Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо формування Державного реєстру акредитованих закладів охорони здоров'я

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            23.11.2007 N 739
 
 
          Про заходи щодо формування
         Державного реєстру акредитованих
          закладів охорони здоров'я
 
 
   З метою формування Державного реєстру акредитованих закладів
охорони здоров'я на основі автоматизованої бази даних медичних,
фармацевтичних  та  науково-педагогічних  працівників  сфери
управління МОЗ України, на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 року N 765 ( 765-97-п )  "Про
затвердження  Порядку  державної  акредитації закладу охорони
здоров'я" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Державний реєстр акредитованих
закладів охорони здоров'я, додається.
 
   2. Директору Департаменту інспектування та контролю якості
медичних послуг Шпаку I.В. забезпечити формування та ведення
Державного реєстру акредитованих закладів охорони здоров'я (далі -
Реєстр).
 
   3. Покласти формування бази даних Реєстру  на  державне
підприємство   "Реєстр   медичних,   фармацевтичних   та
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України" (далі -
Підприємство)  і  забезпечити  його  створення  на  основі
автоматизованої  бази  даних  медичних,  фармацевтичних  та
науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України.
 
   4. Директору Підприємства Пустовойтовій Г.Л. забезпечити:
 
   4.1. розробку  програмного  забезпечення  для  формування
Реєстру;
 
   4.2. створення, збереження, захист та використання бази даних
Реєстру  у  відповідності  до діючого законодавства України,
супроводження програмного забезпечення Реєстру і передачу Реєстру
в користування Міністерству охорони здоров'я України, формування
на його запит аналітичної інформації;
 
   4.3. внесення змін до Реєстру.
 
   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Орду О.М.
 
 Міністр                        Ю.О.Гайдаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   23.11.2007 N 739
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Державний реєстр акредитованих
          закладів охорони здоров'я
 
 
   1. Державний реєстр акредитованих закладів охорони здоров'я
(далі - Реєстр) - автоматизований банк даних, створений для
забезпечення єдиного в державі обліку закладів охорони здоров'я,
незалежно  від сфери управління та форми власності (далі -
Заклади), в яких рішенням акредитаційних комісій проведена та
затверджена Головною акредитаційною комісією при МОЗ України
державна акредитація та присвоєні певні акредитаційні категорії.
 
   2. Реєстр створюється з метою:
 
   2.1. Розвитку Єдиного інформаційного поля системи охорони
здоров'я України.
 
   2.2. Ведення повного автоматизованого обліку акредитованих
Закладів.
 
   2.3. Отримання  аналітичної  інформації  стану  державної
акредитації закладів охорони здоров'я.
 
   2.4. Забезпечення  органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування  актуальною  і  достовірною  інформацією  щодо
акредитованих Закладів.
 
   2.5. Внесення пропозицій відповідним органам виконавчої влади
та місцевого самоврядування щодо неакредитованих Закладів.
 
   2.6. Підвищення ефективності управління Закладами.
 
   2.7. Створення умов для якісного надання медико-санітарної
допомоги населенню України.
 
   3. Реєстр створюється на основі автоматизованої бази даних
медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери
управління Міністерства охорони здоров'я України (далі - База
даних).
 
   4. Держатель Реєстру - Міністерство охорони здоров'я України,
що забезпечує ведення Реєстру.
 
   5. Адміністратор Реєстру - державне підприємство "Реєстр
медичних, фармацевтичних та  науково-педагогічних  працівників
системи МОЗ України" (далі - Підприємство).
 
   6. Підприємство:
 
   6.1. здійснює  заходи  із  створення  та  супроводження
програмного забезпечення Реєстру;
 
   6.2. забезпечує внесення до Реєстру даних щодо закладів
охорони здоров'я, акредитованих Головною акредитаційною комісією
МОЗ України (на підставі протоколів);
 
   6.3. забезпечує внесення до Бази даних  інформації  про
державну акредитацію закладів комунальної форми власності, які
акредитовані Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головним управлінням охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації (далі -  територіальні  акредитаційні  комісії),
з зазначенням  дати  затвердження відповідних рішень Головною
акредитаційною комісією МОЗ України;
 
   6.4. забезпечує  формування  з  Бази  даних  інформації,
зазначеної у пункті 8 цього Положення щодо закладів комунальної
форми власності, які акредитовані територіальними акредитаційними
комісіями;
 
   6.5. забезпечує формування єдиної бази даних Реєстру, її
збереження та захист, передачу в користування держателю Реєстру,
формування на його запит аналітичної інформації.
 
   7. Реєстр ведеться українською мовою.
 
   8. Iнформація про Заклади, яка міститься в Реєстрі, може
використовуватися лише у відповідності до чинного законодавства
України.
 
   9. До Реєстру входить наступна інформація:
 
   9.1. загальні відомості про Заклад (область, повна назва, тип
Закладу, код ЄДРПОУ, підпорядкованість, форма власності, адреса
Закладу, в  т.ч.  його  філій  та  відокремлених структурних
підрозділів (при наявності);
 
   9.2. відомості про керівника Закладу (прізвище, ім'я, по
батькові, назва посади, робочий телефон);
 
   9.3. відомості про державну акредитацію Закладу (дата видачі
сертифіката, термін дії, реєстраційний  номер,  акредитаційна
категорія, назва акредитаційної комісії, що прийняла рішення про
проведення державної акредитації,  дата  затвердження  рішень
Головною акредитаційною комісією при МОЗ України (для комунальних
закладів охорони здоров'я) та віднесення Закладу до  певної
категорії).
 
   10. Підставою  для  внесення  зміни до Реєстру є зміна
інформації, зазначеної у пункті 9 цього Положення. Зміни вносяться
за  наявності  сертифіката,  що  підтверджує  факт державної
акредитації Закладу.
 
   11. Закладами охорони здоров'я сфери управління Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я  обласних,  Севастопольської  міської   державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської державної адміністрації інформація
щодо змін  надається  до  Бази  даних  відповідної території
в установлені терміни.
 
   12. Відповідальність  за  достовірність  інформації,  що
надається до Реєстру, несуть секретарі Головної та територіальних
акредитаційних комісій, за достовірність внесення інформації до
Реєстру - державне підприємство "Реєстр медичних, фармацевтичних
та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України".
 
   13. Iнформація з Реєстру може бути надана  у  порядку,
передбаченому чинним законодавством.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка