Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 117 від 30.06.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   28 липня 1994 р.
                   за N 171/380
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
             охорони здоров'я
    N 360 ( z0782-05 ) від 19.07.2005 - дію призупинено до
    01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
    N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005 
    N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 }
 
 
      Про порядок виписування рецептів та відпуску
       лікарських засобів і виробів медичного
            призначення з аптек
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Мінздоров'я
     N 172 ( z0242-96, z0244-96 ) від 20.09.95
                    Наказом МОЗ
     N 324 ( z0934-00 ) від 08.12.2000 )
 
 
 
   З метою упорядкування виписування  рецептів  і  відпуску
лікарських засобів та виробів медичного призначення Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Правила виписування рецептів на лікарські засоби та
вироби медичного призначення (додається).
   1.2. Правила відпуску лікарських засобів та виробів медичного
призначення з аптек (додається) ( z0175-94 ).
   1.3. Перелік  лікарських  засобів  і  виробів  медичного
призначення, що дозволені до відпуску без рецепта лікаря з аптек
(додається) ( z0172-94 ).
   1.4. Перелік  лікарських   засобів,   що   підлягають
предметно-кількісному обліку  в  закладах  охорони  здоров'я
(додається) ( z0174-94 ).
   1.5. Iнструкцію про порядок зберігання та обліку рецептурних
бланків (додається) ( z0173-94 ).
 
   2. Пропонувати Міністерству охорони здоров'я Республіки Крим,
начальникам управлінь  охорони  здоров'я  обласних  (міських)
державних адміністрацій,  генеральним  директорам  об'єднань
(підприємств, асоціації, фірми) "Фармація", директорам медичних
науково-дослідних інститутів, у складі яких є клініки, ректорам
медичних вузів, керівникам лікувально-профілактичних та аптечних
закладів:
   2.1. Забезпечити виконання встановленого порядку виписування
рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів  медичного
призначення.
   2.2. Наявні рецептурні бланки форми 107/У, 46-1/У-86 та для
виписування наркотичних  лікарських засобів (рожевого кольору)
дозволяється застосовувати до  їх  повного  використання  при
отриманні "Правил виписування рецептів на лікарські засоби та
вироби медичного призначення", затверджених наказом МОЗ України.
 
   3. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я
незалежно від форм власності і підпорядкування  та  суб'єкти
підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою та
реалізацією лікарських засобів.
 
   4. З введенням цього наказу не застосовуються на території
України накази МОЗ СРСР від 22.12.89  N  673  "О  порядке
лекарственного  обеспечения  населения",  від  09.01.87 N 55
(  v0055400-87  )  "О  порядке  отпуска этилового спирта и
спиртосодержащих лекарственных средств из аптечных учреждений",
від 02.06.87 N 743 "Дополнение к приказу Минздрава СССР от
09.01.87  N  55  "О  порядке  отпуска  этилового  спирта и
спиртосодержащих лекарственных средств из аптечных учреждений",
додаток 4, 5, 6 до наказу МОЗ СРСР N 845 від 12.08.88 "Об
утверждении формы рецепта для прописывания и отпуска лекарственных
средств, отпускаемых бесплатно, на льготных условиях, а также
подлежащих предметно-количественному учету", додаток 2 до наказу
МОЗ СРСР N 1015 від 03.09.84 "О мерах по дальнейшему улучшению
медицинской, лекарственной и санаторно-курортной помощи инвалидам
Отечественной войны, инвалидам, приравненных к ним по льготам,
участникам  Великой  Отечественной  войны  и семьям погибших
военнослужащих".
 
 
   5. Вважати такими, що втратили чинність пункти 1, 2, 3, 4, 5,
6 до наказу МОЗ УРСР від 15.06.90 N 116 "Про зміни в порядку
лікарського забезпечення", наказ МОЗ УРСР від 16.10.90 N 169 "Про
предметно-кількісний  облік  медикаментів в аптеках Головного
аптечного управління".
 
   6. Контроль  за виконанням наказу покласти на заступника
міністра охорони здоров'я України Мальцева В.I.
 
 
 Міністр                      Ю.П.Спіженко
 
 
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 30 червня 1994 р. N 117
 
               Правила
      виписування рецептів на лікарські засоби та
          вироби медичного призначення
 
   1. Лікарі лікувально-профілактичних закладів, в т.ч. клінік
науково-дослідних інститутів, медичних учбових закладів, юридичні
та  фізичні  особи,  які  займаються  медичною практикою на
підприємницьких засадах, інші лікарі чи уповноважені медичні
працівники у порядку, передбаченому цими Правилами, при наявності
відповідних показань зобов'язані виписувати хворим рецепти на
лікарські засоби та вироби медичного призначення (надалі рецепти,
якщо не обумовлюється інше), завірені своїм підписом і особистою
печаткою.  Рецепти  повинні виписуватись латинською мовою із
зазначенням віку хворого, порядку оплати лікарських засобів та
виробів  медичного  призначення,  форми вживання на бланках,
віддрукованих у друкарні відповідно до форм, затверджених наказом
Міністерством охорони здоров'я України від 30.06.94 N 117. В
окремих   випадках   рецепт    завіряється    печаткою
лікувально-профілактичного закладу, науково-дослідного інституту,
медичних учбових закладів.
   2. Бланк рецепта форми N 2 передбачений для виписування
лікарських засобів і виробів медичного призначення безплатно чи на
пільгових умовах та лікарських засобів, що мають одурманюючу
властивість за  переліком,  затвердженим наказом Міністерством
охорони здоров'я України від 30.06.94 N 117.
   3. Бланк рецепта форми N 3, передбачений для виписування
наркотичних лікарських  засобів  ( z0242-96 ) і психотропних
лікарських препаратів ( z0243-96 ) за Переліками, затвердженими
наказом МОЗ України від 20.09.95 N 172, та наркотичних лікарських
засобів у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами
за переліком, затвердженим наказом МОЗ України від 30.06.94 N 117
( z0174-94 ). ( Пункт 3 в редакції Наказу Мінздоров'я N 172
( z0242-96, z0244-96 ) від 20.09.95 )
   4. Всі  інші  лікарські засоби, в т. ч. спирт етиловий,
виписуються на рецептурному бланку форми N 1.
   5. Рецепти для  одержання  лікарських  засобів,  виробів
медичного  призначення  на  пільгових  умовах  чи  безплатно
дозволяється виписувати лікарям  державних  закладів  охорони
здоров'я, лікарям інших закладів, підприємств, організацій, котрі
мають відповідні кошти на оплату рецептів, а також завідуючим
фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, перелік яких
визначається органами охорони здоров'я місцевих держадміністрацій.
Рецепти виписуються в одному примірнику. У разі виписування
безплатно чи на пільгових умовах наркотичних лікарських засобів
поряд з виписуванням рецепта на бланку форми N 3 виписується
додатково рецепт на бланку форми N 2.
   6. Лікарі виписують рецепти, як правило, з оглядом хворого та
при обов'язковому запису про призначення лікарських засобів чи
виробів медичного призначення в медичній документації (медична
картка амбулаторного хворого чи медична картка стаціонарного
хворого).
   Забороняється виписувати рецепти на лікарські засоби, що не
дозволені до медичного застосування в Україні.
   Наркотичні лікарські засоби і психотропні лікарські препарати
та наркотичні лікарські засоби у чистому вигляді або в суміші з
індиферентними речовинами дозволяється виписувати тількилікарям,
які працюють у державних закладах охорони здоров'я. ( Пункт 6 в
редакції Наказу Мінздоров'я N 172 ( z0242-96, z0244-96 ) від
20.09.95 )
   7. Рецепти повинні виписуватись чітко і розбірливо чорнилом
або кульковою ручкою  з  обов'язковим  заповненням необхідних
реквізитів у бланку. Виправлення в рецепті не дозволяються.
   8. На рецептурному бланку форми N 2 і форми N 3 дозволяється
виписувати тільки одне найменування лікарського засобу, на бланку
форми N 1 - не більше 3-х найменувань.
   9. Склад лікарського засобу, визначення лікарської форми,
звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та
видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою. Використання
латинських скорочень при цьому дозволяється тільки відповідно до
прийнятих в медичній і фармацевтичній практиці  (додається).
Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгридієнтів,
що не дозволяє встановити, який лікарський засіб прописано.
   10. Назви  наркотичних лікарських засобів і психотропних
лікарських препаратів та отруйних і наркотичних лікарських засобів
(Перелік, затверджений наказом МОЗ України від 30.06.94 N 117)
пишуться на початку рецепта, далі - всі інші ліки.
   Спосіб вживання ліків пишеться державною чи іншими мовами
відповідно до Закону  України "Про мови в Українській РСР"
( 8312-11 ) з зазначенням дози, частоти, часу приймання (до чи
після  їжі)  та  його тривалості. Забороняється обмежуватися
загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо. ( Пункт 10
в редакції Наказу Мінздоров'я N 172 ( z0242-96, z0244-96 ) від
20.09.95 )
   11. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у
верхній частині рецепта проставляється позначка "cito" (швидко)
або "statim" (негайно).
   12. При  виписуванні рецепта кількість рідких лікарських
засобів вказується в мілілітрах, краплях, всі інші - в грамах.
   13. У разі необхідності дозволяється виписувати в рецепті
лікарські засоби в кількості, що потрібна для продовження або
повторення курсу лікування, за винятком лікарських засобів, для
яких встановлені норми відпуску (п.20). На рецепті при цьому
робиться відповідний запис лікарем, який додатково завіряється
його підписом і особистою печаткою.
   14. Наркотичні  лікарські засоби і психотропні лікарські
препарати, а також естоцин табл., фепранон  та  пахікарпіну
гідрохлорид у чистому вигляді або в суміші з індиферентними
речовинами виписуються на рецептурних бланках форми N 3. Рецепт
форми N 3 додатково  підписується  керівником закладу охорони
здоров'я або його заступником по медичній частині і завіряється
печаткою закладу охорони здоров'я. ( Пункт 14 в редакції Наказу 
Мінздоров'я N 172 ( z0242-96, z0244-96 ) від 20.09.95 )
   15. Рецепти на таблетки кодтерпін, алнагон і таблетки від
кашлю складу: трави термопсису 0,02 г, кодеїну 0,01 г, натрію
гідрокарбонату 0,2 г, кореню солодки в порошку 0,2 г та лікарські
препарати, до складу яких входять отруйні лікарські засоби списку
"А", кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид, етамінал
натрію, барбаміл, ефедрину гідрохлорид в  суміші  з  іншими
лікарськими препаратами, снотворні, нейролептичні, антидепресивні
анаболічні засоби, стероїдні гормони, транквілізатори, клофелін,
препарати, що містять похідні 8-оксихіноліну, настойка заманіхи
виписуються на рецептурних бланках  форми  N  1,  додатково
завіряються печаткою закладу охорони здоров'я "Для рецептів".
   16. Рецепти на  лікарські  засоби,  що  виписуються  на
рецептурних бланках форми N 2, додатково завіряються печаткою
закладу охорони здоров'я "Для рецептів".
   17. Виписуючи отруйні чи сильнодіючі лікарські засобі, які
віднесені до списку "А" чи "Б", в дозах, що перевищують вищий
одноразовий прийом, лікар зобов'язаний написати дозу цього засобу
прописом і поставити знак оклику.
   18. При медичних показаннях лікарі мають право виписувати
рецепти на етиловий спирт в суміші з іншими лікарськими речовинами
або в чистому вигляді в кількості до 150 г. Хворим на цукровий
діабет та онкологічним хворим, що самостійно проводять ін'єкції,
виписується до 100 г етилового спирту безплатно на місяць. Понад
цю норму хворим на цукровий діабет, онкологічним хворим рецепти на
етиловий спирт виписуються за повну вартість.
   19. Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти на
ефір медичний та для наркозу (в чистому вигляді), хлоретил,
каліпсол та інші лікарські засоби для наркозу.
   20. Не дозволяється виписувати в одному рецепті наведені
нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана у
таблиці:
 ----------------------------------------------------------------
                  ¦  Гранично допустима для
   Назва лікарського препарату  ¦  відпуску кількість
                  ¦  прерапату на один рецепт
 ----------------------------------------------------------------
   Алнагон                   20 табл.
   Барбаміл                   2,0
   Кодеїн                    0,2 г
   Таблетки "Кодтерпін"            20 табл.
   Таблетки від кашлю складу:
   трави термопсису 0,02 г
   кодеїну 0,01 г
   натрію гідрокарбонату 0,2 г         20 табл.
   кореню солодки в порошку 0,2 г
   Пахікарпіну гідройодид            1,2 г
   Снотворні препарати *            10-12 табл.
   Фепранон 0,025 г               50 драже
   Ефедрину гідрохлорид            0,6 г
   Естоцин табл.                12 табл.
   Етамінал натрію               1,0 г
   Етилморфіну гідрохлорид           0,2 г
 
   ---------------------
     *) У разі надходження цих препаратів в оригінальних
упаковках, що містять більшу кількість таблеток від вказаної норми
відпуску, дозволяється виписувати в рецепті 1 упаковку, але не
більше 50 таблеток.
 
   В очних  краплях  і  мазях етилморфіну гідрохлорид може
виписуватись в кількості до 1 г з обов'язковою вказівкою лікаря на
рецепті "За спеціальним призначенням", завіреною підписом та
особистою печаткою лікаря і печаткою закладу охорони здоров'я "Для
рецептів".
   21. Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал,
етамінал натрію, барбітал натрію в суміші з іншими лікарськими
речовинами для хворих з затяжними і хронічними захворюваннями,
можуть виписуватись на рецептурному бланку форми N 2 на курс
лікування до одного місця з обов'язковою вказівкою лікаря "За
спеціальним призначенням", завіреною  підписом  та  особистою
печаткою  лікаря  і  печаткою закладу охорони здоров'я "Для
рецептів".
   22. При виписуванні хронічним хворим рецептів на лікарські
засоби дозволяється встановлювати термін дії рецепта в межах до
одного року, за винятком:
   а) лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному
обліку;
   б) лікарських засобів, що відпускаються безплатно та на
пільгових умовах;
   в) анаболічних стероїдів, лікарських засобів, що містять
отруйні речовини списку "А" (крім тих, що застосовуються для
лікування глаукоми і катаракти).
   При виписуванні таких рецептів лікар зобов'язаний зробити
вказівку "хронічно хворому", зазначити термін дії рецепта та
періодичність відпуску по ньому ліків (щотижня, щомісяця і т. п.),
завірити вказівки своїм підписом та особистою печаткою.
   23. Дозволяється виписувати рецепти на очні краплі та інші
препарати з коротким терміном зберігання, що вживаються протягом
тривалого періоду, окремим категоріям хворих, яким передбачений
безплатний чи пільговий відпуск, одномоментно  в  кількості,
неохідній для проведення лікування протягом одного місяця за
винятком наркотичних лікарських засобів, анаболічних стероїдів та
таких, що мають одурманюючу властивість.
   24. Дозволити лікарям виписувати лікарські засоби в рецептах
хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму, онкологічні та
гематологічні захворювання, туберкульоз, тяжкі захворювання шкіри
та інші при необхідності (відрядження, відпустка, тощо) кількості
передбаченій для двомісячного курсу лікування, враховуючи норми
відпуску лікарських засобів, в т. ч. і спирту етилового, за одним
рецептом.
   При виписуванні таких рецептів лікар повинен зробити вказівку
"хронічно хворому" вказати термін дії рецептів, додатково завірити
своїм підписом та особистою печаткою.
   25. Зубні лікарі, фельдшери, акушерки можуть  виписувати
хворим  рецепти  на лікарські засоби, необхідні для надання
екстреної медичної допомоги, за винятком наркотичних, зазначивши
свою медичну посаду, завіривши його своїм підписом та печаткою
закладу охорони здоров'я.
   26. Фельдшери   -  завідуючі  фельдшерсько-акушерськими
пунктами, здоровпунктами, медичними  пунктами,  мають  право
виписувати рецепти хворим на необхідні ліки за винятком отруйних
(крім таких, що випускаються промисловістю в терапевтичних дозах),
наркотичних, в чистому вигляді або в суміші з індиферентними
речовинами, таких,  що  мають  одурманюючу  властивість,  та
анаболічних стероїдів.
   У випадках, коли завідуючий фельдшерсько-акушерським пунктом
реалізує лікарські засобі населенню через аптечний пункт II
категорії, рецепти виписуються тільки при відпуску хворим ліків на
пільгових умовах або безплатно.
   Призначення лікарських засобів відображається в  медичній
документації (медична картка амбулаторного хворого).
   27. Рецепт, який виписаний з порушенням вимог даних Правил
або містить несумісні лікарські засоби, вважається недійсним і
ліки по ньому відпуску не підлягають. Рецепт погашається штампом
"Рецепт недійсний" і повертається хворому.
   28. Лікарі та інші медичні працівники, які виписують рецепти,
несуть відповідальність у встановленому порядку за  призначення
хворому ліків та додержання правил виписування рецептів.
   29. Забороняється завіряти печаткою закладу охорони здоров'я
незаповнені та не підписані медичним працівником  рецептурні
бланки.
   30. Лікарські засоби і вироби медичного призначення для
потреб лікувально-профілактичних закладів виписуються на формах
вимог, що затверджуються наказом МОЗ України за наявності штампа,
печатки і підпису керівника закладу або його заступника по
медичній  частині.  На отруйні, наркотичні лікарські засоби,
етиловий спирт вимоги виписуються окремо від інших лікарських
засобів. У вимогах обов'язково повинно бути вказано найменування
відділення (кабінету), дозування лікарських засобів, концентрація
етилового спирту, а також призначення лікарського засобу (для
ін'єкції, зовнішнього призначення,  внутрішнього вживання, очні
краплі і т. ін).
   Зубні лікарі можуть виписувати вимоги тільки на наведені
нижче отруйні і сильнодіючі речовини, що  застосовуються  в
стоматологічному кабінеті (без права видачі іх пацієнтам на руки):
   адреналіну гідрохлориду (розчин 0,1% в оригінальній упаковці,
в ампулах);
   азотна кислота (у чистому вигляді);
   амілнітрит (в ампулах);
   йодоформ (у порошку, пастах, емульсіях);
   кофеїн-бензоат натрію (в ампулах);
   кокаїну гідрохлорид (в пастах);
   миш'яковистий ангідрид (в пастах з вмістом до 50%);
   новокаїну (у чистому вигляді, розчин до 4%, в амп.);
   срібла нітрат (в кристалах і розчинах);
   фенол (у чистому вигляді і в суміші з іншими речовинами);
   хлороформ;
   хлоретил (в ампулах);
   ефір медичний.
   Вимоги на кокаїну гідрохлорид (в пастах) і миш'яковистий
ангідрид (в пастах з вмістом його до 50%), срібла нітрат (в
кристалах і розчинах), крім підпису зубного лікаря, повинні бути
завірені підписом  керівника  закладу або його заступника по
медичній частині.
 
                      Додаток N 1
                 До Правил виписування рецептів
                 на лікарські засоби та вироби
                 медичного призначення,
                 затверджених наказом МОЗ України
                 від 30.06.94 N 117
 
 
    Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування
   лікарських засобів за повну вартість (розмір 105х150)
 
 
 Назва закладу             Код закладу по ЗКУД
 (штамп закладу)            Код закладу по ЗКПО
                   Медична документація ф-1
 ----------------------------------------------------------------
 
               РЕЦЕПТ
      (дорослий, дитячий - потрібне підкреслити)
 
          "___"_______________19__р.
 
 
 -----------------------------------------------------------------
 Прізвище. ініціали та
 вік хворого      ------------------------------------------
 
 Прізвище, ініціали
 лікаря         ------------------------------------------
 
 -----------------------------------------------------------------
       I
       I  Rp:
       I
       I
       I
 -----------------------------------------------------------------
       I
       I Rp:
       I
 -----------------------------------------------------------------
 
 Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо)     М. П.
 
 -----------------------------------------------------------------
 Рецепт дійсний  протягом  10 днів,  2-х місяців (непотрібне
 закреслити)
 
             Пам'ятка лікарю
    (друкується на зворотньому боці рецептурного бланка)
 
   Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським
способом або ставиться штамп.
   Рецепт виписується  латинською  мовою, розбірливо, чітко,
чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.
   На одному бланку виписується: один лікарський препарат, що
вміщує отруйні або наркотичні речовини, або 1 - 3 інших лікарських
засобів.
   Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.
   Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі - в
мілілітрах, грамах і краплях;
   Спосіб вживання  пишеться  державною  чи  іншими  мовами
відповідно до Закону України "Про мови в Українській  РСР",
забороняється обмежуватись  загальними вказівками: "внутрішнє",
"зовнішнє", "відомо" і т. п.
 
                     -------------------------
                        Штамп аптеки
 ----------------------------      -------------------------
 N лікарської форми
 індивідуального виготовлення      Перевірив   Відпустив
 ----------------------------
 Прийняв    Виготовив
 -----------------------------------------------------------------
 
                      Додаток N 2
                 До Правил виписування рецептів
                 на лікарські засоби та вироби
                 медичного призначення,
                 затверджених наказом МОЗ України
                 від 30.06.94 N 117
 
 -----------------------------------------------------------------
 
 Прізвище, ініціали та
 вік хворого      ------------------------------------------
 
 Адреса хворого або номер
 медичної картки
 амбулаторного хворого ------------------------------------------
 
 Назва та кількість
 виписаних лікарських
 засобів        ------------------------------------------
 
 Номер рецепта N -----         "....."..........19... р
                    (дата виписки рецепта)
 
         л і н і я   в і д р и в у
 .................................................................
 
    Форма рецептурного  бланка N 2 (ф-2) для виписування
лікарських засобів безплатно, з оплатою 50% і таких, що підлягають
предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)
 
 Назва закладу              Код закладу по ЗКУД
 (штамп закладу)             Код закладу по ЗКПО
                     Медична документація ф-2
 -----------------------------------------------------------------
                     Номер рецепта N______
 Р Е Ц Е П Т               "____"________19___р
                     (дата виписки рецепта)
 -----------------------------------------------------------------
 За повну вартість     Безплатно    Оплата 50%
 -----------------------------------------------------------------
 Прізвище, ініціали і
 вік хворого      ------------------------------------------
 
 Адреса хворого або номер
 медичної картки
 амбулаторного хворого ------------------------------------------
 
 Прізвище, ініціали
 лікаря         ------------------------------------------
 
 -----------------------------------------------------------------
        I
        I Rp:
        I
        I
 -----------------------------------------------------------------
 Підпис та особиста печатка
 лікаря (розбірливо)               М. П.
 
 Рецепт дійсний 10 днів,       печатка лікувально-
 2 місяці               профілактичного закладу
 (непотрібне закреслити)       "Для рецептів"
 
                        Додаток 3
                  до Правил виписування рецептів
                  на лікарські засоби та вироби
                  медичного призначення
                  (у редакції наказу МОЗ України
                  від 08.12.2000 N 324 
                  ( z0934-00 )
 
      * Спеціальний рецептурний бланк форми N 3
 для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів
 
                -------------
Iдентифікаційний код за ЄДРПОУ ¦      ¦ Код за ДКУД _________
______________________________ ------------- Медична документація
    назва закладу             ф-3
 штамп закладу
 
               Рецепт
    на право одержання лікарського засобу, що містить
        наркотичну чи психотропну речовину
          (документ суворої звітності)
 
        Серія______________ N __________
          "___"_____________ 200__ р.
 
 
   Прізвище, ініціали і
   вік хворого
   ---------------------------------------------------
   Адреса хворого та номер
   медичної картки
   амбулаторного хворого
   ---------------------------------------------------
   Прізвище, ініціали
   лікаря
   ---------------------------------------------------
    Rp:  ¦
       ¦
   ---------------------------------------------------
   Підпис і особиста печатка    Печатка
   лікаря (розбірливо)       лікувального
                   закладу
 
         Рецепт дійсний протягом 5 днів
          Рецепт залишається в аптеці
_________________________
 * Спеціальний рецептурний бланк N 3 має розміри: 75мм х 120 мм,
  відповідні ступені захисту; серія та номер бланку зазначаються
  друкарським способом.
 
( Додаток 3 в редакції Наказу МОЗ N 324 ( z0934-00 ) від
08.12.2000 )
 
                      Додаток 4
                 До Правил виписування рецептів
                 на лікарські засоби та вироби
                 медичного призначення,
                 затверджених наказом МОЗ України
                 від 30.06.94 N 117
 
        Найважливіші рецептурні скорочення
 
-----------------------------------------------------------------
 Скорочення на
 латинській мові     Повне написання     Переклад
-----------------------------------------------------------------
     1            2           3
-----------------------------------------------------------------
aa             ana          по, порівну
ac. acid.         acidum        кислота
amp.            ampulla        ампула
ag.            agua         вода
ag. pur.          adua purificata    очищена вода
but.            butyrum        масло (тверде)
comp., cps., cp.      compositus (a, um)  складний
D.             Da, Detur, Dentur   Видай. Нехай
                         буде видано
                         Нехай будуть
                         видані
D. S.           Da Signa, Detur    Видай. Познач.
              Signetur       нехай буде видано
                         позначено. Видати
                         позначити
 
D. t. d.          Da (Dentur)tales   Видай (Видати)
              doses         таких доз
dil.            dilutus        розведений
div. in. p. aeg.      divide in partes   розділи на
              aequales       рівні частини
 
extr.           extractum       екстракт, витяжка
f.             fiat(fiant)      нехай утвориться
                         (утворяться)
gtt.            gutta, guttae     крапля, краплі
inf.            infusum        настій
in ampull.         in ampullis      в ампулах
in tab.          in tabulettis     в таблетках
lin.            linimentum      рідка мазь
lig.            liguor        рідина
M. pil.          massa pilularum    пілюльна маса
M.             Misce; Misceatur   Змішай. Нехай
                         буде змішано,
                         змішати
N.             numero        числом
ol.            oleum         олія
pil.            pilula        пілюля
P. aeg.          partes aegueles    рівні частини
pulv.           pulvis        порошок
q. s.           quantum satis     скільки буде
                         потрібно, скільки
                         неохідно
r., rad.          radix         корінь
Rp.            Recipe        Візьми
Rep.            Repete, Repetatur   Повтори, нехай
                         буде повторено
rhiz.           rhizoma        кореневище
S.             Signa, Signetur    Познач. Нехай
                         буде позначено
sem.            semen         насіння
simpl.           simplex        простий
sir.            sirupus        сироп
sol.            solutio        розчин
supp.           suppositorium     свічка,
                         супозиторії
tab.            Tabuletta       таблетка
t-ra., tinct., tct     tinctura       настойка
ung.            unguentum       мазь
vitr.           vitrum        склянка
ppt., praec.        praecipitatus     осаджений
past.           pasta         паста
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка