Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.10.2004 N 493
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2005 р.
                   за N 32/10312
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
        актів Національного банку України
 
 { Щодо призупинення з 25.01.05 дії постанови на строк до окремої
  вказівки Національного банку України додатково див. Телеграму
                       Національного банку 
  N 18-311/276-680 ( v-680500-05 ) від 25.01.2005 }
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 338 ( z1220-07 ) від 21.09.2007 }
 
 
 
   Відповідно до статей 7, 44, 55, 56, 57, 61 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 62, 71 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) і статей
12,  13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного
банку України з питань валютного контролю  та  інспекційних
перевірок   Правління   Національного   банку   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
 
   {  Пункт  1  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 338 ( z1220-07 ) від 21.09.2007 }
 
 
   2. Унести до глави 4 Положення про планування та порядок
проведення інспекційних  перевірок,  затвердженого  постановою
Правління  Національного банку України від 17.07.2001 N 276
( z0703-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.08.2001 за N 703/5894 (зі змінами), такі зміни:
 
   2.1. Назву глави викласти в такій редакції:
   "4. Права та обов'язки інспекторів і керівників банку".
 
   2.2. Пункт 4.1 після абзацу четвертого доповнити  новим
абзацом такого змісту:
   "виносити за межі банку копії документів, у тому числі
виготовлені  методом сканування або створення фотокопій, для
долучення їх до матеріалів перевірки".
   У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим.
 
   2.3. Главу доповнити пунктами 4.3-4.5 такого змісту:
   "4.3. Керівники  банку  зобов'язані  сприяти  проведенню
інспекційної перевірки, зокрема:
   а) забезпечити на період проведення планової (позапланової)
перевірки кожному інспектору, який здійснює перевірку цього банку,
вільний (на першу вимогу) вхід до/вихід із усіх приміщень банку
протягом усього робочого дня;
   б) виділити інспекторам, які здійснюють перевірку цього
банку, у день початку перевірки службове приміщення, яке обладнане
потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів,
комп'ютером, калькулятором, забезпечити можливість користуватися
телефоном та засобами розмножувальної техніки.
   На весь період перевірки вхід до зазначеного приміщення
особам, що не є інспекторами, які здійснюють перевірку цього
банку, без дозволу керівника інспекційної групи забороняється.
   Якщо немає можливості виділити інспекційній групі ізольоване
від  працівників  банку службове приміщення, то, виходячи з
чисельності цієї групи та за згодою її керівника, має бути
виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами абзацу
першого цього підпункту таким чином, щоб забезпечити належні умови
для роботи інспекторів;
   в) організувати в  день  початку  перевірки  зустріч  і
забезпечити  оперативний  зв'язок інспекторів, які здійснюють
перевірку цього банку, з керівниками підрозділів, які здійснюють
відповідні банківські операції, що підлягають перевірці, формують
відповідну статистичну звітність;
   г) забезпечити інспекторам вільний доступ до всіх документів
та інформації про діяльність банку;
   ґ) забезпечити надання в установлені інспекторами терміни
документів та інформації про діяльність банку, у тому числі тих,
що містять банківську таємницю, пояснень (письмово і усно) щодо
отриманої інформації, документів, проведених операцій та з окремих
питань діяльності банку;
   д) на вимогу інспекторів забезпечити надання копій документів
чи можливість робити ці копії самостійно, у тому числі методом
сканування або створення фотокопій;
   е) засвідчувати надані пояснення щодо отриманої інформації,
документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності
банку, а також копії наданих банком чи зроблених інспекторами
самостійно документів підписом керівника банку та  відбитком
печатки банку;
   є) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час
проведення перевірки.
   Керівники банку не мають права чинити будь-який тиск на
інспекторів (інспектора), які здійснюють перевірку цього банку, та
будь-яким чином обмежувати їх (його)  дії  щодо  здійснення
інспекційної перевірки.
 
   4.4. Керівники банку мають право вимагати від інспекторів,
які здійснюють перевірку цього банку, дотримання обов'язків,
визначених пунктом 4.2 цієї глави, оскаржувати дії інспекторів
перед  начальником  відповідного  структурного  підрозділу
банківського  нагляду,  директором  Генерального  департаменту
банківського нагляду, керівником інспекційної групи.
 
   4.5. У разі порушення банком чи його керівниками вимог цього
Положення вони несуть відповідальність згідно із законодавством
України".
 
   3. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(В.В.Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України  довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України, а також банків для керівництва в роботі.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника  Голови  О.В.Шлапака,  Генеральний  департамент
банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) та начальників територіальних
управлінь Національного банку України.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка