Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про результати роботи підприємств та організацій транспортно-дорожнього комплексу за 8 місяців 2001 р.

       КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             10.09.2001 N 47
 
 
     Про результати роботи підприємств та організацій
   транспортно-дорожнього комплексу за 8 місяців 2001 р.
 
   { Рішення введено в дію Наказом Міністерства транспорту
    N 608 ( v0608361-01 ) від 13.09.2001 }
 
   Розглянувши та обговоривши результати роботи підприємств та
організацій галузі, Колегія Міністерства  транспорту  України
відзначає,  що завдяки цілеспрямованій роботі щодо вирішення
стратегічних завдань транспортно-дорожнього комплексу,  за  8
місяців  цього  року  в  повному обсязі забезпечені потреби
народно-господарського комплексу і населення в перевезеннях.
 
   Підприємствами транспорту, що входять до сфери управління
Міністерства, перевезено 245,9 млн. т вантажів, що на 4,6% більше,
ніж за аналогічний період минулого року, 380,5 млн. пасажирів
проти 376,0 млн. чоловік за 8 місяців 2000 р.
 
   Морськими торговельними  портами перероблено 57,7 млн. т
вантажів, що на 4,9% більше відповідного періоду минулого року.
 
   Підприємствами дорожнього господарства  виконано  дорожніх
робіт на загальну суму 805,8 млн. грн.
 
   Введено в  дію  43,1  км автомобільних доріг з твердим
покриттям, влаштовано 19 під'їздів до сільських населених пунктів.
 
   Освоєно капітальних  вкладень  за  рахунок  усіх  джерел
фінансування на суму 1637,0 млн. грн.
 
   Введено в дію основних фондів на суму понад 1277 млн. грн.
 
   Стабілізація виробничої діяльності підприємств галузі сприяла
певному покращанню їх фінансово-економічного стану.
 
   Має місце зростання обсягів отриманих доходів на усіх видах
транспорту та забезпечення прибуткового результату від надання
транспортних послуг.
 
   Досягнуто скорочення на 32,2 млн. грн. заборгованості з
належних платежів до бюджету порівняно зі станом на 01.01.2001 р.
Не мали заборгованості перед бюджетом підприємства дорожнього
господарства та  залізниці.  На  79% скоротили заборгованість
промислові підприємства Укрзалізниці.
 
   Практично ліквідували  заборгованість  перед   бюджетом
підприємства об'єднання "Укрзалізпром" (з 6,1 млн. грн. за станом
на початок року до 67,3 тис. за станом на 01.09.2001 р.).
 
   Сума дебіторської заборгованості Укрзалізниці знижена  на
154,0   млн.   грн.,  зменшилась  кількість  підприємств
замовників-дебіторів, знижений рівень бартеру проти фактичного
його рівня за 8 місяців минулого року, частка грошових розрахунків
за перевезення залізницями в доходних надходженнях досягла 96,4%.
 
   Мають місце позитивні тенденції забезпечення продуктивності
зайнятості. Коефіцієнт зайнятості працюючих в галузі досяг 92,8%
проти 90,1% у відповідному періоді минулого року.
 
   Більш ніж на третину скоротились втрати робочого часу у
розрахунку на одного працюючого.
 
   Зросла в 1,6 раза середньомісячна заробітна плата працівників
галузі і становить 501,5 грн.
 
   Продовжено процес реформування підприємств галузі. На базі
майна державних підприємств створено 887 акціонерних товариств,
погоджено передачу до комунальної власності 695 житлових будинків
загальною площею 740 тис. кв. м, тепло-водо-електромережі та
споруд, що забезпечують життєдіяльність цих будинків та 207
дошкільних закладів.
 
   Від впровадження заходів, передбачених Комплексною державною
програмою енергозбереження, за оперативними даними підприємствами
галузі зекономлено понад 51 тис. т умовного палива.
 
   Разом з тим, окремими керівниками підприємств, організацій та
установ галузі не забезпечується виконання вимог  Президента
України, Уряду, Колегії Міністерства щодо стабілізації роботи,
розв'язання проблем подальшого розвитку транспортної  галузі,
виходячи з нових завдань, що постали перед транспортом в умовах
пожвавлення і відновлення реального сектору економіки, зростання
попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції до
Європейської та світової транспортних систем.
 
   Окремими підприємствами галузі допущено зниження  обсягів
перевезень, робіт, послуг проти відповідного періоду минулого
року. Зокрема,  Львівською  та  Донецькою  залізницями  план
вантажообігу виконаний відповідно на 97,1% та 95,4%, зменшені
обсяги  вантажопереробки  морськими  торговельними  портами:
Білгород-Дністровським - на 35,8%, Євпаторійським - на 28,2%,
Ренійським - на 8%, Феодосійським - на 1,5%.
 
   Допущено падіння обсягів виробництва промислової продукції в
порівняльних цінах:  Керченським (на 40,2%), Iллічівським (на
14,8%) судноремонтними  заводами,  Iзюмським  (на  39,8%),
Iвано-Франківським (на  24,2%),  Дніпропетровським  (на  8,2%)
заводами Укрзалізпрому.
 
   На 14,3 тис. зменшилась кількість рейсів на  міжміських
міжобласних  автобусних  маршрутах.  У приміському сполученні
кількість рейсів збільшилась на 158,6 тис. або на 4,9%.
 
   Усі судноплавні компанії мали  збитковий  результат  від
основної діяльності на загальну суму 37,1 млн. грн.
 
   Збитково завершили   фінансово-господарську   діяльність
Ялтинський, Севастопольський, Усть-Дунайський,  Ренійський  та
Скадовський морські порти.
 
   З 52  державних  авіапідприємств  та  11  підприємств
"Універсал-Авіа" мали збитковий результат відповідно 23 та 8
авіапідприємств.
 
   Недоотримано до  плану  асигнувань  з Державного бюджету
50,6 млн. грн., що відповідно вплинуло на будівництво доріг з
твердим покриттям (43,1 км проти 84,9 км за 8 місяців 2000 р.). На
2103,6 км менше відремонтовано автомобільних доріг та на 98 пог. м
мостів.  На  розбудову та функціонування національної мережі
міжнародних транспортних коридорів спрямовано 115,2 млн. грн., що
складає 81% річного плану.
 
   Заборгованість залізниць перед підприємствами Укрзалізпрому
підтверджена актами звірок  і  на  01.09.2001  р.  становила
17,0 млн. грн.
 
   Незважаючи на  загальне  зменшення  заборгованості  перед
бюджетом, 22 підприємства з  основної  діяльності  ще  мали
заборгованість на суму 26,4 млн. грн.
 
   Повільними темпами  скорочується заборгованість з виплати
заробітної плати, яка становила в цілому по галузі 24,7 млн. грн.
 
   Допущено зростання зазначеної  заборгованості  об'єднанням
"Аеропорти  України", Сумським, Вінницьким авіапідприємствами.
Незважаючи на деяке скорочення, значну заборгованість  мають
Житомирське (230,1 тис. грн.), Полтавське (260,5 тис. грн.)
авіапідприємства, Скадовський  морський  торговельний   порт
(1234,0 тис.  грн.),  промислові  підприємства  Укрзалізпрому
(3367,2 тис. грн.).
 
   Ревізіями і перевірками виявлено незаконних і не за цільовим
призначенням  витрат, нестач і розкрадань грошових коштів і
матеріальних цінностей на 419 підприємствах на загальну суму
7,6 млн. грн.
 
   Перевіркою Державної податкової адміністрації у 8 морських
торговельних  портах  встановлено  порушення   податкового
законодавства.  До  бюджету  донараховано  податків,  зборів
(обов'язкових платежів) разом із штрафними санкціями та пенею на
загальну суму 5 млн. грн. За порушення податкового законодавства
матеріали перевірок трьох  портів  передано  до  підрозділів
податкової міліції для вирішення питання про притягнення винних
осіб  до  кримінальної   відповідальності   (Iзмаїльський,
Білгород-Дністровський, Феодосійський).
 
   Аналіз претензійно-позивної роботи свідчить про неналежний
стан її проведення. Найбільш розповсюджений характер  носять
порушення законодавства майнового характеру, зокрема про оренду. В
Державному департаменті морського і річкового транспорту правова
робота з підприємствами галузі організована не належним чином і
носить епізодичний характер.
 
   Особливу занепокоєність викликає стан безпеки руху та охорони
праці.  За  7  місяців  поточного  року  на  підприємствах
транспортно-дорожнього комплексу сталося 1440 подій. При цьому
загинуло 135 осіб та травмовано 673 особи.
 
   З метою  своєчасного  та  якісного  задоволення  потреб
народногосподарського комплексу та населення в  перевезеннях,
усунення  недоліків  у  фінансово-господарській  діяльності,
подальшого  закріплення  позитивних  тенденцій  випереджаючого
розвитку  транспортної  галузі,  як  складової  економічної
інфраструктури держави, Колегія В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати роботу Державних департаментів,  Укрзалізниці,
Укрзалізпрому, об'єднань, підприємств галузі щодо стабілізації
фінансово-економічного стану, забезпечення народного господарства
та населення в перевезеннях ще недостатньою.
 
   2. Керівникам  Державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укрзалізпрому, Укравтодору  під  персональну  відповідальність
забезпечити виконання запланованих обсягів перевезень (робіт,
послуг), фінансових планів,  погашення,  згідно  затверджених
графіків,  заборгованості  з виплати заробітної плати, перед
бюджетом, звернувши при цьому особливу увагу на  реалізацію
комплексу заходів щодо скорочення собівартості перевезень (робіт,
послуг). Щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяця про
виконання цього пункту рішення доповідати Міністерству.
 
   3. Попередити керівників об'єднань, підприємств, установ та
організацій галузі про персональну відповідальність за виконання
запланованих обсягів перевезень, робіт, послуг, надолуження до
кінця року допущеного падіння обсягів. За умов невиконання цього
пункту  рішення  Колегії  з  відповідними керівниками будуть
розторгнуті контракти у відповідності з чинним законодавством.
 
   4. Державним  департаментам  авіаційного  (Шкатюк  А.Г.),
морського і  річкового  транспорту  (Зубков  В.О.), Державній
адміністрації залізничного транспорту (Кірпа Г.М.), департаментам
транспортної політики (Легенький Г.М.), безпеки транспорту та
технічної політики (Петрашевський О.Л.) до 12 вересня розробити та
підготувати для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України
проект постанови "Про першочергові заходи щодо поповнення рухомого
складу транспорту через запровадження механізмів лізингу".
 
   5. Директору Державного департаменту морського і річкового
транспорту Зубкову В.О., президенту ВАТ "Українське Дунайське
пароплавство" Суворову   П.С.,   начальникам   департаментів
стратегічного розвитку  Бурдею  В.В.,  транспортної  політики
Легенькому Г.М. в місячний термін, з урахуванням сучасних умов
роботи пароплавства, розробити та подати в установленому порядку
"Доповнення  до  Програми  "Основні напрямки та заходи щодо
стабілізації економічного стану та розвитку ВАТ  "Українське
Дунайське пароплавство" на 2000 - 2005 рр.".
 
   6. Начальникам департаментів безпеки транспорту та технічної
політики Петрашевському   О.Л.,   транспортної   політики
Легенькому Г.М., стратегічного розвитку Бурдею В.В. протягом III
кварталу поточного року розробити та подати в установленому
порядку  на  розгляд та прийняття рішень проекти необхідних
нормативно-правових  актів  щодо  введення  ліцензійних  умов
провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень
певними видами транспорту та порядок контролю за їх додержанням.
 
   7. Державним департаментам,  Укрзалізниці,  Укрзалізпрому,
Укравтодору, департаменту стратегічного розвитку (Бурдей В.В.):
 
   7.1. В  термін  до 20 вересня поточного року, з метою
забезпечення  збалансованості  платіжного  балансу  галузі,
підготувати для подання до Мінекономіки пропозиції щодо внесення
змін до Порядку віднесення операцій резидентів при здійсненні ними
зовнішньоекономічної  діяльності  до  договорів  виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
соціального призначення ( 882-94-п ).
 
   7.2. В установленому порядку, до 01.10.2001 р., розробити та
подати  на  погодження  проекти планів-заходів щодо зниження
собівартості транспортної роботи, технічного обслуговування та
ремонту транспортних засобів.
 
   8. Державній   адміністрації   залізничного  транспорту
(Кірпа Г.М.), департаменту авіаційного транспорту (Шкатюк А.Г),
департаментам транспортної   політики   (Легенький   Г.М.),
стратегічного розвитку (Бурдей В.В.) до 20 вересня поточного року
забезпечити розроблення та введення в установленому порядку в дію
Порядку оформлення розрахункових і  звітних  документів  при
здійсненні  продажу  проїзних  і  перевізних  документів  на
залізничному та авіаційному транспорті.
 
   9. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.), департаментам нормативно-правового забезпечення
(Логінова Л.М.), транспортної політики (Легенький Г.М.) в термін
до 26.11.2001 р. підготувати для подання, в установленому порядку,
для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів проект закону України
"Про Кодекс внутрішнього водного транспорту" (основні засади).
 
   10. Директору  Державного  департаменту  автомобільного
транспорту Докілю Л.П., начальнику департаменту  транспортної
політики Легенькому Г.М. для забезпечення конкуренції на ринку
автотранспортних послуг і пасажирських перевезень та посилення
ринкових засад в місячний термін внести проекти відповідних
нормативно-правових актів щодо скасування державного регулювання
тарифів на перевезення пасажирів автотранспортом у міжміському,
міжобласному сполученні.
 
   11. Керівникам  державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укрзалізпрому, Укравтодору, департаментам стратегічного розвитку
(Бурдей В.В.), транспортної політики (Легенький Г.М.), безпеки
транспорту та технічної політики (Петрашевський О.Л.) в термін до
01.11.2001 р. підготувати пропозиції щодо створення Галузевої
фінансово-банківської системи, попередньо розглянувши питання на
черговому засіданні Фінансово-економічної ради Міністерства.
 
   12. Генеральному  директору  об'єднання  "Укрзалізпром"
Данилевському В.I., начальникам департаментів безпеки транспорту
та технічної політики Петрашевському О.Л., стратегічного розвитку
Бурдею В.В. в термін до 10.10.2001 р. розробити та подати в
установленому  порядку  на  затвердження  проект  "Програма
стратегічного  розвитку  підприємств  і  наукових організацій
Українського  об'єднання  державних  підприємств  залізничного
транспорту "Укрзалізпром" до 2005 року".
 
   13. Звернути  увагу  керівників  державних  департаментів
авіаційного (Шкатюк А.Г.) та морського і річкового (Зубков В.О.)
транспорту на невиконання п. 8 рішення колегії від 30.01.2001 р.
N 26 щодо розробки і затвердження, в установленому порядку,
галузевих  випусків  Довідника  кваліфікаційних  характеристик
професій працівників.
   Зобов'язати у  тижневий  термін  подати  на затвердження
Мінтрансу погоджений з  Національним  центром  продуктивності
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників:
   - випуск 68 "Авіаційний транспорт";
   - випуск 67 "Водний транспорт" (розділ "Морський транспорт").
 
   14. Державному Департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.), департаментам стратегічного розвитку (Бурдей В.В.),
транспортної політики (Легенький Г.М.), безпеки транспорту та
технічної політики (Петрашевський О.Л.) в термін до 01.11.2001 р.
підготувати та подати на затвердження погоджене в установленому
порядку  "Техніко-економічне  обгрунтування  (ТЕО)  інвестицій
"Створення глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море на
українській дільниці дельти".
 
   15. Державному  Департаменту   авіаційного   транспорту
(Шкатюк А.Г.), департаментам стратегічного розвитку (Бурдей В.В.),
безпеки транспорту та технічної політики (Петрашевський О.Л.),
транспортної політики (Легенький Г.М.) в термін до 01.11.2001 р.
підготувати  проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів  "Про
Міжвідомчу  комісію з питань списання та продажу авіаційної
техніки, що знаходиться за межами України, повернення якої є
економічно недоцільним" та проект Положення про Міжвідомчу комісію
для подання на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   16. Державній  адміністрації  залізничного   транспорту
(Кірпа Г.М.), начальникам залізниць, об'єднанню "Укрзалізпром"
(Данилевський В.I.) в десятиденний термін  розробити  графіки
погашення до кінця III кварталу поточного року заборгованості
минулих періодів за виконані роботи підприємствами "Укрзалізпрому"
та забезпечити її погашення.
 
   17. Керівникам  державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укрзалізпрому, Укравтодору, об'єднань,  підприємств,  установ,
організацій галузі вжити термінових дійових заходів та забезпечити
протягом вересня  цього  року  погашення  заборгованості  за
енергоносії. Про стан виконання особисто доповісти Колегії при
розгляді питання роботи галузі за 9 місяців поточного року.
 
   18. Керівникам  державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укрзалізпрому,  Укравтодору  розглядати  питання наявності на
підприємствах галузі заборгованості з виплати заробітної плати
перед  Державним  бюджетом,  Пенсійним фондом як ігнорування
керівниками підприємств вимог  Президента  України,  Кабінету
Міністрів,  Колегії Міністерства. Галузевій комісії з питань
погашення заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом  з
виплати заробітної плати (Демиденко А.Ф.) до 10 жовтня поточного
року розглянути на засіданні стан зазначеної заборгованості та
внести  пропозиції  щодо  доцільності  перебування керівників
підприємств, якими не забезпечено погашення.
 
   19. Керівникам Державного департаменту морського і річкового
транспорту (Зубков В.О.), морських торговельних портів забезпечити
нарощування обсягів переробки вантажів.
   Про вжиті заходи та конкретні результати їх впровадження
особисто доповісти Колегії при розгляді питання підсумків роботи
галузі за 9 місяців поточного року.
 
   20. Директору Державного департаменту морського і річкового
транспорту Зубкову В.О., з  огляду  на  незадовільну  роботу
Усть-Дунайського морського торговельного порту, в тижневий термін
внести пропозиції щодо розірвання контракту з начальником порту
Козинцем П.В.
 
   21. Директору Державного департаменту авіаційного транспорту
Шкатюку А.Г. в десятиденний термін проаналізувати  результати
фінансово-господарської діяльності підприємств авіаційної галузі
та при невиконанні керівниками підприємств  умов  контрактів
розірвати їх в установленому чинним законодавством порядку.
   Про стан виконання цього пункту особисто  доповісти  на
наступній Колегії Мінтрансу.
 
   22. Звернути  увагу  директора  Державного  департаменту
автомобільного транспорту  Докіля  Л.П.  на  неприпустимість
погіршення якості транспортного обслуговування пасажирів.
   Зобов'язати вжити  необхідні  організаційні  заходи  щодо
недопущення зменшення кількості рейсів на маршрутах міжміського та
приміського автобусного сполучення.
 
   23. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
Державного секретаря та його заступників відповідно до розподілу
обов'язків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка