Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про додаткові заходи з підготовки
     і випуску багатотомного енциклопедичного видання
      "Звід пам'яток історії та культури України"
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 222/2008 ( 222/2008 ) від 17.03.2008 }
 
 
 
   З метою поліпшення справи зі збереження та популяризації
національного  культурного  надбання,  історичного  минулого
Українського  народу,  керуючись  частиною  п'ятою  статті 54
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та на часткову зміну Указу
Президента України від 11 грудня 2000 року N 1328 ( 1328/2000 )
"Про  забезпечення  підготовки  і  випуску  багатотомного
енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та  культури
України" п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення
підготовки і випуску до 2018 року 28-томного енциклопедичного
видання "Звід пам'яток історії та культури України" (далі - Звід)
за участю Національної академії наук  України,  Міністерства
культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства регіонального розвитку та  будівництва  України,
Державного комітету архівів України, зокрема:
 
   передбачити під  час  доопрацювання  проекту  закону про
Державний бюджет України на 2008 рік та в проектах закону про
Державний бюджет України на наступні роки до 2018 року видатки на
підготовку і випуск Зводу, в тому числі Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям, а також Iнституту історії України НАН
України кошти, необхідні для підготовки рукописів томів Зводу;
 
   вжити заходів щодо належного забезпечення Головної редакції
Зводу пам'яток історії та культури при видавництві "Українська
енциклопедія" імені М.П. Бажана сучасною комп'ютерною технікою для
виготовлення оригінал-макетів великоформатних багатоілюстрованих
видань; { Абзац третій статті 1 в редакції Указу Президента
N 222/2008 ( 222/2008 ) від 17.03.2008 }
 
   забезпечити поліграфічне виготовлення томів Зводу.
 
   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   під час формування проектів бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів
передбачати кошти для фінансування проведення робіт з виявлення
об'єктів культурної спадщини та здійснення інших, пов'язаних з
цим, заходів;
 
   забезпечити створення належних умов для роботи регіональних
редакційних колегій, авторських колективів та робочих груп, які
опрацьовують матеріали для підготовки томів Зводу.
 
   3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації  ходу
підготовки і випуску Зводу.
 
   4. Київській міській державній адміністрації сприяти Головній
редакції Зводу пам'яток історії та культури при видавництві
"Українська  енциклопедія"  імені М.П. Бажана у вирішенні в
установленому порядку питання щодо оренди приміщення в будинку
Всеукраїнського   державного   спеціалізованого  видавництва
"Українська   енциклопедія"   імені   М.П.   Бажана   по
вул. Б. Хмельницького, 51а.
{ Стаття 4 в редакції Указу Президента N 222/2008 ( 222/2008 ) від
17.03.2008 }
 
   5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 28 листопада 2007 року
     N 1156/2007
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка