Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву ТОВ "ТРК "Скет", м. Краматорськ Донецької обл., щодо видачі ліцензії на мовлення

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1725
 
                           Протокол N 47
 
 
          Про заяву ТОВ "ТРК "Скет",
         м. Краматорськ Донецької обл.,
         щодо видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Скет", м. Краматорськ Донецької обл. (юридична
та фактична адреси: вул. Б.Хмельницького, 34/41, м. Краматорськ
Донецької обл., 84313; директор Рубан Є.О.), щодо видачі ліцензії
на мовлення в багатоканальній телемережі Телерадіоорганізації ТРК
"Краматорськ" у формі ТОВ, м. Краматорськ  Донецької  обл.,
керуючись статтями 23, 24, 27, 28, 36, 39 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 18, 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Скет", м. Краматорськ Донецької обл., ліцензію
на мовлення в багатоканальній телемережі Телерадіоорганізації ТРК
"Краматорськ" у формі ТОВ, м. Краматорськ Донецької обл., на
території розташування (прийому) багатоканальної телемережі у
м. Краматорську Донецької обл., відповідно до заявленої програмної
концепції, згідно з додатком (підписаним заступником начальника
управління контролю та моніторингу), зазначивши в ліцензії:
   - оператори телекомунікацій  -  Телерадіоорганізація  ТРК
"Краматорськ" у формі ТОВ, м. Краматорськ Донецької обл.;
   - вид мовлення - кабельне;
   - територія розповсюдження - м. Краматорськ Донецької обл. у
межах  території  розташування  багатоканальної  телемережі
Телерадіоорганізації ТРК "Краматорськ" у формі ТОВ, м. Краматорськ
Донецької обл.;
   - вихідні дані (логотип) - "СКЭТ";
   - строк дії ліцензії - 10 років;
   - територіальна категорія мовлення - місцеве;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на
добу;
   - ресурс багатоканальної телемережі - 45 каналів;
   - кількість домогосподарств - 46950;
   - мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі - українська
не менше 96,4%.
 
   2. Внести в загальну концепцію (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) ліцензій
провайдерів  програмної  послуги  Телерадіоорганізації  ТРК
"Краматорськ" у формі ТОВ, м. Краматорськ Донецької обл. (канал
прийому - кабельний, канал конвертування - СК25).
 
   3. Внести ТОВ "ТРК "Скет", м. Краматорськ Донецької обл., до
Державного реєстру телерадіоорганізацій України.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ТОВ "ТРК
"Скет", м. Краматорськ Донецької  обл., ліцензійного збору за
видачу ліцензії врахувати: ресурс багатоканальної телемережі - 45
каналів, кількість домогосподарств - 46950, кількість каналів
конвертування - 1, обсяг мовлення - 24  години  на  добу,
підвищувальний коефіцієнт дорівнює К = 5.
 
   5. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ "ТРК "Скет",
м. Краматорськ Донецької обл., ліцензію на мовлення.
 
   6. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1725
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
          мовлення ТОВ "ТРК "Скет",
         м. Краматорськ Донецької обл.
 
 
   I. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні): українська - не менше 96,4%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 2 години на добу,
8,3%;
------------------------------------------------------------------
  години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
               мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту  (в тому числі власного виробництва): 20 годин на
                          ---------------
добу (83 %);
------------------------------------------------------------------
 години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
               мовлення
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 4 години на добу;
       -----------------------------------------------------
       години та хвилини на добу, відсоток від загального
                 обсягу мовлення
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції: 22 години на  добу,
                      -----------------------
ретрансляція програм "ДКП "ТРК "Київ", м. Київ, 91,7%
------------------------------------------------------------------
 години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
         мовлення,із зазначенням мовника
 
   VI. Формат  (відповідно  до  програмної    концепції):
інформаційно-розважальний;.
------------------------------------------------------------------
 Iнформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний,
 дитячий, інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний,
інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний...тощо
 
   VII. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
---------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦з/п¦ програмного  ¦ обсяг ¦власного¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦  наповнення  ¦ на добу ¦продукту¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦        ¦(год. хв.¦ (год. ¦ (год. хв. ¦(год. хв. ¦передбачається¦
¦  ¦        ¦ /добу) ¦ хв.  ¦  /добу)  ¦ /добу) ¦ретранслювати ¦
¦  ¦        ¦     ¦ /добу) ¦       ¦     ¦ (год. хв.  ¦
¦  ¦        ¦     ¦    ¦       ¦     ¦  /добу)  ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦    2    ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-  ¦ 5 годин ¦  55  ¦  5 годин  ¦  -   ¦  4 години  ¦
¦  ¦аналітичні та  ¦25 хвилин¦ хвилин ¦ 25 хвилин ¦     ¦ 30 хвилин  ¦
¦  ¦публіцистичні  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-   ¦3 години ¦  15  ¦ 3 години  ¦  -   ¦  3 години  ¦
¦  ¦мистецькі    ¦15 хвилин¦ хвилин ¦ 15 хвилин ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-    ¦3 години ¦  15  ¦ 3 години  ¦  -   ¦  3 години  ¦
¦  ¦просвітницькі  ¦15 хвилин¦ хвилин ¦ 15 хвилин ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважальні та ¦4 години ¦  15  ¦ 3 години  ¦ 1 година ¦  4 години  ¦
¦  ¦музичні передачі¦15 хвилин¦ хвилин ¦ 15 хвилин ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Дитячі передачі ¦2 години ¦  -  ¦ 1 година  ¦ 1 година ¦  2 години  ¦
¦  ¦        ¦30 хвилин¦    ¦ 30 хвилин ¦     ¦ 30 хвилин  ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Iнше (решта   ¦ 5 годин ¦  20  ¦ 3 години  ¦ 2 години ¦  5 годин  ¦
¦  ¦передач,    ¦20 хвилин¦ хвилин ¦ 20 хвилин ¦     ¦       ¦
¦  ¦реклама,    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦заставки,    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦анонси, жанрово ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦неструктурований¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ефір, для т/б: ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦фільмопоказ)  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка