, за рахунок яких джерел
здійснюються витрати (970, 971, 016 і т.д.). Звіт про прибутки та
збитки (Ф2) за дев'ять місяців та за 1997 рік надається в тому ж
порядку і за тією ж формою як за I-е півріччя 1997 року.
   До кінця  1997  року  нараховані  неотримані  доходи не
розподіляються. Доходи за 1997 рік, які будуть отримані до
затвердження річного звіту підлягають розподілу.
   Номери рахунків для  отримання  доходів  за  кредитними,
розрахунково-касовими та іншими угодами, що вказуються в угодах,
визначаються банком самостійно. Порядок  амортизації  премії,
дисконту  за  цінними  паперами  розглядаються  в  Правилах
бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами, проект яких
надіслано листом від 12.09.97 р. N 12-211/974.
   Правила, зміни  та  доповнення  до  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку банків України, зміни та доповнення N 5 до
Тимчасових  вказівок  щодо  застосування  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку України від 25 вересня 1997 року N 316
вводяться в дію після реєстрації в Міністерстві юстиції. Про дату
реєстрації буде повідомлено додатково.
   У зв'язку з введенням в дію Правил втрачає чинність постанова
Правління Національного банку України від 16.09.94 р. N 155 щодо
порядку нарахування, обліку, сплати та стягнення процентів і
відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах
банків та зміни і доповнення, затверджені постановами Правління
Національного банку України N 220 від 21.12.94 р. та N 80
( z0144-97 ) від 04.04.97 р.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту                  П.М.Сенищ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка