Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення голів державних екзаменаційних комісій у 2008 році

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 885
 
 
         Про призначення голів державних
        екзаменаційних комісій у 2008 році
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      охорони здоров'я 
    N 253 ( v0253282-08 ) від 17.05.2008 }
 
 
   На підставі Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Положення про організацію та  порядок  проведення  державної
атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина",
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
31.01.05 N 53 ( z0244-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.02.05 за N 244/10524 та з метою проведення випускних
іспитів у 2008 році серед випускників Вінницького національного
медичного університету ім. М.I. Пирогова, Запорізького державного
медичного університету,  Львівського  національного  медичного
університету імені Данила Галицького, Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) та Національного
фармацевтичного університету (м. Харків) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  головами  державних екзаменаційних комісій
у 2008 році:
 
   1.1. Вінницький   національний   медичний   університет
ім. М.I. Пирогова
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет)
           (заочна форма навчання)
 
 УКРАЇНЦЯ      - доктора хімічних наук, професора кафедри
 Iгоря Васильовича   фармацевтичної хімії Національного
            фармацевтичного університету (м. Харків)
 
   1.2. Запорізький державний медичний університет
 
               Фармація
           (заочна форма навчання)
 
 КОВАЛЬОВУ      - доктора фармацевтичних наук, професора
 Аллу Михайлівну    кафедри фармакогнозії Національного
            фармацевтичного університету (м. Харків)
 
   1.3. Львівський   національний   медичний   університет
імені Данила Галицького
 
               Фармація
          (фармацевтичний факультет
         та факультет заочного навчання)
 
 ПАВЛIЯ       - доктора фармацевтичних наук, професора
 Олександра      кафедри хімії природних сполук
 Iвановича       Національного фармацевтичного університету
            (м. Харків)
 
   1.4. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
(м. Київ)
 
               Фармація
           (заочна форма навчання)
 
 ПОПОВА       - доктора медичних наук, професора кафедри
 Сергія Борисовича   клінічної фармакології з фармацевтичною
            опікою Національного фармацевтичного
            університету (м. Харків)
 
   1.5. Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
 
               Фармація
    (факультет заочної (дистанційної) форми навчання N 1
        та факультет іноземних студентів)
 
 ПЕТЮНIНА      - доктора фармацевтичних наук, професора,
 Геннадія Павловича  зав. кафедри клінічної біохімії та
            судово-медичної токсикології Харківської
            медичної академії післядипломної освіти
 
               Фармація
      (фармацевтичний факультет N 2 та факультет
      заочної (дистанційної) форми навчання N 2)
 
 КОВАЛЕНКА      - доктора фармацевтичних наук, професора
 Сергія Iвановича   фармацевтичної хімії Запорізького
            державного медичного університету
 
        Економіка підприємства та Маркетинг
         (денна та заочна форми навчання)
 
 ГРИНЬОВУ      - доктора економічних наук, професора,
 Валентину       проректора з наукової роботи, зав. кафедри
 Миколаївну      бізнесу та оподаткування Харківського
            національного економічного університету
            (за згодою)
 
            Клінічна фармація
           (денна форма навчання),
      Технологія парфумерно-косметичних засобів
         (денна та заочна форми навчання)
 
 ПIМIНОВА      - доктора фармацевтичних наук, професора,
 Олександра Хомича   директора Iнституту підвищення кваліфікації
            спеціалістів фармації Національного 
            фармацевтичного університету (м. Харків)
 
 
           Лабораторна діагностика
           (денна форма навчання)
 
 ДАВИДОВА      - доктора медичних наук, професора,
 Вадима        зав. лабораторії вікової ендокринології
 В'ячеславовича    і обміну речовин ДУ "Iнститут охорони
            здоров'я дітей та підлітків Академії
            медичних наук України", професора кафедри
            клінічної біохімії і судово-медичної
            токсикології Харківської медичної академії
            післядипломної освіти (за згодою)
 
          Адміністративний менеджмент
           (вечірня форма навчання)
 
 ДЕЙНЕКУ       - доктора економічних наук, професора,
 Олександра      зав. кафедри менеджменту
 Георгійовича     зовнішньоекономічної діяльності
            на транспорті Української державної
            академії залізничного транспорту та зв'язку
            України (м. Харків) (за згодою)
 
        Технологія фармацевтичних препаратів
         (денна та заочна форми навчання)
 
 ТКАЧЕНКО      - доктора біологічних наук, доцента,
 Людмилу Миколаївну  в.о. зав. кафедри фармакогнозії, технології
            ліків та медичної ботаніки Донецького
            національного медичного університету
            ім. М. Горького
 
           Промислова біотехнологія
           (денна форма навчання)
 
 ДIХТЯРЬОВА     - доктора фармацевтичних наук, професора,
 Сергія Iвановича   заст. директора з науки ДНЦЛЗ,
            зав. лабораторії хімії та технології
            біополімерів (м. Харків) (за згодою)
 
       Якість, стандартизація та сертифікація
         (денна та заочна форми навчання)
 
 ГРИЗОДУБА      - доктора хімічних наук, професора, директора
 Олександра      Державного підприємства "Науково-експертний
 Iвановича       Фармакопейний центр" МОЗ України,
            зав. відділу Державної Фармакопеї
            (м. Харків) (за згодою)
 
           Менеджмент організацій
           (денна форма навчання)
 
 ГРОМОВИКА      - доктора фармацевтичних наук, професора
 Богдана Петровича   кафедри організації і економіки фармації
            Одеського державного медичного університету
 
           Педагогіка вищої школи
      (денна, вечірня та заочна форми навчання)
 
 ЛАЗАРЄВА      - доктора педагогічних наук, професора,
 Миколу Iвановича   зав. кафедри креативної педагогіки
            Української інженерно-педагогічної академії
            (м. Харків) (за згодою)
 
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 253 ( v0253282-08 ) від 17.05.2008 }
 
   2. Ректорам Вінницького національного медичного університету
ім. М.I. Пирогова, Запорізького державного медичного університету,
Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького,  Національного  медичного  університету  імені
О.О. Богомольця (м. Київ)  та  Національного  фармацевтичного
університету (м. Харків) забезпечити подання звітів про результати
державних випускних іспитів до Департаменту кадрової політики,
освіти і науки (до 01.04.2008 р.).
 
   3. Виплати на відрядження проводити за рахунок закладів,
звідки направляються голови ДЕК.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на  директора
Департаменту  кадрової політики, освіти і науки Міністерства
охорони здоров'я України М.В. Банчука.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка