Законы Украины

Новости Партнеров
 

Корупція і організована злочинність у країнах, які знаходяться у періоді перебудови (Октопус)

     Корупція і організована злочинність у країнах,
        які знаходяться у періоді перебудови
              (Октопус)
 
     Спільний проект Комісії Європейського товариства
             і Ради Європи
 
 
   У розробці проекту брали участь такі  країни:  Албанія,
Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія,
Литва, Молдова, Польща, Румунія, Російська Федерація, Словакія,
Словенія, Югославська Республіка, Македонія, Україна.
 
      Конференція (Страсбург, 1-3 грудня 1997 р.)
 
               Рішення
 
   Ми, представники Міністрів Юстиції, Міністрів Внутрішніх і
Генеральних Прокурорів з 16 країн, які беруть участь у проекті
Октопус;
   Беремо до уваги План Дій, затверджений на Другій Нараді Глав
Держав та Урядів Ради Європи, яка мала місце у Страсбурзі 10-11
жовтня  1997 р., Резолюцію N 1, прийняту 21-ю Конференцією
Європейських  Міністрів  Юстиції  про  взаємодію  корупції з
організованою злочинністю, яка відбулася у Празі 10-11 липня 1997
р., 20 керівних принципів боротьби з корупцією ( 994_139 ) і
Програму Дій проти корупції, затверджену Комітетом Міністрів Ради
Європи 6 листопада 1997 р. і 21 листопада 1996 р., відповідно до
програм  Ради  Європи з співробітництва та допомоги країнам
Центральної і Східної Європи, особливо програм DEMOSHTNES і
THEMIS;
   Враховуємо активний розвиток країн Європейського Товариства,
великий  інтерес  до стратегії до 2000 року, запропонованої
Європейською Комісією, яка  була  представлена  Європейському
Товариству у Люксембурзі, схвалена 12-13 грудня 1997 р., що
спрямована на вступ у товариство по одному кандидату від кожної
країни для підготовки визначених дій;
   План дій  для  боротьби  з  організованою  злочинністю,
затверджений Європейським Товариством у Амстердамі, Європейською
Комісією Товариства та поліцією у боротьбі проти  корупції,
фінансове та технічне сприяння країнам Центральної і Східної
Європи відповідно до програм PHARE і TACIS;
   Беремо до уваги міркування наукових експертів з проекту
багатосторонньої конференції, яка відбулася у Софії 12-14 грудня
1996 р., попередні заходи, вжиті владами наших країн у боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю, конструктивний діалог з
науковими експертами, спрямований на поліпшення ситуації у цій
галузі;
   Виявляємо особливий  інтерес  до  рекомендацій  настанов,
розроблених  науковими  експертами  на  основі  матеріалів
багатосторонньої конференції в Софії та опитування Урядів наших
країн на початку цього року;
   Вивчаємо разом з науковими експертами під час їх візитів у
наші країни зміст цих рекомендацій, настанов, їх відповідність тим
обставинам, що склалися в наших країнах, та шляхи їх здійснення;
   Обговорюємо на цій конференції реформи, прийняті у кожній
нашій державі, враховуючи усі аспекти боротьби проти корукції і
організованої злочинності у кожній нашій країні, включаючи нашу
можливість отримувати інформацію про конкретні дії, що вжиті
кожною з наших держав, що беруть участь у Проекті Октопус;
   Поглиблено вивчаємо оцінку, зроблену науковими експертами під
час цієї конференції щодо заходів, ужитих владами проти корупції
та організованої злочинності;
   Беремо до уваги міркування на вищому рівні з цих питань під
час даної конференції та зроблені висновки;
   Підкреслюємо необхідність Проекту Октопус для зміцнення наших
зусиль та поліпшення необхідних заходів для боротьби з корупцією і
оранізованою злочинністю;
   Враховуємо думку рекомендацій та керівництв з попередження і
контролю цих явищ в наших країнах, висловлену експертами під час
даної конференції;
   З інтересом чекаємо заключних рекомендацій та керівництв, які
будуть подані науковими експертами після діалогу, що відбувся у
рамках Проекту Октопус.
   Після завершення  роботи  над  Проектом  Октопус  дальше
співробітництво і активна участь наших країн необхідні  для
успішного ведення боротьби з цими явищами. З метою надання
допомоги і забезпечення необхідних заходів для продовження проекту
в 1998 р. задіяні Комісія Європейського Товариства та Ради Європи.
 
              Додаток 1
 
   Згідно з  Проектом  Октопус в рекомендаціях, розроблених
науковими експертами, запропоновано список цілей по кожній країні
і контролю корупції і організованої злочинності у 16-ти країнах,
які брали участь у проекті.
   Експерти акцентували увагу на тому, що кожну рекомендацію і
кожну настанову необхідно змінювати в кожній країні, у зв'язку з
цим викладені додаткові настанови і рекомендації з урахуванням
особливостей країн.
   1. Мета:  Поліпшити визначення корупції та організованої
злочинності.
   2. Мета: Удосконалити усвідомлення суспільством небезпеки
корупції та організованої злочинності і зменшити вплив корупції та
організованої злочинності на суспільство.
   3. Мета: Попередження корупції та організованої злочинності.
   4. Мета: Збільшення ефективності контролю злочинів з боку
поліції.
   5. Мета: Збільшення ефективності постійного контролю корупції
і організованої злочинності.
   6. Мета:  Удосконалення методів розслідування, враховуючи
Європейську Конвенцію з прав людини ( 995_004 ) та інші актуальні
документи.
   7. Мета:  Підвищення  ефективності  діяльності  з  боку
національних  управлінь,  включаючи  співробітництво   між
управліннями.
   8. Мета:   Підвищення   ефективності    міжнародного
співробітництва.
 
 Міжнародні правові акти та законодавство
 окремих країн про корупцію
 - К.: Школяр, 1999.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка