Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Плану національної стандартизації на 2007 рік та Додатка 1 до Плану національної стандартизації на 2007 рік

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ
 
              Н А К А З
 
            23.11.2007 N 324
 
 
          Про внесення змін до Плану
       національної стандартизації на 2007 рік
        та Додатка 1 до Плану національної
          стандартизації на 2007 рік
 
 
   З метою уточнення завдань, передбачених Планом національної
стандартизації на 2007 рік ( v0087609-07 ) та Додатком 1 до Плану
національної стандартизації на 2007  рік  (  v0114609-07  ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до Плану національної стандартизації на 2007 рік
(далі - План-2007), затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 20 квітня 2007 р. N 87 ( v0087609-07 ), та Додатка 1
до Плану національної стандартизації на 2007 рік (далі - Додаток 1
до Плану-2007), затвердженого наказом Держспоживстандарту України
від 30 травня 2007 р. N 114 ( v0114609-07 ), зміни, що додаються.
 
   2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) в місячний термін довести до відома відповідних
технічних  комітетів  стандартизації,  організацій-розробників,
співвиконавців та організацій, що фінансують роботи з розроблення
проектів  національних  стандартів,  перегляду  національних
стандартів, відповідні  затверджені  зміни  до  Плану-2007
( v0087609-07 ) та Додатка 1 до Плану-2007 ( v0114609-07 ).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
 
 Голова                          О.Шнипко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань технічного
                   регулювання та споживчої
                   політики
                   23.11.2007 N 324
 
 
               ЗМIНИ,
        що вносяться до Плану національної
          стандартизації на 2007 рік
             ( v0087609-07 )
 
 
   1. Позицію з кодом завдання 038.2.4-2007 виключити.
 
   2. В графі 3 позиції з кодом завдання 090.2.1-2004 стандарт
IEC 60335-2-4:2002  з  поправкою  Cor1:2003  замінити  на
IЕС 60335-2-4:2006.
 
   3. В графі 3 позиції з кодом завдання 106.2.1-2004 стандарт
IEC 60335-2-65:2002 замінити на IEC 60335-2-65:2005.
 
   4. В графі 3 позиції з кодом завдання 326.2.1-2004 стандарт
IEC 60335-2-51:2002 замінити на IEC 60335-2-51:2005.
 
   5. В графі 3 позиції з кодом завдання 334.2.1-2004 стандарт
IEC 60335-2-73:2002 замінити на IEC 60335-2-73:2006.
 
   6. В графі 3 позиції з кодом завдання 335.2.1-2004 стандарт
IEC 60335-2-74: 2002 замінити на IEC 60335-2-74:2006.
 
   7. В графі 3 позиції з кодом завдання 141.2.1-2004 стандарт
CISPR 60015:2000 зі змінами Amd 1:2001 та Amd 2:2002 замінити на
CISPR 15:2005.
 
   8. В графі 3 позиції з кодом завдання 152.2.1-2004 стандарт
IEC 61000-4-16:1998  зі  зміною  Amd  1:2001  замінити  на
IEC 61000-4-16:2002.
 
   9. В графі 6 позиції з кодом завдання 357.2.1-2004 слово
"НДIАВ" замінити словами "НДI телекомунікації".
 
   10. В графі 3 позиції з кодом завдання 267.2.1-2005 стандарт
IEC 61000-4-17:1999 замінити на IEC 61000-4-17:2002.
 
   11. Позицію  з  кодом  завдання 347.2.1-2007 викласти в
наступній редакції:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦347.2.1-    ¦Електромагнітна    ¦ETSI EN 301  ¦01.2007¦12.2007   ¦ТК 22 ТОВ ВДЦ "Тестсвязь"  ¦Директива 1999/5/EC¦
¦2007      ¦сумісність. Стандарт  ¦489-17:2002  ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦33.100     ¦ЕМС для радіообладнання¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦і служб. Частина 17.  ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦Спеціальні вимоги до  ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦широкосмугових систем ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦передавання в діапазоні¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦2,4 ГГц,        ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦високоефективного   ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦обладнання RLAN в   ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦діапазоні 5 ГГц    ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦та швидкісних систем  ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦передавання даних в  ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦діапазоні 5,8 ГГц   ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   12. В графі 6 позиції з кодом завдання 369.2.1-2007 слова
"ДП ВЦ "Омега" замінити словами "ТОВ ВДЦ "Тестсвязь".
 
   13. Графу 7 позиції з кодом завдання 053.2.2-2007 доповнити
словами "Фінансування: МНС України".
 
   14. В графі 3 позиції з кодом завдання 309.2.2-2007 стандарт
ISO 8421-4:1999 замінити на ISO 8421-4:1990.
 
   15. Графу 6 позиції з кодом завдання 309.2.2-2007 доповнити
словами "Державний центр сертифікації МНС України, ВЦ "Росток",
м. Київ".
 
   16. Позицію з кодом завдання  025.2.1-2007  викласти  в
наступній редакції:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦025.2.1-    ¦Системи силового    ¦IEC 61800-5-  ¦01.2007¦12.2007   ¦ТК 31 ПП          ¦Директива     ¦
¦2007      ¦електроприводу з    ¦2:2007     ¦    ¦      ¦"Електротехнікстандарт",  ¦2006/95/EEC    ¦
¦29.200     ¦регульованою швидкістю.¦        ¦    ¦      ¦м. Запоріжжя        ¦          ¦
¦        ¦Частина 5-2. Вимоги  ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦безпеки: функційної  ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   17. В графі 2 позиції з кодом завдання 375.2.1-2007 слова
"Низьковольтні   комутаційні  пристрої"  замінити  словами
"Низьковольтна комутаційна апаратура".
 
   18. В графі 2 позиції з кодом завдання 378.2.1-2007 слова та
цифри "до топких запобіжників для захисту напівпровідникових
приладів. Розділи 1-3. Приклади типів стандартизованих топких
запобіжників" вилучити.
 
   19. В графі 3 позиції з кодом завдання 383.2.1-2006 стандарти
IEC 61800-5-1:2003  та  EN  61800-5-1:2003  замінити  на
IEC 61800-5-1:2007.
 
   20. В графі 3 позиції з кодом завдання 061.2.4-2004 стандарт
EN 2759:2003 замінити на ISO 2759:2001.
 
   21. Графу 6 позиції з кодом завдання 07.2.005-2002 доповнити
словами ";  Iнститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва; Український
інститут експертизи сортів рослин; Черкаська державна хлібна
інспекція".
 
   22. В графі 3 позиції з кодом завдання 385.2.1-2007 стандарт
EN 50014:1997 із змінами Amd 1:1999 та Amd 2:1999 замінити на
IEC 60079-0:2004.
 
   23. В графі 3 позиції з кодом завдання 386.2.1-2007 стандарт
EN 50015:1998 замінити на IEC 60079-6:2007.
 
   24. В графі 3 позиції з кодом завдання 387.2.1-2007 стандарт
EN 50017:1998 замінити на IEC 60079-5:1997.
 
   25. В графі 3 позиції з кодом завдання 388.2.1-2007 стандарт
EN 50018:2000 із зміною Amd 1:2002 замінити на IEC 60079-1:2007.
 
   26. В графі 3 позиції з кодом завдання 389.2.1-2007 стандарт
EN 50019:2000 замінити на IEC 60079-7:2006.
 
   27. В графі 3 позиції з кодом завдання 390.2.1-2007 стандарт
EN 50020:2002 замінити на IEC 60079-11:2006.
 
   28. В графі 3 позиції з кодом завдання 391.2.1-2007 стандарт
EN 50021:1999 замінити на IEC 60079-15:2005.
 
   29. В графі 3 позиції з кодом завдання 395.2.1-2007 стандарт
EN 50284:1999 замінити на IEC 60079-26:2006.
 
   30. В графі 3 позиції з кодом завдання 396.2.1-2007 стандарт
EN 62013-1:2002 замінити на IEC 62013-1:2005.
 
   31. В графі 3 позиції з кодом завдання 397.2.1-2007 стандарт
EN 50016:2002 замінити на IEC 60079-2:2007.
 
   32. В графі 3 позиції з кодом завдання 398.2.1-2007 стандарт
EN 50028:1987 замінити на IEC 60079-18:2004.
 
   33. В графі 3 позиції з кодом завдання 399.2.1-2007 стандарт
EN 50039:1980 замінити на IEC 60079-25:2003.
 
   34. В графі 2 позиції з кодом завдання 399.2.1-2007 слова
"Системи класу "і", безпечність яких зумовлена конструкцією"
замінити словами "Iскробезпечні системи".
 
   35. В графі 3 позиції з кодом завдання 400.2.1-2007 стандарт
EN 62013-2:2000 замінити на IEC 62013-2:2005.
 
   36. В графі 3 позиції з кодом завдання 117.2.1-2005 стандарт
IEC 61010-2-061:2003 замінити на IEC 61010-2-061:2005.
 
   37. В графі 3 позиції з кодом завдання 027.2.4-2006 стандарт
ISO/TR 896:1986 замінити на ISO/TR 896:1977.
 
   38. Позицію з кодом завдання 089.2.4-2007 виключити.
 
   39. В графі 6 позиції з кодом завдання 300.2.4-2007 слова
"ТОВ "НОВА-ХIМ"" замінити словами "ТОВ "Науково-технічний центр
"ВНДIХIМПРОЕКТ".
 
   40. В  графі  2 позицій з кодами завдань 678.2.1-2007,
038.2.1-2007, 039.2.1-2007 слово "Оцінення"  замінити  словом
"Визначення".
 
   41. В  графі  6 позицій з кодами завдань 678.2.1-2007,
038.2.1-2007, 039.2.1-2007 слова "ДП "ЕСКБ САУ" ЗАТ НВП САУ"
замінити словами "ДП ЗАТ НВП САУ "СКБ САУ 2".
 
   42. В графі 3 позиції з кодом завдання 469.2.1-2004 стандарт
BS EN 45501:1994 замінити на EN 45501:1992.
 
   43. В графі 3 позиції з кодом завдання  2.1.2.025-2005
стандарт IEC QC 001002-1:2005 замінити на IEC QC 001002-1:1998.
 
   44. В графі 3 позиції з кодом завдання 028.2.2-2006 стандарт
UIC 527-1 OR:1981 замінити на UIC 527-1:2005.
 
   45. В графі 3 позиції з кодом завдання 556.2.2-2004 стандарт
UIC 561 OR:1991 замінити на UIC 561:1991.
 
   46. В графі 3 позиції з кодом завдання 094.2.4-2005 стандарт
ISO 457:1976 замінити на ISO 457:1983.
 
   47. Графу 6 позиції з кодом завдання 094.2.4-2005 доповнити
словами "; асоціація "Укроліяпром".
 
   48. В графі 3 позиції з кодом завдання 227.2.1-2005 стандарт
ISO/IEC 17000:2004 замінити на ISO/IEC 17040:2005.
 
   49. Графу 6  позицій  з  кодами  завдань  646.2.1-2007,
647.2.1-2007, 653.2.1-2007,  654.2.1-2007 доповнити позначенням
"ТК 90" перед словом "Укрметртестстандарт".
 
   50. В графі 3 позиції з кодом завдання 510.2.1-2007 стандарт
IEC 61577-1:2000 замінити на IЕС 61577-1:2006.
 
   51. В графі 3 позиції з кодом завдання 188.2.3-2006 зазначити
стандарт EN 1300:2004.
 
   52. Графу 6 позиції з кодом завдання 188.2.3-2006 доповнити
позначенням і словами "; ТК 143; Національний банк України".
 
   53. Позицію з кодом завдання 536.2.1-2007 виключити.
 
   54. В графі 3 позиції з кодом завдання 055.2.4-2006 стандарт
EN ISO 10319:1995 замінити на EN ISO 10319:1996.
 
   55. В графі 3 позиції з кодом завдання 073.2.3-2005 стандарт
EN ISO 13998:2003 замінити на EN 13998:2003.
 
   56. В графі 3 позиції з кодом завдання 184.2.2-2005 стандарт
ISO 7048:1983 замінити на ISO 7048:1998.
 
   57. В графі 3 позиції з кодом завдання 188.2.2-2005 стандарт
EN ISO 10666:1999 замінити на ISO 10666:1999.
 
   58. В  графі  7 позицій з кодами завдань 002.2.3-2007,
009.2.3-2007,  012.2.3-2007,   022.2.3-2007,   023.2.3-2007,
024.2.3-2007 зазначити слова "Фінансування: Мінагрополітики".
 
   59. В графі 3 позиції з кодом завдання 622.2.2-2004 стандарт
EN 12484-4:2002 замінити на EN 12484-5:2002.
 
   60. В графі 2 позиції з кодом завдання 622.2.2-2004 слова
"Устаткування іригаційне. Автоматичні системи зрошення газонів"
замінити словами "Зрошувальна техніка. Системи зрошення газонів
автоматичні".
 
   61. В графі 3 позиції з кодом завдання 203.2.4-2007 стандарт
EN 747-2:1993 замінити на EN 747-2:2007.
 
   62. В графі 3 позиції з кодом завдання 208.2.4-2007 стандарт
EN 747-1:1993 замінити на EN 747-1:2007.
 
   63. В графі 2 позиції з кодом завдання 637.2.1-2007 слова "та
послуг" замінити словом "радіослужб".
 
   64. В графі 3 позиції з кодом завдання 637.2.1-2007 стандарт
EN 301 489-01:2002 замінити на ETSI EN 301 489-1:2002.
 
   65. В графі 6 позиції з кодом завдання 637.2.1-2007 слова
"ДП УНДIРТ, м. Одеса" замінити словами "НВКП "Стандарт-Сервіс",
м. Iвано-Франківськ".
 
   66. Графу 7 позиції з кодом завдання 637.2.1-2007 доповнити
словами "Фінансування: Мінпромполітики".
 
   67. Позицію з кодом завдання  179.2.1-2007  викласти  в
наступній редакції:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦801.2.1-2007  ¦Доступ та кінцеве   ¦ETSI EN 300  ¦10.2007¦02.2008   ¦ТК 157 Державне       ¦          ¦
¦33.040.50   ¦обладнання. Цифрові  ¦419:2001    ¦    ¦      ¦підприємство Український  ¦          ¦
¦        ¦структуровані     ¦        ¦    ¦      ¦науково-дослідний      ¦          ¦
¦        ¦орендовані лінії зі  ¦        ¦    ¦      ¦інститут зв'язку      ¦          ¦
¦        ¦швидкістю 2048 кбіт/с. ¦        ¦    ¦      ¦(УНДIЗ), м. Київ      ¦          ¦
¦        ¦Характеристики     ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦з'єднання.       ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
¦        ¦Розроблення ДСТУ    ¦        ¦    ¦      ¦              ¦          ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   68. Графу 6 позиції з кодом завдання 07.2.073-2003 доповнити
словами "; ВАТ "Фармак".
 
   69. В графі 3 позиції з кодом завдання 401.2.1-2005 стандарт
IEC 60947-5-3:2005 замінити на IEC 60947-5-3:1999.
 
   70. В графі 7 позицій з кодами  завдань  176.2.2-2004,
210.2.2-2004   слова   "НДКТI   МГ"   замінити   словом
"Держжитлокомунгосп".
 
   71. В графі 2 позиції з кодом завдання 176.2.2-2004 слова
"Вагони трамвайні. Розташування зовнішніх світлових приладів"
замінити словами "Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість
зовнішніх пристроїв освітлення та світлової сигналізації".
 
   72. В графі 2 позиції з кодом завдання 648.2.1-2007 слова
"Оцінювання невизначеності" замінити словами "Процедури оцінювання
невизначеності".
 
   73. В графі 3 позиції з кодом завдання 648.2.1-2007 стандарт
ISO/TR 5168:1998 замінити на ISO 5168:2005.
 
   74. В графі 6 позиції з кодом завдання 2.4.2.083-2005 слова
"Український державний проектно-вишукувальний інститут лісового
господарства" замінити словами "ДП "ПКТI "Плодмашпроект".
 
   75. В графі 2 позиції з кодом завдання 123.2.1-2007 слова
"Вимірювання  витрати  в закритих трубопроводах за допомогою
ультразвукових витратомірів" замінити словами "Вимірювання витрати
рідини  у  закритих  трубопроводах.  Фланцеві електромагнітні
витратоміри. Габаритна довжина".
 
   76. В графі 3 позиції з кодом завдання 123.2.1-2007 стандарт
ISO/TR 12765:1998 замінити на ISO 13359:1998.
 
               ЗМIНИ,
        що вносяться до Додатка 1 до Плану
       національної стандартизації на 2007 рік
             ( v0114609-07 )
 
   1. Позицію з кодом завдання 688.2.5-2007 виключити.
 
   2. В графі 2 позиції з кодом завдання 706.2.1-2007 слова та
позначення "Методи та засоби повірки фотоелектричних люксметрів.
Перегляд ГОСТ  8.014-72"  замінити  словами  та  позначенням
"Витратоміри тахометричні кулькові. Методи та засоби повірки.
Перегляд ГОСТ 8.252.-77".
 
   3. Позицію з кодом завдання 687.2.3-2007 викласти в наступній
редакції:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦746.2.5-2007  ¦Аудіо, відео та подібна  ¦IEC 60065:  ¦06.2007¦12.2007 ¦ТК 88 Укрметртестстандарт,  ¦Фінансування:   ¦
¦33.160.01   ¦електронна апаратура.   ¦2005     ¦    ¦    ¦м. Київ            ¦КПКВ 1202030   ¦
¦        ¦Вимоги щодо безпеки.   ¦       ¦    ¦    ¦               ¦         ¦
¦        ¦Розроблення ДСТУ на    ¦       ¦    ¦    ¦               ¦         ¦
¦        ¦заміну          ¦       ¦    ¦    ¦               ¦         ¦
¦        ¦ГОСТ 12.2.006-87     ¦       ¦    ¦    ¦               ¦         ¦
¦        ¦(МЭК 65-85)        ¦       ¦    ¦    ¦               ¦         ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   4. Позицію з кодом завдання 690.2.3-2007 виключити.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка