Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу в Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо надання всеукраїнським громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національних спортивних федерацій

        МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            29.11.2005 N 2951
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2005 р.
                   за N 1513/11793
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
          України у справах сім'ї, молоді та спорту
    N 107 ( z0130-08 ) від 22.01.2008 }
 
    Про затвердження Положення про порядок проведення
     конкурсу в Міністерстві України у справах сім'ї,
      молоді та спорту щодо надання всеукраїнським
     громадським організаціям фізкультурно-спортивної
        спрямованості статусу національних
            спортивних федерацій
 
 
   На виконання статті 36-2 Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" ( 3808-12 ), Положення про Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту, затвердженого Указом Президента України
від 18 серпня 2005 року N 1176 ( 1176/2005 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу в
Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо
надання    всеукраїнським    громадським    організаціям
фізкультурно-спортивної  спрямованості  статусу  національних
спортивних федерацій (додається).
 
   2. Організацію роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу в
Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо
надання    всеукраїнським    громадським    організаціям
фізкультурно-спортивної  спрямованості  статусу  національних
спортивних федерацій, покласти на Департамент олімпійського спорту
(Артем'єв О.К.).
 
   3. Департаменту олімпійського спорту (Артем'єв О.К.) разом з
юридичним  управлінням  (Прилипко  Р.В.)  у  встановленому
законодавством порядку подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   29.11.2005 N 2951
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2005 р.
                   за N 1513/11793
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок проведення конкурсу
     в Міністерстві України у справах сім'ї, молоді
    та спорту щодо надання всеукраїнським громадським
    організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
      статусу національних спортивних федерацій
 
 
             Загальні питання
 
   1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
фізичну  культуру  і  спорт" ( 3808-12 ) та Положення про
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі -
Міністерство), затвердженого  Указом  Президента  України  від
18 серпня 2005 року N 1176 ( 1176/2005 ).
 
   2. Метою проведення конкурсу в Міністерстві щодо надання
всеукраїнським громадським організаціям фізкультурно-спортивної
спрямованості статусу національних спортивних федерацій (далі -
конкурс) є здійснення аналізу документів, поданих всеукраїнськими
громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості
(далі - спортивна федерація) з аналогічного виду спорту (версії),
для підготовки рекомендацій колегії Міністерства щодо прийняття
об'єктивного рішення про надання (відмову) спортивній федерації
статусу національної.
 
   3. Проведення конкурсу покладається на Комісію з розгляду
документів, поданих всеукраїнськими громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості  для  одержання  статусу
національних спортивних федерацій (далі - Комісія).
 
   4. Порядок  проходження  документів,  поданих спортивними
федераціями  (далі  -  претенденти)  для  одержання  статусу
національної спортивної федерації, здійснюється відповідно до
Положення про порядок розгляду в Мінсім'ямолодьспорті України
документів, поданих всеукраїнськими громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості  для  одержання  статусу
національних  спортивних  федерацій,  затвердженого  наказом
Міністерства від 29.11.2005 N 2950.
 
        Умови участі претендента в конкурсі
 
   5. Конкурс проводиться відповідно до вимог статей 36-1, 36-2
Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) за умов
порушення клопотання шляхом подання заяви встановленого зразка
(додаток 1) та відповідних документів претендентами з аналогічного
виду спорту (версії).
 
   6. Документи від претендентів приймаються у  тритижневий
термін від дати оголошення в установленому порядку конкурсу, після
чого визначається дата його проведення.
 
   7. Для участі в конкурсі претендент готує документи, які
повинні містити таку інформацію:
   - сприяння розвитку інфраструктури виду спорту (версії),
зокрема відкриття клубів, секцій, відділень у спортивних школах
усіх типів тощо;
   - здійснення видавничої та методичної роботи з удосконалення
спортивної та іншої діяльності;
   - рейтинг спортсменів - членів цієї спортивної федерації на
міжнародній арені з виду спорту (версії);
   - організація  підвищення  кваліфікації  тренерських  та
суддівських кадрів;
   - сприяння розвитку матеріально-технічної бази виду спорту
(версії);
   - організація,  участь  спортивної федерації у соціально
значущих заходах, зокрема, в залученні до занять видом спорту
(версією)  малозабезпечених верств населення, молоді тощо на
пільгових умовах;
   - взаємодія  зі службою спортивної медицини, організація
ведення антидопінгової роботи;
   - розробка та реалізація фінансових, маркетингових та інших
програм;
   - кількість   отриманих   ліцензій   на   провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності  відповідними
організаціями, які входять до складу спортивної федерації;
   - здійснення організаторської роботи щодо консолідації зусиль
з  розвитку  виду  спорту  (версії)  з  іншими громадськими
організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості з аналогічного
виду спорту (версії).
   Доопрацювання документів у робочому порядку здійснюється не
пізніше тижня до визначеної дати засідання Комісії.
 
   8. За результатами розгляду документів, поданих претендентом,
Комісія має право відхилити їх з таких причин:
   - недостовірність даних у поданих документах;
   - відсутність офіційного підтвердження даних, які містяться в
документах;
   - неякісне оформлення документів, що унеможливлює вивчення їх
змісту.
 
   9. У разі проведення конкурсу Департамент, який координує
роботу з розвитку даного виду спорту, повідомляє у письмовій формі
претендентів щодо підготовки інформації, яка визначена в п.7 цього
Положення.
 
            Проведення конкурсу
 
   10. Конкурс проводиться за участю президента  спортивної
федерації, а в разі його відсутності - за участю її уповноваженого
представника.
 
   11. Про результати аналізу документів, поданих претендентами
на  конкурс,  та  пропозиції щодо надання (відмови) статусу
національної спортивної федерації доповідає фахівець Департаменту,
який координує роботу з розвитку даного виду спорту.
 
   12. Ведення протоколу, оформлення та відповідальність за
організацію проведення конкурсу покладається на секретаря Комісії.
 
   13. За результатами проведення  конкурсу  Комісія  готує
відповідні  рекомендації  колегії  Міністерства  щодо надання
претенденту статусу національної спортивної федерації.
 
 Директор Департаменту
 олімпійського спорту
 Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді
 та спорту                      О.К.Артем'єв
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   проведення конкурсу в
                   Міністерстві України у
                   справах сім'ї, молоді та
                   спорту щодо надання
                   всеукраїнським громадським
                   організаціям
                   фізкультурно-спортивної
                   спрямованості статусу
                   національних спортивних
                   федерацій
 
 
       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
 
 
               ЗАЯВА
 
_________________________________________________________________,
   (прізвище, ім'я, по батькові керівника всеукраїнської
     громадської організації фізкультурно-спортивної
    спрямованості або її уповноваженого представника)
 
_________________________________________________________________,
              (N телефону)
 
   подає документи для надання статусу національної спортивної
федерації ________________________________________________________
     (назва всеукраїнської громадської організації
       фізкультурно-спортивної спрямованості)
 
   Організація зареєстрована  Міністерством  юстиції  України
__________________________________________________________________
            (число, місяць, рік)
 
   Основна мета       діяльності       організації
__________________________________________________________________
 
   Назва та юридична адреса постійно  діючого  центрального
статутного  органу  всеукраїнської  громадської  організації
фізкультурно-спортивної               спрямованості
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Керівник всеукраїнської
 громадської організації
 фізкультурно-спортивної
 спрямованості        ________   ___________________
               (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 м.п.
 
 Директор Департаменту
 олімпійського спорту
 міністерства України
 у справах сім'ї, молоді
 та спорту                      О.К.Артем'єв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка