Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно дотримання процедур державних закупівель

           ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             В И С Н О В О К
 
           19.11.2007 N в-442/11
 
 
          Стосовно дотримання процедур
            державних закупівель
 
 
   (відповідно до статті 17-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти") ( 1490-14 )
 
   Підстава: в  порядку  здійснення  громадського  контролю
відповідно до вимог ст. 17-1, 17-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
 
   Загальна інформація:
 
   1. Iнформація про Замовника:
   Назва: Управління соціального захисту населення та праці
Одеської міської ради;
   Адреса: 65026, м. Одеса, вул. Л.Толстого, 7.
 
   2. Відповідальний  за  проведення  торгів:  Пустильнікова
Світлана Iллівна, тел. (0482) 728-14-48.
 
   3. Предмет закупівлі: продовольчі набори для вагітних.
 
   4. Процедура закупівлі: відкриті торги зі зменшенням ціни.
 
   5. Джерело фінансування закупівель: місцевий бюджет.
 
   6. Очікувана вартість: 180 000,00 грн.
 
   7. Період  здійснення  процедури  закупівлі:  початок
07.05.2007 р., закінчення 24.07.2007
 
   Для розгляду  та  дослідження  надано  копії  наступних
матеріалів:
   1. Форма оголошення про заплановану закупівлю на 1-му арк.;
   2. Оголошення про заплановану закупівлю за N  19063707,
опубліковане в Iнформаційному бюлетені Тендерної палати України
від 07.05.2007 N 19 (90) на 1-му арк.;
   3. Оголошення  про  закупівлю N 3991756, опубліковане у
спеціалізованому друкованому  засобі  масової  інформації  із
загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію
виключно з питань державних закупівель та має  назву,  яка
відноситься безпосередньо саме до сфери державних закупівель від
07.05.2007 N 19 (56) на 1-му арк.;
   4. Тендерна документація із закупівлі продовольчих наборів
для вагітних від 18.04.2007 на 22-х арк.;
   5. Протокол розкриття тендерних пропозицій від 30.05.2007
N 62 на 3-х арк.;
   6. Звіт про результати здійснення процедури відкритих торгів
із зменшенням ціни від 24.07.2007 N 67 на 3-х арк.;
   7. Оголошення  про результати проведення торгів на 1-му
аркуші.
 
   Завдання сформульоване таким чином:
   "надати висновок про законність та обґрунтованість проведення
процедури закупівлі Управлінням соціального захисту населення та
праці Одеської міської ради з придбання продовольчих наборів для
вагітних".
 
              ДОСЛIДЖЕННЯ
 
   Об'єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній
частині висновку.
 
   При дослідженні наданих матеріалів встановлено.
 
   1. Публікація оголошення та оприлюднення інформації щодо
закупівлі.
   Управлінням соціального захисту населення та праці Одеської
міської ради (далі - Замовник) оголошення про проведення відкритих
торгів із зменшенням ціни опубліковано:
   - в інформаційному бюлетені Тендерної палати України від
07.05.2007 N 19 (90), оголошення N 19063707;
   - у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із
загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію
виключно з питань державних закупівель та має  назву,  яка
відноситься безпосередньо саме до сфери державних закупівель від
07.05.2007 N 19 (56), оголошення N 3991756.
   Також, оголошення про заплановану закупівлю оприлюднено на
сайті www.zakupivli.com за кодом CHK/RU 0489.
   Відповідно до вимог ч. 3 ст. 19 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) строк  для подання тендерних пропозицій має становити
30 календарних  днів  віддати  опублікування  оголошення  про
проведення торгів в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна
палата України. В окремих випадках цей строк може бути скорочено
до 15 календарних днів. Так, в оголошенні кінцевий термін для
подання тендерних пропозицій встановлено 22.05.2007, або скорочено
до 16 календарних днів.
   Причини скорочення строку для подання тендерних пропозицій у
звіті не викладені.
   В порушення вимог ч. 3 ст. 19 Закону ( 1490-14 ) Замовником
безпідставно скорочено термін подання тендерних пропозицій до
16 календарних днів, чим послаблено конкуренцію між учасниками,
оскільки в звіті про результати здійснення процедури відкритих
торгів, причини скорочення строку не викладено.
 
   2. Тендерна документація.
   Тендерна документація із закупівлі продовольчих наборів для
вагітних, що надана на дослідження, не відповідає вимогам статей
21, 26-1, 36 Закону ( 1490-14 ), а саме:
   - в порушення вимог ч. 1 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) в
тендерній документації не зазначено прізвища, посади та адреси
однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників Замовника,
уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками;
   - в порушення вимог ч. 2 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) технічна
специфікація тендерної документації не містить посилань на якісні
та стандартні характеристики предметів закупівлі з використанням
існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил;
   - в порушення вимог ч. 3 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) технічна
специфікація тендерної документації містить посилання на тип
предмета закупівлі без зазначення виразу "або еквівалент";
   - в порушення вимог ч. 5 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) технічна
специфікація тендерної документації містить вимоги, що обмежують
конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;
   - в порушення вимог ч. 6 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) тендерна
документація не затверджена тендерним комітетом Замовника;
   - в порушення вимог ст. 26-1 Закону ( 1490-14 ) у п. 23
тендерної документації не вказано Антимонопольний комітет України,
орган державної влади, що здійснює державний нагляд та контроль у
сфері закупівель.
 
   3. Подання та розкриття тендерних пропозицій.
   На дослідження  надано  протокол  розкриття  тендерних
(кваліфікаційних,  цінових)  пропозицій від 30.05.2007 N 63.
Відповідно до вищезазначеного протоколу розкриття на участь у
торгах надійшли тендерні пропозиції від трьох учасників, а саме:
   - Приватної фірми "Мідас";
   - ТОВ "Синтон";
   - ФО - підприємця Шараєвської Л.М.
   Розкриття тендерних пропозицій відбулось з порушенням вимог
статті 18, 26 Закону ( 1490-14 ), а саме:
   - в порушення вимог ч. 1, ч. 3 ст. 26 Закону ( 1490-14 )
розкриття тендерних пропозицій відбулось не  у  встановлений
замовником термін, а саме: дата складання протоколу розкриття
тендерних (кваліфікаційних, цінових) пропозицій 30.05.2007, проте
тендерною документацією дата, розкриття встановлена 22.05.2007;
   - в порушення вимог ч. 1 ст. 18 Закону ( 1490-14 ) до участі
у торгах допущено учасників, інформація про яких відсутня в
тематичному каталозі учасників процедур закупівель, що видає
Тендерна палата України;
   - в порушення вимог ч. 3 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) під час
здійснення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни не
застосовано норму щодо зменшення ціни тендерної пропозиції;
   - в порушення вимог ч. 3 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) під час
здійснення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни не
зафіксовано  трикратного  оголошення  чергової ціни присутнім
представникам учасників зменшувати запропоновану ціну тендерної
пропозиції на відповідні, визначені шкалою, розміри кроку торгів.
 
   4. Iнформування про результати торгів.
   Оголошення про результати закупівлі продовольчих наборів для
вагітних було опубліковано Замовником:
   - в інформаційному бюлетені Тендерної палати України від
23.07.2007 N 30 (101), оголошення N 30201707Р;
   - у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із
загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію
виключно з питань державних закупівель від 23.07.2007 N 30 (67),
оголошення N 6746088.
   Також, оголошення  про  результати  проведеної  процедури
оприлюднено на сайті www.zakupivli.com (код НАРДС 2387).
   Відповідно до звіту від 24.07.2007 N 67  дата  акцепту
тендерної пропозиції 11.06.2007.
   При цьому, договір за результатами проведених торгів укладено
02.07.2007.
   Отже, в порушення вимог ч. 1 ст. 29-1 Закону ( 1490-14 )
оголошення про результати закупівлі опубліковано в Iнформаційному
бюлетені Тендерної палати  України  23.07.2007,  тобто  через
21 календарний день після укладання договору про закупівлю, а не
протягом 10 календарних днів після укладення  договору  про
закупівлю, як встановлено вимогами Закону.
 
   5. Укладання договору.
   В результаті проведення процедури  відкритих  торгів  зі
зменшенням ціни, Замовником з переможцем - Приватною фірмою
"Мідас"  укладено  договір  від  02.07.2007  щодо  закупівлі
продовольчих наборів   для  вагітних  на  загальну  суму
180 000,00 грн..
   В порушення вимог ч. 6 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) Замовником
не надіслано до Тендерної палати  України  інформації  щодо
укладеного договору та про виконання договору протягом п'яти
робочих днів з моменту його укладення та виконання відповідно.
 
   6. Складання звітності.
   За результатами здійснення процедури закупівлі складено звіт
про результати здійснення процедури закупівлі відкритих торгів із
зменшенням ціни щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти від 24.07.2007 N 68.
   В порушення вимог ст. 17 Закону ( 1490-14 ) у звіті про
результати здійснення процедури закупівлі за встановленою формою,
не зазначено обов'язкової інформації щодо:
   - стислого опису інших основних умов  кожної  тендерної
пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткових умов,
запропонованих учасником;
   - стислого  викладення  критеріїв  порівняння  та оцінки
тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі.
 
               ВИСНОВОК
 
   В результаті проведеного дослідження  наданих  матеріалів
Управлінням  соціального захисту населення та праці Одеської
міської ради стосовно проведення процедури закупівлі продовольчих
наборів для вагітних встановлено, що закупівля була здійснена з
порушеннями вимог чинного законодавства  у  сфері  державних
закупівель, а саме:
   - ч. 3 ст. 19 Закону ( 1490-14 ) Замовником безпідставно
скорочено термін подання тендерних пропозицій до 16 календарних
днів, чим послаблено конкуренцію між учасниками, оскільки в звіті
про результати здійснення процедури відкритих торгів, причини
скорочення строку не викладено;
   - ч. 1 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) в тендерній документації не
зазначено обов'язкової інформації;
   - ч. 2 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) технічна специфікація
тендерної документації не містить посилань на якісні та стандартні
характеристики,  умовні  позначення та термінологію предметів
закупівлі з використанням існуючих міжнародних або національних
стандартів, норм та правил;
   - ч. 3 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) технічна специфікація
тендерної документації містить посилання на тип предмета закупівлі
без зазначення виразу "або еквівалент";
   - ч. 5 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) технічна специфікація
тендерної документації містить вимоги, що обмежують конкуренцію та
призводять до дискримінації учасників;
   - ч. 6 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) тендерна документація не
затверджена тендерним комітетом Замовника;
   - ст. 26-1 Закону ( 1490-14 ) в тендерній документації не
вказано орган державної влади, що здійснює державний нагляд та
контроль у сфері закупівель;
   - ч. 1, ч. 3 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) розкриття тендерних
пропозицій відбулось не у встановлений замовником термін, а саме:
дата складання протоколу розкриття тендерних (кваліфікаційних,
цінових) пропозицій 30.05.2007, проте тендерною документацією
дата, розкриття встановлена 22.05.2007;
   - ч. 1 ст. 18 Закону ( 1490-14 ) до участі у торгах допущено
учасників, інформація про яких відсутня в тематичному каталозі
учасників процедур закупівель, що видає Тендерна палата України;
   - ч. 3 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) під час здійснення процедури
відкритих торгів із зменшенням ціни не застосовано норму щодо
зменшення ціни тендерної пропозиції;
   - ч. 3 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) під час здійснення процедури
відкритих торгів із зменшенням ціни не зафіксовано трикратного
оголошення чергової ціни  присутнім  представникам  учасників
зменшувати запропоновану ціну тендерної пропозиції на відповідні,
визначені шкалою, розміри кроку торгів;
   - ч. 1 ст. 29-1 Закону ( 1490-14 ) оголошення про результати
закупівлі опубліковано в Iнформаційному бюлетені Тендерної палати
України  23.07.2007,  тобто через 21 календарний день після
укладання договору про закупівлю, а не протягом 10 календарних
днів після укладення договору про закупівлю, як встановлено
вимогами Закону;
   - ч. 6 ст. 34 Закону ( 1490-14 ) Замовником не надіслано до
Тендерної палати України інформації щодо укладеного договору та
про виконання договору протягом п'яти робочих днів з моменту його
укладення та виконання відповідно;
   - ст. 17 Закону ( 1490-14 ) щодо зазначення обов'язкової
інформації у звіті про результати здійснення процедури закупівлі
за встановленою формою.
   Дії тендерного комітету  Управління  соціального  захисту
населення та праці Одеської міської ради можуть містити ознаки
суспільно небезпечних діянь, визначених статтею 364 Кримінального
кодексу ( 2341-14 ).
 
 Голова правління                     В.С.Лаба
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка