Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.11.2007 N 419
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2007 р.
                   за N 1353/14620
 
 
            Про внесення змін
        до деяких нормативно-правових актів
          Національного банку України
 
 
   Відповідно до статей 44 і 45 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), розділів II і III Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" та з метою приведення
нормативно-правових актів  Національного  банку  України  у
відповідність до вимог Закону України" від 31.05.2007 N 1108-V
( 1108-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести до Положення про порядок та  умови  торгівлі
іноземною валютою,   затвердженого   постановою   Правління
Національного банку України від 10.08.2005 N 281 ( z0950-05 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за
N 950/11230 (зі змінами), такі зміни:
 
   1.1. Доповнити главу 4 розділу II пунктом 9 такого змісту:
   "9. Клієнти-резиденти  в  разі  здійснення в них виїмки
оригіналів документів, що підтверджують потребу проведення цими
резидентами розрахунків  за  операціями,  зазначеними в цьому
Положенні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з
метою здійснення розрахунків на підставі таких документів:
   заяви про купівлю іноземної валюти;
   постанови про проведення виїмки;
   протоколу виїмки та доданого до нього  опису  вилучених
документів;
   копій вилучених документів;
   інших документів, що мають подаватися в пакеті документів,
передбачених цим розділом для купівлі, обміну іноземної валюти та
щодо яких не було проведено виїмки.
   Суб'єкт ринку зобов'язаний робити відмітку на оригіналах
документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна
валюта, та на копіях документів, які залишаються в нього на
зберіганні (копії документів, що підтверджують потребу виконання
зобов'язань в іноземній валюті і на підставі яких здійснюється
купівля, обмін іноземної валюти, засвідчуються підписом керівника
клієнта або його заступника і відбитком печатки цього клієнта або
нотаріусом). Ця  відмітка  має  містити дату купівлі, обміну
іноземної валюти, її суму, а також  засвідчуватися  підписом
відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його
особистого штампа або штампа цього підрозділу,  або  печатки
суб'єкта ринку".
 
   1.2. В абзаці першому пункту 3 розділу III слова "п'ять
робочих днів" замінити словами "десять робочих днів".
 
   2. Доповнити пункт 3.3 глави 3 Правил проведення Торговельної
сесії та   здійснення  окремих  операцій,  пов'язаних  з
купівлею-продажем іноземних  валют  та  банківських  металів,
затверджених постановою Правління Національного банку України від
10.08.2005 N 281 ( z0951-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 29.08.2005 за N 951/11231 (зі змінами), словами
"або на внутрішньобанківський рахунок - за операціями продажу, що
здійснюються в межах одного банку" та новим абзацом такого змісту:
   "Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який
(яка) обслуговує клієнта, має право за дорученням цього клієнта
утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від
продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування
цієї комісійної винагороди на його поточний рахунок у національній
валюті, якщо це передбачено в заяві про продаж іноземної валюти
або банківських металів".
 
   3. Унести до Положення про порядок видачі індивідуальних
ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для
оплати банківських металів  та  проведення  окремих  валютних
операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 266 ( z0897-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції  України  16.07.2004  за  N  897/9496
(зі змінами), такі зміни:
 
   3.1. У першому реченні пункту 1.6 глави 1 слова і цифри "в
строк, що перевищує 90 днів" замінити словами "в строк, що
перевищує встановлений законодавством України строк розрахунків".
 
   3.2. У додатку 2 слова і цифри "не більше ніж 90 днів"
замінити словами і цифрами "не більше ніж 180 днів".
 
   4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь
Національного банку України та банків для використання в роботі.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) і
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   6. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
 В.о.Голови                     А.В.Шаповало
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка