Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об'єктів

Страница 6фільтруючої системи МОР.
   3.1.41. Блокування  пускових  механізмів  технологічного
обладнання і місцевої відпливної вентиляції при використовуванні
МОР і ТМ повинна бути передбачена таким чином, щоб одночасно із
пуском обладнання вмикалася й емкосна відпливна вентиляція, а
вимкнення останньої здійснювалася після його зупинки.
   3.1.42. Зливання продуктів (кінцевих і проміжних продуктів,
кубових залишків та ін.) з ємностей і апаратів повинно проводитися
засобами, що виключають виділення у повітрі шкідливих речовин і
забруднення шкірного покриття працюючих.
   3.1.43. Зачищення,  миття,  пропарювання  і  знешкодження
цистерн, контейнерів, змінних виробничих апаратів, бочок та інших
ємностей, що вмістили шкідливі речовини або агресивні рідини
(кислоти,  лучи  та  ін.), повинні проводитися у спеціально
обладнаних пропарювальнопромивальних станціях або пунктах.
   3.1.44. Забороняється перенесення на спині і плечах отруйних
й роз'їдаючих шкіру речовин. Пляшки з кислотами повинно переносити
у вербових кошиках застелених соломою (або інші відповідній тарі)
двома чоловіками на висоті 15-20 см від поверхні.
   3.1.45. при виявленні пошкодження салона з отруйним газом
його належить найшвидше віднести на відстань не меншого за 100 м у
навітряний бік від житлових і виробничих будинків і причалів, на
яких проводяться роботи або стоять судна, і закопати у землю на
глибину 1 м.
   3.1.46. При роботах з небезпечними і шкідливими речовинами у
випадках виявлення щонайменших ознак отруєння або подразнення
слизових оболочок рота й очей, шкіри треба негайно припинити
роботу,  а  ураженого  відправити  до найближчого медпункту.
Відновлення роботи дозволяється за  узгодженням  з  органами
держсаннагляду після з'ясування й усунення причин отруєння або
пошкодження.
   3.1.47. Після закінчення роботи з небезпечними і шкідливими
речовинами всіх, хто брав участь у них, зобов'язані пройти
санобробку у душовій пропускного типу. Пункт обмивання повинен
бути забезпечений аптечкою, нейтральним милом, м'яким рушником і
мочалками. При цьому повинні бути обладнанні дві роздягальні: одна
з індивідуальними шафами для зберігання домашнього одягу робочих,
друга для зберігання (до обробки) забрудненого спецодягу. Після
користування спецодяг повинен бути знешкодженим (обезпилювання,
прання та ін.).
   3.1.48. За неможливості забезпечення  припустимого  рівня
шкідливих виробничих факторів хімічної природи загальноцеховими
засобами робочий персонал повинен бути забезпечений засобами
індивідуального захисту.
   3.1.49. Спуск людей у приміщення, де концентрація шкідливих
газів і парів у повітрі перевищує санітарні норми дозволяється
тільки за аварійних ситуацій з обов'язковим застосуванням ЗіЗ.
   У випадках, коли вміст кисню у цих приміщеннях менший за 19%,
обов'язкове використання тільки ізоляційних ЗіЗ.
   3.1.50. При використанні ртуті та її сполук, приладів з
ртутними заповненням необхідне додержання вимог, регламентованих
"Санітарними правилами проектування, обладнання, експлуатації і
утримання виробничих і лабораторних приміщень, призначених для
проведення робіт із ртуттю її сполуками і приладами з ртутним
заповненням" N 780-69 (113) і Додатка N4 до них "інструкція по
очищенню  спецодягу,  забрудненого  металевою  ртуттю або її
сполуками" N 1442-76 (114).
   3.1.51. При  застосуванні групи азбестовмісних матеріалів
необхідне додержання вимог "Методичних вказівок по  втіленню
державного санітарного нагляду на підприємствах, що виробляють і
застосовують азбест" N 2385-81 (115).
   При роботах з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі
слід керуватися вимогами "Санітарних правил при виробництві і
використанні епоксидних смол та матеріалів на їх основі" N 5159-89
(116).
   3.1.52. Спорудження  підпологових припливних і відпливних
вентиляційних каналів у фарбувальних цехах (відділеннях)  не
припустиме, за виключенням каналів для камер із нижнім підсосом і
установок безкамерного фарбування на решітках у підлозі. В таких
випадках очищення висмоктованного повітря в гідрофільтрах, що
розташовані на вході у канал, старого обов'язково.
   При цьому ділянки під підлогових каналів повинні бути за
безкамерного фарбування мінімальної  (технічно  обгрунтованої)
протяжності,  а  для камер канали повинні виводитися наверх
безпосередньо по їх стінкам. У всіх випадках повинні  бути
передбачені заходи, що виключають можливість створення у каналах
вибухонебезпечних концентрацій. Крім того передня  ямка  під
решіткою повинна бути наповнена шаром води висотою не меншою 50 мм
з автоматичним підтриманням постійного рівня.
   3.1.53. Припливно-відпливну  або  відпливну вентиляцію із
штучним пробудженням слід передбачувати для приямок глибиною 0,5 м
і більше, а також для оглядових каналів, що потребують щоденного
обслуговування і розташованих у приміщеннях категорії А і Б або у
приміщеннях, в яких виділяються шкідливі гази, випари або аерозолі
питомою вагою більшою за тапу повітря.
   3.1.54. Баки, збірники, вимірники для розчинувача кислот,
лугів і солей повинні бути оснащенні кришками, що не відкриваються
під час роботи обслуговуючого персоналу і місцевими підсосами.
   3.1.55. Кількість припливного повітря, яке необхідно подати
до гальванічних і травильних відділень, слід передбачувати з
розрахунку компенсації видаленого через місцеві  відсоси  із
перевіркою  на  асиміляцію  тепло-вологонадлишків.  У випадку
необхідності припливу додаткової кількості припливного повітря
слід також передбачувати механічний відплив з верхньої зони для
усунення цієї кількості повітря.
   3.1.56. У  неробочий  час  слід забезпечувати вентиляцію
приміщення цеху (гальванічного і травильного) із  розрахунку
асиміляції  надлишків  Волги з метою захисту від руйнування
будівельних конструкцій (запобігання конденсації вологи). Для
цього  повинні  включатися  частки припливних або відпливних
установок з урахуванням цілодобової роботи відпливних установок
від Ван, якщо вони не мають покришок або укрить.
 
 
  Вимоги до попередження шкідливого впливу фізичних факторів
 
 
             Шум і вібрація
 
 
   3.1.57. Загальні вимоги  безпеки  шумової  обстановки  у
приміщеннях на території СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ на робочих місцях
встановлюються за вимогами ДСТ 12.1.003-83 (59) і Зміненням N 1 до
нього (60).
   3.1.58. Вимоги до вимірювання шуму визначаються за вимогами
ДСТ 12.1.050-86 "Методи вимірювання шуму на робочих місцях" (117),
ДСТ 12.1.023-80 "Шум. Методи  встановлення  значень  шумових
характеристик  машин"  (118),  ДСТ  12.1.026-80 "Шум. Методи
визначення шумових характеристик джерел шуму" (119), "Методичних
вказівок по проведенню вимірювань і гігієнічної оцінки шумів на
робочих місцях" N 1844-78 (120),  "Методичних  вказівок  до
розрахунку питомого рівня шуму на території" N 11 МЗ УССР (121),
"Методичних вказівок до встановлення рівнів шуму на робочих місцях
із урахуванням напружності і важкості праці" N2411-81 (122),
"Методичних вказівок з донної оцінки виробничих шумів" N 2908-82
(123).
   3.1.59. При оцінці рівнів шуму на робочих місцях належить
керуватися СН N 3223-85 (68).
   При оцінці  рівнів  інфразвуку  належить   керуватися
"Гігієнічними нормами інфразвуку на робочих місцях" N 2274-80
(124).
   При оцінці рівнів ультразвуку належить керуватися вимогами
ДСТ 12.1.01-83 "Ультразвук. Загальні вимоги безпеки"  (125),
ультразвук, що передається контактним шляхом на руки працюючих,
нормується "Санітарними нормами і правилами  при  роботі  з
устаткуванням, що витворює ультразвуки, які передаються контактним
шляхом на руки працюючих" N 2282-80 (126).
   Робітники, що  контрактують  з  ультразвуком,  повинні
дотримуватися вимог, регламентованих "Санітарними  нормами  і
правилами при роботі на промислових ультразвукових установках" N
1733-77 (127)
   3.1.60. Загальні вимоги до безпеки вібраційної обстановки у
приміщеннях і на території СБЗ,  СРЗ,  на  робочих  місцях
визначаються за ДСТ 12.1.012-90 (47).
   3.1.61. Вимоги до вимірювання загальної вібрації визначаються
за ДСТ 12.1.043-84 "Вібрація. Методи вимірювання вібрації на
робочих місцях вимірювань і  гігієнічній  оцінці  виробничих
вібрацій" N 3911-85 (129).
   3.1.62. При гігієнічній оцінці рівнів вібрації  належить
керуватися документами, позначеними у п. 3.1.55. і 3.1.56., та СН
N 3044-84 (49).
   При оцінці локальної вібрації належить керуватися вимогами
"Санітарних норм і правил при роботі з машинами і обладнанням, що
витворюють локальну вібрацію, яка передається на руки працюючих" N
3041-84 (130). При вимірюванні і оцінці імпульсної вібрації
належить  керуватися  вимогами  "Методичних  рекомендацій  по
вимірюванню імпульсної локальної вібрації" N 2946-83  (131),
"Методичних вказівок з профілактиці несприятливої дії локальної
вібрації" N 3926-85 (132).
   3.1.63. Вимірювання  шуму  і вібрації на робочих місцях
побудованих або реконструюємих об'єктів СДЗ, СРЗ проводяться під
час здавання об'єкту приймальній комісії.
   3.1.64. Якщо на збудованому (реконструюємих) об'єкті рівні
шума або вібрації перевищують припустимі, повинні бути виконанні
додаткові заходи, що забезпечують досягнення нормативних величин.
   3.1.65. Результати  віброакустичних  вимірювань  під  час
здавання в експлуатацію об'єктів СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ вносяться до
Санітарного паспорту промислового об'єкту.
   3.1.66. Застосування засобів індивідуального захисту від шуму
встановлюється за ДСТ 12.1.029-60 "Засоби і методи захисту від
шуму. Класифікація" (133) і ДСТ 12.4.046-78 "Методи й засоби
вібраційного захисту. Класифікація" (134).
   3.1.67. Обладнання припливно-відпливних систем вентиляції,
кондиціонування, повітряного опалення, системи аспірації, крім
обладнання повітряно-теплових завіс, повинні розташовуватися у
спеціальних приміщеннях (вентиляційних камерах) або поза будинком.
Не слід установлювати вентилятори поруч із  приміщенням  де
вимагається забезпечення низьких рівнів шуму. Повітряводи повинні
закріплюватися до вентиляторів через гнучкість вставки, а не
повітряводах  повинні  встановлюватися  поглинаючі  шуму. Усі
вентилятори необхідно встановлювати на віброосновах.
 
 
 
              Мікроклімат
 
 
   3.1.68. Загальні  вимоги  до  оптимальних  і припустимих
параметрів мікроклімату на виробничих об'єктах СБЗ, СРЗ, РЕБФ і
РМФ визначаються вимогами ДСТ 12.1.005-88 (77).
   3.1.69. Вимірювання параметрів мікроклімату у  виробничих
приміщеннях  (температура  повітря,  температура  огороджуючи
поверхнень,  відносна  вологість,  швидкість  руху  повітря,
інтенсивність теплового випромінювання), належить проводити у
відповідності з вимогами методичних рекомендацій "Оцінка теплового
стану організму з метою обірунтування оптимальних і припустимих
параметрів виробничого мікроклімату" N 2661-83 (135).
   3.1.70. При оцінці параметрів мікроклімату слід керуватися
вимогами СН N 4088-86 (58).
   3.1.71. Температура нагрітих поверхнень обладнання або його
огороджень на робочих місцях не повинна перевищувати 45 град. С.
   3.1.72. інтенсивність теплового опромінення працюючих від
нагрітих поверхнень, технологічного обладнання, освітлювальних
приладів, інсоляції на постійних і непостійних робочих місцях не
повинна перевищувати 35 Вт/м2 при опроміненні 50% поверхні тіла і
більшого 70 Вт/м2 при опромінюванні поверхні від 25 до 50% і 100
Вт/м2 - при опроміненні не більше 25% поверхні тіла.
   Iнтенсивність теплового опромінювання працюючих від відкритих
джерел (нагрітий метал, скло, "відкрите" полум'я та ін.) не
повинна перевищувати 140 Вт/м2, за такого опромінення не повинно
піддаватися більше 25% поверхні тіла з обов'язковим використанням
ЗіЗ, у тому числі обличчя й очей та застосуванні засобів до
зниження опромінення на робочих місцях (дистанційне керування,
екранування, водяні завіси, раціональна вентиляція, розпорошення
води та ін.).
   3.1.73. Технічні й технологічні рішення, що спрямовані на
оптимізацію  параметрів  мікроклімату  на  робочих  місцях,
регламентуються "Санітарними правилами організації технологічних
процесів і гігієнічними вимогами до виробничого обладнання" N
1042-73 (136), "Санітарними правилами для підприємств чорної
металургії" N 2527-82 (137), "Санітарними правилами підприємств
кольорової металургії" N 2528-82 (138) та відомчими нормативними
документами.
   3.1.74. Допустима  температура  внутрішніх  поверхнень
конструкцій, що огороджують робочу зону (стін, підлоги, стелі та
ін.),  або пристроїв (екранів і т.п.), а також температура
зовнішніх поверхнень технологічного устаткування або огороджуючи
його обладнань не повинна виходити більше ніж на 2 град. С за межі
оптимальних величин температури повітря, що встановлені вимогами
ДСТ 12.1.005-88 (77) для окремих категорій робіт.
   За температури поверхнень, що огороджують конструкції, нижче
або вище оптимальних величин температури повітря робочі місця
повинні бути віддалені від них на відстань не менше 1 м.
   3.1.75. Перепад температури повітря по горизонталі у робочій
зоні за всіх категорій робіт допускається до 3 град. С.
   Коливання температури повітря по горизонталі у робочій зоні
на протязі зміни допускається до 4 град. С - при легких роботах,
до ? % град. С - при середній важкості робіт і до 6 град. С при
важких роботах. При цьому абсолютні значення температури впливу
виміряної на різній висоті і у різних ділянках приміщень на
протязі зміни не повинні виходити за межі допустимих величин, що
регламентовані ДСТ 12.1.005-88 (77).
   3.1.76. У кабінетах, на  пультах  і  постах  керування
технологічними процесами, у залах обчислювальної техніки та інших
виробничих приміщеннях при виконанні робіт операторського типу,
пов'язаних із нервово-емоційною напругою, повинно дотримуватися
оптимальних параметрів температури повітря - 22 - 24 град. С,
відносної вологості - 60-40% і швидкості його руху - не більше 0,1
м/с.
   Перелік інших виробничих приміщень визначається галузевими
документами, що узгоджені з органами санітарного нагляду  у
встановленому порядку.
 
 
          Неіонізуючі випромінювання
 
 
   3.1.77. Методи контролю і гігієнічні нормативи електричного
поля промислової частоти  повинні  відповідати  вимогам  ДСТ
12.1.002-84 "Електричні поля промислової частоти. Припустимі рівні
напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях"
(139), "Гранично припустимі рівні (ГПР) дії електричних полів
діапазону частот 0,06-30,0 МГц" N 4131-86 (140), "Санітарними
нормами і правилами виконання робіт в умовах дії електричних полів
промислової частоти" N 5802-91 (141).
   3.1.78. Гранично  припустимий  рівень  дії  напруженості
електричного поля частотою 50 Гц встановлюється у 25 кв/м2.
   Перебування в електричному полі напруженістю більше 25 кВ/м2
без застосування засобів захисту не допускається.
   Перебування в електричному полі напруженістю до 5 кВ/м2
включно допускається на протязі робочого дня.
   За напруженістю електричного поля від 20 до 25 кВ/м2 час
перебування персоналу не повинен перевищувати 10 хвилин.
   Припустимий час перебування в електричному полі напруженістю
зверх 5 до 20 кВ-м2 вираховується за формулою:
 
             Т = 50 / Е - 2 ,
 
   Де Т - припустимий час перебування в електричному полі
відповідної напруженості (r);
   Е - напруженість діючого електричного поля (кВ/м2).
 
   3.1.79. Усі  роботи,  пов'язані  з  електрикою  повинні
проводитися відповідно з вимогами ДСТ 12.1.019-79 "Електробезпека.
Загальні вимоги" (142), ДСТ 12.1.030-81 "Електробезпека. Захисне
заземлення. Занулення" (143), ДСТ 12.1.038-82 "Електробезпека.
Гранично припустимі рівні напруги дотинівіх струмів"  (144),
"Правил обладнання електроустановок ОЕ-76 (розділ VI)" (145),
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (146),
"Правил  техніки  безпеки  при  експлуатації електроустановок
споживачів"  (147),  КТМ  31.046-73  "Електропостачання  і
електрообладнання  морських  портів і судноремонтних заводів.
Вказівки по проектуванню. Частини I-III" (148), КД 5.5360-78 і ГСТ
5.9334-79  "Тимчасове  електрозабезпечення,  вентиляція  і
забезпечення будующихся і ремонтуємих суден" (149), ГСТ 5.0346-81
"Електропостачання будующихся і ремонтуємих суден. Вимоги безпеки"
(150),  "Правил  використання  і  іспитів  засобів  захисту,
використовуємих у енергоустановках" (151).
   3.1.80. Методи контролю і  гігієнічні  нормативи  рівнів
магнитиних полів регламентуються відповідно до вимог "Гранично
припустимих рівнів впливу постійних магнітних полів при роботі з
магнітними пристроями і магнітними матеріалами" N 1742-77 (152),
"ГПР магнітних полів частот 50 Гц" N 3206-85 (153), "Методичних
вказівок до гігієнічної оцінки основних параметрів магнітних
полів, що створюються машинами контактної зварки  перемінним
струмом частотою 50 Гц" N 3207-85 (154), "Орієнтованих безпечних
рівнів впливу перемінних магнітних полів частотою 50 Гц при роботі
під напругою на повітряних лініях (ПЛ) напругою 220-1150 кВ" N
5060-89 (155).
   3.1.81. Напруженість постійного магнітного поля на робочому
місці не повинна перевищувати 8 кА/м2, у випадку впливу магнітного
полю частотою 50 Гц на все тіло його напруженість не повинна
перевищувати 3,2 кА/м2 (6,5 мТл).
   Тривалість перебування працюючих у магнітному полі частотою
50 Гц при роботі під нагрузкою не повинна перевищувати 50% від
загальної тривалості робочого дня.
   3.1.82. Електромагнітні поля у діапазоні радіочастот (60 кГц
- 300 ГГц) регламентуються вимогами ДСТ 12.1.006-84 (10). У
   діапазоні частот 60 кГЦ - 300 МГц оцінюється напруженість
його складових, які не повинні перевищувати наступні гранично
припустимі значення:
   - за електричною складовою (В/м);
 
   50 для частот від 60 кГц до 3 МГц;
   20 для частот від 3 кГц до 30 МГц;
   10 для частот від 30 кГц до 50 МГц;
   5 для частот від 50 кГц до 300 МГц;
 
   - за магнітною складовою (А/м):
 
   5 для частот від 60 кГц до 1,5 МГц;
   0,3 для частот від 30 кГц до 50 МГц;
 
   У діапазоні частот 300 МГц - 300 ГГц гранично припустима
кількість потоку енергії не повинна перевищувати 10 Вт/м2 (1000
мкВт/см2); а за наявності рентгенівського випромінювання або
високої температури повітря у робочих приміщеннях (вище 28 град.
С) - 1 Вт/м2 (100 мкВт/см2).
   3.1.83. Для захисту персоналу від впливу електромагнітних
полів радіочастот необхідно використовувати способи й засоби:
   - зменшення  напружності  й  щільності  потоку  енергії
електромагнітних полів шляхом використання узгоджених навантажень
і поглиначів потужності;
   - екранування робочих місць;
   - віддалення робочого місця від джерел ЕМП;
   - раціональне розміщення у робочому приміщенні обладнання, що
випромінює ЕМП;
   - встановлення раціональних режимів праці устаткування і
персоналу;
   - застосування засобів попереджувальної сигналізації;
   - застосування ЗіЗ.
   3.1.84. Припустимі рівні напружності електростатичних полів
на робочих місцях, вимоги до контролю  й  засобів  захисту
встановлюються відповідно до ДСТ 12.1.045-84 "Електростатичні
поля. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення
контролю"  (156),  "Санітарногігіенічних  норм  напруженості
електростатичного поля" N 1757-77 (157).
   3.1.85. Гранично   припустимий   рівень   напруженості
електростатичного поля менше 20 кВ/м час перебування людини у
ньому не регламентується.
   3.1.86.Санітарний контроль за  електризуванням  полімерних
матеріалів на суднах і методи боротьби із статичною електрикою
регламентуються "Методичними вказівками по здійсненню санітарного
контролю за електризуванням полімерних матеріалів на суднах і
методах його зниження" N 2036-79 (158).
   3.1.87. При організації і проведенні виробничих процесів
пов'язаних з рухом перенесення або розпилом легкоспалахуючих
рідин, рухом гарячих парів і газів, переробкою і перевантаженням
сипучих і  дрібнодисперсних  матеріалів,  тертям  синтетичних
матеріалів та інших подібних операціях, за яких можливе утворення
електрики, повинні передбачатися заходи захисту від нього:
   - відведення  зарядів  шляхом  заземлення устаткування і
комунікацій, а також забезпечення постійного електричного контакту
тіла людини з заземленням;
   - відведення зарядів у результаті зменшення питомих об'ємних
і поверхневих опорів;
   - нейтралізація зарядів шляхом використання радіоізотопних,
індукційних та інших нейтралізаторів.
   3.1.88. Для  зниження  інтенсивності  виникнення  зарядів
статичної електрики - всюди, де це потрібно за технологією
виробництва, повинно бути виключене розбризкування, подрібнення,
розпорошення речовин, швидкість руху матеріалів в апаратах і
магістралях не повинна перевищувати значень, що  передбачені
проектом.
   3.1.89. Для запобігання небезпечних іскрових розрядів, які
виникають у наслідок накопичення на тілі людини зарядів статичної
електрики за контактного чи індукційного впливу наелектризованого
матеріалу або елементів одягу, що електризуються тертям один з
одним, за вибухонебезпечних виробництв необхідно  забезпечити
відведення зарядів у землю. Основний спосіб виконання цього -
забезпечити електропровідності взуття й підлоги.
   3.1.90. Забороняється обдування стисненим повітрям оекцій,
устаткування, виробів, робочих місць, а також людей.
   3.1.91. У   випадку   використання  джерел  лазерного
випромінювання заходи безпеки при експлуатації лазерних установок
повинні відповідати вимогам ДСТ 12.1.040-83 "Лазерна безпека.
Загальні положення" (159).
   3.1.92. Дозиметричний  контроль  лазерного випромінювання,
гранично припустимі рівні впливу й профілактичні заходи повинні
регламентуватися відповідно з вимогами ДСТ 12.1.031-81 "Методи
дозиметричного  контролю  лазерного  випромінювання"  (160),
"Санітарних норм і правил улаштування й експлуатації лазерів" N
5804-91 (161), ДСТ 24713-81  "Методи  вимірювань  параметрів
лазерного  випромінювання.  Класифікація" (162), ДСТ 24714-81
"Лазери. Методи вимірювання параметрів випромінювання. Загальні
положення" (163).
   3.1.93. Роботи,  пов'язані  з  обслуговуванням  лазерних
установок  і застосування у відповідності до вимог "Типової
інструкції з охорони праці при проведенні робіт із лазерними
апаратами" N 06- 14/20-88 (164).
   3.1.94. Теплові випромінювання  (ультрафіолетове,  видиме,
інфрачервоне)  не  повинні  створювати  на  постійних місцях
інтенсивних теплових випромінювань, що перевищують гігієнічні
норми,  наведені  у  "Санітарних  нормах  ультрафіолетового
випромінювання у виробничих приміщеннях" N 4557-88 (165) та у
розділі 3.1.64. цих Правил.
   3.1.95. Припустима   інтенсивність    ультрафіолетового
опромінення працюючих за наявністю незахищених діянок поверхні
шкіри не більше 0,2 м2 і періоду опромінення до 5 хвилин довжиною
пауз між ними не менше 30 хвилин і загальної тривалості впливу за
зміну до 60 хвилин - не повинна перевищувати:
   - 50,0  Вт/м2 - для області 400-315 мм (довгохвильовий
спектр);
   - 0,05 Вт/м2 - для області 315-280 мм (середньохвильовий
спектр);
   - 0,001 Вт/м2 - для області 280-200 мм (короткохвильовий
спектр);
   3.1.96. Припустима    інтенсивність   ультрафіолетового
опромінення працюючих при наявності незахищених дільниць поверхні
шкіри не більш 0,2 м2 (обличчя, шиї, рук та ін.), загальною
тривалістю впливу опромінення 50% часу робочої зміни і тривалістю
одноразового опромінення понад 5 хвилин і більше не повинна
перевищувати:
 
   10,0 Вт/м2 - для області 400-315 мм;Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка