Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та економічне співробітництво

             Угода
      між Урядом України та Урядом Держави Iзраїль
      про торгівлю та економічне співробітництво
 
   ( Угоду ратифіковано Законом N 166/96-ВР від 05.05.96 )
 
 
 
   Дата підписання:    11 липня 1995 р.
   Дата набуття чинності: 27 травня 1996 р.
 
   Уряд України та Уряд Держави Iзраїль (які надалі іменуються
"Договірними Сторонами"),
 
   визнаючи, що  торгівля  та  економічне співробітництво є
необхідними та важливими факторами розвитку двосторонніх відносин
на стабільній, справедливій та довгостроковій основі,
 
   бажаючи розвивати торгівлю та економічні зв'язки між двома
країнами на основі рівності та взаємної вигоди,
 
   прагнучи створити  сприятливі  умови   для   розвитку
взаємовідносин  між  суб'єктами  економічної  діяльності  та
організаціями обох країн,
 
   домовилися про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   Договірні Сторони вживатимуть усіх належних заходів  для
гарантування організованого розвитку та сприяння торгівлі та
економічним відносинам між двома країнами.
 
               СТАТТЯ 2
 
   1. Договірні Сторони застосовуватимуть щодо всіх аспектів,
які  стосуються товарів, що виробляються на території іншої
Сторони, або експортуються на її територію, режим найбільшого
сприяння, зокрема стосовно:
 
   a) будь-яких  мит та зборів, щодо імпорту та експорту,
включаючи методи стягування таких мит та зборів;
 
   b) правил та норм, пов'язаних з імпортом та експортом,
включаючи ті, що стосуються очистки від митних зборів, транзиту,
зберігання та перевалки;
 
   c) податків та будь-яких інших внутрішніх зборів, що прямо
або непрямо застосовуються щодо імпортованих товарів;
 
   d) продажу, купівлі, транспортування, розподілу, зберігання
та використання імпортованих товарів на внутрішньому ринку.
 
   2. Кожна Договірна Сторона застосовуватиме до товарів, що
виробляються  на  території  іншої  Договірної  Сторони  або
експортуються на її територію, недискримінаційний режим стосовно
кількісних обмежень, надання ліцензій та регулювань щодо іноземної
валюти, зокрема стосовно купівлі та асигнування валюти, необхідної
для того, щоб заплатити за імпорт товарів та послуг.
 
   3. Положення  параграфа  1  та  2  цієї  Статті  не
застосовуватимуться щодо переваг, які:
 
   a) кожна Договірна Сторона надавала або може надати стосовно
сусідніх країн з метою полегшення прикордонного транспортного
руху;
 
   b) пов'язані з участю в митному союзі, приналежністю до зони
вільної торгової або регіональної економічної організації, як
визначено у Статті XXIV ГУТТ ( 981_003 ), членом якої є або може
стати у майбутньому кожна Договірна Сторона;
 
   c) кожна Договірна Сторона застосовує або може застосувати
стосовно будь-якої країни, що розвивається згідно з міжнародними
угодами.
 
               СТАТТЯ 3
 
   Не зашкоджуючи  положенням  Статті  9,  Уряд  Iзраїлю
зобов'язується відмінити  після набрання чинності цієї  Угоди
особливе дискримінаційне ліцензування стосовно товарів, вироблених
в Україні, крім ряду  чутливих  товарів,  до  яких  будуть
застосовуватися тимчасові заходи щодо імпорту, як описується у
Додатку до цієї Угоди, і які будуть скасовані через п'ять років
після набрання чинності цією Угодою.
 
   В тому випадку, якщо обмежена кількість зазначених товарів
залишатиметься  у  категорії  чутливих,  будуть  проводитися
консультації в рамках Комісії, що має бути створена за цією
Угодою, з метою визначення відповідних заходів,  які  потім
застосовуватимуться.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Торгівельне та економічне співробітництво між двома країнами
відповідає чинним законам та правилам обох  країн  і  буде
здійснюватися між діловими партнерами обох країн на звичайних
комерційних умовах згідно з міжнародними ринковими цінами. Виплати
будуть проводитися у вільно конвертованій валюті, якщо Договірні
Сторони не домовляться про інші конкретні операції.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Кожна Договірна Сторона застосовує найвищий можливий рівень
лібералізації  щодо  імпорту  товарів  іншої Сторони. Процес
лібералізації  враховує  розвиток  торгівлі  між  Договірними
Сторонами, умови ринку, зміни правил торгівлі в Україні або в
Iзраїлі в та прогрес, досягнений у виконанні Угоди.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Договірні Сторони дозволяють, згідно з законами і правилами,
чинними у їх країнах, тимчасовий імпорт і експорт певних виробів,
без стягнення митних зборів, податків на добавлену вартість,
акцизного збору, податку на покупки чи інших зборів, що мають
еквівалентний ефект. Ці вироби, зокрема, включать: зразки і
рекламний матеріал, без ринкової вартості, вироби для виставок та
ярмарок, імпортовані на тимчасовій основі, спеціальні контейнери і
упаковки, які використовуються у міжнародній торгівлі на основі
повернення.
 
               СТАТТЯ 7
 
   Договірні Сторони сприяють обміну інформації з усіх питань,
що сприяють розвитку їх торгівлі і економічного співробітництва.
Договірні Сторони погоджуються сприяти співробітництву шляхом
вжиття заходів, спрямованих на заохочення взаємної торгівлі,
включаючи організацію і проведення ярмарок, виставок, конференцій,
рекламування, консультування та інших ділових послуг, а також і
шляхом всебічного сприяння і розвитку контактів між асоціаціями
виробників, торговими палатами та іншими діловими асоціаціями обох
країн.
 
               СТАТТЯ 8
 
   Договірні Сторони погоджуються терміново консультуватись на
вимогу будь-якої Сторони, в усякому разі, коли імпорт товарів
походженням з території іншої Сторони зашкоджує або погрожує
зашкодити  вітчизняним  виробникам подібних або безпосередньо
конкурентоспроможних  товарів, з метою  знаходження  негайних
вирішень  порушених  проблем.  Якщо  в  результаті  згаданих
консультацій Договірні Сторони не досягають  згоди  протягом
розумного відрізку часу щодо засобів запобігання чи усунення
шкоди, Сторона, що звертається за консультаціями незалежно вживає
відповідних заходів щодо імпорту товарів, про які йдеться, в
такому обсязі і протягом такого часу, який необхідний  для
запобігання шкоді.
 
   У критичних обставинах, коли на думку імпортуючої Сторони
необхідна негайна дія для запобігання або усунення такої шкоди,
імпортуюча Сторона може вживати необхідних заходів без попередньої
консультації, за умови, що консультація буде здійснена негайно
після вжиття таких заходів. У виборі заходів згідно з цією
Статтею, Сторони намагаються надавати пріоритет тим заходам, які
найменше зашкоджують виконанню цієї Угоди.
 
               СТАТТЯ 9
 
   Договірні Сторони прагнуть вирішувати шляхом переговорів усі
спори, що виникають з тлумачення або застосування цієї Угоди.
 
              СТАТТЯ 10
 
   Договірні Сторони дозволяють, згідно з законами і правилами,
чинними в їх країнах, відкриття на території їх країн торгових
представництв юридичних суб'єктів іншої країни і роблять все
можливе для забезпечення сприятливих умов для їх діяльності.
 
              СТАТТЯ 11
 
   Ця Угода не спричиняє відмову Договірних Сторін від їх права
накладати заборону чи обмеження на імпорт, експорт і транзит
товарів, як обумовлено законами і правилами кожної країни, і
спрямоване на:
 
   захист процентних ставок за цінними паперами і державного
замовлення;
 
   захист життя і здоров'я людей, тварин і рослин;
 
   захист національних  скарбів  художніх,  історичних  або
археологічних цінностей;
 
   операції з золотом, сріблом та іншими дорогоцінними металами.
 
   Однак, такі заборони не  є  засобами  дискримінації  чи
прихованого обмеження торгівлі між двома країнами.
 
              Стаття 12
 
   Договірні Сторони сприяють участі підприємств і організацій
їх країн у міжнародних виставках і ярмарках, що проводяться у
кожній країні, і надають таку підтримку, яка є необхідною згідно з
законами і правилами, чинними у кожній відповідній країні.
 
              СТАТТЯ 13
 
   Договірні Сторони погоджуються забезпечувати  належний  і
ефективний захист і здійснення прав промислової, комерційної та
інтелектуальної власності, і гарантувати поважання їх міжнародних
зобов'язань у цій галузі.
 
              СТАТТЯ 14
 
   Договірні Сторони   погоджуються   створити   спільну
українсько-ізраїльську Комісію з питань торгівлі та економічного
співробітництва з метою сприяння у розвитку і втілення цієї Угоди.
Комісія засідає на вимогу будь-якої Договірної Сторони, звичайно у
Києві  і  Єрусалимі, поперемінно. Час цих зустрічей спільно
визначається обома Договірними Сторонами.
 
   Комісія, у тому числі:
 
   a) перевіряє здійснення цієї Угоди та розглядає заходи, які
можна вжити щодо виконання положень Угоди;
 
   b) аналізує розвиток та поширення торгових та економічних
зв'язків між двома країнами;
 
   c) вивчає можливості поглиблення та урізноманітнення торгових
та економічних зв'язків, у тому числі промислового співробітництва
та співробітництва в галузі інвестицій на взаємовигідній основі, а
також визначає нові галузі для такого співробітництва;
 
   d) надає консультації з питань, що можуть виникнути у ході
розвитку економічних та торгових зв'язків між двома країнами.
 
   3. Комісія подає звіти та рекомендації Договірним Сторонам
стосовно вищезазначених питань на підставі взаємної згоди.
 
              СТАТТЯ 15
 
   Ця Угода вступає в силу з моменту отримання останньої ноти, в
якій Договірні Сторони повідомляють одна одну через дипломатичні
канали про закінчення їх внутрішніх процедур, необхідних для
набрання чинності Угодою. Ця Угода залишається чинною до того
часу, поки одна Договірна Сторона не повідомить іншу Договірну
Сторону у письмовій формі через дипломатичні канали про свій намір
припинити дію цієї Угоди. У такому випадку дія Угоди припиняється
після отримання вищезазначеного повідомлення від іншої Договірної
Сторони. У разі припинення дії цієї Угоди, положення Угоди
залишаються чинними для всіх торгових операцій, що здійснюються до
цієї Угоди, але ще не виконаних до закінчення строку дії цієї
Угоди.
 
   Здійснено в Єрусалимі, 11 липня 1995 року, що відповідає 13
Тамуз 5755, у двох оригіналах, українською мовою, мовою іврит та
англійською мовою, причому всі тексти вважаються автентичними.
 
   У разі наявності розбіжностей у їх тлумаченні англійський
текст має перевагу.
 
 За Уряд України              За Уряд Держави Iзраїль
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   ДОДАТОК
 
             Список товарів,
         необхідних для імпорту з України
 
   8544 - ізоляційний  дріт,  кабель  та  інші  ізоляційні
електропровідники, кабелі з оптичного волокна
 
   Ex. 7317 - залізні та сталеві гвіздки
 
   7306 - різноманітні труби, пусті залізні та сталеві профілі
 
   7213 -  металеві  плити  та  пруття,  гаряча катанка в
нестандартних мотках, з заліза та нелигійованої сталі
 
   7214 - інші заготовки та пруття заліза та нелигійованої
сталі, гарячештампованої або нештампованої, включаючи зігнуті
після прокатки
 
   7312 - скручений дріт, троси, кабель, фарбовані бандажі
залізні або сталеві, електричне неізоляційні
 
   7217 - залізний дріт або з нелигійованої сталі
 
   8501 - мульди для металевого лиття, мульдові основи, мульдові
шаблони, металеві карбіди, гума або пластмаса
 
   8507 - батареї зберігання електроенергії
 
   8311 - дріт, пруття, труби, електроди та подібна до них
продукція з металів, що окислюються або металевих карбідів
 
   8466 - частини та аксесуари, що підходять для використання
повністю або частково, ручні інструменти для різноманітних станків
для ручної роботи
 
   Ex. 85-04 - електричні трансформатори
 
   Ex. 9028  -  вимірювачі  постачання  та  виробництва
електроенергії
 
   8308 - затискувачі, рамки з затискувачами, хомутики (скоби),
гачки та все таке інше з окислюваних металів
 
   Ex. 7310 - жестяні коробки, бідони та подібні контейнери для
будь-якого матеріалу, з заліза чи сталі, місткістю, що  не
перевищує 300 л, з ізоляцією чи без
 
   7326 - інші предмети з заліза чи сталі, ковані чи штамповані
 
   8209 -  плити, пруття та наконечники та таке інше для
інструментів
 
   8207 - інструменти, які можна заміняти, ручні, працюючі чи
непрацюючі в електромережі, або для станків
 
   7325 - інші литі предмети з металу чи сталі
 
   7304-06 - залізні труби
 
   2523 - цемент
 
   Ch. 57-63 - текстиль та одяг
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка