Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про почесні звання "народний" та "зразковий", що присвоюються аматорським колективам, які діють у культурно-освітніх закладах організацій, установ, підприємств за сприяння профспілок, організацій та об'єднань профспілок

    ПРЕЗИДIЯ РАДИ ФЕДЕРАЦIЇ ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            21.09.2006 N П-6-16
 
 
     Про почесні звання "народний" та "зразковий",
    що присвоюються аматорським колективам, які діють
    у культурно-освітніх закладах організацій, установ,
     підприємств за сприяння профспілок, організацій
           та об'єднань профспілок
 
 
   З метою подальшої активізації та  заохочення  діяльності
аматорських колективів закладів культури організацій, установ,
підприємств за сприяння профспілок, організацій та об'єднань
профспілок,  їхньої участі в розвитку аматорської творчості,
відродженні й примноженні надбань національної культури, художньої
спадщини  українського народу та високий рівень виконавської
майстерності Президія Федерації  професійних  спілок  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Встановити для творчих колективів почесні звання "народний
аматорський колектив профспілок України" та "зразковий аматорський
колектив профспілок України".
 
   2. Затвердити:
   а) Положення про  порядок  присвоєння  почесного  звання
"народний аматорський колектив профспілок України" та про порядок
присвоєння почесного звання "зразковий  аматорський  колектив
профспілок України" (додатки 1, 2);
   б) зразки карток "народного" та "зразкового" аматорських
колективів (додатки 3, 4);
   в) рекомендований перелік посад працівників "народного" та
"зразкового" аматорських колективів (додаток 5).
 
   3. Взяти до відома, що оплата праці штатних працівників
колективу може здійснюватись відповідно до п. 2.2 Положення про
народний (зразковий) аматорський колектив у культурно-освітніх
закладах системи Міністерства культури і  мистецтв  України,
затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України
23.06.99 N 415 ( z0593-99 ) (зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 2 вересня 1999 р. за N 593/3886).
 
   4. Затвердити зразки бланків посвідчень "народний аматорський
колектив профспілок України" та "зразковий аматорський колектив
профспілок України" (додатки 6, 7).
 
   5. Управлінню  з  питань гуманітарної роботи виконавчого
апарату ФПУ (Чумаченко I.П.) доручити  виготовлення  бланків
посвідчень   про   присвоєння   аматорським   колективам
культурно-освітніх закладів профспілок України почесних звань
"народний" та "зразковий" згідно з кошторисом (додаток 8).
   Протягом першого кварталу 2007 року завершити організаційну
роботу щодо підтвердження вже присвоєних почесних звань "народний"
та "зразковий" аматорським колективам культурно-освітніх закладів,
сформувати і надалі постійно поповнювати банк відомостей про такі
колективи.
 
   6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Президії
Ради Федерації профспілок України від 13.02.2002 N П-41-7.
 
   7. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
Голови ФПУ Костіна С.О.
 
 Голова ФПУ                       О.В.Юркін
 
 
                   Додаток 1
                   до постанови Президії ФПУ
                   21.09.2006 N П-6-16
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок присвоєння звання "народний
       аматорський колектив профспілок України"
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Дане  Положення  визначає  порядок  присвоєння звання
"народний аматорський колектив профспілок України"  (далі  -
"народний колектив")  тим  колективам,  які постійно упродовж
3-х років діють у  культурно-освітніх  закладах  організацій,
установ,  підприємств за сприяння профспілок, організацій та
об'єднань профспілок.
 
   2. Звання  "народний  колектив"  присвоюється  колективам
(театральним,  музичним,  хоровим,  вокальним, хореографічним,
цирковим,   естрадним,   фольклорним,   образотворчого   і
декоративно-прикладного мистецтва, кіно- та фотомистецтва тощо) за
досягнення в розвитку аматорської творчості,  відродження  й
примноження надбань національної культури, художньої спадщини
українського народу та високий рівень виконавської майстерності.
 
   3. До присвоєння звання "народний колектив" представляються
колективи-лауреати,  дипломанти не менш як двох міжнародних,
всеукраїнських, міських, обласних фестивалів, виставок тощо, які:
   - досягли високої виконавської майстерності, відзначаються
своєю самобутністю;
   - формують високохудожні репертуари і постійно поповнюють їх
кращими зразками вітчизняного та зарубіжного мистецтва;
   - реалізують  творчі  програми,  виявляють і підтримують
таланти, розвивають індивідуальні творчі здібності  учасників
колективу;
   - щорічно створюють не менш як один  спектакль,  фільм
(театральні  колективи,  кіностудії),  представляють концертну
програму з двох відділень (хорові, вокальні,  хореографічні,
оркестрові, фольклорні, циркові та інші колективи), поновлюють не
менш як одну виставку робіт (фотостудії, студії образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва);
   - надають консультативно-методичну допомогу колективам  і
об'єднанням, керівникам і спеціалістам, які займаються певним
видом творчої діяльності з підготовчими групами.
 
         II. Порядок присвоєння звання
 
   1. Подання  на  присвоєння  звання  "народний  колектив"
здійснюють  керівники культурно-освітніх закладів організацій,
підприємств, профспілок, організацій та об'єднань профспілок, які
представляють їх на розгляд органам територіальних профоб'єднань.
 
   2. Орган територіального профоб'єднання подає до ФПУ:
   - висновок  атестаційної  комісії,  яка  затверджується
постановою  президії  профоб'єднання, до складу якої входять
представники управлінь культури, творчих спілок, провідні митці,
спеціалісти галузі культури, представники профспілок, організацій
та об'єднань профспілок, члени  Міжрегіональної  атестаційної
комісії, затвердженої  постановою Президії ФПУ від 03.11.2005
N П-21-11;
   - постанову  президії  територіального  профоб'єднання  з
клопотанням про присвоєння колективу звання "народний колектив";
   - клопотання  всеукраїнської,  галузевої,  міжгалузевої
профспілки;
   - характеристику творчої діяльності колективу за останні три
роки;
   - творчу характеристику на керівника колективу;
   - картку колективу-претендента на звання "народний";
   - копії грамот, дипломів лауреатів конкурсів, фестивалів,
виставок усіх рівнів.
 
   3. Президія Федерації профспілок України своєю постановою
присвоює звання "народний колектив" терміном на 3 роки та видає
Посвідчення встановленого зразка.
   Постанова Президії ФПУ та Посвідчення про присвоєння звання
"народний  колектив"  встановленого  зразка   надсилаються
територіальному профоб'єднанню з подальшим врученням колективу,
якому присвоєно це звання.
   Підтвердження звання  "народний"  здійснюється  постановою
президії територіального профоб'єднання на підставі висновків
атестаційної комісії один раз на три роки після творчого звіту
аматорського колективу.
   Колектив, діяльність  якого  не відповідає вимогам цього
Положення, позбавляється звання відповідною постановою президії
територіального профоб'єднання на підставі висновків атестаційної
комісії один раз на три роки після творчого звіту аматорського
колективу.
   Копія постанови подається до ФПУ протягом місяця  після
прийняття відповідного рішення.
 
 
                   Додаток 2
                   до постанови Президії ФПУ
                   21.09.2006 N П-6-16
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок присвоєння звання "зразковий
       аматорський колектив профспілок України"
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Дане Положення  визначає  порядок  присвоєння  звання
"зразковий  аматорський колектив профспілок України" (далі -
"зразковий колектив") тим колективам, які  постійно  упродовж
3-х років  діють  у  культурно-освітніх закладах організацій,
установ, підприємств за сприяння профспілок, організацій  та
об'єднань профспілок.
 
   2. Звання  "зразковий  колектив" присвоюється дитячим та
юнацьким колективам (театральним, музичним, хоровим, вокальним,
хореографічним, цирковим, естрадним, фольклорним, образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва, кіно- та фотомистецтва тощо) за
досягнення  в  розвитку аматорської творчості, відродження й
примноження надбань національної культури, художньої спадщини
українського  народу,  значні здобутки в художньо-естетичному
вихованні учнівської та студентської молоді, високу виконавську
майстерність.
 
   3. До присвоєння звання "зразковий колектив" представляються
колективи-лауреати, дипломанти не менш як двох  міжнародних,
всеукраїнських, міських, обласних фестивалів, виставок тощо, які:
   - досягли високої виконавської майстерності, відзначаються
своєю самобутністю;
   - формують високохудожні репертуари і постійно поповнюють їх
кращими зразками вітчизняного та зарубіжного мистецтва;
   - реалізують творчі програми, виявляють і підтримують таланти
і  обдарованість,  розвивають  індивідуальні творчі здібності
учасників колективу;
   - щорічно  створюють  не менш як один спектакль, фільм
(театральні колективи,  кіностудії),  представляють  концертну
програму  з двох відділень (хорові, вокальні, хореографічні,
оркестрові, фольклорні, циркові та інші колективи), поновлюють не
менш як одну виставку робіт (фотостудії, студії образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва);
   - надають  консультативно-методичну допомогу колективам і
об'єднанням, керівникам і спеціалістам, які займаються певним
видом творчої діяльності з підготовчими групами.
 
         II. Порядок присвоєння звання
 
   1. Подання  на  присвоєння  звання  "зразковий колектив"
здійснюють керівники культурно-освітніх закладів  організацій,
підприємств, профспілок, організацій та об'єднань профспілок, які
представляють їх на розгляд органам територіальних профоб'єднань.
 
   2. Орган територіального профоб'єднання подає до ФПУ:
   - висновок  атестаційної  комісії,  яка  затверджується
постановою президії профоб'єднання, до складу  якої  входять
представники управлінь культури, творчих спілок, провідні митці,
спеціалісти галузі культури, представники профспілок, організацій
та  об'єднань  профспілок, члени Міжрегіональної атестаційної
комісії, затвердженої постановою Президії ФПУ від  03.11.2005
N П-21-11;
   - постанову  президії  територіального  профоб'єднання  з
клопотанням про присвоєння колективу звання "зразковий колектив";
   - клопотання  всеукраїнської  галузевої,   міжгалузевої
профспілки:
   - характеристику творчої діяльності колективу за останні три
роки;
   - творчу характеристику на керівника колективу;
   - картку колективу-претендента на звання "зразковий";
   - копії грамот, дипломів лауреатів конкурсів, фестивалів,
виставок усіх рівнів.
 
   3. Президія Федерації профспілок України своєю постановою
присвоює звання "зразковий колектив" строком на 3 роки та видає
Посвідчення встановленого зразка.
   Постанова Президії ФПУ та Посвідчення про присвоєння звання
"зразковий  колектив"  встановленого  зразка  надсилаються
територіальному профоб'єднанню з подальшим врученням колективу,
якому присвоєно це звання.
   Підтвердження звання "зразковий"  здійснюється  постановою
президії територіального профоб'єднання на підставі висновків
атестаційної комісії один раз на три роки після творчого звіту
аматорського колективу.
   Колектив, діяльність якого не відповідає  вимогам  цього
Положення, позбавляється звання відповідною постановою президії
територіального профоб'єднання на підставі висновків атестаційної
комісії один раз на три роки після творчого звіту аматорського
колективу.
   Копія постанови  подається до ФПУ протягом місяця після
прийняття відповідного рішення.
 
 
                   Додаток 3
                   до постанови Президії ФПУ
                   21.09.2006 N П-6-16
 
 
               КАРТКА
         народного аматорського колективу
            профспілок України
 
 
 Вид творчості                Рік присвоєння звання
 ____________________________        (створення колективу)
 
 1. Повна назва колективу ________________________________________
 
 2. Назва установи, при якій працює колектив _____________________
__________________________________________________________________
 
 3. Поштова  адреса (з індексом), телефон  закладу  культури
__________________________________________________________________
 
 4. Керівник колективу:
 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
__________________________________________________________________
 Освіта __________________________________________________________
 Спеціальність (згідно з дипломом) _______________________________
 Стаж роботи в даному колективі __________________________________
 
 5. Творча характеристика колективу (додається).
 
 6. Репертуарний список (додається).
 
 7. Перелік авторських програм, методичних посібників (додається).
 
 8. Загальна кількість учасників колективу _______________________
із них:
 в основному колективі ___________________________________________
 в студії ________________________________________________________
 
 9. Загальна кількість творчих колективів ________________________
із них (перелік за фахом): _______________________________________
__________________________________________________________________
 
 10. Матеріальна база (наявність  приміщень  для  репетицій,
майстерні, лабораторії, зал, реквізити, костюми) _________________
__________________________________________________________________
 
 Керівник культурно-освітнього
 закладу
 (установи, при якій працює
 колектив)                ________________________
 
 
                   Додаток 4
                   до постанови Президії ФПУ
                   21.09.2006 N П-6-16
 
 
               КАРТКА
        зразкового аматорського колективу
            профспілок України
 
 
 Вид творчості                Рік присвоєння звання
 ____________________________        (створення колективу)
 
 1. Повна назва колективу ________________________________________
 
 2. Назва установи, при якій працює колектив _____________________
__________________________________________________________________
 
 3. Поштова  адреса (з індексом), телефон  закладу  культури
__________________________________________________________________
 
 4. Керівник колективу:
 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
__________________________________________________________________
 Освіта __________________________________________________________
 Спеціальність (згідно з дипломом) _______________________________
 Стаж роботи в даному колективі __________________________________
 
 5. Творча характеристика колективу (додається).
 
 6. Репертуарний список (додається).
 
 7. Перелік авторських програм, методичних посібників (додається).
 
 8. Загальне число учасників колективу ___________________________
із них:
 дошкільнята _____________________________________________________
 молодші школярі _________________________________________________
 старші школярі __________________________________________________
 
 9. Загальна кількість творчих колективів ________________________
 Iз них (перерахувати за фахом) __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 10. Матеріальна база (наявність  приміщень  для  репетицій,
майстерні, лабораторії, зал, реквізити, костюми) _________________
__________________________________________________________________
 
 Керівник культурно-освітнього
 закладу
 (установи, при якій працює
 колектив)                ________________________
 
 
                   Додаток 5
                   до постанови Президії ФПУ
                   21.09.2006 N П-6-16
 
 
           РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛIК
          посад працівників "народних"
       та "зразкових" аматорських колективів
            профспілок України
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Колективи ¦Всьо-¦                    У тому числі                      ¦
¦п/п¦самодіяльної¦ го ¦-----------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦ творчості ¦посад¦режи-¦художник-¦хор- ¦художник-¦ба- ¦ди- ¦аком-¦керівник¦керів-¦художник-¦технік¦фотограф-¦тех-¦
¦  ¦      ¦   ¦ сер ¦поста-  ¦мейс-¦ поста- ¦лет-¦ри- ¦пані-¦колекти-¦ ник ¦керівник ¦звуко-¦ худож. ¦нік ¦
¦  ¦      ¦   ¦   ¦нов. -  ¦ тер ¦ нов. - ¦мей-¦гент¦атор ¦  ву  ¦ хору ¦ студії ¦запису¦ керів. ¦  ¦
¦  ¦      ¦   ¦   ¦завідувач¦   ¦завідувач¦сте-¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦ студії ¦  ¦
¦  ¦      ¦   ¦   ¦художньої¦   ¦ поста- ¦ ра ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦      ¦   ¦   ¦ частини ¦   ¦ новч. ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦      ¦   ¦   ¦     ¦   ¦ частини ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦ 1 ¦   2   ¦ 3 ¦ 4 ¦  5  ¦ 6 ¦  7  ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦  11  ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦  15  ¦ 16 ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦1. ¦Драматичні, ¦ 2 ¦ 1 ¦  1  ¦ - ¦  -  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦музично-  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦драматичні ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦театри,   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦театри   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦ляльок,   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦театри   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦естради,  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦театри   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦мініатюр,  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦театри   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦декламаторів¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦2. ¦Театри   ¦ 3 ¦ 1 ¦  -  ¦ 1 ¦  1  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦  ¦
¦  ¦опери    ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦3. ¦Агітбригади ¦ 1 ¦ 1 ¦  -  ¦ - ¦  -  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦4. ¦Театри   ¦ 4 ¦ 1 ¦  1  ¦ 1 ¦  1  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦музичної  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦комедії   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦5. ¦Театри   ¦ 2 ¦ - ¦  1  ¦ - ¦  -  ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦балету   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦6. ¦Оркестри  ¦ 2 ¦ - ¦  -  ¦ - ¦  -  ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦  1  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦7. ¦Ансамблі  ¦ 3 ¦ - ¦  -  ¦ - ¦  -  ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦  1  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦танцю    ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦(народного, ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦класичного, ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦бального)  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦8. ¦Хори    ¦ 2 ¦ - ¦  -  ¦ 1 ¦  -  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ 1  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦(вокальні  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦колективи) ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦9. ¦Ансамблі  ¦ 3 ¦ - ¦  -  ¦ 1 ¦  -  ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦пісні і   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦танцю    ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦10.¦Студії   ¦ 1 ¦ - ¦  -  ¦ - ¦  -  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  1  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦образотвор- ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦чого та   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦декоративно-¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦прикладного ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦  ¦мистецтва  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦11.¦Циркові   ¦ 2 ¦ - ¦  -  ¦ - ¦  -  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  1  ¦ -  ¦  1  ¦ -  ¦  -  ¦ - ¦
¦  ¦колективи  ¦   ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦  ¦   ¦    ¦   ¦     ¦   ¦     ¦  ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦12.¦Кіностудії ¦ 2 ¦ - ¦  -  ¦ - ¦  -  ¦ - ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ 1  ¦  1  ¦ - ¦
¦---+------------+-----+-----+---------+-----+---------+----+----+-----+--------+------+---------+------+---------+----¦
¦13.¦Фотостудії ¦ 2 ¦ - ¦  -  ¦ - ¦     ¦ - ¦ - ¦ - ¦  -  ¦ -  ¦  -  ¦ -  ¦  1  ¦ 1 ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   У театрах балету, музичної комедії, ансамблях танцю, циркових
колективах  за  наявності постійного супроводжуючого оркестру
повинна бути посада диригента.
   У всіх "народних" та "зразкових" колективах (крім студій
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, кіно- та
фотомистецтва)        встановлюються        посади
концертмейстерів-акомпаніаторів або акомпаніаторів.
 
 { Додатки 6, 7, 8 не наводяться }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка