Законы Украины

Новости Партнеров
 

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про зві...

              У Х В А Л А
          КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
       про відмову у відкритті конституційного
     провадження у справі за конституційним поданням
    Президента України щодо відповідності Конституції
    України (конституційності) Розпорядження Кабінету
     Міністрів України "Про звільнення Семерея П.I. з
      посади члена Національної комісії з питань
          регулювання зв'язку України"
 
 
м. Київ
18 грудня 2007 року
N 70-у/2007
 
 
   Конституційний Суд України у складі суддів:
 
   Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого,
   Бринцева Василя Дмитровича,
   Головіна Анатолія Сергійовича,
   Джуня В'ячеслава Васильовича - доповідача,
   Дідківського Анатолія Олександровича,
   Домбровського Iвана Петровича,
   Кампа Володимира Михайловича,
   Колоса Михайла Iвановича,
   Лилака Дмитра Дмитровича,
   Маркуш Марії Андріївни,
   Мачужак Ярослави Василівни,
   Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,
   Стецюка Петра Богдановича,
   Ткачука Павла Миколайовича,
   Шишкіна Віктора Iвановича,
 
   розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням  Президента  України  щодо
відповідності   Конституції   України   (  254к/96-ВР  )
(конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
звільнення Семерея П.I. з посади члена Національної комісії з
питань регулювання зв'язку України" від 26 вересня 2007 року N 763
( 763-2007-р ).
 
   Заслухавши суддю-доповідача  Джуня  В.В.  та  дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
 
            у с т а н о в и в:
 
   1. Президент України звернувся до  Конституційного  Суду
України з клопотанням розглянути питання щодо конституційності
Розпорядження Кабінету  Міністрів  України  "Про  звільнення
Семерея П.I.  з  посади члена Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України" від 26 вересня 2007 року N 763
( 763-2007-р ) (далі - Розпорядження).
 
   Суб'єкт права  на  конституційне  подання  обгрунтовує
неконституційність Розпорядження ( 763-2007-р ) невідповідністю
приписам частини  другої статті 6, частини другої статті 8,
статті 17, частини другої статті 19, статті 42, пунктів 1, 17
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
вимогам законів України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ).
 
   2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 4 грудня 2007 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР  )  -
невідповідність  конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом  України  "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
 
   3. Вирішуючи  питання  про  відкриття  конституційного
провадження у справі за конституційним  поданням  Президента
України, Конституційний Суд України виходить зі змісту повноважень
Конституційного Суду України, визначених у статтях 147, 150, 152
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтях 13, 14 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та керується
практикою конституційного судочинства.
 
   4. Відповідно до пункту 4 частини другої статті 39 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР  )  у
конституційному поданні має зазначатися правове обгрунтування
тверджень щодо неконституційності правового акта або окремих його
положень. Згідно  з  частиною першою статті 71 цього Закону
( 422/96-ВР ) предметом розгляду Конституційного Суду України може
бути конституційне подання, в якому викладаються аргументи і
стверджується про неконституційність законів, інших правових актів
Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, правових актів Верховної Ради  Автономної
Республіки Крим.
 
   У конституційному  поданні не дотримано вимоги пункту 4
частини другої статті 39 Закону України "Про Конституційний Суд
України"  (  422/96-ВР  ),  оскільки  не наведено правового
обгрунтування невідповідності Розпорядження  (  763-2007-р  )
приписам частини другої статті 6, частини другої статті 8, статті
17, частини другої статті 19, статті 42, пунктів 1, 17 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ). Це є
підставою для відмови у відкритті провадження у  справі  в
Конституційному  Суді  України  щодо  зазначеної  частини
конституційного подання згідно з пунктом 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) у зв'язку з
невідповідністю конституційного подання вимогам,  передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
 
   5. Автор   клопотання  наголошує  на  невідповідності
Розпорядження ( 763-2007-р ) законам України "Про  природні
монополії" ( 1682-14 ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), проте
до повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення
таких питань (статті 147, 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 13, 14 Закону України "Про Конституційний Суд України")
( 422/96-ВР  ). Отже, у цій частині конституційного подання
порушені питання непідвідомчі Конституційному Суду України, що є
підставою  для  відмови у відкритті провадження у справі в
Конституційному Суді України згідно з пунктом 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
 
   Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 14, 39, 45, 50
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
 
             у х в а л и в:
 
   1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України щодо відповідності
Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  (конституційності)
Розпорядження Кабінету  Міністрів  України  "Про  звільнення
Семерея П.I. з посади члена Національної комісії  з  питань
регулювання зв'язку України" від 26 вересня 2007 року N 763
( 763-2007-р ) на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), та непідвідомчість Конституційному Суду України
питань, порушених у конституційному поданні.
 
   2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.
 
 
                    КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
 
{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка