Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про узгодження термінів поетапного скасування вилучень з режиму вільної торгівлі до Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Рос...

               Протокол
     про узгодження термінів поетапного скасування
     вилучень з режиму вільної торгівлі до Протоколу
      від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і
       доповнень до Протоколу про вилучення з
        режиму вільної торгівлі до Угоди між
        Урядом України та Урядом Російської
        Федерації про вільну торгівлю від
         24 червня 1993 року, підписаного
            24 червня 1993 року
 
        ( Протокол затверджено Постановою КМ
         N 75 ( 75-2006-п ) від 28.01.2006 )
 
 
   Дата підписання:    25.11.2005
   Дата затвердження:   28.01.2006
   Дата набуття чинності: 02.02.2006
 
   Кабінет Міністрів  України та Уряд Російської Федерації,
далі - Сторони,
 
   підтверджуючи свою  прихильність  подальшому   розвитку
двостороннього торговельно-економічного співробітництва на засадах
рівності та взаємної вигоди,
 
   керуючись положеннями Угоди про створення  зони  вільної
торгівлі ( 997_051 ) від 15 квітня 1994 року і Протоколу про
внесення змін і доповнень до Угоди про створення зони вільної
торгівлі від 15 квітня 1994 року ( 997_181 ), підписаного 2 квітня
1999 року, а також Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення
змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної
торгівлі  до Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного
24 червня 1993 року ( 643_295 ),
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Скасування тарифних вилучень з режиму вільної торгівлі буде
здійснюватися Російською Федерацією в терміни відповідно  до
графіка згідно з додатком N 1 та Україною в терміни відповідно до
графіка згідно з додатком N 2.
 
   Терміни  скасування  тарифних вилучень з режиму вільної
торгівлі по цукру білому, виробленому з цукрового буряку (код
ТН  ЗЕД  СНД - 1701 99 100), спирту (коди ТН ЗЕД СНД -
2207 10 00 00, 2207 20 00 00, 2208 90 910 та 2208 90 990) і
кондитерської продукції (коди ТН ЗЕД СНД - 1704 90 30 00,
1704 90 71 00, 1704 90 75 00, 1704 90 81 00, 1806 31 00 0,
1806 32 900, 1905 30 19 00*) можуть корегуватися за згодою Сторін
з  урахуванням  умов  приєднання  іншої Сторони до Світової
організації торгівлі.
 
_______________
   * Для Російської Федерації в редакції Товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав,
основаної на гармонізованій системі опису та кодування товарів в
редакції 2002 р., коди ТН ЗЕД СНД - 1905 31 190 та 1905 32 190
( n0001410-92 ).
 
               Стаття 2
 
   До цього Протоколу за взаємною письмовою згодою Сторін можуть
вноситися зміни, які оформляються окремими протоколами, що є
невід'ємною  частиною  цього  Протоколу і набувають чинності
відповідно до статті 3 цього Протоколу.
 
               Стаття 3
 
   Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу від 4 жовтня
2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення
з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом
Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року,
підписаного 24 червня 1993 року ( 643_295 ), і набуває чинності з
дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності.
 
   Вчинено в м. Москві 25  листопада 2005 року  в  двох
примірниках, кожний українською та російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Кабінет Міністрів             За Уряд
 України                   Російської Федерації
( підпис )                  ( підпис )
 
                    Додаток N 1
                    до Протоколу 
                    про узгодження термінів
                    поетапного скасування
                    вилучень з режиму вільної
                    торгівлі до Протоколу
                    від 4 жовтня 2001
                    року про внесення змін
                    і доповнень до Протоколу
                    про вилучення з режиму 
                    вільної торгівлі до Угоди 
                    між Урядом України та
                    Урядом Російської Федерації 
                    про вільну торгівлю
                    від 24 червня 1993 року,
                    підписаного
                    24 червня 1993 року
 
               ГРАФIК
     термінів поетапного скасування тарифних вилучень
     з режиму вільної торгівлі товарами відповідно до
   переліку товарів, включених у додаток N 1 до Протоколу
    від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень
    до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі
     до Угоди між Урядом України та Урядом Російської
      Федерації про вільну торгівлю від 24 червня
      1993 року, підписаного 24 червня 1993 року
              ( 643_295 )
 
 
------------------------------------------------------------------
¦   Код   ¦    Найменування товару   ¦  Термін   ¦
¦ ТН ЗЕД СНД* ¦                ¦ скасування  ¦
¦        ¦                ¦  вилучень  ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1701 99 1000¦Цукор білий           ¦1 січня 2009 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  2207 10 0000¦Спирт етиловий неденатурований з¦1 січня 2010 р.¦
¦        ¦вмістом спирту в обсязі не менш ¦        ¦
¦        ¦80%               ¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  2207 20 0000¦Спирт етиловий і денатуровані  ¦1 січня 2010 р.¦
¦        ¦спиртні напої будь-якої міцності¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦        ¦Спирт неденатурований етиловий з¦        ¦
¦        ¦концентрацією спирту в обсязі  ¦        ¦
¦        ¦менш 80% у судинах ємністю:   ¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  2208 90 910 ¦2 л. чи менше          ¦1 січня 2010 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  2208 90 990 ¦більше 2 л.           ¦1 січня 2010 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  2402    ¦Сигари, (включаючи сигари з   ¦1 січня 2006 р.¦
¦        ¦обрізаними кінцями), сигарилли ¦        ¦
¦        ¦(тонкі сигари) і сигарети з   ¦        ¦
¦        ¦тютюну чи його замінників    ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Російською  Стороною  застосовуються  коди  товарної
номенклатури  зовнішньоекономічної  діяльності    Російської
Федерації, основаній на Гармонізованій системі опису та кодування
товарів і Товарній і номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності
Співдружності Незалежних Держав ( n0001410-92 ).
 
 
                    Додаток N 2
                    до Протоколу 
                    про узгодження термінів
                    поетапного скасування
                    вилучень з режиму вільної
                    торгівлі до Протоколу
                    від 4 жовтня 2001
                    року про внесення змін
                    і доповнень до Протоколу
                    про вилучення з режиму 
                    вільної торгівлі до Угоди 
                    між Урядом України та
                    Урядом Російської Федерації 
                    про вільну торгівлю
                    від 24 червня 1993 року,
                    підписаного
                    24 червня 1993 року
 
              
 
               ГРАФIК
     термінів поетапного скасування тарифних вилучень
     з режиму вільної торгівлі товарами відповідно до
      переліку товарів, включених у додаток N 2 до
     Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення
     змін і доповнень до Протоколу про вилучення з
      режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом
      України та Урядом Російської Федерації про
       вільну торгівлю від 24 червня 1993 року,
         підписаного 24 червня 1993 року
              ( 643_295 )
 
 
------------------------------------------------------------------
¦   Код   ¦    Найменування товару   ¦  Термін   ¦
¦ ТН ЗЕД СНД* ¦                ¦ скасування  ¦
¦        ¦                ¦  вилучень  ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  170199 1000 ¦Цукор білий           ¦1 січня 2009 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦        ¦Кондитерські вироби з цукру   ¦        ¦
¦        ¦(включаючи білий шоколад), без ¦        ¦
¦        ¦вмісту какао:          ¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1704 90 3000¦шоколад білий;         ¦1 січня 2006 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1704 90 7100¦цукерки варені з начинкою чи без¦1 січня 2006 р.¦
¦        ¦начинки;            ¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1704 90 7500¦тоффі, карамелі й аналогічні  ¦1 січня 2006 р.¦
¦        ¦солодощі;            ¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1704 90 8100¦те ж, відпресовані у вигляді  ¦1 січня 2006 р.¦
¦        ¦таблеток.            ¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦        ¦Шоколад та інші харчові     ¦        ¦
¦        ¦продукти, що містять какао:   ¦        ¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1806 31000 ¦з начинкою;           ¦1 січня 2006 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1806 32 900 ¦без начинки.          ¦1 січня 2006 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  1905 30 1900¦Солодке печиво, вафлі      ¦1 січня 2006 р.¦
¦---------------+--------------------------------+---------------¦
¦  2402    ¦Сигари, сигари з обрізаними   ¦1 січня 2006 р.¦
¦        ¦кінцями, сигарилли (тонкі    ¦        ¦
¦        ¦сигари) і сигарети з тютюну чи ¦        ¦
¦        ¦його замінників         ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Російською  Стороною  застосовуються  коди  товарної
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації,
основаній на Гармонізованій системі опису та кодування товарів і
Товарній   номенклатурі   зовнішньоекономічної   діяльності
Співдружності Незалежних Держав ( n0001410-92 ).
 
   ( Протокол додано до Постанови КМ N 75 ( 75-2006-п ) від
28.01.2006
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка