Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            15.11.2007 N 1553
 
 
       Про затвердження Механізму визначення
   фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електричної
     енергії місцевими (локальними) електромережами
         та з постачання електроенергії
           за регульованим тарифом
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
            комісії регулювання електроенергетики 
    N 184 ( v0184227-08 ) від 14.02.2008 }
 
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  14.03.95
N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення  діяльності
Національної  комісії  з питань регулювання електроенергетики
України", з метою встановлення єдиного підходу визначення фонду
оплати праці ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим   тарифом,  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Затвердити Механізм визначення фонду оплати праці ліцензіатів
з  передачі  електричної  енергії  місцевими  (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом, що додається.
 
 В.о. Голови Комісії                   С.Дунайло
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   15.11.2007 N 1553
 
 
               МЕХАНIЗМ
      визначення фонду оплати праці ліцензіатів
   з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
     електромережами та з постачання електроенергії
           за регульованим тарифом
 
 
           1. Загальні положення
   Наступний Механізм  визначення  фонду  оплати  праці для
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом (далі - Механізм) визначає чіткий, прозорий порядок
обрахування  фонду  оплати  праці  (далі - ФОП) працівникам
енергопостачальних компаній на виконання законодавчих та урядових
рішень, відповідно до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів
України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і
підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на
2004-2005 роки ( n0262697-04 ) з метою створення умов для повного
здійснення громадянами права на працю.
   Механізм передбачає приведення середньої (середньозваженої)
заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом (далі - ліцензіатів) до таких рівнів:
   для ліцензіатів,  на  території  діяльності  яких рівень
середньої заробітної плати в розрахунку на одного  штатного
працівника, зайнятого в промисловості, менший ніж рівень середньої
заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника,
зайнятого в промисловості України, - до рівня середньої заробітної
плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в
промисловості України;
   для ліцензіатів, на  території  діяльності  яких  рівень
середньої  заробітної плати в розрахунку на одного штатного
працівника, зайнятого в промисловості,  більший  ніж  рівень
середньої  заробітної плати в розрахунку на одного штатного
працівника, зайнятого в промисловості України - до рівня середньої
заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника,
зайнятого в  промисловості  на  території  діяльності  цього
ліцензіата.
   Підставою для перегляду ФОП та відповідно структури та
рівнів  тарифів  на  передачу  електричної енергії місцевими
(локальними)  електромережами  і  тарифів  на  постачання
електроенергії за регульованим тарифом для ліцензіатів є зміна
рівня мінімальної  заробітної  плати  згідно  з  положеннями
законодавства. { Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанови
Національної  комісії  регулювання  електроенергетики  N 184
( v0184227-08 ) від 14.02.2008 }
 
       2. Порядок визначення фонду оплати праці
   Визначення річного  фонду  оплати праці для відповідного
ліцензіата (у разі прийняття рішення щодо  його  перегляду)
здійснюється за формулою:
 
                 тар
            ФОП = ФОП  х К ,
             і   і   і
 
   де:
   ФОП - річний фонд оплати праці і-ого ліцензіата  після
    і
перегляду;
    тар
   ФОП  - річний  фонд  оплати  праці  і-ого  ліцензіата,
    і
врахований у діючих тарифах на момент перегляду;
   К - коефіцієнт коригування ФОП для і-ого ліцензіата (у
   і
відносних одиницях, далі - в.о.).
   Коефіцієнт коригування  ФОП  ліцензіата  визначається  за
формулою:
 
             К = К  х К ,
             і  1і  2і
 
   де:
   К  - коефіцієнт приведення середньої заробітної плати в
   1і
розрахунку на одного штатного працівника і-ого ліцензіата до рівня
середньої  заробітної плати в розрахунку на одного штатного
працівника, зайнятого в промисловості (в.о.), який визначається
наступним чином:
                пром    пром
         у разі, якщо ЗП   < = ЗП  ,
                і     ср
 
              --       --
              ¦  пром    ¦
              ¦ ЗП      ¦
              ¦  ср     ¦
         то К  = ¦ -------- - 1 ¦ х альфа + 1;
           1і  ¦  тарЕК    ¦
              ¦ ЗП      ¦
              ¦  і      ¦
              --       --
 
                 пром   пром
         у разі, якщо ЗП   > ЗП  ,
                 і    сp
 
            --       --
            ¦  пром    ¦
            ¦ ЗП      ¦
            ¦  і      ¦
       то К  = ¦ -------- - 1 ¦ х альфа + 1;
         1і  ¦  тарЕК    ¦
            ¦ ЗП      ¦
            ¦  і      ¦
            --       --
 
   де:
    пром
   ЗП   - середня заробітна плата в розрахунку на одного
    і
штатного працівника,  зайнятого  в промисловості на території
діяльності і-ого ліцензіата, за звітними даними останнього місяця
кварталу, що передує місяцю, у якому приймається рішення щодо
перегляду фонду оплату праці і-ого ліцензіата;
    пром
   ЗП   - середня заробітна плата в  розрахунку  на одного
    ср
штатного працівника, зайнятого в промисловості України за звітними
даними останнього місяця кварталу, що передує місяцю, у якому
приймається рішення щодо перегляду фонду оплату праці і-ого
ліцензіата;
    тарЕК
   ЗП   - середня заробітна плата в  розрахунку  на одного
    і
працівника  і-ого  ліцензіата,  урахована  в діючих тарифах,
обрахована, виходячи з фонду оплати праці та  розрахункової
чисельності працівників, зайнятих ліцензованою діяльністю, на дату
їх затвердження;
   альфа - демпфіруючий коефіцієнт, що приймається відповідним
рішенням НКРЕ на визначений період (альфа = 0/1).
   К  - коефіцієнт, який ураховує фактичне використання і-им
   2і
ліцензіатом ФОП, який встановлено структурою тарифу (в.о.), який
визначається за формулою:
 
             фактЕК
           ФОП
             і
     у разі, якщо --------- > = 0,98, але < 1, то К  = 1;
             тарЕК             2і
           ФОП
             і
 
                  фактЕК
                ФОП
                  і
          у разі, якщо --------- < 0,98,
                  тарЕК
                ФОП
                  і
 
            --        --
            ¦   фактЕК   ¦
            ¦ ФОП      ¦
            ¦   і      ¦
       то К  = ¦ --------- - 1 ¦ х бета + 1;
         2і  ¦   тарЕК    ¦
            ¦ ФОП      ¦
            ¦   і      ¦
            --        --
 
   де:
    фактЕК
   ФОП    - фактичний фонд оплати праці і-ого ліцензіата за
    і
останні чотири звітні квартали, що передують місяцю, у якому
здійснювався перегляд ФОП;
    тарЕК
   ФОП -  річний  фонд  оплати  праці  і-ого  ліцензіата,
    і
урахований в діючих тарифах на момент перегляду;
   бета - "пом'якшуючий" коефіцієнт, що приймається відповідним
рішенням НКРЕ на визначений період (бета = 0/1).
   Значення коефіцієнту коригування ФОП (К ) може бути додатково
                      і
відкориговане з метою дотримання вимог нормативно-правових актів
(зокрема постанови  Кабінету  Міністрів  України від 11.08.95
N 648 ( 648-95-п ) "Про умови оплати праці осіб, які працюють в
гірських районах") або в інших випадках за рішенням НКРЕ.
   Коефіцієнти К  та К  визначаються на підставі даних форм
         1і   2і
звітності,  затверджених  для енергопостачальних компаній, та
звітних даних  державних  органів  статистики.  При  цьому
К  < = 1.
 2і
 
 Начальник управління цінової
 політики в електроенергетиці               О.Осадча
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка