Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяви ТОВ "ТРК Маяк", м. Олександрія Кіровоградської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у м. Олександрії Кіровоградської обл. та переоформлення ліцензії (НР N 1743 від 15.07.2004)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1718
 
 
       Про заяви ТОВ "ТРК Маяк", м. Олександрія
      Кіровоградської обл., щодо видачі ліцензії
        на мовлення з використанням частоти
     107,6 МГц у м. Олександрії Кіровоградської обл.
          та переоформлення ліцензії
          (НР N 1743 від 15.07.2004)
 
 
   Розглянувши заяви  ТОВ  "ТРК  Маяк",  м.  Олександрія
Кіровоградської обл. (юридична та фактична адреси: пров. I.Богуна,
98,  м. Олександрія,  Кіровоградська  обл.,  28002,  директор
Стрельцов С.В.),  про  видачу  ліцензії  на  мовлення з
використанням частоти 107,6 МГц у м. Олександрії Кіровоградської
обл., про переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензії НР N 1743
від 15.07.2004, на підставі рішення Національної  ради  від
10.10.2007 про визначення переможця конкурсу, який оголошено
02.08.2007, керуючись статтями 8, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
32  та  35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про
Національну  раду  України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ),  враховуючи  План  розвитку  національного
телерадіоінформаційного простору ( n0004295-06 ), Національна рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати ТОВ "ТРК Маяк", м. Олександрія Кіровоградської
обл., ліцензію на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у
м. Олександрії  Кіровоградської обл.,  потужність передавача -
0,1 кВт, обсяг мовлення - 12 год./добу, відповідно до конкурсних
умов.
 
   2. Оператор  телекомунікацій  на  частоті  107,6 МГц у
м. Олександрії   Кіровоградської  обл. -  ТОВ  "ТРК Маяк",
м. Олександрія Кіровоградської обл.
 
   3. Враховуючи   рішення   Національної  ради   N 1344
( v344r295-07 )  від  10.10.2007  "Про  визначення  переможця
конкурсу  на  мовлення  з використанням частоти 107,6 МГц у
м. Олександрії Кіровоградської обл." та  п. 1  цього  рішення
переоформити (шляхом об'єднання) ТОВ "ТРК Маяк", м. Олександрія
Кіровоградської обл., ліцензію НР N  1743  від  15.07.2004,
відповідно до затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з
додатком до рішення (підписаним заступником начальника управління
контролю та моніторингу), зазначивши:
   - територіальна категорія мовлення - місцеве;
   - місцезнаходження   передавача -  пров. I.Богуна,  98,
м. Олександрія, Кіровоградська обл.;
   - територія розповсюдження радіопередач - м. Олександрія;
   - періодичність,  час,  обсяги  та  сітка  мовлення -
24 год./добу.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню на підставі положення
"Про  порядок  розрахунку  та  сплати  телерадіоорганізаціями
ліцензійного збору за видачу ліцензії (дубліката ліцензії), за
внесення змін до ліцензії на мовлення" ( v1124295-02 ) провести
розрахунок, видати ТОВ "ТРК Маяк", м. Олександрія Кіровоградської
обл.,направлення та рахунок на сплату ліцензійного збору:
   - враховуючи  конкурсну гарантію, за видачу ліцензії на
мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у м.  Олександрії
Кіровоградської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг
мовлення - 12 год./добу. Під час розрахунку ліцензійного збору
врахувати К = 5;
   - за переоформлення (шляхом об'єднання) ліцензії НР N 1743
від  15.07.2004  визначити ліцензійний збір у розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "ТРК Маяк", м. Олександрія Кіровоградської обл.,
переоформлену ліцензію на мовлення. Строк дії ліцензії на мовлення
- по 15.07.2011.
 
   6. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР
N 1743 від 15.07.2004 вважається недійсною та вилучається.
 
   7. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1718
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
           мовлення ТОВ "ТРК Маяк",
        м. Олександрія Кіровоградської обл.
 
 
   I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі: українська
- не менше 90%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 11 год. на добу,
45,83%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 12 год. на добу,
50%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 12 год. на добу, 50%;
 
   V. Формат: розважально-інформаційний;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний,     дитячий,     інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інфораційно-культурологічний... тощо
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦ Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Програми ¦
¦ програмного ¦ обсяг ¦власного¦національ-¦іноземного¦  та  ¦
¦ наповнення ¦ на добу ¦продукту¦  ного  ¦ продукту ¦передачі,¦
¦       ¦(год. хв.¦ (год. ¦ продукту ¦(год. хв. ¦  які  ¦
¦       ¦ /добу) ¦ хв.  ¦(год. хв. ¦ /добу) ¦ перед- ¦
¦       ¦     ¦ /добу) ¦ /добу) ¦     ¦бачається¦
¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ ретран- ¦
¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ слювати ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Iнформаційно-¦ 24 хв. ¦ 24 хв. ¦ 24 хв. ¦  ---  ¦  ---  ¦
¦аналітичні та¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦публіцистичні¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Культурно-  ¦ 6 хв. ¦ 6 хв. ¦ 6 хв.  ¦  ---  ¦  ---  ¦
¦мистецькі  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Науково-   ¦ 24 хв. ¦ 24 хв. ¦ 24 хв. ¦  ---  ¦  ---  ¦
¦просвітницькі¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Розважальні ¦ 11 год. ¦ 4 год. ¦ 5 год. ¦ 6 год. ¦  ---  ¦
¦та музичні  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Дитячі    ¦ 10 хв. ¦ 10 хв. ¦ 10 хв. ¦  ---  ¦  ---  ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Iнше     ¦ 11 год. ¦ 5 год. ¦5 год.  ¦ 6 год. ¦  ---  ¦
¦(передачі,  ¦ 56 хв. ¦ 56 хв. ¦56 хв.  ¦     ¦     ¦
¦реклама,   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦анонси,   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦елементи   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦оформлення  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦ефіру,    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦фільмопоказ ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦тощо)    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   забезпечення радіослухачів, які належать до  національних
меншин, трансляцією програм мовами цих меншин, які компактно
проживають у зоні поширення сигналу, відповідно до  рішення
Національної ради;
   - рекомендовано розміщення дитячих передач, обсягом не менше
30 хв./добу;
   - без права трансляції передач,  використання  позивних,
ретрансляції програм інших мовників.
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка