Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Переліку установ та посад системи АМН України, робота у яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних ставок) у зв'язку з небезпечними, шкідливими для здоров'я та особливо важкими умовами праці

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
       Президія Академії медичних наук України
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 14/1 від 24.11.94         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 червня 1995 р.
                   за N 167/703
 
 
    Про затвердження Переліку установ та посад системи
    АМН України, робота у яких дає право на підвищення
     схемних посадових окладів (тарифних ставок) у
    зв'язку з небезпечними, шкідливими для здоров'я та
         особливо важкими умовами праці
 
 
 
   З метою вдосконалення системи оплати  праці  працівників
підвідомчих Академії медичних наук України установ та на виконання
статті 9 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) від
14 жовтня 1992 року Президія Академії медичних наук України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити погоджений з Міністерством праці  України,
Міністерством фінансів  України  та ЦК профспілки працівників
охорони здоров'я України Перелік установ та посад системи АМН
України, робота в яких дає право на підвищення схемних посадових
окладів (тарифних ставок) у зв'язку з небезпечними, шкідливими для
здоров'я та особливо важкими умовами праці, що додається.
   2. Керівникам установ, підпорядкованим Академії  медичних
наук:
   2.1. Прийняти до керівництва та виконання зазначений в п.1
цієї постанови Перелік.
   2.2. Провести атестацію робочих місць відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про
порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"
( 442-92-п )  і  "Методичними  рекомендаціями для проведення
атестації робочих місць  за  умовами  праці",  затвердженими
постановою Міністерства праці і Головним державним санітарним
лікарем від 1 вересня 1992 року N 41 ( v0041205-92 ).
   2.3. Затвердити  за  згодою  з  профспілковим  комітетом
конкретний перелік посад працівників,  посадові  оклади  яких
підвищуються в зв'язку з наявністю в їх роботі небезпечних,
шкідливих для здоров'я та особливо важких умов праці, передбачених
Переліком, маючи  на  увазі, що підвищення посадових окладів
проводиться лише при умові, що працівник зайнятий на цих роботах
не менше 50 відсотків робочого часу за розрахунковий період.
 
 Президент, академік                О.Ф.Возіанов
 
 Головний вчений секретар             Ю.I.Губський
 
 
                        Затверджено
                   постановою Президії Академії
                   медичних наук України
                   від 24 листопада 1994 року
                   N 14/1
 
               Перелік
   установ та посад системи АМН України, робота у яких дає
   право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних
   ставок) у  зв'язку з небезпечними, шкідливими для
      здоров'я та особливо важкими умовами праці
 
   1. Посади в установах, їх філіях та підрозділах, робота у
яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних
ставок) до 60%.
   1.1. Працівники в центрах по профілактиці і боротьбі із
СНIДом, що проводять діагностику,  лікування  і  безпосереднє
обслуговування хворих на СНIД та ВIЛ-інфікованих.
   1.2. Працівники в установах і спеціалізованих відділеннях
установ, призначених   для   лікування  і  безпосереднього
обслуговування хворих на СНIД і ВIЛ-інфікованих.
   1.3. Працівники в установах та їх структурних підрозділах,
крім перерахованих в пунктах 1.1, 1.2,  при  безпосередньому
контакті з хворими на СНIД та ВIЛ-інфікованих під час проведення
консультацій, оглядів, надання медичної допомоги, судово-медичної
експертизи і проведенні іншої роботи.
   1.4. Працівники при проведенні всіх  видів  лабораторних
досліджень крові населення на ВIЛ-інфекцію і біологічних рідин, що
надходять від хворих на СНIД і ВIЛ-інфікованих.
 
   2. Посади в установах, їх філіях та підрозділах, робота у
яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних
ставок) до 30%.
   2.1. Працівники  противолепрозних (лепрозних) установ, їх
філій, підрозділів.
 
   3. Посади в установах, їх філіях та підрозділах, робота у
яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних
ставок) до 25%.
   3.1. Працівники (за винятком тих, схемні посадові оклади яких
підвищуються до 30%), які мають право на підвищення окладів
(тарифних ставок)  за  кількома небезпечними для здоров'я та
особливо важкими умовами праці.
   3.2. Працівники  противочумних  установ,  їх  філій  та
підрозділів.
   3.3. Працівники,  робота  яких пов'язана з безпосереднім
наданням лікувально-діагностичної допомоги особам, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
   3.4. Керівні  працівники  (їх  заступники)  психіатричних
(психоневрологічних), наркологічних установ та їх філій.
   3.5. Працівники лабораторії гіпнології та психопрофілактики.
   3.6. Керівні  працівники підрозділів, наукові працівники,
старші лаборанти з вищою освітою, старші лаборанти, лаборанти при
роботі:
   3.6.1. У стаціонарах, диспансерах, відділеннях та кабінетах
для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним
алкоголізмом та наркоманією;
   3.6.2. У дошкільних та шкільних установах (групах)  для
розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової
системи з порушенням психіки.
   3.7. Працівники, безпосередньо зайняті роботою в приміщеннях
стаціонарів, диспансерів, відділеннях та кабінетах для лікування
психічно хворих, осіб, які страждають хронічним алкоголізмом та
наркоманією.
 
   4. Посади в установах, їх філіях та підрозділах, робота в
яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних
ставок) до 15%.
   4.1. Керівні  працівники підрозділів, наукові працівники,
старші лаборанти з вищою освітою, старші лаборанти, лаборанти при
роботі:
   4.1.1. З хворими у стаціонарах, відділеннях і кабінетах:
туберкульозних, інфекційних, грибкових, для дітей з ураженням
центральної  нервової  системи,  з порушенням опорно-рухомого
апарату, опікових та спинальних хворих;
   4.1.2. В установах (відділеннях, палатах) для хворих  з
ураженням спинного мозку, які супроводжуються паралічем (парезом)
нижніх (або верхніх та нижніх) кінцівок та розкладом функцій
тазових органів;
   4.1.3. В групах дошкільних установ (підрозділів) для хворих
на туберкульоз, хронічну дезинтерію, ураження центральної нервової
системи, порушення опорно-рухомого апарату, дефект слуху та мови;
   4.1.4. У віваріях (клініках тварин) з живими збудниками (або
зараженими тваринами) інфекційних,  туберкульозних,  грибкових,
паразитарних захворювань та з тваринами із злоякісною пухлиною чи
отруєними радіоактивними речовинами;
   4.1.5. З трупними матеріалами;
   4.1.6. З дезинфекційними, дезинсекційними і дератизаційними
засобами;
   4.1.7. В    рентгенівських,    радіологічних    та
рентгенорадіологічних підрозділах усіх профілей;
   4.1.8. У    відділеннях    (кабінетах,    групах)
рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення каміння;
   4.1.9. У відділеннях (лабораторіях, кабінетах) ультразвукової
діагностики та ендоскопічних;
   4.1.10. В паталогоанатомічних відділеннях (підрозділах);
   4.1.11.
   4.1.12. У стаціонарах, відділеннях і кабінетах з гнійною
інфекцією та інфікованим матеріалом;
   4.1.13. У хірургічних відділеннях усіх профілей, у яких при
оперативних втручаннях  постійно  застосовується  рентгенівська
апаратура з візуальним контролем;
   4.1.14. У відділеннях гемодіалізу, для лікування хворих із
застосуванням методів гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та
ультрафільтрації;
   4.1.15. У відділеннях для новонароджених та  недоношених
дітей;
   4.1.16. У педіатричних відділеннях для  новонароджених та
недоношених дітей;
   4.1.17. У невралогічних відділеннях для хворих з порушенням
мозкового кровообігу;
   4.1.18. В клініко-діагностичних лабораторіях (аналіз калу,
сечі, мокротиння і таке інше);
   4.1.19. На мікроскопах з ультрафіолетовими джерелами світла;
   4.1.20. З джерелами рентгенівського випромінювання, що не
використовується (електронні мікроскопи, електронографи та інші з
напругою понад 10 КВ);
   4.1.21. На апаратах ВЧ, УВЧ, СВЧ;
   4.1.22. В лабораторії з хімічними речовинами, що відносять до
алергенів (додаток N 7 наказу МОЗУ N 229 від 23.11.93 "Про
затвердження Iнструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівників закладів охорони здоров'я та соціального  захисту
населення" ( z0198-93 );
   4.1.23. З  застосуванням  токсичних  речовин  1  класу
небезпечності, в т.ч. речовин, які мають канцерогенні, мутантні,
фіброгенні та інші властивості;
   4.1.24. В  токсилогічних  лабораторіях  з  отрутами  та
отрутохімікатами;
   4.1.25. З використанням лазерів II-IV класів;
   4.1.26. З культурами ракових клітин;
   4.1.27. В    експериментальних    сивороточно-вакцинних
виробництвах (за винятком зайнятих  виробництвом  протикоревої
сиворотки).
 
   4.2. Працівники при  безпосередній  роботі,  передбаченій
пунктами: 4.1.1; 4.1.3-4.1.21; 4.1.23-4.1.27.
 
   5. Посади в установах, їх філіях та підрозділах, робота в
яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних
ставок) до 12%.
   Робітникам, спеціалістам і службовцям при роботі:
   5.1. Малярній, у закритих  приміщеннях  з  використанням
нітрофарб і  лаків,  алкідних,  пентаортольних  і  ПХВ фарб,
використання хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
   5.2. Чищення котлів у холодному стані.
   5.3. Обмурування котлів у гарячому стані.
   5.4. Обслуговування  тепломережних  бойлерних  установок,
установок в котельних спорудах.
   5.5. Обслуговування котельних установок, осіб, що працюють на
вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів мереж.
   5.6. Аварійно-відновлювальні  роботи  по  обслуговуванню
зовнішніх каналізаційних мереж.
   5.7. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну.
   5.8. Укладання паркетних, плиткових, лінолеумних підлог на
гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, зроблених на
основі синтетичних смол і хімічних розчинників, віднесених до 2-4
класу небезпечності.
   5.9. Газозварювальні,  газорізальні  і  електрозварювальні
роботи, які провадяться у приміщеннях.
   5.10. Прання, сушіння і прасування спецодягу.
   5.11. Пов'язаній з миттям посуду, тари і технологічного
обладнання вручну із застосуванням кислот та інших  хімічних
речовин.
   5.12. З пранням білизни вручну з використанням миючих і
дезинфікуючих засобів.
   5.13. На друкарських і лінотипних машинах.
   5.14. Склодувній та кварцедувній.
   5.15. Світлокопіювальних машинах, діазокопіювальних машинах
та інших розмножувальних апаратів.
   5.16. По контролю за безпекою виконання робіт, передбачених
цим Переліком.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка