Законы Украины

Новости Партнеров
 

Норматив 2. Договір на проведення аудиту

          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
 N 35 від 14.09.95
  м.Київ
 
 
     ( Дію Норматива 2 відмінено, починаючи з 1 січня
      1999 року, на підставі Номативів Аудиторської 
      палати N 73 ( va073230-98 ) від 18.12.1998 )
 
       Норматив 2. Договір на проведення аудиту
 
 
 
                Вступ
 
   1. Договір на проведення аудиту є основним документом, який
засвідчує факт досягнення  домовленості  між  замовником  та
виконавцем про проведення аудиторської перевірки.
   2. Договір документально стверджує, що сторони прийшли до
угоди з усіх моментів, обумовлених у договорі. Для того, щоб
уникнути неправильного розуміння сторонами  узятих  на  себе
обов'язків,  умов  їх  виконання  та  прийнятого  ступеня
відповідальності, необхідно максимально ясно обумовити у договорі
усі суттєві аспекти взаємовідносин, які виникають у зв'язку з
укладанням договору.
   3. Укладанню договора повинен передувати обмін листами між
аудитором та клієнтом. Клієнт надсилає до аудиторської фірми листа
з проханням про проведення аудиту, у якому вказує мету проведення
аудиту й ті задачі, які необхідно вирішити у процесі аудиту:
бажаний масштаб аудиторської перевірки. Лист-відповідь аудитора
підтверджує його згоду з поставленою задачею, й масштабом аудита й
може містити положення, які стосуються ступеня відповідальності
аудитора перед клієнтом. Форми подання звіту аудитора та його
висновків, та інші моменти, про які аудитор вважає необхідним
домовитися до початку перевірки. Надсиланню листа-відповіді може
передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення
обсягів роботи, якщо аудитор вважатиме за необхідне проведення
такого обстеження.
   4. Після обміну листами та на їх основі складається договір
на проведення аудиту. Листи можуть бути додатком до договору, якщо
це буде обумовлено умовами договору.
 
             Зміст договору
 
   5. Детальний зміст договору на проведення аудиту може бути
різним в залежності від конкретної ситуації, проте існує ряд
моментів, які у будь-якому випадку повинні знайти відображення у
договорі. В договорі обов'язково повинні бути обумовлені наступні
положення:
   - мета аудиту;
   -  масштаб  аудиту,  включаючи  посилання  на  діюче
законодавство, стандарти, нормативи та інші аналогічні документи
(поняття масштабу аудиту включає в себе необхідний обсяг та
глибину перевірки; склад,  кількість  і  обсяг  аудиторських
процедур);
   - можливість доступу до будь-яких записів, документації та
іншої інформації, замовленої у зв'язку з аудитом;
   - відповідальність   керівництва   підприємства,   яке
перевіряється, за надану аудиторам інформацію (при необхідності
обумовлюється вимога про одержання від керівництва підприємства,
яке перевіряється, письмового підтвердження,  яке  стосується
наданої інформації);
   - умови відповідальності за початкові залишки при першому
проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим
аудитором;
   - вказівка на те, що у зв'язку з сутністю перевірки та інших
властивих аудиту обмежень, існує можливість і навіть імовірність
того, що будь-які навіть суттєві помилки можуть  залишитись
невіднайденими;
   - форма, у якій замовнику буде видана інформація  про
результати проведеної аудитором роботи (обсяг і склад переданої
замовнику документації).
   6. Крім того, до договору можуть бути  включені  такі
положення:
   - угоди, які стосуються планування аудиту;
   - угоди, які стосуються залучення до  перевірки  інших
аудиторів та експертів з деяких аспектів аудиту;
   - угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх
аудиторів та іншого персоналу клієнту;
   - порядок розрахунків за виконання робіт по проведенню
аудиту;
   - будь-які можливі обмеження аудиторського зобов'язання;
   - посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та
клієнтом.
 
            Структура договору
 
   7. Детальна структура договору може бути різною, проте його
форма в цілому повинна відповідати загальноприйнятій в Україні
формі складання договорів. У преамбулі договору після зазначення
назви та номера договору, місця й дати його підписання, повинні
бути приведені назви сторін, які склали договір (замовник та
виконавець), та прізвища посадових осіб, які підписали договір від
імені кожної сторони.
   8. Розділ "Предмет  договору"  повинен  містити  назву
аудиторської послуги ("проведення  аудиту"  або  "аудиторська
перевірка"), мету аудиту й характеристику масштабу аудиту.
   9. Розділ "Зобов'язання сторін" повинен містити перелік та
характеристику зобов'язань, які бере на себе кожна з сторін.
   При цьому, перелік зобов'язань замовника повинен містити
наступні положення:
   - надання аудиторам можливості доступу до будь-яких записів,
документації та іншої інформації, яка запрошена у зв'язку з
аудитом;
   - відмова від будь-яких дій, які здійснюються  з  метою
виявлення впливу на думку аудитора;
   - зобов'язання по прийому й оплачуванню робіт;
   - інші зобов'язання.
   Перелік зобов'язань аудитора повинен містити:
   - дотримання умов конфіденціальності інформації та інших
принципів аудиту;
   - опис форми, в якій замовнику буде видана інформація про
результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої
замовнику документації);
   - дотримання вимог до якості у відповідності до стандартів та
норм аудиту, законодавчих актів та інших (вказати, яких саме)
критеріїв;
   - зобов'язання інформування замовника у випадку, якщо у
процесі роботи виявиться її недоцільність;
   - інші зобов'язання.
   10.  Розділ  "Порядок  здавання  та  прийому  робіт"
повинен містити перелік, характеристику та послідовність процедур,
які виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також
умови та порядок оформлення відмови замовника  від  прийому
виконаної роботи.
   11. Розділ "Термін  виконання  робіт"  повинен  містити
тривалість виконання роботи, дати її початку та закінчення, а
також терміни надання результатів виконаної роботи.
   12. Розділ "Вартість робіт та порядок розрахунків" містить
відомості про розмір та порядок оплачування за виконання робіт.
   13. Розділ "Відповідальність сторін"  містить    умови
відповідальності кожної сторони (які саме випадки тягнуть настання
відповідальності і в якому вигляді передбачена відповідальність).
Доцільно також обумовити аспекти, за які не несе відповідальність
та чи інша сторона.
   В умовах відповідальності  замовника  повинні  міститися
положення:
   - відповідальність за  достовірність  наданої  аудиторам
інформації;
   - відповідальність за виявлені відхилення та порушення, за
фінансові результати та звітність по них;
   - відповідальність у  випадку  невиконання  рекомендацій
аудитора;
   - відповідальність за невиконання зобов'язань прийому та
оплачування робіт;
   - інші види й умови відповідальності.
   В умовах відповідальності  виконавця  повинні  міститися
положення:
   - відповідальність за якість виконаних робіт;
   - відповідальність за дотримання термінів робіт;
   - відповідальність за дотримання принципів  аудиту  при
виконанні робіт;
   - інші види й умови відповідальності.
   В цьому ж розділі обумовлюється відповідальність за початкові
залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки
виконувались іншим аудитором. В даному  розділі повинна також
міститися вказівка на термін дії відповідальності.
   14. Розділ "Термін дії договору" містить вказівку на дати
початку та закінчення дії договору.
   15. Розділ "Реквізити сторін" містить юридичні адреси та
платіжні реквізити кожної сторони.
   16. Розділ "Особливі умови" містить положення, які сторони
вважають за необхідне обумовити, і які не знайшли відображення в
попередніх розділах договору.  Тут,  зокрема,  повинні  бути
обумовлені наступні положення:
   - вказівка на те, що у зв'язку з сутністю перевірки та інших
притаманних аудиту обмежень, існує можливість і навіть імовірність
того, що будь-які навіть суттєві помилки можуть  залишитися
невіднайденими;
   - умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому
стані;
   - умови подовження терміну виконання робіт;
   - посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а
також на додатки до договору;
   - порядок розв'язання спорів по даному договору;
   - інші умови.
 
            Додаток до договору
 
   17.  Окремі  положення  договору  можуть  пояснюватися
додатковими документами (додатками до  договору).  Наприклад,
терміни виконання робіт можуть регламентуватися календарним планом
робіт; розмір то порядок оплачування - протоколом узгодження
договірної ціни та ін.
   В цьому випадку в тексті договору робиться посилання на ці
документи  й вказується, що вони є невід'ємним додатком до
договору. Склад та зміст додатків можуть бути різними у залежності
від конкретної ситуації.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка