Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву КП ТРК "Звенигора", м. Звенигородка Черкаської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            26.12.2007 N 1848
 
                           Протокол N 50
 
 
         Про заяву КП ТРК "Звенигора",
         м. Звенигородка Черкаської обл.,
         щодо видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву Комунального підприємства Телерадіокомпанії
"Звенигора", м. Звенигородка Черкаської обл. (юридична та фактична
адреси: пр-т Шевченка, 63, кім. 13, м. Звенигородка Черкаської
обл., 20200; директор Калінін О.В.), щодо видачі ліцензії на
мовлення в  багатоканальній  телемережі  ТОВ  "Центр  БIТМ",
м. Ватутіне Черкаської обл., керуючись статтями 23, 24, 27, 28,
36, 39  Закону  України  "Про  телебачення  і радіомовлення"
( 3759-12 ) та статтями 18, 24 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати  Комунальному  підприємству  Телерадіокомпанії
"Звенигора", м. Звенигородка Черкаської обл., ліцензію на мовлення
в багатоканальній телемережі ТОВ "Центр БIТМ", м.  Ватутіне
Черкаської  обл.,  на  території розташування багатоканальної
телемережі у м. Ватутіному та м. Звенигородці Черкаської обл.,
відповідно до заявленої програмної концепції, згідно з додатком до
рішення (підписаним заступником начальника управління контролю та
моніторингу), зазначивши в ліцензії:
   - оператор телекомунікацій - ТОВ "Центр БIТМ", м. Ватутіне
Черкаської області;
   - вид мовлення - кабельне;
   - територія розповсюдження - м. Ватутіне та м. Звенигородка
Черкаської обл. у межах території розташування багатоканальної
телемережі ТОВ "Центр БIТМ", м. Ватутіне Черкаської обл.;
   - вихідні дані (логотип) - "ТРК "Звенигора";
   - кількість домогосподарств - 4500;
   - строк дії ліцензії - 10 років;
   - територіальна категорія мовлення - місцеве;
   - канал конвертації - 7  у  багатоканальній  телемережі
ТОВ "Центр БIТМ", м. Ватутіне Черкаської обл.;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 19 каналів;
   - місцезнаходження  головної  станції  -  вул. Миру, 4,
м. Ватутіне Черкаської обл.;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 1 година на
добу згідно з сіткою мовлення: вівторок, середа, четвер, п'ятниця:
1930 - 2030;
   - мова (мови),  якою  (якими)  вестимуться  передачі  -
українська.
 
   2. Фінансово-економічному  управлінню  при  нарахуванні
КП ТРК "Звенигора", м. Звенигородка Черкаської обл., ліцензійного
збору  за  видачу ліцензії врахувати: ресурс багатоканальної
телемережі - 19, кількість домогосподарств - 4500, кількість
каналів конвертації - 1, обсяг мовлення - 1 година на добу згідно
з сіткою мовлення: понеділок, середа, четвер, п'ятниця: 1930 -
2030, підвищувальний коефіцієнт дорівнює К = 5.
 
   3. Після  сплати  ліцензійного збору видати Комунальному
підприємству Телерадіокомпанії  "Звенигора",  м.  Звенигородка
Черкаської обл., ліцензію на мовлення.
 
   4. Зобов'язати ТОВ "Центр БIТМ", м. Ватутіне Черкаської обл.,
внести в загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік)
програм  для  ретрансляції  (пропозиції  абонентам)  ліцензії
провайдера програмної послуги (канал прийому - кабельний, канал
конвертації -  7)  програму ТРК "Звенигора", м. Звенигородка
Черкаської обл.
 
   5. Внести  Комунальне  підприємство   Телерадіокомпанію
"Звенигора",  м. Звенигородка Черкаської обл., до Державного
реєстру телерадіоорганізацій України ( v023r295-07, va23r295-07 ).
 
   6. Зобов'язати Комунальне  підприємство  Телерадіокомпанію
"Звенигора", м. Звенигородка Черкаської обл., привести статутні
документи у відповідність до вимог Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ) до 26.01.2008.
 
   7. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
департаменти: ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи  та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   26.12.2007 N 1848
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
          мовлення КП ТРК "Звенигора",
         м. Звенигородка Черкаської обл.
 
 
   I. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні) українська;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 1 година на добу
(100%);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту
   (в тому числі власного виробництва): 1 година на  добу
(100%);
   години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
 
   IV. Формат   (відповідно  до  програмної  концепції):
інформаційно-культурологічний;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний,     дитячий,     інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний...тощо
 
   V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Розподіл  ¦Загаль-¦Обсяг ¦ Обсяг  ¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦
¦з/п¦ програмного ¦ ний ¦влас- ¦ націона- ¦ інозе- ¦програм та¦
¦  ¦ наповнення ¦ обсяг ¦ ного ¦ льного ¦ много ¦ передач, ¦
¦  ¦       ¦на добу¦ про- ¦ продукту ¦продукту¦  які  ¦
¦  ¦       ¦ (год. ¦дукту ¦ (год.  ¦ (год. ¦ передба- ¦
¦  ¦       ¦ хв./ ¦(год. ¦хв./добу) ¦ хв./ ¦ чається ¦
¦  ¦       ¦ добу) ¦ хв./ ¦     ¦ добу) ¦ ретранс- ¦
¦  ¦       ¦    ¦добу) ¦     ¦    ¦ лювати ¦
¦  ¦       ¦    ¦   ¦     ¦    ¦ (год.  ¦
¦  ¦       ¦    ¦   ¦     ¦    ¦хв./добу) ¦
¦---+--------------+-------+------+----------+--------+----------¦
¦ 1 ¦   2    ¦  3  ¦ 4  ¦  5   ¦  6  ¦  7   ¦
¦---+--------------+-------+------+----------+--------+----------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно- ¦ 20  ¦ 20 ¦20 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦аналітичні та ¦хвилин ¦хвилин¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦публіцистичні ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦---+--------------+-------+------+----------+--------+----------¦
¦ 2 ¦Культурно-  ¦ 10  ¦ 10 ¦10 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦мистецькі   ¦хвилин ¦хвилин¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦---+--------------+-------+------+----------+--------+----------¦
¦ 3 ¦Науково-   ¦  -  ¦ -  ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦просвітницькі ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦---+--------------+-------+------+----------+--------+----------¦
¦ 4 ¦Розважальні та¦ 10  ¦ 10 ¦10 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦музичні    ¦хвилин ¦хвилин¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦передачі   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦---+--------------+-------+------+----------+--------+----------¦
¦ 5 ¦Дитячі    ¦  5  ¦ 5  ¦ 5 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦передачі   ¦хвилин ¦хвилин¦     ¦    ¦     ¦
¦---+--------------+-------+------+----------+--------+----------¦
¦ 6 ¦Iнше (решта  ¦ 15  ¦ 15 ¦15 хвилин ¦  -  ¦  -   ¦
¦  ¦передач,   ¦хвилин ¦хвилин¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦реклама,   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦заставки,   ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦анонси,    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦жанрово    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦неструктурова-¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦ний ефір, для ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦т/б:     ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
¦  ¦фільмопоказ) ¦    ¦   ¦     ¦    ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      О.Кривша
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка