Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про хід виконання указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації соціально-економічної обстановки і зміцнення правопорядку в Автономній Республіці Крим

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 28 вересня 1996 р. N 1186
                Київ
 
     Про хід виконання указів Президента України і
   постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації
  соціально-економічної обстановки і зміцнення правопорядку
          в Автономній Республіці Крим
 
 
   Кабінет  Міністрів  України  відзначає, що Рада міністрів
Автономної Республіки Крим проводить певну організаторську роботу,
спрямовану на реалізацію указів Президента України і постанов
Кабінету Міністрів України щодо стабілізації соціально-економічної
обстановки і зміцнення правопорядку в Автономній Республіці Крим.
   Однак ситуація в регіоні залишається вкрай складною і має
тенденцію до загострення. Протягом 1996 року випуск промислової
продукції зменшився на 16,5 відсотка, що майже у 5 разів перевищує
спад виробництва в цілому по Україні. З початку року обсяг
промислового  виробництва  зменшило  231  підприємство, або 80
відсотків  їх  загальної  кількості.  Погіршилося становище в
агропромисловому комплексі.
   Кризові явища в економіці, що продовжують поглиблюватися,
негативно  впливають  на  збалансування  бюджетів усіх рівнів,
проведення   бюджетної   політики,   спричиняють збільшення
заборгованості бюджетних установ за надані їм послуги, а також у
соціальних виплатах тощо.
   За перше півріччя 1996 р. до бюджету Автономної Республіки
Крим  надійшло  лише  39,6  відсотка  доходів,  передбачених
розрахунковим планом надходжень (в цілому по Україні - 42,2
відсотка).  Водночас  видатки  досягли  51,4 відсотка від
передбаченого (по Україні 43,1 відсотка). Незадовільно працює
Державна податкова інспекція по Автономній Республіці Крим.
   У поточному році під час формування бюджету Автономної
Республіки  Крим  триває  практика  безпідставного збільшення
видаткової  частини  бюджету,  не  забезпеченої доходами. Така
бюджетна політика не сприяє економному витрачанню бюджетних коштів
у  складних  економічних  умовах  і призводить до невиконання
зобов'язань      Автономної      Республіки     Крим
перед Державним бюджетом України, ускладнює становище з виплатою
заробітної плати та інших соціальних виплат, заборгованість за
якими становить 56593 тис. гривень.
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим не  забезпечує
належної  організації виконання указів Президента України та
постанов  Кабінету  Міністрів  України  щодо  розв'язання
соціально-економічних, політико-правових, етнічних і гуманітарних
проблем у регіоні. Зокрема, майже припинилося виконання Програми
облаштування депортованих кримських татар та представників інших
національностей, що повертаються в Автономну Республіку Крим. Поза
увагою Ради міністрів Автономної Республіки Крим залишаються
гуманітарні  проблеми,  питання  використання  інформаційного
простору, вдосконалення мовного режиму.
   Складною залишається криміногенна ситуація. За 7 місяців
поточного року загальна кількість злочинів зросла на 6,2 відсотка,
по лінії карного розшуку - на 4,6 відсотка. Збільшилась кількість
навмисних вбивств на 16,7 відсотка, розбійних нападів - на 28,8
відсотка, крадіжок особистого майна громадян - на 4,6 відсотка.
Майже  в  усіх  регіонах  республіки  збільшилась  кількість
кримінальних проявів, не ведеться рішуча боротьба з корупцією і
організованими злочинними угрупованнями.
   Мають місце недоліки в організаторській роботі Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим  по  спрямуванню  та координації
діяльності міністерств і відомств, окремих міськвиконкомів і
районних державних адміністрацій. Серйозні прорахунки допущено у
розстановці кадрів митних та податкових служб.
   Міністерство економіки  України,  Міністерство  фінансів
України, Міністерство праці України, Державний комітет України у
справах національностей та міграції не забезпечили виконання у
повному обсязі вимог Указу Президента України від 15 березня
1996 р. N 190 ( 190/96 ) та постанов Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 1995 р. N 636 ( 636-95-п ) і від 18 березня 1996 р.
N 331 ( 331-96-п )  щодо  вирішення  питань,  пов'язаних  з
поверненням та облаштуванням депортованих кримських  татар та
осіб  інших національностей.
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відзначити  недостатню роботу керівництва Ради міністрів
Автономної Республіки Крим у розв'язанні соціально-економічних
проблем, низький рівень керованості ситуацією в регіоні, серйозні
недоліки в роботі з кадрами в органах виконавчої влади, а також
несамокритичність  доповіді  Голови  Ради міністрів Автономної
Республіки Крим Демиденка А.Ф. на засіданні Кабінету Міністрів
України про діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим
щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Криму.
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити
неухильне виконання указів Президента України і постанов Кабінету
Міністрів України з питань стабілізації соціально-економічної
обстановки  і  зміцнення  правопорядку  в  регіоні, докорінно
перебудувати  стиль  і  методи  своєї роботи, рішуче підвищити
виконавську дисципліну в усіх ланках виконавчої влади, посилити
відповідальність  посадових  осіб  -  заступників Голови Ради
міністрів, керівників міністерств і відомств, районних державних
адміністрацій, виконкомів рад Автономної Республіки Крим за стан
справ на доручених ділянках.
   Головні  зусилля  зосередити  на комплексному розв'язанні
проблем, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності півострова,
насамперед  на  збільшенні  обсягів  виробництва,  підготовці
господарства до зими, організованому закінченні осінньо-польових
робіт,  забезпеченні  населення  продовольством,  а переробних
підприємств - сільськогосподарською сировиною, поліпшенні енерго-,
газо- і водопостачання, транспортного обслуговування.
   Добитися  наповнення  доходної  частини бюджету, суворого
дотримання бюджетної дисципліни, цільового використання коштів,
забезпечення  виконання  рішень  Президента України і Кабінету
Міністрів України щодо погашення заборгованості в заробітній платі
та інших соціальних виплатах.
   Невідкладним  завданням  є  рішуче зміцнення законності і
правопорядку,   посилення   боротьби   зі  злочинністю,
мафіозно-бандитськими угрупованнями.
 
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим:
   розробити у місячний термін і затвердити додаткові заходи
щодо збільшення надходжень доходів і обов'язкових відрахувань до
бюджетів усіх рівнів. Припинити практику надання кредитів за
рахунок  бюджетних  коштів  госпрозрахунковим підприємствам та
організаціям  і  вжити  заходів,  спрямованих на стягнення сум
прострочених кредитів;
   підготувати до 25 жовтня 1996 р. обгрунтовані пропозиції про
впорядкування бюджетних взаємовідносин між Державним бюджетом
України та республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим на
1997 і наступні роки;
   у місячний термін розробити Програму боротьби зі злочинністю
в Автономній Республіці Крим з урахуванням вимог Комплексної
цільової програми боротьби зі злочинністю та специфіки регіону;
   завершити до 15 жовтня 1996 р. формування апарату Ради
міністрів, міністерств і відомств. Поліпшити координацію роботи
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування;
   заслуховувати на засіданнях звіти керівників міністерств і
відомств, її структурних підрозділів про стан справ у відповідних
галузях і виконання указів Президента України та постанов Кабінету
Міністрів України.
 
   4. Міністерству економіки України, Міністерству енергетики та
електрифікації України, Національній комісії з питань регулювання
електроенергетики, Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості України у місячний термін розглянути
питання  про  обгрунтованість  тарифів  на  поставку газу і
електроенергії в Автономну Республіку Крим і внести Кабінету
Міністрів України відповідні пропозиції.
 
   5. Фонду  державного  майна  України  в місячний термін
перевірити роботу Фонду майна Автономної Республіки Крим і надати
практичну допомогу в її удосконаленні та поінформувати Кабінет
Міністрів України про вжиті заходи.
 
   6. Міністерству енергетики та електрифікації України разом з
Державним комітетом України по водному господарству та Радою
міністрів  Автономної  Республіки  Крим  вирішити питання про
збільшення  у  вересні-жовтні  1996  р.  ліміту  потужностей
електропостачання на 50 МВт з метою забезпечення закачування
дніпровської води до наливних водосховищ Автономної Республіки
Крим і закінчення зрошування земель під урожай 1997 року за умови
оплати спожитої електроенергії.
 
   7. Міністерству  фінансів України, Міністерству економіки
України, Державному комітетові України у справах національностей
та міграції  вжити заходів для поліпшення фінансування витрат,
пов'язаних  з  облаштуванням  в  Автономній  Республіці Крим
депортованих кримських татар і осіб інших національностей у
поточному і наступних роках відповідно до раніше прийнятих рішень.
   Головному   контрольно-ревізійному   управлінню  України
перевірити за підсумками роботи у 1996 році використання коштів,
що виділяються з Державного бюджету України на облаштування
депортованих народів і доповісти Кабінету Міністрів України.
 
   8. Міністерству фінансів України, Міністерству  економіки
України до 15 жовтня 1996 р. вивчити практику встановлення та
результати застосування пільг щодо плати за землю, податку на
добавлену  вартість  та інших видів податків і обов'язкових
платежів, а також пільг, передбачених для санаторно-курортних
закладів усіх форм власності та відомчої підпорядкованості в
Автономній Республіці Крим, і вжити заходів для усунення виявлених
недоліків. Про висновки і пропозиції доповісти Кабінету Міністрів
України.
 
   9. Міністерству  юстиції  України за участю Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України, Фонду державного
майна  України,  Верховної  Ради  та Ради міністрів Автономної
Республіки Крим підготувати і подати до 1 листопада 1996 р. на
розгляд Кабінету Міністрів України проекти Законів України "Про
Верховну Раду Автономної Республіки Крим" та "Про Раду міністрів
Автономної Республіки Крим".
 
   10. Міністерству  юстиції  України, Державному комітетові
України у справах національностей та міграції, Академії правових
наук України до 1 листопада 1996 р. подати пропозиції про усунення
існуючих  суперечностей  у  правовому  регулюванні діяльності
об'єднань громадян в Автономній Республіці Крим.
 
   11. Міністерству  внутрішніх  справ  України, Національній
гвардії України, Службі безпеки України разом з Міністерством
фінансів України та Радою міністрів Автономної Республіки Крим
розглянути питання, пов'язані з підвищенням ефективності роботи
підпорядкованих їм підрозділів в Автономній Республіці Крим, в
тому числі їх фінансуванням, посиленням боротьби зі злочинністю та
зміцненням правопорядку.
 
   12. З метою підвищення ефективності роботи, пов'язаної з
поверненням валютних цінностей в Україну, Міністерству внутрішніх
справ України, Державному митному комітетові  України,  Раді
міністрів Автономної Республіки Крим разом з Національним банком
України забезпечити вдосконалення  організації  інформаційного
обміну між митними органами, управліннями Національного банку
України і правоохоронними органами  в  частині  забезпечення
безпосереднього інформаційного обміну на регіональному рівні.
 
   13. Керівникам  міністерств і відомств України перевірити у
вересні-жовтні 1996 р. хід виконання указів Президента України та
постанов Кабінету Міністрів України щодо соціально-економічного
розвитку  Автономної  Республіки  Крим підвідомчими структурами
регіону, надати практичну допомогу на місцях. Про результати
проведеної  роботи  поінформувати  Кабінет Міністрів України
1 листопада 1996 року.
 
   14. Запропонувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим
невідкладно  розглянути  пропозиції  Ради міністрів Автономної
Республіки Крим щодо складу Уряду, зміни системи республіканських
органів виконавчої влади та про відповідні кадрові зміни.
 
   15. Першому віце-прем'єр-міністру України Дурдинцю В.В.:
   у  місячний  термін  підготувати матеріали щодо створення
Міжвідомчої постійної комісії при Кабінеті Міністрів України з
питань координації взаємодії центральних органів виконавчої влади
з відповідними органами Автономної Республіки Крим, а також проект
положення про неї;
   організувати у січні 1997 р. у порядку контролю перевірку
виконання цієї постанови.
 
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд. 57
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка