Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            22.11.2007 N 8804
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва отримав звернення стосовно формування статутного
фонду товариства з обмеженою відповідальністю, опрацював його в
межах компетенції та повідомляє таке.
 
   Статтею 50  Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) визначено, що товариством з обмеженою відповідальністю
визнається товариство, що має статутний (складений) капітал,
розділений на частки, розмір яких  визначається  установчими
документами.
 
   Учасники товариства  несуть  відповідальність в межах їх
вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади,
несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах
вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
 
   Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю,
відповідно до статті 51 цього ж Закону ( 1576-12 ), крім
відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити
відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та
порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок  формування
резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному
фонді.
 
   Статтею 52 вказаного Закону ( 1576-12 ) встановлено також, що
у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний
(складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми,
еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із
ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення
товариства з обмеженою відповідальністю.
 
   До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю
кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного (складеного)
капіталу не менше 50 відсотків вказаного в установчих документах
вкладу. Внесення до статутного (складеного) капіталу  грошей
підтверджується документами, виданими банківською установою.
 
   Частина статутного  капіталу,  що залишилася несплаченою,
підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства. Якщо
учасники протягом першого року діяльності товариства не сплатили
повністю суму своїх вкладів, товариство повинне оголосити про
зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні
зміни до статуту в установленому порядку або прийняти рішення про
ліквідацію товариства.
 
   Крім того, статтею  86  Господарського  кодексу України
( 436-15 ) (далі - ГКУ) встановлено, що вкладами учасників та
засновників  господарського  товариства  можуть бути будинки,
споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери,
права користування землею, водою та іншими природними ресурсами,
будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи
майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому
числі в іноземній валюті.
 
   Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та
засновника у статутному фонді товариства. Порядок оцінки вкладів
визначається в установчих документах господарського товариства,
якщо інше не передбачено законом.
 
   Забороняється використовувати для формування статутного фонду
товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під
заставу. Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх
спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду
господарського  товариства  у випадках, передбачених законом,
повинен бути  перевірений  належним  аудитором  (аудиторською
організацією)  у  встановленому  порядку,  а  майновий  стан
засновників-громадян має бути підтверджений декларацією про їх
доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом.
 
   Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту 2 Порядку
підтвердження органами державної податкової служби інформаційних
повідомлень  про  фактичне  внесення іноземних інвестицій та
векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску
іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними
інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну
інвестиційну  діяльність,  затвердженого  наказом  ДПАУ від
29.06.2005 р.  N 238  ( z0756-05  ),  для  підтвердження
інформаційних  повідомлень  про  фактичне  внесення іноземних
інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому
порядку особа звертається із заявою у письмовій формі до органу
державної податкової служби за місцем здійснення інвестиції. До
заяви додаються:
   - інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції
у трьох примірниках та документи, які свідчать про фактичне
внесення  інвестиції,  -  для  підтвердження  інформаційного
повідомлення;
   - документи згідно з пунктом 7 Порядку видачі, обліку і
погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як
внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з
іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про
спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі
відчуження  цього  майна,  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 07.08.96 р. N 937 ( 937-96-п ), - з метою
погашення векселя.
 
   Враховуючи те, що Порядком ( 937-96-п ) не визначено, які
саме документи про фактичне внесення інвестиції має  надати
заявник, вважаємо, що органи податкової служби  мають право
вимагати будь-які документи, що підтверджують фактичне внесення
інвестиції.
 
  Також нагадуємо, що відповідно до статті 11 Закону України від
04.12.90 р. N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу
в Україні  органи  державної  податкової  служби  в межах
компетенції та у порядку, встановленому законами України, мають
право звертатися у передбачених законом випадках до судових
органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
 
 В.о. Голови                       К.Ващенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка