Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення цифрової багатоканальної телемережі МХ-4

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1715
 
 
           Про оголошення конкурсу
        на отримання ліцензії на мовлення
       на загальнонаціональному каналі мовлення
       цифрової багатоканальної телемережі МХ-4
 
 
   Розглянувши інформацію  ліцензійного  департаменту  щодо
виконання  Плану поетапного переходу телемовлення на цифрові
стандарти мовлення, керуючись ст. 21, 22, 25 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), Законом України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Оголосити конкурс на отримання ліцензії на мовлення на
загальнонаціональному каналі мовлення цифрової багатоканальної
телемережі МХ-4, відповідно до рішення Національної ради від
05.12.2007 "Про затвердження конкурсних умов" ( v1714295-07 ),
згідно з додатком (текст повідомлення).
 
   2. Конкурсну  гарантію  встановити  в  розмірі  5%  від
максимального розміру ліцензійного збору.
 
   3. Затвердити текст повідомлення "Про проведення конкурсу на
мовлення".
 
   4. Відділу  зв'язків  із засобами масової інформації та
громадськістю опублікувати оголошення про конкурс у  засобах
масової інформації.
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови Національної ради I.Куруса.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1715
 
 
             СТИСЛI ВIДОМОСТI
        про програму, максимальний розмір
       ліцензійного збору, конкурсну гарантію
          та граничний обсяг мовлення
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  Програма  ¦Граничний обсяг¦ Максимальний ¦  Конкурсна  ¦
¦        ¦  мовлення  ¦  розмір   ¦гарантія, грн. ¦
¦        ¦        ¦ ліцензійного ¦   (5%   ¦
¦        ¦        ¦ збору, грн. ¦ максимального ¦
¦        ¦        ¦        ¦  розміру  ¦
¦        ¦        ¦        ¦ ліцензійного ¦
¦        ¦        ¦        ¦  збору)   ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Культурно-   ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦мистецька    ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Дитяча     ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Пізнавальна   ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Кіно      ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦(телесеріал)  ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Гумористична  ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Оригінальний  ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦проект     ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Оригінальний  ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦проект     ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Оригінальний  ¦ 24 год./добу ¦1315479,47   ¦65773,97    ¦
¦проект     ¦        ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
             КОНКУРСНI УМОВИ
 
   1. Ліцензійні умови для мовлення
   Для участі у конкурсі на мовлення претенденти подають заяву
на отримання ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до
вимог статей 8, 9, 10, 22, 24, 28 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ) та положень Національної ради.
   Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати
конкурсної гарантії*. Грошовий  внесок під конкурсну гарантію
сплачується до завершення прийому документів.
   До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності,
претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на
мовлення.
 
   2. Вимоги до програмної концепції
   - мова   ведення   передач   -   українська   (крім
культурно-мистецької програми);
   - програмне наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦Програма      ¦ Основу програмної концепції мовлення ¦
¦   ¦          ¦ в період з 06:00 до 23:00 обсягом  ¦
¦   ¦          ¦(не менше 70 % від загального обсягу):¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 1 ¦Культурно-мистецька¦Культурно-мистецькі передачі, в тому ¦
¦   ¦          ¦числі мовами національних меншин   ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 2 ¦Дитяча       ¦Дитячі передачі, що можуть містити  ¦
¦   ¦          ¦мультиплікаційні, художні та     ¦
¦   ¦          ¦документальні фільми для дітей    ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 3 ¦Пізнавальна    ¦Науково-просвітницькі, освітні    ¦
¦   ¦          ¦передачі про навколишнє середовище,  ¦
¦   ¦          ¦взаємозв'язок природи і людини тощо  ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 4 ¦Кіно (телесеріал) ¦Художні та документальні фільми,   ¦
¦   ¦          ¦телесеріали              ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 5 ¦Гумористична    ¦Розважальні, гумористичні, сатиричні ¦
¦   ¦          ¦передачі, що можуть містити фрагменти ¦
¦   ¦          ¦концертів, вікторин тощо       ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 6 ¦Оригінальний проект¦Передачі, які відзначаються      ¦
¦   ¦          ¦самобутністю і розширюють тематично- ¦
¦   ¦          ¦зображальну палітру вітчизняного   ¦
¦   ¦          ¦телебачення              ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 7 ¦Оригінальний проект¦Передачі, які відзначаються      ¦
¦   ¦          ¦самобутністю і розширюють тематично- ¦
¦   ¦          ¦зображальну палітру вітчизняного   ¦
¦   ¦          ¦телебачення              ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 8 ¦Оригінальний проект¦Передачі, які відзначаються      ¦
¦   ¦          ¦самобутністю і розширюють тематично- ¦
¦   ¦          ¦зображальну палітру вітчизняного   ¦
¦   ¦          ¦телебачення              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. Вимоги до організаційно-технічних зобов'язань учасників
конкурсу
   Відповідно до статей 12, 20, 24  Закону  України  "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) , претендент на участь у
конкурсі надає інформацію про:
   - стандарт мовлення - цифровий;
   - тип передавача (твердотільний);
   - захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;
   - термін початку мовлення (не пізніше двох місяців після
видачі ліцензії за умови розбудови мережі провайдером).
 
   4. Вимоги  до  фінансових  та  інвестиційних зобов'язань
учасників конкурсу
   Відповідно до  статей  25,  26, 31 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення"  (  3759-12  ),  фінансові  та
інвестиційні зобов'язання претендента на участь у конкурсі повинні
містити інформацію про:
   - наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати
розповсюдження програм;
   - інвестування   коштів   у  забезпечення  споживачів
перетворювачами цифрового сигналу;
   - джерела забезпечення інвестиційного проекту;
   - основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін
його окупності;
   - передбачуваний рівень рентабельності підприємства.
 
______________
  * У разі погодження Міністерством фінансів України "Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
 переоформлення ліцензії на мовлення" до граничного терміну подачі
заяви на видачу ліцензії, Національна рада має право вносити
зміни.
 
   Заяви на участь у конкурсі приймаються Національною радою з
08.01.2008  року  за  адресою:  м. Київ,  вул. Прорізна, 2,
т. 278-73-04.
   Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії - до 18.00
години 06.02.2008 року.
   Граничний термін підбиття підсумків конкурсу про визначення
переможців і видачу ліцензії на мовлення - 06.04.2008 року.
 
 Заступник директора
 департаменту контрольно-аналітичної
 роботи                         М.Пузирей
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
 
 Начальник
 фінансово-економічного управління            Р.Руденко
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного управління         Л.Запорожець
 
 Начальник відділу частотного
 погодження та міжвідомчої координації         Т.Мироненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка