Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             09.11.2006 N 428
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 листопада 2006 р.
                   за N 1222/13096
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
        актів Національного банку України
 
 
 
   Розглянувши доповідну  записку  Юридичного  департаменту,
Правління Національного банку України констатує таке:
   оскільки стаття 60 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) передбачає, що банківською таємницею є
інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала
відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з
ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої
може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту;
   оскільки відповідно до статті 1 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) клієнт банку - це будь-яка
фізична чи юридична особа, що користується послугами банку;
   оскільки відповідно до статті 91 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) з дня прийняття рішення про
відкликання  банківської  ліцензії та призначення ліквідатора
банківська діяльність банку завершується;
   оскільки відповідно до статті 92 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) ліквідатор очолює ліквідаційну
комісію та формує ліквідаційну масу, а також реалізує майно банку
для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів;
   оскільки відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Національному банку України
надано право видавати нормативно-правові акти з питань зберігання,
захисту, використання та розкриття банківської таємниці, а також
надавати роз'яснення щодо застосування таких актів, то відповідно
до вимог глави 10, статей 91, 92, 95 Закону України "Про банки і
банківську    діяльність",  статей  7, 56 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою створення
банкам  і ліквідаторам банків належних умов для ефективного
здійснення ними повноважень Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести  до  розділу  VI  Положення  про застосування
Національним банком  України  заходів  впливу  за  порушення
банківського законодавства, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ),
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за
N 845/6036 (зі змінами), такі зміни:
 
   1.1. Підпункт "ґ" пункту 9.1 глави 9 викласти в такій
редакції:
   "ґ) відомості про фінансовий стан банку, його боржників і
вимоги банку до них, а також про учасників банку перестають бути
конфіденційними чи становити банківську таємницю".
 
   1.2. У главі 14:
   у пункті 14.1:
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Продаж майна та активів банку, що ліквідовується, у тому
числі кредитів банку (відступлення права вимоги за наданими банком
кредитами та забезпечення за ними), здійснюється шляхом";
   абзаци восьмий - одинадцятий виключити.
   У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять третій уважати
відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим;
   абзац другий пункту 14.5 виключити.
   У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.
 
   1.3. Абзац дев'ятий пункту 15.9 глави 15 виключити.
   У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом дев'ятим.
 
   2. Унести до Правил зберігання, захисту, використання та
розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 14.07.2006 N 267 ( z0935-06 ),
зареєстрованих у  Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за
N 935/12809, такі зміни:
 
   2.1. Абзац другий пункту 1.5 глави 1 після слів "під час
виконання своїх функцій" доповнити словами "та/або надання послуг
банку".
 
   2.2. У главі 3:
   абзац перший пункту 3.5 після слів "якщо інше не зазначено в
дозволі клієнта" доповнити словами "іншого банку";
   главу доповнити пунктом 3.9 такого змісту:
   "3.9. Банк має право надавати інформацію приватним особам та
організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або
надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами
(організаціями) та банком договорів за умови, що передбачені
договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності
банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії
та письмових дозволів".
 
   3. Юридичному департаменту (В.В.Пасічник) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома територіальних управлінь Національного банку
України для використання в роботі.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника  Голови  Національного  банку України В.Л.Кротюка,
Департамент припинення діяльності  банків  (К.Є.Раєвський)  і
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 фінансового моніторінгу України            С.Г.Гуржій
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка