Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Міністерства освіти і науки
                   України,
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту,
                   Державного департаменту
                   України з питань виконання
                   покарань,
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   23.11.2007
                   N 740/1030/4154/321/614а
                   ( z1405-07 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2007 р.
                   за N 1406/14673
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
     про порядок профілактики передачі ВIЛ від матері
   до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої
             служби України
 
 
   1. Відповідальність за проведення заходів щодо профілактики
передачі ВIЛ від матері до дитини покладається на начальника
лікувального закладу установи Державної кримінально-виконавчої
служби України (далі - ДКВС).
 
   2. Жінок, які утримуються в слідчих ізоляторах та у виправних
колоніях  ДКВС,  забезпечують інформаційними матеріалами щодо
профілактики ВIЛ та вертикальної трансмісії ВIЛ.
 
   3. ВIЛ-інфікованим вагітним, які утримуються  в  слідчих
ізоляторах та виправних колоніях ДКВС і прийняли рішення щодо
народження дитини, з метою зниження ризику інфікування плода
забезпечується доступ до лікування, догляду, соціальних послуг у
співпраці із зацікавленими службами за територіальним принципом.
 
   4. Медична допомога ВIЛ-інфікованим вагітним надається з
дотриманням принципів конфіденційності, доброзичливості з метою
профілактики стигматизації та дискримінації.
 
   5. ВIЛ-інфікованим вагітним надаються консультативні послуги
з питань здорового способу життя під час вагітності, методи
попередження ВIЛ у новонародженого. ВIЛ-інфікованій  вагітній
видається Пам'ятка з питань особливостей перебігу вагітності при
ВIЛ-інфекції (додаток 5 до підпункту 4.1.7 пункту 4.1 Iнструкції
про порядок  профілактики  передачі ВIЛ від матері до дитини
( z1405-07 ).
   До консультування можуть залучатися підготовлені спеціалісти
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, неурядових
організацій у встановленому порядку.
 
   6. У  ранніх  термінах  вагітності  ВIЛ-позитивні  жінки
забезпечуються       диспансерним       спостереженням
лікарем-акушером-гінекологом установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів ДКВС відповідно встановлених стандартів та клінічних
протоколів, затверджених МОЗ України. За відсутності у ДКВС лікаря
акушера-гінеколога  спостереження  за вагітною здійснюється в
територіальному  закладі  охорони  здоров'я  за  погодженим
індивідуальним графіком у встановленому порядку.
 
   7. Лікар-акушер-гінеколог  установи виконання покарань та
лікар-консультант-акушер-гінеколог слідчого ізолятора здійснюють
спостереження за перебігом вагітності у ВIЛ-позитивної жінки в
установах  ДКВС  та  заходи  щодо  організації  консультації
спеціалістів територіального Центру профілактики та боротьби зі
СНIД, у разі необхідності - зі спеціалістами територіального
амбулаторного лікувального закладу.
 
   8. Антиретровірусна  профілактична  терапія  призначається
спеціалістами територіального центру профілактики та боротьби зі
СНIД відповідно до чинного клінічного протоколу, затвердженого МОЗ
України.
   Лікар-акушер-гінеколог ДКВС   або  лікар-акушер-гінеколог
територіального органу охорони здоров'я в установленому порядку
здійснює заходи щодо виконання призначень та прийому пацієнткою
терапії, у тому числі формування схильності щодо медикаментозної
профілактики ВIЛ у новонародженого та способу його вигодовування.
 
   9. На  пологи  ВIЛ-інфікована  вагітна  скеровується  до
територіального пологового стаціонару. Не пізніше 36  тижнів
вагітності за участю спеціаліста Центру профілактики та боротьби
зі СНIД, акушера-гінеколога медичної частини установи, а також
спеціаліста акушера-гінеколога родопомічного закладу (заступника
головного  лікаря  або  завідувача  акушерським  відділенням)
визначаються місце, термін та спосіб розродження а також термін
госпіталізації до акушерського стаціонару.
   Висновки та рекомендації записуються в індивідуальній карті
вагітної.
 
   10. Медична допомога в пологах та післяпологовому періоді
надається відповідно до встановлених стандартів та клінічних
протоколів.
 
   11. План  спостереження  за  ВIЛ-інфікованою  породіллею
розробляється спільно спеціалістами ДКВС та пологового стаціонару.
 
   12. Проведення профілактичної антиретровірусної профілактики
(далі - АРТ) новонародженому проводиться згідно з чинним клінічним
протоколом МОЗ України.
 
   13. Призначення  АРТ  новонародженим,  які перебувають в
будинках дитини при установі виконання покарань здійснюється під
контролем територіального Центру профілактики та боротьби зі СНIД.
 
   14. Лікар - акушер-гінеколог установ виконання покарань та
слідчих ізоляторів ДКВС у термін до 20 тижнів вагітності узгоджує
з адміністрацією закладів ДКВС місце перебування вагітної у період
до пологів та місце наступного місце знаходження новонародженої
дитини (дитячий будинок установи, передача родичам, інше).
 
   15. Адміністрація закладів ДКВС у відповідності до потреби
здійснює заходи щодо забезпечення антиретровірусними препаратами
для  проведення  профілактичного курсу, а також адаптованими
молочними сумішами для вигодовування немовляти з урахуванням
терміну придатності.
   Антиретровірусні препарати  передаються  за  актом  із
регіонального центру профілактики та боротьби зі СНIД до медичної
частини установ виконання покарань та слідчих ізоляторів на
підставі письмового звернення за підписом керівника медичної
частини.
 
 Начальник відділу охорони
 репродуктивного здоров'я                Н.Я.Жилка
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка