Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них у 1994 році та Порядку видачі дозволу

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 114 від 21.11.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 листопада 1994 р.
                   за N 277/487
 
 
         Про затвердження форми дозволу
       Міністерства фінансів України на експорт
        дорогоцінних металів, дорогоцінного
       каміння та виробів з них у 1994 році та
           Порядку видачі дозволу
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
24 жовтня 1994 року N 734 ( 734-94-п ) "Про лібералізацію
експортних операцій", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму дозволу Міністерства фінансів України на
експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з
них ( z0278-94 ) (додається).
   2. Затвердити Порядок видачі дозволу Міністерства фінансів
України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
виробів з них у 1994 році (додається).
   3. Покласти на Головне управління дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння:
   провадження справ  щодо підготовки документів для видачі
дозволу Мінфіну  України  на  експорт  дорогоцінних  металів,
дорогоцінного каміння та виробів з них та ведення їх обліку:
   довести цей наказ до всіх  заінтересованих  міністерств,
відомств та господарюючих суб'єктів, що виконують операції з
дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука М.О.
 
 Заступник Міністра               С.А.Буковинський
 
                        Затверджено
                   Наказом  Мінфіну  України
                   від 21 листопада 1994 р.
                   N 114
 
    Порядок видачі дозволу Міністерства фінансів України
     на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного
        каміння та виробів з них у 1994 році
 
   1. Загальні Положення
   1.1. Порядок видачі дозволу Мінстерства фінансів України на
експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з
них у 1994 році (далі Порядок) розроблено відповідно до постанови
Кабінету  Міністрів України від 24 жовтня 1994 року N 734
( 734-94-п ) "Про лібералізацію експортних операцій".
   1.2. Порядок розповсюдження на всіх суб'єктів підприємницької
діяльності незалежно від форм власності та господарювання.
   1.3. Дозвіл  Міністерства  фінансів  України  на експорт
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них є
офіційним документом,   який   засвідчує   право  суб'єкта
підприємницької діяльності на вивіз за межі України дорогоцінних
металів, дорогоцінного  каміння  та  виробів  з  них певного
найменування, відповідно до коду ТН ЗЕД, в межах визначеної в
дозволі кількості та в обумовлений термін.
   1.4. Дозвіл  Міністерства  фінасів  України  на  експорт
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них є
документом суворої звітності.
   1.5. Форма дозволу на експорт за межі України дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння та виробів з них  затверджена
наказом Мінфіну від 21 листопада 1994 р. N 114 ( z0114-94 ).
   1.6. Передача дозволу Міністерства фінасів України на експорт
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них іншим
суб'єктам підприємницької діяльності не дозволяється.
 
     2. Порядок видачі дозволів Міністерства фінансів
      України на експорт  дорогоцінних металів,
        дорогоцінного камня та виробів з них
 
   2.1. Перелік товарів, експорт яких здійснюється на підставі
дозволу Мінфіну, наведено у додатку N 1 до цього Порядку.
   2.2. Підставою для видачі дозволу Міністерства  фінансів
України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
виробів з них є заява суб'єкта підприємницької діяльності, яка
подається до Головного  управління  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння, та позитивний висновок її розгляду.
   У заяві  слід вказати найменування дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, виробів з них та обсяги їх, які належить
вивезти за межі України.
   Заява підписується  керівником  підприємства,  установи,
організації та скріплюється печаткою.
   До заяви додаються копії таких документів:
   - повноваження   суб'єкта   підприємницької  діяльності
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 16-92 "Про
встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів";
   - контракт, зареєстрований в МЗЕЗ згідно з Декретом Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992  року  N  16-92  "Про
встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів";
   - експортний  висновок  Державного  Гемологічного  центру
Міністерства фінансів  України (при експорті дорогоцінного та
напівдорогоцінного каміння).
   2.3. Розгляд заяви та видача дозволу на експорт здійснюється
протягом 10 днів.
   2.4. У разі відмови вмд видачі дозволу на експорт товарів
заявникові видається рішення в письмовій формі з обгрунтуванням
підстави відмови.
   2.5. Суб'єкти   підприємницької   діяльності   несуть
відповідальність за достовірність інформації, вказаної у заяві та
поданих документах.
   2.6. Облік дозволів Міністерства фінансів України на експорт
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них
здійснюється у  спеціальному журналі, за формою, наведеною у
додатку N 2 до цього Порядку.
   2.7. Особи, винні в порушенні Порядку, несуть передбачену
законодавством відповідальність.
 
                        Додаток N 1
                   до Порядку  видачі дозволу
                   Міністерства    фінансів
                   України   на   експорт
                   дорогоцінних    металів,
                   дорогоцінного  каміння  та
                   виробів з них у 1994 році
 
               ПЕРЕЛIК
       товарів, експорт яких здійснюється за
             дозволом Мінфіну
 -----------------------------------------------------------------
 ¦Найменування товарів          ¦   Код ТН ЗЕД    ¦
 ¦----------------------------------------+----------------------¦
 ¦Руди і концентрати дорогоцінних металів,¦  25.16. 28.43    ¦
 ¦метали дорогоцінні в колоїдному стані,¦           ¦
 ¦сполуки  неорганічні  та  органічні¦           ¦
 ¦дорогоцінних металів          ¦           ¦
 ¦----------------------------------------+----------------------¦
 ¦Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння,¦25.30 90000 (бурштин),¦
 ¦дорогоцінні метали, метали, оплаковані¦71.02-71.04.71.05 (ті-¦
 ¦дорогоцінними металами, вироби з них,¦льки з природних алма-¦
 ¦відходи і лом дорогоцінних металів і¦зів),      71.06,¦
 ¦дорогоцінного каміння          ¦71.08-71.16,71.18 (ті-¦
 ¦                    ¦льки  з дорогоцінних¦
 ¦                    ¦металів),       ¦
 ¦                    ¦82.07 (тільки з при-¦
 ¦                    ¦родних    алмазів),¦
 ¦                    ¦82.15,  91.11 10000,¦
 ¦                    ¦91.13. 10100, 96.02,¦
 ¦                    ¦97.05         ¦
 -----------------------------------------------------------------
 
                        Додаток N 2
                   до Порядку видачі  дозволу
                   Міністерства    фінансів
                   України  на    експорт
                   дорогоцінних    металів,
                   дорогоцінного  каміння  та
                   виробів з них у 1994 році
 
       Книга обліку  дозволів  на  експорт
        дорогоцінних металів, дорогоцінного
           каміння та виробів з них
 
 -----------------------------------------------------------------
 ¦Реєстраційний¦Повне ¦Адреса ¦N кон- ¦Код  ¦Обсяг ¦Дані про ¦
 ¦  номер  ¦найме- ¦підпри-¦тракту,¦товарів¦товару ¦особу,яка¦
 ¦  дозволу  ¦нуван- ¦ємства,¦дата, з¦по ТН ¦в оди- ¦отримала ¦
 ¦       ¦ня   ¦устано-¦ким ук-¦ЗЕД  ¦ниці  ¦дозвіл  ¦
 ¦       ¦підпри-¦ви,  ¦ладено,¦    ¦виміру ¦     ¦
 ¦       ¦ ємст- ¦органі-¦адреса,¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦ва,  ¦зації, ¦країна ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦устано-¦а також¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦ ви,  ¦громадя¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦органі-¦ нина ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦ зації ¦(його ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦або  ¦паспорт¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦прізви-¦ ні  ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦ ще,  ¦дані) ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦ім'я, ¦номер ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦по   ¦телефо-¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦батько-¦ну   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦ ві  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦грома- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦       ¦дянина ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦-------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------¦
 ¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦
 -----------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка