Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок надання медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Міністерства освіти і науки
                   України,
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту,
                   Державного департаменту
                   України з питань виконання
                   покарань,
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   23.11.2007
                   N 740/1030/4154/321/614а
                   ( z1405-07 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2007 р.
                   за N 1407/14674
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок надання медико-соціальної
         допомоги ВIЛ-інфікованим дітям
 
 
            1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція є обов'язковою для всіх закладів охорони
здоров'я,    дошкільних,    середніх,   загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації, усіх форм власності, центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ) і їх спеціалізованих
формувань, закладів соціального обслуговування, установ Державної
кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС).
 
   1.2. Iнструкція   визначає    порядок    організації
медико-соціальної допомоги ВIЛ-інфікованим дітям.
 
   1.3. Медично-соціальна  допомога  ВIЛ-інфікованим  дітям
надається на всіх рівнях за територіальним принципом.
   З метою  підвищення  ефективності  медичної  допомоги
ВIЛ-інфікованим дітям у разі потреби залучаються спеціалісти
ЦСССДМ, закладів соціального обслуговування, їх спеціалізованих
формувань.
 
   1.4. Медична допомога пацієнтам віком до 14 років  або
недієздатним особам здійснюється за заявою/письмовою згодою її
законних представників.
   Надання медичної  допомоги  фізичній  особі, яка досягла
чотирнадцяти років, провадиться за її згодою  відповідно  до
статті 284 Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
   Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на
інформацію про стан здоров'я дитини або підопічного згідно із
статтею 285 Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
   При письмовій відмові батьків або законного представника від
обстеження дитини, яка має загрозливий життю стан та клінічні
ознаки  ВIЛ-інфекції,  лікар  ініціює  обстеження і подальше
спостереження у встановленому порядку.
 
   1.5. Основними  принципами  надання  медичної  допомоги
ВIЛ-інфікованим  дітям є доступність, безоплатність, подвійне
спостереження  лікарем-педіатром  та  спеціалістом  Центру
профілактики та боротьби зі СНIД, міждисциплінарний підхід до
догляду за ВIЛ-інфікованою дитиною, наступність між медичними та
немедичними закладами і відомствами, які у своїй діяльності
долучаються до організації догляду за ВIЛ-інфікованою дитиною,
дотримуючись прав пацієнта та принципу конфіденційності.
 
   1.6. Невідкладна  медична  допомога ВIЛ-інфікованим дітям
надається на загальних підставах у відповідності до клінічної
ситуації та особливостей перебігу хвороби.
 
   1.7. Розкриття ВIЛ-статусу дитині проводиться за згодою її
батьків або законного представника. Вік дитини, прийнятний для
розкриття ВIЛ-статусу, визначається в індивідуальному порядку в
залежності від ступеня зрілості дитини, здатності утримувати
таємницю та урахування характерологічних особливостей.
   Рішенню щодо розкриття ВIЛ-статусу передує всебічна оцінка
психічного розвитку, психологічної зрілості та базових знань
дитини, імунної системи,  ВIЛ-інфекції,  з  анатомії,  основ
імунології,  інфекційних захворювань, шляхів передачі ВIЛ та
засобів профілактики.
   Розкриття ВIЛ-статусу здійснюється у звичному для дитини
місці з можливим залученням психолога в умовах доброзичливості з
наданням вичерпної інформації щодо подальшої поведінки серед
оточуючих, особливостей перебігу хвороби, сучасних підходів до
лікування з прогнозом позитивного результату.
   Після розкриття   ВIЛ-статусу   дитині   забезпечується
соціально-психологічна підтримка, спрямована на усвідомлення і
толерантне ставлення до  отриманої  інформації,  попередження
самостигматизації  через  різні  форми (групи взаємодопомоги,
консультації за принципом "рівний-рівному", консультації психолога
та по-телефону).
 
   1.8. З  метою  підвищення  якості  медичної  допомоги
ВIЛ-інфікованим дітям та поліпшення якості їхнього життя, а також
постійного підвищення кваліфікаційного рівня лікарів-педіатрів з
питань ВIЛ-інфекції регіональними органами  охорони  здоров'я
визначається відповідальний спеціаліст із зазначених питань. До
цієї роботи залучаються найбільш досвідчені лікарі  педіатри
(дитячі інфекціоністи, лікарі кабінетів інфекційних захворювань
(далі - КIЗ), які пройшли відповідну підготовку  з  питань
ВIЛ-інфекції та антиретровірусної терапії у дітей.
   Відповідальний спеціаліст   координує   співпрацю   з
лікарями-педіатрами, регіональними соціальними службами та лікарем
з дитячих інфекцій обласного центру профілактики та боротьби зі
СНIД.
 
     2. Установлення діагнозу ВIЛ-інфекції у дітей
 
   2.1. Установлення діагнозу ВIЛ-інфекції у дитини, народженої
ВIЛ-інфікованою жінкою, проводиться згідно з Iнструкцією про
порядок здійснення профілактики передачі ВIЛ від матері до дитини
( z1405-07 ), затвердженою цим наказом.
 
   2.2. Установлення діагнозу  ВIЛ-інфекції  у  дитини  без
перинатального контакту з ВIЛ за наявності клінічних ознак,
лабораторних проявів імуносупресії та епідеміологічних показань
проводиться шляхом визначення антитіл до ВIЛ у зразку венозної
крові на підставі позитивного результату IФА, який підтверджується
методом імунного блоту.
   Клінічні ознаки (симптоми та синдроми),  які  потребують
скерування дитини для обстеження на ВIЛ-інфекцію:
   1) високоспецифічні   (переважно   зустрічаються   у
ВIЛ-інфікованих дітей):
   - пневмоцистна пневмонія;
   - кандидоз стравоходу;
   - позалегеневий криптококкоз;
   - інвазивна форма сальмонельозу;
   - лімфоїдно-інтерстиціальний пневмоніт;
   - оперізувальний лишай з локалізацією в кількох дерматомах;
   - саркома Капоші;
   - лімфома;
   - міжфокальна енцефалопатія, що прогресує;
   2) специфічні  (частіше  зустрічаються  у ВIЛ-інфікованих
дітей):
   - важкі бактеріальні інфекції, особливо повторні;
   - персистуючий або рецидивуючий кандидоз ротової порожнини;
   - двобічне збільшення слинних залоз;
   - генералізована персистуюча лімфаденопатія;
   - гепатоспленомегалія;
   - персистувальна та рецидивна лихоманка;
   - неврологічні  дисфункції  (спастична  нижня  діплегія,
спастична тетраплегія, мозочкова симптоматика тощо);
   - персистувальний генералізований дерматит, що не відповідає
на стандартне лікування;
   3) часті (однаково часто зустрічаються як у ВIЛ-інфікованих
так і у ВIЛ-негативних дітей):
   - хронічний  або  рецидивний  отит, який супроводжується
виділенням з вух;
   - персистувальна або рецидивна діарея;
   - важка пневмонія;
   - туберкульоз;
   - бронхоектази;
   - затримка фізичного та нервово-психічного розвитку;
   - важке виснаження.
   Лабораторні ознаки імуносупресії:
   - зниження рівня CD4-лімфоцитів, визначених методом проточної
цитометрії з урахуванням вікової норми;
   - порушення інших ланок імунітету, виявлене лабораторно.
   Епідеміологічні показання  для  скерування  дитини  для
обстеження на ВIЛ-інфекцію:
   - трансфузія препаратів крові, інфікованих ВIЛ;
   - ін'єкційне вживання наркотичних речовин;
   - випадкове травмування голками для ін'єкцій;
   - зґвалтування чи наявність небезпечних статевих контактів.
 
   2.3. Обстеження  дитини  на  ВIЛ-інфекцію   призначає
лікар-педіатр, сімейний лікар, дитячий інфекціоніст або спеціаліст
педіатричного профілю, який виявляє в дитини відповідні показання.
 
   2.4. При отриманні позитивних результатів обстеження  на
ВIЛ-інфекцію у дитини старше чотирнадцяти років рішення про
надання інформації щодо її ВIЛ-статусу батькам або законному
представнику приймає пацієнт. У цьому разі за згодою дитини після
з'ясування обставин її життя може залучатися міждисциплінарна
команда.
   Надання інформації про ВIЛ-статус дитини старше чотирнадцяти
років  її  батькам або законному представнику обмежується у
випадках, якщо це може зашкодити  інтересам,  здоров'ю  або
подальшому лікуванню дитини. Відповідне рішення міждисциплінарної
команди обґрунтовується та вноситься до медичної карти.
 
   2.5. Дотестове та післятестове консультування проводиться у
відповідності до діючого клінічного протоколу.
 
   2.6. При  отриманні позитивних результатів обстеження на
ВIЛ-інфекцію дитина скеровується до Центру профілактики і боротьби
зі СНIД. Стаціонарним хворим, які перебувають у важкому стані,
консультація лікаря-педіатра (дитячого  інфекціоніста)  Центру
профілактики і боротьби зі СНIД забезпечується безпосередньо у
відділенні, де перебуває дитина.
 
   2.7. Остаточний діагноз ВIЛ-інфекції встановлює лікар-педіатр
(дитячий інфекціоніст) Центру профілактики та боротьби зі СНIД.
 
   2.8. Установлення  діагнозу  ВIЛ-інфекції здійснюється на
підставі позитивних результатів обстеження на ВIЛ (пункти 2.1 і
2.2 цього розділу) та клініко-імунологічних даних у відповідності
до діючої національної класифікації ВIЛ-інфекції у дітей.
 
   2.9. Визначення імунологічної стадії хвороби  проводиться
шляхом дослідження зразка венозної крові дитини методом проточної
цитофлуориметрії в лабораторіях, які мають  акредитацію  для
обстеження ВIЛ-інфікованих.
 
   2.10. За   призначенням   лікаря-педіатра   (дитячого
інфекціоніста) Центру профілактики та боротьби зі СНIД  для
встановлення  діагнозу  використовується  визначення вірусного
навантаження.
 
    3. Організація амбулаторно-поліклінічної медичної
         допомоги ВIЛ-інфікованим дітям
 
   3.1. Амбулаторно-поліклінічна допомога ВIЛ-інфікованим дітям
надається на загальних  підставах.  З  урахуванням  принципу
конфіденційності  ведуться  форми  облікової  статистичної
документації N 0-25/о "Медична карта амбулаторного  хворого",
N 112/о "Iсторія розвитку дитини", N 030/о "Контрольна карта
диспансерного нагляду" ( va302282-99 ), затверджені наказом МОЗ
України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ).
 
   3.2. Особливості   амбулаторно-поліклінічної   допомоги
ВIЛ-інфікованим дітям включає:
   - моніторинг  фізичного  та  нервово-психічного розвитку.
Показники фізичного розвитку дитини регулярно відзначаються на
діаграмі центильного  типу  (додаток  1  до  цієї Iнструкції
( za407-07 );
   - організація раціонального вигодовування та моніторинг стану
харчування;
   - профілактика  опортуністичних інфекційних захворювань у
відповідності до діючого клінічного протоколу;
   - консультування родини, у якій виховується ВIЛ-інфікована
дитина, з питань: вигодовування, особистої гігієни дитини та
близького оточення, схильності до застосування препаратів для
профілактики   опортуністичних   інфекційних   захворювань,
антиретровірусних (далі - АРВ) препаратів.
 
   3.3. Диспансерний нагляд ВIЛ-інфікованих дітей здійснюється
за принципом подвійного спостереження дільничним лікарем-педіатром
(сімейним лікарем) та спеціалістом Центру профілактики та боротьби
зі СНIД (КIЗ).
 
   3.4. Амбулаторно-поліклінічна  допомога   надається   у
відповідності до груп диспансерного спостереження ВIЛ-інфікованих
дітей (додаток 2 до цієї Iнструкції), клініко-лабораторної оцінки
стану здоров'я ВIЛ-інфікованої дитини віком до 1 року життя
(додаток 3 до цієї Iнструкції) та чинного клінічного протоколу з
антиретровірусного лікування.
 
   3.5. Спеціалізована   амбулаторно-поліклінічна   допомога
ВIЛ-інфікованим дітям надається спеціалістом регіонального центру
профілактики та боротьби зі СНIД у відповідності до діючого
клінічного протоколу з антиретровірусного лікування та медичного
спостереження.
 
     4. Організація стаціонарної медичної допомоги
           ВIЛ-інфікованим дітям
 
   4.1. Госпіталізація пацієнтів, захворювання яких пов'язані з
ВIЛ-інфекцією, здійснюється до профільних дитячих стаціонарів
відповідно до показань та рівня надання медичної допомоги:
   - за  необхідності  проведення  стаціонарного  лікування
ВIЛ-інфекції, обстеження, яке неможливо провести в амбулаторних
умовах, госпіталізація здійснюється до профільних або інфекційних
дитячих відділень відповідного рівня надання медичної допомоги;
   - за умови необхідності проведення стаціонарного лікування
ВIЛ-інфекції  дитині,  яка  уживає  ін'єкційні  наркотики,
госпіталізуються до наркологічних диспансерів (лікарень);
   - при поєднанні ВIЛ-інфекції з клінічними  ознаками  та
туберкульозу,  у  тому числі активними формами туберкульозу,
госпіталізуються до стаціонарних відділень протитуберкульозних
диспансерів (лікарень).
 
   4.2. При  захворюваннях,  не пов'язаних з ВIЛ-інфекцією,
планова стаціонарна медична допомога надається на  загальних
підставах.
 
   4.3. Iзоляція  пацієнтів у боксованих та напівбоксованих
відділеннях здійснюється за наявності легеневих кровотеч  та
кровохаркання, відкритих форм туберкульозу, гострого перебігу
пневмоцистної пневмонії розвитку інших контагіозних  інфекцій
(вітряна віспа, оперізуваьний лишай, кір, червінка тощо) через їх
небезпеку для оточуючих та ймовірність зараження новими збудниками
самих пацієнтів.
 
   4.4. Пацієнтів з вираженою імуносупресією розміщують в окремі
палати.
 
   4.5. У разі виявлення позитивних тестів на ВIЛ-інфекцію у
дитини,  яка перебуває на стаціонарному лікуванні, завідувач
відділення скеровує дитину на консультацію до Центру профілактики
та боротьби зі СНIД або організовує консультацію спеціаліста
Центру профілактики та боротьби  зі  СНIД  безпосередньо  у
відділенні, де перебуває дитина.
 
   4.6. Один  з  батьків  або  законних  представників
ВIЛ-інфікованої дитини може спільно перебувати в стаціонарах з
дітьми віком до 14 років із звільненням на цей період від роботи в
установленому порядку.
 
   4.7. Фахівці ЦСССДМ, недержавних організацій, що здійснюють
соціальний супровід ВIЛ-інфікованої дитини, можуть за погодженням
з керівником медичного закладу надавати соціальні послуги під час
лікування дитини у стаціонарі.
 
         5. Організація відновлювального
        та санаторно-курортного лікування
           ВIЛ-інфікованим дітям
 
   5.1. ВIЛ-інфіковані (I, II диспансерні групи) діти проходять
щорічне оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах.
 
   5.2. Профіль оздоровчого закладу обирається відповідно до
провідного прояву хвороби дільничним лікарем-педіатром (сімейним
лікарем) за узгодженням з лікарем Центру профілактики та боротьби
зі СНIД.
 
   5.3. ВIЛ-інфіковані діти з ураженням центральної нервової
системи підлягають реабілітаційному лікуванню в обласних  та
республіканських  центрах  реабілітації  дітей  з органічними
ураженнями нервової системи на загальних засадах.
 
   5.4. Направлення дітей з ураженням центральної  нервової
системи  на  реабілітаційне  лікування здійснює лікар-педіатр
(дитячий інфекціоніст) Центру профілактики та боротьби зі СНIД за
узгодженням з дитячим неврологом.
 
   5.5. ВIЛ-інфіковані  діти  перебувають  спільно  з  не
ВIЛ-інфікованими дітьми.
 
    6. Особливості організації медичного спостереження
     дітей, які перебувають в організованих дитячих
    колективах дошкільних, середніх, загальноосвітніх,
    професійно-технічних та вищих навчальних закладів
      I-IV рівнів акредитації усіх форм власності
 
   6.1. ВIЛ-інфіковані  діти  відвідують  дитячі  дошкільні,
середні, спеціалізовані та вищі навчальні заклади I-IV рівнів
акредитації на загальних підставах.
 
   6.2. При оформленні в організовані дитячі колективи (школи,
школи-інтернати,  школи-ліцеї,  дитячі будинки, дитячі садки)
ВIЛ-інфіковані діти проходять стандартне медичне обстеження за
формою N 026/о ( va302282-99 ) "Медична карта дитини (для школи,
школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку),
затвердженою наказом  МОЗ  України  від  27.12.99  N  302
( v0302282-99 ). Медична документація дітей  зберігається  у
спеціально  відведеному  для цього місці, не доступному для
адміністрації закладу, членів колективу та учнів.
 
   6.3. Вимога адміністрації або членів колективу не може бути
підставою для надання їм медичної документації будь-якого пацієнта
(учня).
 
   6.4. З метою якісної організації медичної допомоги дітям в
організованих  дитячих  колективах  дошкільних,  середніх,
спеціалізованих та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня
акредитації  медичний  спеціаліст має бути інформований щодо
позитивного ВIЛ-статусу дітей. Батьки або офіційні представники
ВIЛ-інфікованої дитини інформуються щодо цієї вимоги і приймають
поінформоване рішення щодо перебування дитини в цьому закладі.
 
   6.5. Медичний спеціаліст повинен мати спеціальну підготовку з
питань надання невідкладної медичної допомоги ВIЛ-інфікованим
дітям.
 
   6.6. Медичний   спеціаліст   здійснює   індивідуальну
роз'яснювальну роботу з ВIЛ-інфікованою дитиною щодо здорового
способу життя, заходів профілактики поширення ВIЛ-інфекції та
планування сім'ї у відповідності до віку дитини.
 
   6.7. Медичний спеціаліст організовує спільно з адміністрацією
навчального закладу заходи та акції щодо здорового способу життя.
 
   7. Організація медичного спостереження ВIЛ-інфікованих
    дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки
    та піклування, які виховуються в державних закладах
     (будинках дитини МОЗ України, дитячих будинках,
       школах-інтернатах МОН України, дитячих
       будинках-інтернатах Мінпраці України,
             прийомних сім'ях
 
   7.1. ВIЛ-інфіковані діти, позбавлені батьківської опіки та
піклування (далі  - діти-сироти), які виховуються в будинках
дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах, будинках інвалідів
(далі - заклади), утримуються в зазначених закладах на загальних
підставах. Відокремлення дітей сиріт в окремі групи, відділення,
класи  сприяє  розвитку  ізоляційних  порушень,  депрівації,
самостигматизації.
   У разі виникнення клінічних показань перебігу ВIЛ-інфекції
здійснюються заходи щодо  організації  стаціонарної  медичної
допомоги ВIЛ-інфікованим дітям.
 
   7.2. Керівники  державних  закладів,  в яких виховуються
ВIЛ-інфіковані  діти-сироти,  не  мають  права  розголошувати
інформацію про ВIЛ-статус дитини працівникам закладу.
 
   7.3. Керівники  державних  закладів,  у яких виховуються
ВIЛ-інфіковані діти-сироти, усебічно сприяють доступу дітей до
сімейних форм виховання/утримання.
 
   7.4. Керівники  державних  закладів,  у яких виховуються
ВIЛ-інфіковані діти-сироти, забезпечують ВIЛ-інфікованим дітям
санаторно-курортне лікування щороку у відповідності до показань,
ВIЛ-інфікованим дітям з ураженням центральної нервової системи -
лікування в центрах реабілітації дітей з органічними ураженнями
нервової системи не рідше 2 разів на рік.
 
   7.5. ВIЛ-інфіковані діти-сироти  забезпечуються  посиленим
харчуванням з розрахунку: 25-50% загального калоражу додатково до
вікової потреби. Режим  харчування  та  добова  калорійність
визначаються лікарем закладу за узгодженням з лікарем Центру
профілактики та боротьби зі СНIД.
 
   7.6. Медична допомога ВIЛ-інфікованим дітям організовується
медичними  спеціалістами  у  відповідності  до  встановлених
стандартів.
 
   7.7. За необхідності до медичного спостереження залучається
міждисциплінарна команда.
 
      8. Організація медико-соціальної допомоги
     за міждисциплінарним (міжпрофесійним) підходом
 
   8.1. Міждисциплінарний  підхід  забезпечує  комплексність,
наступність,   своєчасність,   безперервність   та  якість
медико-соціальної допомоги ВIЛ-інфікованим дітям.
 
   8.2. З  метою  впровадження  медико-соціальної  допомоги
ВIЛ-інфікованим дітям  створюються  міждисциплінарної  команди
(далі - МК).
 
   8.3. Діяльність МК здійснюється відповідно до затвердженого
цим наказом Положення про міждисциплінарну команду із забезпечення
медико-соціальної допомоги ВIЛ-інфікованим дітям та їх сім'ям
( z1408-07 ).
 
   8.4. З метою опрацювання навичок командної роботи одночасно
навчаються лікар, медична сестра, соціальний працівник.
 
   8.5. Принципи роботи МК:
   - колективне прийняття рішень - одночасне вирішення всіх
проблем ВIЛ-інфікованої дитини, які впливають на перебіг хвороби,
результати лікування та якість життя дитини;
   - колективна та індивідуальна відповідальність кожного члена
МК;
   - одночасне виконання членами МК у межах своїх повноважень;
   - оперативне вирішення проблем, визначення недоліків, їх
оцінка та розроблення шляхів усунення;
   - систематичний аналіз діяльності;
   - ініціювання МК упровадження заходів з вирішення проблем
ВIЛ-інфікованих дітей на місцевому, регіональному, галузевому та
національному рівнях.
 
   8.6. Розв'язання медичних питань відбувається з урахуванням
соціальних, психологічних та інших потреб.
 
   8.7. План міждисциплінарної допомоги пацієнту розробляється
на основі колективного обговорення потреб пацієнта, визначення
кола проблем, оцінки поточної допомоги, аналізу прихильності до
АРТ.
 
   8.9. У плані міждисциплінарної допомоги передбачаються строки
виконання  ключових  завдань,  за  необхідності  визначається
поетапність дій, указуються відповідальні особи.
 
   8.10. Iндикатори діяльності МК:
   - кількість дітей та їх сімей, залучених до соціального
супроводу МК у поточному році;
   - питома вага ВIЛ-інфікованих дітей, забезпечених АРТ від
потреб поточного року;
   - індикатори надання послуг:
   1) Кількість дітей/сімей, які отримали консультування  з
приводу:
   - схильності до АРВ-терапії;
   - юридичних та психо-соціологічних питань;
   - проблем захисту прав дитини;
   - реабілітаційних заходів.
   2) Кількість дітей/сімей, які отримали матеріальну допомогу:
   - предмети харчування;
   - предмети одягу;
   - іграшки;
   - шкільне приладдя;
   - спортінвентар.
   3) Кількість патронажних візитів МК на 1 сім'ю протягом
місяця/півріччя/року.
   4) Кількість дітей, які вибули з-під опіки МК з причин:
   - зміни місця проживання;
   - за віком;
   - відмови від послуг;
   - смерті.
   - індикатори способу життя:
   1) Кількість дітей, які брали участь у:
   - конкурсах;
   - спортивних змаганнях;
   - олімпіадах;
   - виставках.
   2) Кількість дітей, які позбулися шкідливих звичок:
   - паління;
   - токсико- та наркозалежності;
   - уживання алкоголю.
   3) Кількість дітей, які отримали навички трудового виховання.
   4) Кількість дітей, які отримали навички здорового способу
життя та безпечної статевої поведінки.
 
        9. Організація соціального супроводу
           ВIЛ-інфікованих дітей
 
   9.1. Соціальний супровід ВIЛ-інфікованих дітей здійснюється
спеціалістами відповідного ЦСССДМ.
   Соціальний супровід неповнолітньої або недієздатної особи
здійснюється за згодою її батьків (офіційних представників),
повнолітньої та дієздатної особи - за її особистою згодою.
 
   9.2. Соціальному супроводу підлягають ВIЛ-інфіковані діти,
сім'ї,  які  самостійно  не здатні подолати кризу, вирішити
соціально-медичні проблеми, а саме:
   - психологічна депресія, криза, пов'язана з ВIЛ-статусом,
погіршенням стану здоров'я, самоізоляцією та соціальною ізоляцією,
фактами дискримінації та стигматизації;
   - внутрішньосімейні конфлікти в контексті ВIЛ;
   - проблеми  взаємодії  з  представниками інших державних
установ, організацій;
   - порушення прав дитини, людей, які живуть з ВIЛ;
   - необізнаність батьків (опікунів) з питань догляду  за
дітьми, які перебувають на спеціальному медичному обліку;
   - підготовка та влаштування  дітей  з  ВIЛ-статусом  до
перебування в організованих дитячих колективах;
   - відсутність  прихильності  до  прийому   препаратів
антиретровірусної терапії;
   - проблеми працевлаштування або тимчасової зайнятості;
   - незадовільне матеріальне становище сім'ї, що не дає змогу
забезпечити умови догляду та розвитку дитини, яка перебуває на
спеціальному медичному обліку, та інші.
 
   9.3. Рішення про здійснення соціального супроводу приймається
спеціалістом відповідного ЦСССДМ на підставі:
   - контактування  за  зверненнями  громадян,  сімей  зі
спеціалістами соціальної роботи та відповідними записами в журналі
обліку первинних та контактних звернень або картці клієнта;
   - первинного анкетування дитини, сім'ї з проблем ВIЛ/СНIД;
   - визначення спільно із сім'єю соціальних проблем, що будуть
вирішені під час здійснення супроводу,  мети  супроводу  та
результату роботи.
 
   9.4. Спеціаліст відповідного ЦСССДМ складає індивідуальний
план соціального супроводу з визначенням терміну виконання та
встановленими формами.
   Для надання спеціалізованих послуг у вирішенні проблем за
погодженням з сім'єю спеціаліст має право залучати інших фахівців
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів для
ВIЛ-інфікованих дітей та молоді, державних установ, організацій,
що надають відповідні послуги за територіальним принципом.
   Iндивідуальний план соціального супроводу затверджує директор
ЦСССДМ.
 
   9.5. Спеціаліст ЦСССДМ заводить особову справу соціального
супроводу, яка є документом службового користування з дотриманням
прав клієнтів.
   За порядок ведення справи, своєчасну фіксацію послуг, умови
зберігання справи відповідно до номенклатури відповідає спеціаліст
ЦСССДМ.
 
   9.6. Рішення про припинення соціального супроводу може бути
прийняте керівником ЦСССДМ на підставі інформації відповідального
працівника центру або як результат розгляду письмового звернення
сім'ї відповідно до статті 17 Закону України "Про соціальну роботу
з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ).
 
 Начальник відділу охорони
 репродуктивного здоров'я                Н.Я.Жилка
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 3.2 Iнструкції
                   про порядок організації
                   медико-соціальної допомоги
                   ВIЛ-інфікованим дітям
 
 
               ДIАГРАМИ
        центильного типу для моніторингового
       спостереження фізичного розвитку дитини
              ( za407-07 )
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3.4 Iнструкції
                   про порядок організації
                   медико-соціальної допомоги
                   ВIЛ-інфікованим дітям
 
 
               ГРУПИ
    диспансерного спостереження ВIЛ-інфікованих дітей
 
 
   Визначення груп диспансерного нагляду:
 
   1. Діти з підтвердженим діагнозом ВIЛ-інфекції (шифри МКХ-Х
В20-24), які не отримують АРТ. За стадіями хвороби згідно з діючою
класифікацією  ВIЛ-інфекції  у дітей пацієнти поділяються на
підгрупи диспансерного нагляду.
 
   2. Діти з підтвердженим діагнозом ВIЛ-інфекції (шифри МКХ-Х
В20-24), які отримують АРТ.
   У диспансерних групах доцільно виділяти в окремі підгрупи
дітей  з  особливими  потребами  в медичному веденні та/або
соціальному супроводі:
   - ВIЛ-інфіковані   діти-сироти,   що   мешкають   в
інтернатних/сирітських  умовах  (будинках  дитини,  притулках,
інтернатах, дитячих колоніях);
   - ВIЛ-інфіковані діти, які мають органічні ураження нервової
системи;
   - ВIЛ-інфіковані діти  батьків  з  просунутими  стадіями
ВIЛ-інфекції  та померлих ВIЛ-інфікованих батьків, споживачів
ін'єкційних наркотиків, хворих на хронічний алкоголізм та інших
соціально уразливих груп.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.4 Iнструкції
                   про порядок організації
                   медико-соціальної допомоги
                   ВIЛ-інфікованим дітям
 
 
          КЛIНIКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦIНКА
      стану здоров'я ВIЛ-інфікованої дитини віком
             до 1 року життя
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Контроль параметрів фізичного  ¦До 6 місяців - 1 раз на місяць ¦
¦розвитку (маса тіла, довжина  ¦6 - 12 місяців - 1 раз на   ¦
¦тіла, окружність голови, грудної¦3 місяці            ¦
¦клітки, товщина шкірної складки ¦                ¦
¦під лопаткою та на животі)   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Контроль набутих навиків    ¦До 1 року - 1 раз на місяць  ¦
¦(проводиться за участю     ¦                ¦
¦дільничного педіатра, невролога)¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Нейросонографія         ¦Одноразово до 6-місячного віку,¦
¦                ¦частіше - за показаннями    ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦УЗД черевної порожнини     ¦Одноразово до 6-місячного   ¦
¦                ¦віку, частіше - за показаннями ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Рентгенографія грудної клітки  ¦За показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Електроенцефалографія      ¦Дітям, які мали випадок(и)   ¦
¦                ¦судом, - 1 раз на рік,     ¦
¦                ¦частіше - за призначенням   ¦
¦                ¦невролога           ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Огляд очного дна        ¦1 раз на рік, частіше - за   ¦
¦                ¦показаннями          ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Консультація кардіолога     ¦За показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦ЕКГ               ¦За показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Ехо КГ             ¦За показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Гематологічний аналіз      ¦1 раз на 3-6 місяців, частіше -¦
¦                ¦за показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Загальний аналіз сечі      ¦1 раз на 6 місяців:      ¦
¦                ¦- при застосуванні ТМП/СК у  ¦
¦                ¦профілактичній дозі - 1 раз на ¦
¦                ¦3 місяці;           ¦
¦                ¦- при застосуванні ТМП/СК у  ¦
¦                ¦лікувальній дозі - кожні    ¦
¦                ¦5-7 днів            ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Біохімічні дослідження крові  ¦1 раз на 6 місяців, частіше - ¦
¦(АЛТ, АСТ, загальний білок,   ¦за показаннями         ¦
¦білкові фракції, лактат)    ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Копрограма           ¦1 раз на 6 місяців, частіше - ¦
¦                ¦за показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Внутрішньошкірний туберкуліновий¦Кожні 6 місяців, поза планом у ¦
¦тест              ¦таких випадках:        ¦
¦                ¦- у разі контакту з хворим на ¦
¦                ¦туберкульоз;          ¦
¦                ¦- при затяжному перебігу    ¦
¦                ¦бронхолегеневої патології;   ¦
¦                ¦- при ознаках швидкого     ¦
¦                ¦прогресування ВIЛ-інфекції;  ¦
¦                ¦- при втраті ваги, затримці  ¦
¦                ¦вікових показників динаміки  ¦
¦                ¦зросту і маси тіла       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Маркери вірусних гепатитів, CMV,¦Одноразово до 1 року      ¦
¦HSV, EBV            ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
      Клініко-лабораторна оцінка стану здоров'я
     ВIЛ-інфікованої дитини віком від 1 року життя
 
------------------------------------------------------------------
¦Контроль параметрів фізичного  ¦1 - 5 років - 1 раз на 3 місяці¦
¦розвитку (маса тіла, довжина  ¦6 - 14 років - 1 раз на    ¦
¦тіла, окружність голови, грудної¦6 місяців           ¦
¦клітки, товщина шкірної складки ¦                ¦
¦під лопаткою та на животі)   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Контроль набутих навиків    ¦1 - 5 років - 1 раз на     ¦
¦(проводиться за участю     ¦6 місяців           ¦
¦дільничного педіатра, невролога,¦6 - 14 років - 1 раз на рік  ¦
¦психолога)           ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Рентгенографія грудної клітки  ¦1 раз на рік, частіше - за   ¦
¦                ¦показаннями          ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Огляд очного дна        ¦1 раз на рік, частіше - за   ¦
¦                ¦показаннями          ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Консультація кардіолога     ¦За показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦ЕКГ               ¦1 раз на рік          ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦ЕХО               ¦1 раз на 2-3 роки       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Функціональна оцінка дихання,  ¦1 раз на 2-3 роки або - за   ¦
¦велоергометрія         ¦показаннями          ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Гематологічний аналіз      ¦1 раз на 6 місяців, частіше - ¦
¦                ¦за показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Загальний аналіз сечі      ¦1 раз на 6 місяців:      ¦
¦                ¦- при застосуванні ТМП/СК у  ¦
¦                ¦профілактичній дозі - 1 раз на ¦
¦                ¦3 місяці;           ¦
¦                ¦- при застосуванні ТМП/СК у  ¦
¦                ¦лікувальній дозі - кожні    ¦
¦                ¦5-7 днів            ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Біохімічні дослідження крові  ¦1 раз на 6 місяців, частіше - ¦
¦(АЛТ, АСТ, загальний білок,   ¦за показаннями         ¦
¦білкові фракції, лактат)    ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Копрограма           ¦1 раз на 6 місяців, частіше - ¦
¦                ¦за показаннями         ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Внутрішньошкірний туберкуліновий¦Кожні 6 місяців, поза планом у ¦
¦тест              ¦таких випадках:        ¦
¦                ¦- у разі контакту з хворим на ¦
¦                ¦туберкульоз;          ¦
¦                ¦- при затяжному перебігу    ¦
¦                ¦бронхолегеневої патології;   ¦
¦                ¦- при ознаках швидкого     ¦
¦                ¦прогресування ВIЛ-інфекції;  ¦
¦                ¦- при втраті ваги, затримці  ¦
¦                ¦вікових показників динаміки  ¦
¦                ¦зросту і маси тіла       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Маркери вірусних гепатитів, CMV,¦За показаннями         ¦
¦HSV, EBV, Toxoplasma gondii   ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка