Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення контролю за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств морського і річкового транспорту

       КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             26.12.2003 N 38
 
 
      Про вдосконалення контролю за результатами
     фінансово-господарської діяльності підприємств
         морського і річкового транспорту
 
 
      { Рішення введено в дію Наказом Міністерства
                       транспорту 
       N 1026 ( v1026361-03 ) від 31.12.2003 }
 
   У порівнянні з минулим роком у 2003 р. відбулися позитивні
зрушення в забезпеченні системного підходу при виборі пріоритетних
напрямків контрольно-ревізійної роботи та об'єктів  контролю.
Особливу увагу було зосереджено на контролі за використанням
державних коштів та майна.
   Пріоритети діяльності  органів  внутрішнього  фінансового
контролю Міністерства транспорту України у 2003 р. були визначені
вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 р.
N 685 ( 685-2002-п ) "Про здійснення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового
контролю", наказом Міністерства транспорту від 13.06.2002 р. N 381
( v0381361-02 ).
   За 11  місяців  2003  р.   фахівцями   Департаменту
контрольно-ревізійної  роботи  та  запобігання  корупційним і
економічним правопорушенням Мінтрансу на підприємствах морської
галузі проведено 6 комплексних ревізій та 19 тематичних перевірок,
у тому числі Одеського морського торговельного порту, ДП "Дельта
Лоцман",  ДП  "ЧорноморНДIпроект",  Євпаторійського  МТП,  ДП
"Укрспецобладнання", Усть-Дунайського пароплавства, узагальнюються
результати  комплексної  ревізії  Усть-Дунайського порту, ВАТ
"Дунайське морське пароплавство", Iзмаїльського  торговельного
порту.
   За результатами перевірки Міністерством проведені кадрові
зміни та вжито заходи з дисциплінарного покарання до винних,
матеріали направлені до Генеральної прокуратури для вжиття заходів
прокурорського реагування.
   У той же час викликає занепокоєння стан контрольно-ревізійної
роботи  в  Державному  департаменті  морського  та річкового
транспорту. Всі показники звітності, за виключенням кількості
проведених перевірок та кількості перевірених підприємств, за II
та III квартали 2003 р. у порівнянні з показниками звітності за I
квартал 2003 р. залишились без змін. У результаті проведення у II
та III кварталах 2003 р. шести перевірок не виявлено жодного
фінансового порушення. Аналіз показує, що причиною відсутності
недоліків є дуже низька якість проведення ревізій та перевірок.
   Аналіз перевірок, що  були  проведені  спеціалістами  ДО
"Укрморпорт" окремих питань фінансово-господарської діяльності
підприємств, які увійшли до складу ДО "Укрморпорт" показує, що
основна увага при їх проведенні приділяється стану та веденню
претензійно-позовної  роботи  щодо  скорочення  дебіторської
заборгованості, стану договірної роботи. Питання ефективності
використання державного майна та його збереження  вивчаються
недостатньо.
   Ці факти  свідчать про низьку якість проведення ревізій
фінансово-господарської діяльності підприємств галузі та формальне
реагування на їх результати, що створює умови для зловживань та
корупційних і економічних правопорушень на підприємствах галузі.
   З метою впорядкування та підвищення ефективності  діючої
структури  контролю  за  фінансово-господарською  діяльністю
підприємств морського   і   річкового  транспорту  Колегія
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати незадовільним стан контрольно-ревізійної роботи у
Державному департаменті  морського  і  річкового  транспорту
(Скворцов Г.П.).
 
   2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Скворцов Г.П.):
 
   2.1. У термін до 01.02.2004 р. розглянути питання щодо
доцільності перебування на займаній посаді начальника відділу
контрольно-ревізійної роботи Укрморрічфлоту Чабана М.I.
 
   2.2. У  термін  до  27.02.2004  р. з урахуванням стану
контрольно-ревізійної роботи в  ДО  "Укрморпорт"  переглянути
структурну  схему  організації контрольно-ревізійної роботи в
підгалузі та реорганізувати відділ контрольно-ревізійної роботи та
профілактики  правопорушень з доведенням його чисельності до
кількості, необхідної для належного виконання  завдань  щодо
підвищення  ефективності  контрольно-ревізійної  роботи.  При
необхідності зробити відповідні зміни у статуті ДО "Укрморпорт".
Забезпечити  відділ  висококваліфікованими  кадрами,  здатними
виконувати  поставленні  завдання.  Заходи  щодо  посилення
контрольно-ревізійної роботи та профілактики правопорушень надати
на затвердження Мінтрансу.
 
   2.3. У термін до 01.02.2004 р. в Укрморрічфлоті та ДО
"Укрморпорт" на підставі аналізу договірної роботи у 2003 р.
надати пропозиції щодо змін до наказів Мінтрансу від 13.06.2002 р.
N 381 ( v0381361-02 ) та від 25.03.2003 р. N 234 ( v0234361-03 ),
направлених на посилення контролю за договірною роботою  на
підприємствах галузі.
 
   2.4. З метою недопущення заниження вартості основних засобів
та інших необоротних активів підприємств, дотримання законодавства
з цих питань в термін до 01.07.2004 р. провести на підприємствах
галузі переоцінку та дооцінку основних фондів.
 
   2.5. У термін до 01.05.2004 р. ввести в галузі в дію
автоматизовану систему обліку та контролю фінансово-господарської
діяльності підприємств водного транспорту та їх основних засобів з
підключення  її  до  Єдиної  інформаційно-аналітичної системи
Мінтрансу.
 
   3. Керівнику Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
запобігання корупційним   і   економічним   правопорушенням
(Сєроштан С.О.):
 
   3.1. Забезпечити  постійне  оперативне  керівництво  та
систематичний  контроль за роботою всіх контрольно-ревізійних
підрозділів транспортної галузі. Посилити роботу щодо координації
діяльності  контрольно-ревізійних  підрозділів галузі на усіх
рівнях, підвищивши рівень особистих вимог до кожного спеціаліста
ревізійних служб.
 
   3.2. З метою підвищення якості заходів фінансового контролю
провести на базі Одеського МТП в лютому - березні 2004 р.
семінар-практикум для фахівців контрольно-ревізійних підрозділів
галузі.
 
   4. Заступникам Міністра транспорту України (Дунаєв Л.Ф.,
Симоненко С.В.) продовжити роботу по забезпеченню ефективного
функціонування системи внутрішнього фінансового контролю в галузі.
При цьому особливу увагу приділяти створенню умов для повного
усунення  порушень  та  недоліків,  виявлених  ревізіями  та
перевірками, а також своєчасного та адекватного застосування
передбачених діючим законодавством заходів дисциплінарного впливу
до винних керівників та інших посадових осіб.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка