Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми та Технічного опису бланка довідки з реєстру документів дозвільного характеру

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
            09.11.2006 N 101
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2006 р.
                   за N 1236/13110
 
 
    Про затвердження форми та Технічного опису бланка
    довідки з реєстру документів дозвільного характеру
 
 
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ), пункту 3.5 розділу
3 Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром
документів  дозвільного  характеру,  затвердженого  наказом
Держпідприємництва  України  від  18  квітня  2006 року N 39
( z0558-06 ), зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України
16.05.2006 за N 558/12432 (із змінами), пункту 1 Положення про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва,  затвердженого  Указом Президента України від
25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва"
(із  змінами),  та  з  метою упорядкування системи обігу і
застосування бланків суворого обліку-довідок з реєстру документів
дозвільного характеру Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму довідки з реєстру документів дозвільного
характеру (далі - Реєстр) та технічний опис бланка цієї довідки,
що додається.
 
   2. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у 5-денний
термін подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.), державному
підприємству "Iнформаційно - ресурсний центр" Держпідприємництва
України (Антропова С.О.) визначити та  передбачити  загальну
кількість бланків, необхідних для видачі довідок з Реєстру на 2007
та наступні роки.
 
   4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2007 року.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                        А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   09.11.2006 N 101
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2006 р.
                   за N 1236/13110
 
 
   серія              номер 
 
 
               ДОВIДКА
      з реєстру документів дозвільного характеру
 
 
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності", пункту 3 Тимчасового порядку
формування,  ведення  та  користування  реєстром  документів
дозвільного характеру, затвердженого наказом Держпідприємництва
України від  18  квітня  2006  року  N  39, зареєстрованого
Міністерством юстиції України 16.05.2006 за N 558/12432, на запит
 
__________________________________________________________________
      (найменування юридичної особи або прізвище,
        ім'я, по батькові фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
             фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
    (ідентифікаційний код юридичної особи - резидента
   згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних
        осіб та фізичних осіб - підприємців
      або ідентифікаційний номер фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
    (реквізити відповідного документа, що підтверджує
    повноваження особи, яка діє від імені іншої особи)
 
від "___" ____ 20__ р. за N _____ за станом на "__" ____ 20__ р.
     (дата)       (номер)         (дата)
 
   Надається інформація з  Реєстру  документів  дозвільного
характеру щодо заданих показників пошуку:
   "Показник пошуку"        "Значення показника пошуку"
   ...               ...
   "Показник пошуку"        "Значення показника пошуку"
   у кількості ______ записів:
 
            (місце для записів)
 
   Адміністратор ____________________ _________________________
         (прізвище та ініціали)     (підпис)
 
   ________________________________________
   (код за ЄДРПОУ, найменування виконавчого
   комітету міської ради міста обласного
   значення або районної, районної у містах
     Києві та Севастополі державної
         адміністрації)
 
 Директор департаменту
 дозвільної системи                  О.В.Андрєєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   09.11.2006 N 101
 
 
             ТЕХНIЧНИЙ ОПИС
        бланка довідки з реєстру документів
           дозвільного характеру
 
   1. Бланк "довідка з реєстру документів дозвільного характеру"
(далі - бланк) виготовляється форматом 210х297 мм, де 297 є
вертикальним розміром бланка.
   2. Відповідно до пункту 3.5 Тимчасового порядку формування,
ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру,
затвердженого наказом Держпідприємництва України від 18.04.2006
N 39 ( z0558-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.05.2006  за N 558/12432 (із змінами), довідка з реєстру
документів дозвільного характеру видається на бланку суворої
звітності.
 
   3. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення
бланка:
   - маса 80-90г-1 кв.м;
   - власна флуоресценція - не більше 3%;
   - наявність захисних волокон;
   - наявність хімічного захисту;
   - наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;
   - білість - не менше 80%.
 
   4. Двотоновий водяний знак являє собою сполучення елементів,
що нагадують розірвану посередині літера "S", частини якої зміщені
одна щодо одної. Ритмічне повторення цих сполучень у шаховому
порядку створює фоновий малюнок паперу.
   При цьому водяні знаки  в  позитивному  та  негативному
відображенні мають однаковий розмір 15x15 мм і чергуються як в
горизонтальному, так і вертикальному напрямках, знаки одного фону
та ті, які мають однаковий ракурс, розташовані по діагоналі
аркуша.
 
   5. Друковані елементи захисту бланка:
   лицьовий та  зворотний  боки  бланка  задруковані  двома
гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії,  які
створені спеціальними комп'ютерними системами, товщина ліній не
більше 50 мкм;
   - у  дизайні  лицьового та зворотного боків бланка при
друкуванні застосовані видимі та невидимі при денному світлі
фарби,  що  мають свічення  при  дії випромінювання в зонах
спеціальних частот;
   - мікрошрифт.
 
   6. Бланк має рамку шириною 8 мм та біле зовнішнє поле шириною
3 мм з лиця та звороту.
 
   7. У верхній правій частині бланка розташовано зображення
малого Державного Герба України.
 
   8. Текстовий зміст бланка:
   - "Реєстр документів дозвільного характеру" розміщено  у
верхній частині бланка в один рядок;
   - "Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва" розміщено у два рядки.
 
   9. Кількість фарб:
   - лицьовий бік - 5 фарб офсетним друком, 1 фарба високим
друком;
   - зворотний бік - 3 фарби офсетним друком.
 
   10. Колір бланка: лицьовий бік - світло-бузковий, зворотний
бік - охристий.
 
   11. Нумерація  бланка  складається  з двох літер серії,
надрукованих офсетним способом, та шести цифр,  надрукованих
високим способом.
   Серія розташована в лівій верхній частині бланка, номер - у
правій верхній частині бланка.
 
   12. На зворотному боці в нижньому правому куті під основною
рамкою    малюнку    розташовані    такі    реквізити
підприємства-виготовлювача:
   - скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки;
   - номер замовлення;
   - дата (рік і квартал випуску).
 
   13. Для підвищення ступеня захисту у верхній лівій частині
бланка нанесено захисний деметалізований елемент (додаток).
 
   14. Допуски:
   - за всіма розмірами  і   координатами  розміщення (крім
мікро шрифту) - +- 0,5 мм;
   - за масою паперу - 1 м' +- 5 г/м.
 
 Директор департаменту
 дозвільної системи                  О.В.Андрєєв
 
 
                   Додаток
                   до Технічного опису бланка
                   довідки з реєстру документів
                   дозвільного характеру
 
 
                ОПИС
         захисного елемента "Візерунок"
 
 
   1. Захисний елемент "Візерунок" являє собою коло діаметром
25 мм.
 
   2. У центрі кола нанесено схематичне зображення  малого
Державного Герба України, покладеного на гільйошний малюнок.
 
   3. Фон щита малого Державного Герба України складається з
геометричних фігур з переміною відтінків.
 
   4. Ліва та верхня ліва частини захисного елемента за межами
зображення малого Державного Герба України заповнена геометричними
фігурами з ефектом зміни відтінків елементів контуру в залежності
від освітлення.
 
   5. Гільйошний малюнок з лівої частини має контурну лінію, яка
складається з мікротексту "УКРАЇНА".
   У контурну лінію мікротексту вмонтовано мікрозображення, що
являє собою коло з зображення мапи України та написів IIA зверху
та знизу контуру.
 
   6. У правій та нижній правій частинах захисного елемента
розміщено площини з вибірково деметалізованими елементами.
 
 Директор департаменту
 дозвільної системи                  О.В.Андрєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка