Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо вирішення проблемних питань застосування чинного законодавства

    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТI
 
               Л И С Т
 
         18.10.2006 N ДЦ-09-5325/0/6-06
 
 
   Державний центр зайнятості -  виконавча  дирекція  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття за зверненням народного депутата України
<...> стосовно листа <...>. щодо вирішення проблемних питань
застосування чинного законодавства повідомляє.
 
   На сьогодні, взяття на облік та зняття з обліку юридичних та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється
на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором  робочим  органам  виконавчої  дирекції  Фонду
передбачених нормами Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ).
 
   Відповідно до  пункту  10 статті 1 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) роботодавцем є власник розташованого в
Україні іноземного підприємства, установи, організації (в тому
числі міжнародної), філії або представництва, який використовує
працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
 
   Преамбулою до Закону України  "Про  державну  реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Закон
про реєстрацію) визначено, що цей Закон регулює відносини, які
виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
 
   Отже, дія Закону про реєстрацію ( 755-15 ) не поширюється на
представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності.
 
   Нормами Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) визначено, що реєстрацію  представництв  здійснює
центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики
протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом
господарської діяльності документів на реєстрацію.
 
   Відповідно до пункту 3 статті 117 Господарського кодексу
України ( 436-15 ) діяльність філій, представництв та інших
відокремлених підрозділів підприємств, утворених за законодавством
інших держав, здійснюється на території України відповідно до
законодавства України.
 
   Iнструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від
18.01.96 р. N 30 ( z0034-96 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України від 24.01.96 р. за N 34/1059, визначено, що
іноземний суб'єкт господарської діяльності, який  має  намір
відкрити представництво на території України, подає до МЗЕЗторгу
України (Мінекономіки) необхідні для цього документи.
 
   За результатами розгляду цих документів приймається рішення
про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської
діяльності або про відмову в його реєстрації.
 
   Крім цього, згідно з пунктами 2 та 5 Положення про Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 118
( 118-96-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
22 червня 2005 року N 499) ( 499-2005-п ) суб'єктами Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (далі -
Реєстр) є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб
усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання,
що находяться на території України та проводять свою діяльність на
підставі її законодавства. Присвоєння ідентифікаційних кодів з
Реєстру здійснюється:
   державними реєстраторами - суб'єктам, на яких поширюється дія
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 );
   органами державної статистики - суб'єктам, на  яких  не
поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ).
 
   Таким чином, представництва іноземних суб'єктів господарської
діяльності, які використовують працю найманих працівників і не
підлягають державній реєстрації державним реєстратором, проходять
процедуру постановки на облік у центрах зайнятості як платника
страхових внесків до Фонду  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування України на випадок безробіття самостійно.
 
 Заступник директора                   К.Гранік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка