Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випа...

Страница 4


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4

¦ 2 ¦   ¦  разом:¦   ¦    ¦  разом:¦    ¦     ¦ 14 ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 3 ¦   ¦Донараховано страхових ¦Перераховано за актами за ¦ 15 ¦   ¦
¦  ¦   ¦внесків         ¦звітний період та пеня,  ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------¦самостійно нарахована   ¦  ¦   ¦
¦3.1 ¦   ¦у тому числі: самостійно¦платником, усього (сума  ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦платником        ¦рядків 16 - 18)      ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 4 ¦   ¦Нараховано за актами за ¦донараховані суми страхових¦ 16 ¦   ¦
¦  ¦   ¦звітний період та пеня, ¦внесків          ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦самостійно нарахована  ¦              ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦платником, усього (сума ¦              ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦рядків 5 - 8)      ¦              ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦  ¦   ¦у тому числі:      ¦пені            ¦ 17 ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 5 ¦   ¦донараховані суми    ¦штрафу           ¦ 18 ¦   ¦
¦  ¦   ¦страхових внесків    ¦              ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 6 ¦   ¦пені          ¦Повернуто зайво      ¦ 19 ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦перераховані суми     ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 7 ¦   ¦штрафу         ¦УСЬОГО враховано і сплачено¦ 20 ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦(рядки 13 + 14 + 15 - 19) ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 8 ¦   ¦пеня, самостійно    ¦Залишок заборгованості на ¦ 21 ¦   ¦
¦  ¦   ¦нарахована платником  ¦кінець звітного періоду за ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦платниками (р. 11 - р. 20 ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦та одночасно сума рядків  ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦22 - 26)          ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 9 ¦   ¦Списано заборгованості ¦в тому числі:       ¦ 22 ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦недоїмка за платником зі  ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦сплати страхових внесків  ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 10 ¦   ¦Списано пені      ¦штраф           ¦ 23 ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦---------------------------+----+------¦
¦  ¦   ¦            ¦пеня            ¦ 24 ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 11 ¦   ¦УСЬОГО до сплати    ¦сума страхових внесків,  ¦ 25 ¦   ¦
¦  ¦   ¦(1 + 2 + 3 + 4 - 9 - 10)¦строк сплати яких не    ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦            ¦настав           ¦  ¦   ¦
¦----+------+------------------------+---------------------------+----+------¦
¦ 12 ¦   ¦Залишок заборгованості ¦реструктуризована та    ¦ 26 ¦   ¦
¦  ¦   ¦на кінець звітного   ¦розстрочена заборгованість ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦періоду за Фондом    ¦              ¦  ¦   ¦
¦  ¦   ¦(р. 20 - р. 11)     ¦              ¦  ¦   ¦
------------------------------------------------------------------------------
 
   3. Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)
 
------------------------------------------------------------------
¦        ¦за I квартал ¦за I півріччя¦за 9 місяців¦за рік¦
¦----------------+-------------+-------------+------------+------¦
¦   Усього   ¦       ¦       ¦      ¦   ¦
¦----------------+-------------+-------------+------------+------¦
¦ У тому числі: ¦       ¦       ¦      ¦   ¦
¦ **пенсіонерів ¦       ¦       ¦      ¦   ¦
¦----------------+-------------+-------------+------------+------¦
¦  *інвалідів  ¦       ¦       ¦      ¦   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням
заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої
заробітної плати останнього місяця звітного періоду) (грн)
 
------------------------------------------------------------------
¦На початок року ¦за I квартал ¦за I півріччя¦за 9 місяців¦за рік¦
¦----------------+-------------+-------------+------------+------¦
¦        ¦       ¦       ¦      ¦   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник    ______________  _________________________________
          (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)
 М.П.
 
 Гол. бухгалтер ______________  _________________________________
          (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)
 ___________________________________
 
 Прийняв звіт ______________________
       (прізвище та ініціали)
 ___________________________________
 
---------------
   * Працюючі інваліди, які не досягли пенсійного віку.
   ** Працюючі  особи,  які  отримують або мають право на
призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах,
пенсії  за вислугу років, які досягли встановленого законом
пенсійного віку.
 
   Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2008 року.
 
( Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004, N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006, N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 7.4 Iнструкції
 
 
               РIШЕННЯ
      про стягнення простроченої заборгованості
      зі сплати страхових внесків, у тому числі
        донарахованих сум страхових внесків
          (недоїмки), пені та штрафу
 
 
 "___"_____________ 200__ р.      ___________________________
                    (назва центру зайнятості)
 
   Я, _________________________________________________________,
   (посада - директор, заступник директора, прізвище, ініціали)
 
розглянувши матеріали документальної перевірки (акта перевірки
правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування
страхових  внесків  на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття) _______________________________
_________________________________________________________________,
   (ідентифікаційний код (номер), повна назва підприємства,
      установи, організації - для юридичних осіб
_________________________________________________________________,
     прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб
_________________________________________________________________,
           їх банківські реквізити
_________________________________________________________________,
        місцезнаходження (місце проживання)
 
проведеної __________ центром зайнятості (акт від _______ N ____),
      (назва)
якою встановлено порушення п. 2 частини другої ст. 35 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" і за наслідками якої виявлено прострочену
заборгованість зі сплати страхових внесків (недоїмку)
_________________________________________________________________,
        (сума в гривнях цифрами і словами)
 
у тому числі донараховано страхових  внесків  (недоїмки)  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття ______________________________________________________,
           (сума в гривнях цифрами і словами)
 
та керуючись частиною 4 статті 38 цього Закону, прийняв рішення
стягнути з _______________________________________________________
         (назва підприємства, установи, організації,
              П.I.Б. фізичної особи)
 
прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків (недоїмку)
в розмірі _______________________________________________ гривень,
у тому числі донараховані страхові внески (недоїмку) в розмірі
_________________________________________________________ гривень,
пеню в розмірі __________________________________ гривень, штраф у
розмірі _________________________________________________ гривень,
які підлягають  сплаті  в  дохід  Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття в
_________________________________________________________________,
            (найменування банку)
__________________________________________________________________
 
п/р N ____________________________ код банку _____________________
 
   Це рішення виконується підприємством, організацією, установою
чи фізичною особою, що використовує найману працю, самостійно в
десятиденний термін з дня отримання рішення. Після закінчення
терміну добровільної сплати недоїмки, пені та штрафу питання щодо
їх стягнення буде вирішуватись у судовому порядку.
 
   Це рішення може бути оскаржене підприємством, організацією,
установою, фізичною особою - підприємцем чи фізичною особою, що
використовує найману працю, у порядку, визначеному пунктом 7.5
Iнструкції  про  порядок  обчислення  і  сплати  внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої
в Мін'юсті 16.01.2001 за N 30/5221.
 
 _________________________ ____________ ________________________
  (посада особи, яка    (підпис)   (прізвище, ініціали)
   прийняла рішення)
 
   М.П.
 
   Рішення складається у двох примірниках: перший примірник
надсилається підприємству, установі, організації, фізичній особі -
підприємцю чи фізичній особі, що використовує найману працю;
другий - залишається в справах центру зайнятості, який приймав
рішення.
 
{ Iнструкцію доповнено додатком 7 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007; в
редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 }
/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка