Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки Молдова про обмін інформацією

               Протокол
      між Адміністрацією Державної прикордонної
     служби України і Прикордонною службою Республіки
         Молдова про обмін інформацією
 
 
   Дата підписання:    21.11.2006 
   Дата набуття чинності: 21.11.2006 
 
   Адміністрація Державної  прикордонної  служби  України  і
Прикордонна служба Республіки Молдова (далі - Сторони),
 
   керуючись статтями 1, 2 Договору між Кабінетом Міністрів
України,  Урядом  Республіки  Молдова  й Урядом Румунії про
співробітництво у боротьбі зі злочинністю, підписаного 6 липня
1999 року в м. Києві (далі - Договір),
 
   в інтересах  спільного  забезпечення  статистичною  та
аналітичною інформацією,
 
   з метою координації заходів,  що  проводяться  Державною
прикордонною службою України і Прикордонною службою Республіки
Молдова на українсько-молдовському державному кордоні (далі -
державний  кордон)  і  спрямовані на запобігання незаконному
переміщенню через державний кордон осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна, а також вирішення інших питань, що
належать до їх компетенції,
 
   домовилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють обмін інформацією про  обстановку  на
державному кордоні та прогнозами її розвитку, а також про основні
підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної
служби України і Прикордонної служби Республіки Молдова з метою
забезпечення безпеки українсько-молдовського державного кордону.
 
               Стаття 2
 
   Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідно до
законодавства  держав Сторін, а також міжнародних договорів,
учасниками яких вони є.
 
   Сторони зобов'язуються не допускати розголошення відомостей
та іншої інформації, одержаної у процесі співробітництва у рамках
реалізації цього Протоколу, і не передавати її третій стороні без
письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.
 
   Обмін інформацією,  що  становить  державну  таємницю,
здійснюватися не буде.
 
               Стаття 3
 
   З метою  реалізації  положень  цього  Протоколу  Сторони
здійснюватимуть обмін такою інформацією:
 
   а) загальні  статистичні відомості щодо пропуску осіб і
транспортних засобів через українсько-молдовський державний кордон
по кожному пункту пропуску окремо;
 
   б) загальні статистичні відомості про осіб, затриманих за
порушення законодавства про  державний  кордон  (громадянство
затриманих, причини затримання і т. д.);
 
   в) загальні статистичні відомості про осіб, не пропущених
через державний кордон  (громадянство  непропущених,  причини
непропуску і т. д.);
 
   г) загальні статистичні відомості про випадки виявлення і
затримання на державному кордоні контрабандних товарів і вантажів
(сума  оцінки  контрабандних товарів, класифікація затриманих
контрабандних товарів і т. д.);
 
   д) загальні статистичні відомості про випадки виявлення та
затримання на державному кордоні зброї, боєприпасів, вибухових
речовин (класифікація затриманої зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і т. д.);
 
   е) загальні статистичні відомості про виявлення і затримання
на державному  кордоні  наркотичних  речовин  і  прекурсорів
(класифікація виявлених наркотичних речовин, прекурсорів і т. д.).
 
   Сторони можуть здійснювати обмін і іншою інформацією, що
становить спільний інтерес та сприятиме досягненню цілей цього
Протоколу.
 
   Обмін інформацією здійснюється шляхом листування, а також з
використанням магнітних носіїв інформації.
 
               Стаття 4
 
   Обмін інформацією здійснюється:
 
   1. На центральному рівні - між Адміністрацією Державної
прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки
Молдова інформаційно-статистичними матеріалами  про  результати
службової діяльності Сторін: щоквартально, кожні півроку до 25
числа місяця, що настає за відповідним періодом, щороку - до 20
лютого наступного року шляхом листування, а також з використанням
магнітних носіїв інформації.
 
   Сторони обмінюються інформацією про обстановку і результати
службової діяльності не лише на спільному українсько-молдовському
кордоні, але і на інших ділянках державного кордону своїх держав.
 
   2. На регіональному рівні:
 
   - Південне,  Західне  регіональні  управління  Державної
прикордонної служби України і Головне управління нагляду та
контролю державного кордону  Прикордонної  служби  Республіки
Молдова;
 
   - Чернівецький прикордонний загін Західного регіонального
управління Державної прикордонної служби України і Регіональне
управління  нагляду  та  контролю  державного кордону "Nord"
Прикордонної служби Республіки Молдова;
 
   - Могилів-Подільський  прикордонний  загін   Південного
регіонального управління Державної прикордонної служби України і
Регіональне управління нагляду та контролю державного кордону
"Nord" Прикордонної служби Республіки Молдова;
 
   - Котовський,  Білгород-Дністровський  прикордонні  загони
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби
України і Регіональне управління нагляду та контролю державного
кордону "Sud-Est" Прикордонної служби Республіки Молдова;
 
   - Білгород-Дністровський, Iзмаїльський прикордонні  загони
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби
України і Регіональне управління нагляду та контролю державного
кордону "Sud" Прикордонної служби Республіки Молдова.
 
   Регіональні органи       Сторін       обмінюються
інформаційно-статистичними матеріалами  (в  друкованому  і/або
електронному вигляді) за місяць, квартал, півріччя і рік. Місячні
огляди надсилаються іншій Стороні до 15 числа наступного місяця.
Квартальні і піврічні огляди надсилаються іншій стороні до 20
числа наступного місяця, річні огляди - 15 лютого наступного року.
 
   Регіональні органи  Сторін  обмінюються  інформацією  про
обстановку і результати службової діяльності по ділянках кордону в
межах своєї відповідальності.
 
   3. Сторони у десятиденний термін після набуття чинності цим
Протоколом обміняються контактними даними органів, вказаних у
пунктах 1 і 2 цієї статті.
 
   4. Про зміну даних, вказаних у пункті 3 цієї статті. Сторони
повідомляють одна одну в десятиденний термін.
 
               Стаття 5
 
   З метою реалізації положень цього Протоколу і вирішення
питань, що виникають в рамках співробітництва, проводяться робочі
зустрічі та консультації між Головою Державної прикордонної служби
України і Генеральним Директором Прикордонної служби Республіки
Молдова або уповноваженими ними особами.
 
               Стаття 6
 
   Сторони, у випадку необхідності, через компетентні органи
України і Республіки Молдова, визначені статтею 3 Договору, можуть
здійснювати обмін інформацією на центральному і регіональному
рівнях за окремими запитами у порядку, визначеному статтями 4, 5
Договору.
 
               Стаття 7
 
   Сторони здійснюють  у  робочому  порядку обмін основними
визначеннями,  які  застосовуються  у  процесі  підготовки
інформаційно-статистичних матеріалів.
 
   У разі потреби на запит однієї зі Сторін інша Сторона надає
необхідні пояснення термінології, яка використовується у наданій
інформації.
 
               Стаття 8
 
   Обмін інформацією в рамках цього Протоколу здійснюється на
безоплатній  основі.  Iнформація,  призначена  для  обміну,
надсилається російською мовою.
 
   Сторони самостійно покривають витрати з реалізації положень
цього Протоколу.
 
               Стаття 9
 
   Цей Протокол не зачіпає прав і зобов'язань Сторін за іншими
міжнародними договорами, учасниками яких вони є.
 
              Стаття 10
 
   Спори і розбіжності, пов'язані з тлумаченням положень цього
Протоколу, Сторони вирішують шляхом проведення консультацій та
переговорів.
 
              Стаття 11
 
   Цей Протокол укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати його підписання.
 
   За взаємного згодою Сторін до цього Протоколу може бути
внесено  зміни  та  доповнення,  що оформлюються додатковими
Протоколами, які є його невід'ємною частиною.
 
   Кожна зі Сторін може у будь-який час припинити дію цього
Протоколу, шляхом надіслання іншій Стороні дипломатичними каналами
письмового повідомлення. У цьому випадку Протокол припиняє дію
через 90 днів з дня отримання Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в  м.  Брюсселі 21 листопада 2006 року в двох
примірниках, кожен українською, молдовською та російською мовами,
причому  всі  тексти  є  автентичними. У випадку виникнення
розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу за основу
буде братися текст російською мовою.
 
 За Адміністрацію Державної         За Прикордонну службу
 прикордонної служби України         Республіки Молдова
 
 (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка