Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів операцій по річному заключенню рахунків

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.12.2006 N 344
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                        казначейства
    N 6 ( v0006506-08 ) від 12.01.2008 }
 
       Про затвердження Порядку відображення
    у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів
       операцій по річному заключенню рахунків
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                       казначейства
     N 353 ( v0353506-06 ) від 28.12.2006 }
 
 
   З метою забезпечення завершення бюджетного року по виконанню
місцевих бюджетів та підведення його результатів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок відображення в бухгалтерському обліку
виконання  місцевих  бюджетів операцій по річному заключенню
рахунків, що додається.
 
   2. Головним управлінням Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити відображення в бухгалтерському обліку операцій по
річному заключенню рахунків відповідно до цього Порядку.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 1, 2, 3 та
розділ XII додатка 4 наказу Державного казначейства України від
15.03.2001 N 29.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Чечуліну О.О., начальників Головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
 
 Голова                        С.I.Харченко
 
 
                   Додаток
                   до наказу Державного
                   казначейства України
                   25.12.2006 N 344
 
 
               ПОРЯДОК
       відображення у бухгалтерському обліку
        виконання місцевих бюджетів операцій
         по річному заключенню рахунків
 
 
   Для підведення результатів виконання місцевих бюджетів по
завершенню бюджетного року Головними управліннями  Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Державного
казначейства України) проводяться операції по закриттю рахунків.
Закриття рахунків здійснюється  після  закінчення  останнього
операційного дня бюджетного року. Результат виконання місцевих
бюджетів  визначається  Головними  управліннями  Державного
казначейства України.
   Обов'язковою умовою  виконання  Головними  управліннями
Державного казначейства України операцій по закриттю рахунків є
відсутність у розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих
бюджетів  залишків  на  рахунках  розділу 35 Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
   На момент  закриття  бюджетного року необхідно здійснити
списання залишків  коштів  з  реєстраційних  та  спеціальних
реєстраційних  рахунків  розпорядників  та одержувачів коштів
місцевих бюджетів (крім власних надходжень, субвенцій з державного
бюджету  місцевим бюджетам) на рахунки відповідного бюджету,
відкриті в Головних управліннях Державного казначейства України.
   Операції по річному закриттю рахунків відображаються такими
бухгалтерськими проведеннями.
 
     Операції по закриттю рахунків бюджетного обліку
 
   А) В Головних управліннях Державного казначейства України,
які  обслуговують  розпорядників  коштів  місцевих  бюджетів,
розташованих на різних адміністративних територіях
 
   1. За доходами (власні надходження)
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6124 ¦Власні кошти розпорядників коштів місцевого ¦
¦     ¦    ¦бюджету                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. За видатками
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7911 ¦Контррахунок за видатковими операціями    ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7211 ¦Видатки загального фонду місцевого бюджету  ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦     ¦ 7221 ¦Видатки спеціального фонду місцевого бюджету ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. За кредитуванням
   - на суму наданих бюджетних кредитів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7231 ¦Кредитування загального фонду місцевого   ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦     ¦ 7232 ¦Кредитування спеціального фонду місцевого  ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   - на суму повернутих бюджетних кредитів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7231 ¦Кредитування загального фонду місцевого   ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦     ¦ 7232 ¦Кредитування спеціального фонду місцевого  ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. За результатом виконання місцевого бюджету
   - на суму операцій, що проводилися із залишками коштів за
власними надходженнями на початок бюджетного року і вплинули на
результат виконання місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5122 ¦Результат виконання спеціального фонду   ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Iнформація про суми доходів, видатків,  кредитування  за
вирахуванням погашення загального та спеціального фондів місцевого
бюджету (далі - Iнформація) за формою, встановленою додатком до
Порядку, у термін, визначений Державним казначейством України,
передається в електронному вигляді до  Головного  управління
Державного  казначейства України, яке здійснює обслуговування
місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна
установа.
 
{  Підпункт 4 підрозділу "В Головних управліннях Державного
казначейства  України,  які обслуговують розпорядників коштів
місцевих  бюджетів,  розташованих  на різних адміністративних
територіях" розділу "Операції по закриттю рахунків бюджетного
обліку"  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 353 ( v0353506-06 ) від 28.12.2006 }
 
   Б) В Головних управліннях Державного казначейства України,
які обслуговують місцевий бюджет
   Головне управління  Державного  казначейства  України, на
підставі отриманої Iнформації, відображає в обліку по виконанню
відповідного  місцевого  бюджету  суми  доходів, видатків та
кредитування  за  вирахуванням  погашення  і  здійснює  такі
бухгалтерські проведення:
 
   1. За доходами (власні надходження)
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6124 ¦Власні кошти розпорядників коштів місцевого ¦
¦     ¦    ¦бюджету                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. За видатками
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7211 ¦Видатки загального фонду місцевого бюджету  ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦     ¦ 7221 ¦Видатки спеціального фонду місцевого бюджету ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7911 ¦Контррахунок за видатковими операціями    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. За кредитуванням
   - на суму наданих бюджетних кредитів з місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7231 ¦Кредитування загального фонду місцевого   ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦     ¦ 7232 ¦Кредитування спеціального фонду місцевого  ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   - на суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з місцевого
бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7231 ¦Кредитування загального фонду місцевого   ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦     ¦ 7232 ¦Кредитування спеціального фонду місцевого  ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. За результатом виконання місцевого бюджету
   - на суму операцій, що проводилися із залишками коштів за
власними надходженнями на початок бюджетного року, і вплинули на
результат виконання місцевого бюджету:
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5122 ¦Результат виконання спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
------------------------------------------------------------------
 
   Всі інші  операції  по  закриттю рахунків та підведенню
результату по виконанню місцевих бюджетів здійснюються Головними
управліннями   Державного   казначейства   України   у
загальновстановленому порядку.
 
{  Підпункт 4 підрозділу "В Головних управліннях Державного
казначейства України, які обслуговують місцевий бюджет" розділу
"Операції по закриттю рахунків бюджетного обліку" із змінами,
внесеними згідно  з  Наказом  Державного казначейства N 353
( v0353506-06 ) від 28.12.2006 }
 
   В) В Головних управліннях Державного казначейства України
(загальновстановлений порядок)
 
   а) загальний фонд:
 
   1. На суму доходів загального фонду місцевого бюджету,
списаних  на  результат виконання загального фонду місцевого
бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6121 ¦Доходи загального фонду місцевого бюджету  ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5121 ¦Результат виконання загального фонду     ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6124 ¦Власні кошти розпорядників коштів місцевого ¦
¦     ¦    ¦бюджету                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5122 ¦Результат виконання спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Підпункт 1 пункту "спеціальний фонд" підрозділу "В Головних
управліннях Державного казначейства України (загальновстановлений
порядок)"  розділу "Операції по закриттю рахунків бюджетного
обліку"  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 353 ( v0353506-06 ) від 28.12.2006 }
 
   2. На суму видатків загального фонду місцевого бюджету,
списаних  на  результат виконання загального фонду місцевого
бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5121 ¦Результат виконання загального фонду     ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7211 ¦Видатки загального фонду місцевого бюджету  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7911 ¦Контррахунок за видатковими операціями    ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. На суму наданих бюджетних кредитів, списаних на результат
виконання загального фонду місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5121 ¦Результат виконання загального фонду     ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7231 ¦Кредитування загального фонду місцевого   ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з місцевого
бюджету, списаних на результат  виконання  загального  фонду
місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7231 ¦Кредитування загального фонду місцевого   ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5121 ¦Результат виконання загального фонду     ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   б) спеціальний фонд:
 
   1. На суму доходів спеціального фонду місцевого бюджету,
списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого
бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6122 ¦Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, ¦
¦     ¦    ¦які направляються на спеціальні видатки   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5122 ¦Результат виконання спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. На суму видатків спеціального фонду місцевого бюджету,
списаних на результат виконання спеціального фонду місцевого
бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5122 ¦Результат виконання спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7221 ¦Видатки спеціального фонду місцевого бюджету ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7911 ¦Контррахунок за видатковими операціями    ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. На суму наданих бюджетних кредитів, списаних на результат
виконання спеціального фонду місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5122 ¦Результат виконання спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7232 ¦Кредитування спеціального фонду місцевого  ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з місцевого
бюджету, списаних на результат виконання спеціального  фонду
місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 7232 ¦Кредитування спеціального фонду місцевого  ¦
¦     ¦    ¦бюджету за вирахуванням погашення      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 5122 ¦Результат виконання спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 5911 ¦Контррахунок за результатом виконання бюджету¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 7921 ¦Контррахунок за операціями з кредитуванням за¦
¦     ¦    ¦вирахуванням погашення            ¦
------------------------------------------------------------------
 
    Операції по закриттю рахунків управлінського обліку
 
   а) загальний фонд:
 
   1. На суму коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8251 ¦Кошти загального фонду місцевого бюджету,  ¦
¦     ¦    ¦передані розпорядниками коштів місцевих   ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. На суму коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8141 ¦Кошти загального фонду місцевих бюджетів,  ¦
¦     ¦    ¦отримані розпорядниками коштів місцевих   ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. На суму коштів, отриманих місцевими бюджетами:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8741 ¦Кошти, отримані до загального фонду місцевих ¦
¦     ¦    ¦бюджетів від розміщення цінних паперів    ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8743 ¦Iнші кошти, отримані до загального фонду   ¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8745 ¦Кошти, отримані до загального фонду місцевих ¦
¦     ¦    ¦бюджетів від залучених кредитів Національного¦
¦     ¦    ¦банку України                ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8747 ¦Кошти, отримані до загального фонду місцевих ¦
¦     ¦    ¦бюджетів від інших залучених кредитів    ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   б) спеціальний фонд:
 
   1. На суму коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8252 ¦Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, ¦
¦     ¦    ¦передані розпорядниками коштів місцевих   ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. На суму коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками
коштів місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8142 ¦Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, ¦
¦     ¦    ¦отримані розпорядниками коштів місцевих   ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. На суму коштів, отриманих місцевими бюджетами:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8742 ¦Кошти, отримані до спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів від розміщення цінних   ¦
¦     ¦    ¦паперів                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8744 ¦Iнші кошти, отримані до спеціального фонду  ¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8746 ¦Кошти, отримані до спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів від залучених кредитів   ¦
¦     ¦    ¦Національного банку України         ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 8748 ¦Кошти, отримані до спеціального фонду    ¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів від інших залучених    ¦
¦     ¦    ¦кредитів                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 8921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦управлінського обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
    Операції по закриттю рахунків позабалансового обліку
 
   а) загальний фонд:
 
   1. На суму затверджених планових показників:
 
   а) за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9163 ¦Затверджені зведені кошторисні призначення за¦
¦     ¦    ¦коштами загального фонду місцевих бюджетів  ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9127 ¦Затверджені зведені кошторисні призначення за¦
¦     ¦    ¦коштами загального фонду місцевих бюджетів, з¦
¦     ¦    ¦урахуванням змін               ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9166 ¦Затверджені зведені призначення з місцевих  ¦
¦     ¦    ¦бюджетів за планом асигнувань        ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9144 ¦Затверджені зведені призначення з місцевого ¦
¦     ¦    ¦бюджету за планом асигнувань, з урахуванням ¦
¦     ¦    ¦змін                     ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9161 ¦Затверджені кошторисні призначення за коштами¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевих бюджетів      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9125 ¦Затверджені кошторисні призначення за коштами¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевих бюджетів, з    ¦
¦     ¦    ¦урахуванням змін               ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9165 ¦Затверджені призначення з місцевих бюджетів ¦
¦     ¦    ¦за планом асигнувань             ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9143 ¦Затверджені призначення з місцевого бюджету ¦
¦     ¦    ¦за планом асигнувань, з урахуванням змін   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9293 ¦Затверджені зведені бюджетні призначення по ¦
¦     ¦    ¦загальному фонду місцевих бюджетів      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9227 ¦Затверджені зведені бюджетні призначення по ¦
¦     ¦    ¦загальному фонду місцевих бюджетів, з    ¦
¦     ¦    ¦урахуванням змін               ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9296 ¦Затверджені зведені бюджетні призначення з  ¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевих бюджетів за    ¦
¦     ¦    ¦помісячним розписом асигнувань        ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9274 ¦Затверджені зведені бюджетні призначення з  ¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевого бюджету за    ¦
¦     ¦    ¦помісячним розписом асигнувань, з урахуванням¦
¦     ¦    ¦змін                     ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9291 ¦Затверджені бюджетні призначення по     ¦
¦     ¦    ¦загальному фонду місцевих бюджетів      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9225 ¦Затверджені бюджетні призначення по     ¦
¦     ¦    ¦загальному фонду місцевих бюджетів, з    ¦
¦     ¦    ¦урахуванням змін               ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9295 ¦Затверджені бюджетні призначення з загального¦
¦     ¦    ¦фонду місцевих бюджетів за помісячним    ¦
¦     ¦    ¦розписом асигнувань             ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9272 ¦Затверджені бюджетні призначення з загального¦
¦     ¦    ¦фонду місцевого бюджету за помісячним    ¦
¦     ¦    ¦розписом асигнувань, з урахуванням змін   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   б) за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9733 ¦Затверджений розпис фінансування загального ¦
¦     ¦    ¦фонду місцевих бюджетів за типом боргового  ¦
¦     ¦    ¦зобов'язання, з урахуванням змін       ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9742 ¦Затверджений помісячний розпис фінансування ¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів за типом боргового     ¦
¦     ¦    ¦зобов'язання                 ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   в) за доходами місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9323 ¦Затверджені планові показники за доходами  ¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевого бюджету      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
 
   а) за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9123 ¦Зведені поточні кошторисні призначення за  ¦
¦     ¦    ¦коштами загального фонду місцевих бюджетів  ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9142 ¦Зведені поточні призначення з місцевого   ¦
¦     ¦    ¦бюджету за планом асигнувань         ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9121 ¦Поточні кошторисні призначення за коштами  ¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевих бюджетів      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9141 ¦Поточні призначення з місцевого бюджету за  ¦
¦     ¦    ¦планом асигнувань              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9223 ¦Зведені поточні бюджетні призначення по   ¦
¦     ¦    ¦загальному фонду місцевих бюджетів      ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9273 ¦Зведені бюджетні призначення з загального  ¦
¦     ¦    ¦фонду місцевого бюджету за помісячним    ¦
¦     ¦    ¦розписом асигнувань             ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9221 ¦Поточні бюджетні призначення по загальному  ¦
¦     ¦    ¦фонду місцевих бюджетів           ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9271 ¦Бюджетні призначення з загального фонду   ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету за помісячним розписом   ¦
¦     ¦    ¦асигнувань                  ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Дебетове або кредитове сальдо, що склалося за позабалансовим
рахунком 9241 "Асигнування на взяття зобов'язань по загальному
фонду місцевих бюджетів" на кінець бюджетного року, закривається у
кореспонденції з рахунком 9931 "Контррахунок для активно-пасивних
рахунків позабалансового обліку".
 
   б) за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9731 ¦Поточний розпис фінансування загального фонду¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів за типом боргового     ¦
¦     ¦    ¦зобов'язання                 ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
  а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9741 ¦Поточний помісячний розпис фінансування   ¦
¦     ¦    ¦місцевих бюджетів за типом боргового     ¦
¦     ¦    ¦зобов'язання                 ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   в) за доходами місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9321 ¦Поточні планові показники за доходами    ¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевого бюджету      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   г) за розрахунковими документами, не оплаченими в строк:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9521 ¦Розрахункові документи за доходами загального¦
¦     ¦    ¦фонду місцевих бюджетів, які підлягають   ¦
¦     ¦    ¦оплаті                    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9522 ¦Розрахункові документи за видатками     ¦
¦     ¦    ¦загального фонду місцевих бюджетів, не    ¦
¦     ¦    ¦оплачені в строк               ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9525 ¦Розрахункові документи за коштами, що    ¦
¦     ¦    ¦підлягають розподілу між рівнями місцевих  ¦
¦     ¦    ¦бюджетів, які підлягають оплаті       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   б) спеціальний фонд:
 
   1. На суму затверджених планових показників:
 
   а) за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9164 ¦Затверджені зведені кошторисні призначення за¦
¦     ¦    ¦коштами спеціального фонду місцевих бюджетів ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9128 ¦Затверджені зведені кошторисні призначення за¦
¦     ¦    ¦коштами спеціального фонду місцевих бюджетів,¦
¦     ¦    ¦з урахуванням змін              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9162 ¦Затверджені кошторисні призначення за коштами¦
¦     ¦    ¦спеціального фонду місцевих бюджетів     ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9126 ¦Затверджені кошторисні призначення за коштами¦
¦     ¦    ¦спеціального фонду місцевих бюджетів, з   ¦
¦     ¦    ¦урахуванням змін               ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9294 ¦Затверджені зведені бюджетні призначення по ¦
¦     ¦    ¦спеціальному фонду місцевих бюджетів     ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9228 ¦Затверджені зведені бюджетні призначення по ¦
¦     ¦    ¦спеціальному фонду місцевих бюджетів, з   ¦
¦     ¦    ¦урахуванням змін               ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9292 ¦Затверджені бюджетні призначення по     ¦
¦     ¦    ¦спеціальному фонду місцевих бюджетів     ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9226 ¦Затверджені бюджетні призначення по     ¦
¦     ¦    ¦спеціальному фонду місцевих бюджетів, з   ¦
¦     ¦    ¦урахуванням змін               ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   б) за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9734 ¦Затверджений розпис фінансування спеціального¦
¦     ¦    ¦фонду місцевих бюджетів за типом боргового  ¦
¦     ¦    ¦зобов'язання, з урахуванням змін       ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   в) за доходами місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9324 ¦Затверджені планові показники за доходами  ¦
¦     ¦    ¦спеціального фонду місцевого бюджету     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
 
   а) за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9124 ¦Зведені поточні кошторисні призначення за  ¦
¦     ¦    ¦коштами спеціального фонду місцевих бюджетів ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9122 ¦Поточні кошторисні призначення за коштами  ¦
¦     ¦    ¦спеціального фонду місцевих бюджетів     ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9224 ¦Зведені поточні бюджетні призначення по   ¦
¦     ¦    ¦спеціальному фонду місцевих бюджетів     ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9222 ¦Поточні бюджетні призначення по спеціальному ¦
¦     ¦    ¦фонду місцевих бюджетів           ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Дебетове або кредитове сальдо, що склалося за позабалансовим
рахунком 9242 "Асигнування на взяття зобов'язань по спеціальному
фонду місцевих бюджетів" на кінець бюджетного року, закривається у
кореспонденції з рахунком 9931 "Контррахунок для активно-пасивних
рахунків позабалансового обліку";
 
   б) за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9732 ¦Поточний розпис фінансування спеціального  ¦
¦     ¦    ¦фонду місцевих бюджетів за типом боргового  ¦
¦     ¦    ¦зобов'язання                 ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9921 ¦Контррахунок для пасивних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   в) за доходами місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9322 ¦Поточні планові показники за доходами    ¦
¦     ¦    ¦спеціального фонду місцевого бюджету     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   г) за розрахунковими документами, не оплаченими в строк:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9523 ¦Розрахункові документи за доходами      ¦
¦     ¦    ¦спеціального фонду місцевих бюджетів, які  ¦
¦     ¦    ¦підлягають оплаті              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9524 ¦Розрахункові документи за видатками     ¦
¦     ¦    ¦спеціального фонду місцевих бюджетів, не   ¦
¦     ¦    ¦оплачені в строк               ¦
------------------------------------------------------------------
 
   а також:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 9911 ¦Контррахунок для активних рахунків      ¦
¦     ¦    ¦позабалансового обліку            ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 9525 ¦Розрахункові документи за коштами, що    ¦
¦     ¦    ¦підлягають розподілу між рівнями місцевих  ¦
¦     ¦    ¦бюджетів, які підлягають оплаті       ¦
------------------------------------------------------------------
 
    Iнші операції по закриттю рахунків бюджетного обліку
 
   1. На суму доходів місцевого бюджету, що підлягають розподілу
між загальним та спеціальним фондами:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6123 ¦Доходи місцевого бюджету, що підлягають   ¦
¦     ¦    ¦розподілу між загальним та спеціальним    ¦
¦     ¦    ¦фондами                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   2. На суму доходів, що підлягають розподілу між рівнями
бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6221 ¦Доходи, які підлягають розподілу між рівнями ¦
¦     ¦    ¦бюджету                   ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. На суму коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6421 ¦Кошти, тимчасово віднесені на доходи     ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету, що підлягають розподілу  ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. На суму інших коштів, тимчасово віднесених на доходи
місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
¦Дебет  ¦ 6422 ¦Iнші кошти, тимчасово віднесені на доходи  ¦
¦     ¦    ¦місцевого бюджету              ¦
¦---------+--------+---------------------------------------------¦
¦Кредит  ¦ 6911 ¦Контррахунок за операціями за доходами    ¦
¦     ¦    ¦бюджетів                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Кредитові залишки,  які склалися на рахунках розділу 94
"Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів", не закриваються, а
переносяться на відповідні рахунки наступного бюджетного року.
   Кредитове сальдо, що склалося на  рахунках  розділу  95
"Розрахункові документи, не оплачені в строк" на кінець бюджетного
року, закривається у кореспонденції з рахунком 9911 "Контррахунок
для  активних рахунків позабалансового обліку". У наступному
бюджетному періоді рахунки цього розділу відкриваються тільки на
підставі інформації, поданої відповідними органами стягнення.
 
 Директор Департаменту
 методології з обслуговування
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.I.Сушко
 
 
                   Додаток
                   до Порядку відображення
                   у бухгалтерському обліку
                   виконання місцевих бюджетів
                   операцій по річному
                   заключенню рахунків
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
       про суми доходів, видатків, кредитування
        за вирахуванням погашення загального
      та спеціального фондів місцевого бюджету,
        на які проведено заключення рахунків
 
     _______________________________________________
             (назва бюджету)
     _______________________________________________
     (назва органу Державного казначейства України)
 
 
----------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Код органу ¦Назва органу¦   N   ¦Назва рахунку¦Сума (коп.) ¦
¦з/п¦ Державного ¦ Державного ¦балансового¦       ¦------------¦
¦  ¦казначейства¦казначейства¦ рахунку ¦       ¦Дебет¦Кредит¦
¦  ¦ України  ¦ України  ¦      ¦       ¦   ¦   ¦
¦---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------¦
¦ 1 ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦ 6 ¦ 7  ¦
¦---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------¦
¦ 1 ¦      ¦      ¦  6124  ¦Власні кошти ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦розпорядників¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦коштів    ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦місцевого  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦бюджету   ¦   ¦   ¦
¦---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------¦
¦ 2 ¦      ¦      ¦  7211  ¦Видатки   ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦загального  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦фонду    ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦місцевого  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦бюджету   ¦   ¦   ¦
¦---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------¦
¦ 3 ¦      ¦      ¦  7221  ¦Видатки   ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦спеціального ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦фонду    ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦місцевого  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦бюджету   ¦   ¦   ¦
¦---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------¦
¦ 4 ¦      ¦      ¦  7231  ¦Кредитування ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦загального  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦фонду    ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦місцевого  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦бюджету за  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦вирахуванням ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦погашення  ¦   ¦   ¦
¦---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------¦
¦ 5 ¦      ¦      ¦  7232  ¦Кредитування ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦спеціального ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦фонду    ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦місцевого  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦бюджету за  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦вирахуванням ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦погашення  ¦   ¦   ¦
¦---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------¦
¦ 6 ¦      ¦      ¦  5122  ¦Результат  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦виконання  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦спеціального ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦фонду    ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦місцевого  ¦   ¦   ¦
¦  ¦      ¦      ¦      ¦бюджету   ¦   ¦   ¦
----------------------------------------------------------------------
 
   Зазначена інформація  подається  відповідному  Головному
управлінню у вигляді файла NNNNMB. (формат Word), де NNNN -
електронна адреса Головного управління Державного казначейства
України у форматі Національного  банку  України  (наприклад:
UTQKMB.doc - Головного управління Державного казначейства України
у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових
носіях в установленій формі.
   Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
 
 Начальник Головного управління
 
 Головний бухгалтер
 
 М.П.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка