Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку видачі торгових патентів на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, необхідної наявності відповідних ліцензій та придбання торгових патентів для структурних (відокремлених) підрозділів

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         22.11.2007 N 11633/6/15-0416
 
 
    Щодо порядку видачі торгових патентів на здійснення
    операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу,
      необхідної наявності відповідних ліцензій
         та придбання торгових патентів
      для структурних (відокремлених) підрозділів
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо
порядку видачі торгових патентів на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу, необхідної наявності відповідних
ліцензій  та  придбання  торгових  патентів  для структурних
(відокремлених) підрозділів і повідомляє наступне.
 
   Статтею 2 Закону України від 23.03.96 р. N 98/96-ВР "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(далі - Закон N 98/96-ВР) зазначено, що торговий патент - це
державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької
діяльності чи його структурного  (відокремленого)  підрозділу
займатися  зазначеними у цьому Законі видами підприємницької
діяльності. Підставою для придбання торгового патенту є заявка,
оформлена  відповідно  до  частини  четвертої  цієї  статті.
Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового
патенту не дозволяється.
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. N 1077
( 1077-98-п ) затверджено Положення про виготовлення, зберігання і
реалізацію торгових патентів.
 
   Пунктом 11 зазначеного Положення ( 1077-98-п ) встановлено,
що відомості, наведені в поданій  суб'єктом  підприємницької
діяльності заявці, посадова особа органу державної податкової
служби звіряє з оригіналами первинних документів, на підставі яких
заповнюється ця заявка.
 
   Тобто порядок   видачі  торгових  патентів  суб'єктам
підприємницької діяльності, згідно з поданою заявкою, передбачає
контрольну функцію, яку проводить посадова особа органу державної
податкової служби.
 
   Статтею  11  Закону  України  від 04.12.90 р. N 509-ХII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (зі змінами
та доповненнями) органам Державної податкової служби України
надано право  здійснювати контроль за наявністю свідоцтв про
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій
на провадження видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню відповідно до  закону,  з  наступною  передачею
матеріалів  про  виявлені  порушення органам, які видали ці
документи, торгових патентів.
 
   Листом Міністерства фінансів  України  від  04.05.2007 р.
N 31-35010-05-18/9322 повідомлено Державну податкову адміністрацію
України, що згідно з п. 29 ст. 9 Закону України від 01.06.2000 р.
N 1775-III  (  1775-14  )  "Про  ліцензування  певних видів
господарської  діяльності"  (зі  змінами  та  доповненнями),
ліцензуванню підлягає організація та утримання тоталізаторів,
гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація
діяльності з проведення азартних ігор, і тому необхідною умовою
для здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу
суб'єктом господарювання є наявність у нього ліцензій.
 
   У зазначеному листі Міністерством фінансів України також
повідомлено, що право на організацію та утримання тоталізаторів,
гральних закладів, не включає в себе права на проведення власне
азартної гри, а суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на
зазначений вид діяльності, зобов'язані (з 12.04.2006 р. - часу
набрання чинності постанови Кабінету Міністрів  України  від
21.12.2005 р. N 1254 ( 1254-2005-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України") також отримати ліцензію і на
організацію діяльності з проведення азартних ігор.
 
   Відповідно до роз'яснень Держпідприємництва, як спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування, наданих листом від
16.03.2006 р. N 2033, "організація та утримання тоталізаторів,
гральних закладів" та "організація діяльності  з  проведення
азартних ігор" є окремими видами господарської діяльності, для
провадження яких необхідно отримати ліцензії у відповідних органах
ліцензування.
 
   Тобто необхідною умовою для придбання торгового патенту на
здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу
суб'єктом господарювання є наявність у нього всіх необхідних
документів зазначених у заявці на придбання торгового патенту, а
враховуючи, що органам державної податкової служби України надано
право здійснювати контроль за наявністю ліцензій на провадження
видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, що
підтверджено листом Міністерства юстиції України від 04.09.2007 р.
N 19-9-7497 ( v7497323-07 ), органи державної податкової служби,
при видачі торгового патенту на проведення  азартних  ігор,
здійснюють контроль за їх наявністю.
 
   Стосовно придбання  торгових  патентів  для  структурних
(відокремлених) підрозділів повідомляємо, що частиною 1 ст. 5
Закону  N 98/96-ВР  ( 98/96-ВР ) визначено, що патентуванню
підлягають операції з надання послуг у сфері грального бізнесу,
які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх
структурними (відокремленими) підрозділами.
 
   Абзацом 4 частини 2 зазначеної статті встановлено, що у разі,
коли  суб'єкт  підприємницької  діяльності  має  структурні
(відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо
для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (грального
місця).
 
   Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу ( 436-15  )
суб'єктами  господарювання  визнаються  учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську діяльність,  реалізуючи
господарську  компетенцію  (сукупність  господарських прав та
обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за
своїми  зобов'язаннями  в межах цього майна, крім випадків,
передбачених законодавством.
 
   Суб'єктами господарювання є юридичні та фізичні особи, які
зареєстровані відповідно до чинного законодавства, як підприємці.
 
   Згідно зі ст. 95 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) філією
є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та
представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном
юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого
нею положення. Керівники філій та представництв призначаються
юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються
до єдиного державного реєстру.
 
   Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (  755-15  )
відокремлений  підрозділ  юридичної  особи - це  філія, інший
підрозділ  юридичної  особи,  що  знаходиться  поза  її
місцезнаходженням  та виробляє продукцію, виконує роботи або
операції, надає послуги  від  імені  юридичної  особи,  або
представництво, що здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи.
 
   Крім того, у ст. 1 Закону України N 2181-III ( 2181-14 ) "Про
порядок  погашення  зобов'язань платників перед бюджетами та
державними цільовими фондами", який є спеціальним законом з питань
оподаткування, дано визначення платника податків, згідно з яким
платниками податків є юридичні особи, їх філії, відділення, інші
відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а
також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької
діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами
покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори
(обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.
 
   Згідно з частиною 2 ст. 1 Закону N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ),
який є спеціальним  законом  з  питань  оподаткування  щодо
патентування, суб'єктами правовідносин, які підлягають регулюванню
за цим Законом, є юридичні особи та суб'єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної особи, - резиденти і
нерезиденти, а  також  їх  відокремлені  підрозділи  (філії,
відділення, представництва тощо), які займаються підприємницькою
діяльністю, передбаченою частиною першою цієї статті.
 
   Тобто спеціальний Закон N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) встановлює
узагальнююче коло суб'єктів правовідносин у сфері патентування, до
яких поряд із юридичними особами відносяться і філії, інші
структурні (відокремлені) підрозділи юридичної особи.
 
   Враховуючи викладене, філії та інші структурні (відокремлені)
підрозділи юридичної особи є окремими платниками податків у
розумінні Закону N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ), і представляючи інтереси
юридичної особи поза її місцезнаходженням та здійснюючи всі або
частину функцій юридичної особи, мають право, як окремі платники
податків самостійно подавати заявку  на  придбання  торгових
патентів, придбавати та сплачувати зі своїх рахунків вартість
торгових патентів на здійснення операцій з надання послуг у сфері
грального бізнесу.
 
   Разом з  тим,  згідно  з  вимогами Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),  зокрема,
п. 16.3 цього Закону, платник податку, який здійснює діяльність,
що  підлягає  патентуванню  відповідно  до Закону N 98/96-ВР
( 98/96-ВР ), зобов'язаний вести окремий облік та визначати
податок на прибуток від кожного окремого виду такої діяльності, з
відображенням в додатку К6 до рядка 13 декларації з податку на
прибуток підприємства.
 
   Таким чином, філії  та  інші  структурні  (відокремлені)
підрозділи юридичної особи можуть придбавати торгові патенти на
здійснення діяльності у сфері грального бізнесу, якщо вони є
платниками податку на прибуток відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), а  також
відомості про такі відокремлені підрозділи внесені до Єдиного
державного реєстру відповідно до вимог Закону України  "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ).
 
 Заступник Голови                    Л.Є.Боєнко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка