Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення ведення селекційно-племінної роботи та централізованого племінного обліку у конярстві

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК
 
              Н А К А З
 
            29.10.2004 N 389/89
 
 
     Про удосконалення ведення селекційно-племінної
       роботи та централізованого племінного
            обліку у конярстві
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 758/104 ( v758_555-07 ) від 24.10.2007 }
 
   На виконання статті 6 Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), спільного наказу Мінагрополітики та
УААН від 14.05.04 N 161/37 ( v1_37555-04 ) "Про стан тваринництва
та створення сприятливих умов для розвитку галузі", з метою
забезпечення удосконалення ведення селекційно-племінної роботи та
централізованого племінного обліку у конярстві відповідно до вимог
Положення  про  централізований  племінний облік у конярстві
( z0994-03 ), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики
України  від 15.10.03 N 364 ( z0992-03 ) (зареєстровано в
Міністерстві  юстиції  України  30.10.03  за  N  994/8315)
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Покласти:
 
   1.1. Організацію та координацію робіт щодо реалізації програм
селекції та забезпечення функціонування єдиної системи селекції у
конярстві на Державний науково-виробничий концерн  "Селекція"
(Білоус О.В.,  за  згодою)  та  Iнститут  тваринництва  УААН
(Руденко Є.В.).
 
   1.2.  Виконання  ведення  селекційно-племінної  роботи і
централізованого племінного обліку, у конярстві, та організацію
робіт щодо реалізації програми селекції з українською верховою
породою на Головний селекційно-технологічний центр по конярству та
кінному спорту "Конепром" (Ендельмак П.Й., за згодою). { Підпункт
1.2 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 758/104 ( v758_555-07 ) від 24.10.2007 }
 
   2. Затвердити  план  заходів  щодо удосконалення ведення
селекційно-племінної роботи та централізованого племінного обліку
у конярстві, що додається.
 
   3. Державному  науково-виробничому  концерну  "Селекція",
Iнституту  тваринництва  УААН  та  Головному  сервісному
селекційно-технологічному центру по конярству та кінному спорту
"Конепром" у місячний  термін  подати  на  затвердження  до
Міністерства  аграрної  політики  України кошторис витрат на
виконання  плану  заходів   по   удосконаленню   ведення
селекційно-племінної роботи та централізованого племінного обліку
у конярстві.
 
   4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією (Микитюк Д.М.), Департаменту
фінансово-кредитної  та  податкової  політики  (Зуб Г.I.)
Мінагрополітики України передбачити виділення коштів Державного
бюджету України на виконання плану заходів по удосконаленню
ведення селекційно-племінної роботи та централізованого племінного
обліку у конярстві відповідно до Порядку використання коштів
Державного  бюджету України на виконання програм селекції у
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу і в науково-дослідних господарствах.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра  аграрної  політики  України  Мельника Ю.Ф.  та
академіка-секретаря відділення зоотехнії УААН Бурката В.П.
 
 В.о. Міністра аграрної
 політики України                    Ю.Я.Лузан
 
 Президент Української
 академії аграрних наук                 М.В.Зубець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   та Української академії
                   аграрних наук
                   29.10.2004 N 389/89
 
 
                ПЛАН
        заходів щодо удосконалення ведення
          селекційно-племінної роботи
         та централізованого племінного
            обліку у конярстві
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N ¦        Захід      ¦ Термін  ¦ Відпові-   ¦
¦п/п¦                ¦ виконання ¦ дальні за   ¦
¦  ¦                ¦      ¦ виконання   ¦
¦  ¦                ¦      ¦ заходів    ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦1. ¦Створення виробничих підрозділів¦01.11.2004 ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦у Державному науково-виробничому¦-     ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦концерну "Селекція" та Головному¦01.12.2004 ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦сервісному селекційно-     ¦      ¦        ¦
¦  ¦технологічному центру по    ¦      ¦        ¦
¦  ¦конярству та кінному спорту   ¦      ¦        ¦
¦  ¦"Конепром" з метою координації ¦      ¦        ¦
¦  ¦ведення селекційно-племінної  ¦      ¦        ¦
¦  ¦роботи та централізованого   ¦      ¦        ¦
¦  ¦племінною обліку у конярстві  ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦2. ¦Створення централізованої    ¦01.11.2004 ¦Білоус О.В.  ¦
¦  ¦автоматизованої інформаційної  ¦-     ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦бази даних племінних коней   ¦01.08.2005 ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦3. ¦Формування центральної     ¦01.04.2005 ¦Білоус О.В.  ¦
¦  ¦автоматизованої інформаційної  ¦-     ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦бази даних племінних коней   ¦01.08.2006 ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦основних порід, що розводяться ¦      ¦        ¦
¦  ¦на території України      ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦4. ¦Обстеження та інвентаризація  ¦01.11.2004 ¦Білоус О.В.  ¦
¦  ¦поголів'я племінних коней на  ¦-     ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦території України        ¦31.12.2005 ¦Новіков О.О.  ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦5. ¦Поповнення централізованої   ¦з     ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦автоматизованої інформаційної  ¦01.08.2005 ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦бази даних племінних коней   ¦- постійно ¦Новіков О.О.  ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦6. ¦Аналіз стану ведення та     ¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦достовірність даних форм    ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦племінного обліку суб'єктами  ¦      ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦племінної справи у конярстві  ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦7. ¦Організація забезпечення    ¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦державної реєстрації      ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦племінних коней та       ¦      ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦автоматизованого ведення    ¦      ¦        ¦
¦  ¦державник книг племінних    ¦      ¦        ¦
¦  ¦коней              ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦8. ¦Організація автоматизованої   ¦щороку   ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦оцінки жеребців-плідників за  ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦комплексом ознак, результатами ¦      ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦випробування та якістю     ¦      ¦        ¦
¦  ¦потомства            ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦9. ¦Атестація та допуск до     ¦щороку   ¦Комісія    ¦
¦  ¦відтворення жеребців-плідників. ¦      ¦Мінагрополітики¦
¦  ¦Формування та видання каталогу ¦      ¦України,    ¦
¦  ¦                ¦      ¦Білоус О.В.  ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦10.¦Запровадження штучною осіменіння¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦кобил              ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦                ¦      ¦Сушко О.К.   ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦11.¦Створення на базі Iнституту   ¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦тваринництва Української    ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦академії аграрних наук банку  ¦      ¦Сушко О.К.   ¦
¦  ¦замороженої сперми, одержаної  ¦      ¦        ¦
¦  ¦від оцінених жеребців-     ¦      ¦        ¦
¦  ¦плідників основних порід.    ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦12.¦Організація видання, заповнення ¦щороку   ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦та вручення свідоцтв про    ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦атестацію жеребців дня     ¦      ¦        ¦
¦  ¦племінного використання     ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦13.¦Розробка проектів селекційних  ¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦програм та нормативно-правових ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦актів з конярства        ¦      ¦Новіков О.О.  ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦14.¦Координація ведення       ¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦селекційно-племінної роботи   ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦кінних заводів та племінних   ¦      ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦репродукторів, а саме:     ¦      ¦        ¦
¦  ¦удосконалення технології    ¦      ¦        ¦
¦  ¦вирощування, утримання та    ¦      ¦        ¦
¦  ¦годівлі племінних коней усіх  ¦      ¦        ¦
¦  ¦статево-вікових груп; аналіз  ¦      ¦        ¦
¦  ¦руху поголів'я основного складу ¦      ¦        ¦
¦  ¦племінних коней у державних   ¦      ¦        ¦
¦  ¦кінних заводах         ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦15.¦Удосконалення організації    ¦щорічно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦системи іподромних випробувань: ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦розробка вимог до якості    ¦      ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦молодняку, то надходить на   ¦      ¦        ¦
¦  ¦випробування; розробка     ¦      ¦        ¦
¦  ¦стандартів жвавості для всіх  ¦      ¦        ¦
¦  ¦вікових груп за породами (з   ¦      ¦        ¦
¦  ¦урахуванням рекорду);      ¦      ¦        ¦
¦  ¦впровадження на іподромах    ¦      ¦        ¦
¦  ¦України випробування коней   ¦      ¦        ¦
¦  ¦ваговозних порід; запровадження ¦      ¦        ¦
¦  ¦допінг-контролю коней на    ¦      ¦        ¦
¦  ¦випробуванні; аналіз      ¦      ¦        ¦
¦  ¦результатів випробувань коней  ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦16.¦Участі, у організації проведення¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦виставок, виводок, аукціонів  ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦коней та Всеукраїнських     ¦      ¦        ¦
¦  ¦кінноспортивних змагань     ¦      ¦        ¦
¦---+--------------------------------+-----------+---------------¦
¦17.¦використання за породами;    ¦постійно  ¦Білоус О.В.,  ¦
¦  ¦свідоцтв про атестацію жеребців ¦      ¦Ендельмак П.Й.,¦
¦  ¦для племінного використання;  ¦      ¦Новіков О.О.  ¦
¦  ¦дипломів для чемпіонів, призерів¦      ¦        ¦
¦  ¦та учасників виставок, виводок ¦      ¦        ¦
¦  ¦та Всеукраїнських        ¦      ¦        ¦
¦  ¦кінноспортивних змагань;    ¦      ¦        ¦
¦  ¦відомостей про результати    ¦      ¦        ¦
¦  ¦випробувань коней на іподромах; ¦      ¦        ¦
¦  ¦відомостей пре результати    ¦      ¦        ¦
¦  ¦виступів в класичних видах   ¦      ¦        ¦
¦  ¦кінного спорту;         ¦      ¦        ¦
¦  ¦форм племінного обліку;     ¦      ¦        ¦
¦  ¦методичної літератури та    ¦      ¦        ¦
¦  ¦нормативно-правових актів з   ¦      ¦        ¦
¦  ¦конярства тощо         ¦      ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з
 Головною державною племінною
 інспекцією                      Д.М.Микитюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка