Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про Постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 21 листопада 2007 р. N 1334
                Київ
 
        Про внесення змін до Положення про
      Постійного представника Кабінету Міністрів
       України у Конституційному Суді України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Положення про Постійного представника Кабінету
Міністрів України у Конституційному Суді України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. N 314
( 314-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 848)
зміни, виклавши його у редакції, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 50
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             постановою Кабінету Міністрів України
            від 20 квітня 2005 р. N 314 ( 314-2005-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
             від 21 листопада 2007 р. N 1334)
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Постійного представника Кабінету Міністрів України
         у Конституційному Суді України
 
 
   1. Постійний представник Кабінету  Міністрів  України  у
Конституційному Суді України (далі - Постійний представник) є
посадовою особою, уповноваженою Кабінетом  Міністрів  України
представляти його інтереси у Конституційному Суді України як
суб'єкта права на конституційне  подання,  брати  участь  у
конституційному  провадженні, забезпечувати взаємодію Кабінету
Міністрів України та Конституційного Суду України.
 
   2. Постійний представник у  своїй  діяльності  керується
Конституцією  (  254к/96-ВР  ) та законами України, указами
Президента України та постановами  Верховної  Ради  України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів  України,  Регламентом Конституційного Суду
України ( v001z710-97 ) та цим Положенням.
 
   3. Постійний  представник  має  право  ознайомлюватися в
установленому порядку з матеріалами конституційного провадження,
брати участь у підготовці документів та матеріалів з питань, що
підлягають розгляду Конституційним Судом України, та провадженні у
справах,  в  яких  Кабінет  Міністрів  України  є учасником
конституційного провадження або залучений Конституційним Судом
України до участі у розгляді справи.
 
   Постійний представник може представляти Кабінет Міністрів
України у  Конституційному  Суді  України  разом  з  іншими
уповноваженими в установленому порядку представниками Кабінету
Міністрів України.
 
   4. Постійний  представник  призначається  на  посаду  і
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра Кабінету   Міністрів   України,   погодженим   з
Прем'єр-міністром України.
 
   Постійний представник повинен мати вищу юридичну освіту,
володіти державною мовою.
 
   5. Постійний представник:
 
   1) бере участь у підготовці проектів конституційних подань
Кабінету  Міністрів України до Конституційного Суду України,
документів та матеріалів, що підлягають розгляду Конституційним
Судом України;
 
   2) вчиняє як представник суб'єкта права на конституційне
подання, учасник конституційного провадження дії,  передбачені
Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) та
Регламентом Конституційного Суду України ( v001z710-97 );
 
   3) вносить за дорученням Кабінету Міністрів України зміни або
уточнення до конституційних подань, внесених Кабінетом Міністрів
України на розгляд Конституційного Суду України, погоджує та
уточнює в установленому порядку правову позицію Кабінету Міністрів
України щодо конституційних подань інших суб'єктів права на
конституційне подання, в тому числі під час розгляду справ
Конституційним Судом України;
 
   4) взаємодіє з відповідними посадовими особами Верховної Ради
України, Секретаріату Президента України, Верховного Суду України,
інших органів державної влади, органів влади  в  Автономній
Республіці Крим, а також з органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями;
 
   5) координує діяльність інших уповноважених представників
Кабінету Міністрів України та представників відповідних органів
виконавчої влади, уповноважених брати  участь  у  підготовці
документів  та  матеріалів з питань, що підлягають розгляду
Конституційним Судом України, та у конституційному провадженні в
окремо визначених справах, забезпечує вироблення єдиної позиції
щодо їх вирішення;
 
   6) організовує за участю заінтересованих органів виконавчої
влади розгляд запитів Конституційного Суду України до Кабінету
Міністрів України та органів виконавчої влади з питань, що
розглядаються Конституційним Судом України;
 
   7) аналізує конституційні подання та звернення, що надійшли
до Конституційного Суду України і стосуються інтересів Кабінету
Міністрів України та інших органів виконавчої влади, інформує про
результати розгляду справ у Конституційному Суді України Кабінет
Міністрів України, а також Прем'єр-міністра України або Першого
віце-прем'єр-міністра України, доводить у разі потреби зазначену
інформацію до відома керівників центральних органів виконавчої
влади, інтереси  яких  пов'язані  з  розглядом  відповідного
конституційного подання або звернення;
 
   8) виконує інші доручення Кабінету Міністрів України.
 
   6. Постійний представник для здійснення своїх повноважень має
право в установленому порядку:
 
   1) брати участь у засіданнях колегій центральних органів
виконавчої влади та утворених ними комісій і робочих груп з
підготовки пропозицій щодо  необхідності  внесення  Кабінетом
Міністрів  України  конституційних  подань;
 
   2) запитувати та одержувати від органів державної влади,
органів місцевого самоврядування документи та матеріали, необхідні
для здійснення своїх повноважень;
 
   3) ініціювати утворення робочих груп з підготовки узгоджених
пропозицій щодо визначення шляхів вирішення справ, які перебувають
на розгляді у Конституційному Суді України; вносити пропозиції
стосовно залучення до складу зазначених груп фахівців;
 
   4) брати участь у нарадах, конференціях, засіданнях та інших
заходах, що пов'язані з конституційним судочинством;
 
   5) вносити  пропозиції  щодо  кандидатур  осіб,  які
уповноважуються представляти позицію Кабінету Міністрів України у
Конституційному  Суді  України,  та  погоджувати  зазначені
кандидатури;
 
   6) вносити  в разі потреби Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо забезпечення виконання рішень Конституційного Суду
України.
 
   7. З метою вирішення покладених на нього завдань Постійний
представник взаємодіє з  керівництвом  Секретаріату  Кабінету
Міністрів   України,   його   структурними   підрозділами,
консультативними, дорадчими та іншими органами, що  утворені
Кабінетом Міністрів України.
 
   8. Організаційне   забезпечення  діяльності  Постійного
представника здійснює його апарат, який є структурним підрозділом
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
   Керівник апарату призначається на посаду і звільняється з
посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням Постійного
представника.
 
   9. Структуру  і  штатну  чисельність  апарату Постійного
представника затверджує Міністр Кабінету Міністрів України.
 
   Працівники апарату призначаються на посаду і звільняються з
посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням Постійного
представника.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка